هندوراس هندوراس
هندوراس

هندوراس

هُندوراس (به اسپانیایی: Honduras) با نام رسمی جمهوری هندوراس (به اسپانیایی: República de Honduras) کشوری است در شمال آمریکای مرکزی. پایتخت آن تگوسیگالپا است. جمعیت این کشور ۹٫۸ میلیون نفر و ۹۰ درصد مردم آن از تبار مستیزو (آمیخته از اروپایی و سرخ‌پوست) هستند. واحد پول این کشور لِمپیرا و زبان رسمی آن اسپانیایی است. چند فرهنگ قدیمی مهم سرخ‌پوستان از جمله تمدن مایا در هندوراس حضور داشتند. این منطقه در سده شانزدهم از سوی اسپانیایی‌ها تصرف شد و در سال ۱۸۲۱ از اسپانیا استقلال یافت و از آن زمان نوع حکومت آن جمهوری است. هندوراس به خاطر مواد معدنی و میوه‌های گرمسیری خود و به تازگی نیز به خاطر صادرات پوشاک به بازارهای جهانی معروفیت دارد.
 • نرخ فعلی : 35,935.1
 • بالاترین قیمت روز : 37,596.9
 • پایین ترین قیمت روز : 35,087.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 331
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 35,339.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۹:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 35,339.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 596
 • نرخ فعلی : 1,828.49 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,828.49
 • پایین ترین قیمت روز : 1,825.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,826.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,826.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 52.06 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 52.19
 • پایین ترین قیمت روز : 52.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 52.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8282 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8282
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8278
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.828
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8279
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی هندوراس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لمپیرای هندوراس / دلار 0.041 0.0412 0.041 0.0412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۶
یورو / لمپیرا هندوراس 29.2082 - 29.1986 29.26 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۵
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس 32.839 32.849 32.839 32.849 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۱۴
دلار / لمپیرا هندوراس 24.175 - 24.175 24.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0305 - 0.0305 0.0305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۸:۲۱

شاخص‌های اقتصادی هندوراس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 129805 0 : 131009 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 59301 0 : 59647 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

391.60 2020 10 392 24.6 : 396 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 3320 0 : 3335 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 134311 21654 : 134311 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 121 101 : 141 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 35

اعتبار بخش خصوصی

300554.60 2020 10 300097 34241 : 300555 ماهیانه

انتظارات تورم

4.29 2020 08 4.19 3.11 : 6.7 ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -2.6 -7.9 : -0.33 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

44.05 2019 12 43.69 23.1 : 68.11 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

10780.40 2020 10 10777 2704 : 10833 ماهیانه

پول

24.08 2021 01 24.08 -0.08 : 24.82 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

760.30 2020 06 1525 760 : 1788 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

202366.70 2019 12 196831 103349 : 202367 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5727.97 2019 12 5672 3749 : 5728 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2241.24 2019 12 2219 1086 : 2241 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

44659.50 2020 06 54174 26487 : 55394 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

55.60 2020 06 104 55.6 : 179 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7323.40 2020 06 7597 3597 : 7911 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

2771.80 2020 06 2767 1442 : 2772 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

6834.70 2020 06 9879 5265 : 10674 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1551.70 2020 06 1544 365 : 1552 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1247.90 2020 06 1995 996 : 2139 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

25.10 2019 12 24.02 0.34 : 25.1 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.61 2020 09 6.18 -5.18 : 21.65 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 4511 -3249 : 4901 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

138176.60 2019 12 140124 27487 : 140124 سالیانه

جمعیت

9.02 2019 12 9.01 2 : 9.02 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

296.00 2020 09 248 4 : 1146 ماهیانه

حساب جاری

264.80 2020 06 75.6 -767 : 265 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.70 2019 12 -3.1 -15.2 : 0.7 سالیانه 2019-12

حواله

547.90 2020 10 544 11.9 : 548 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 17200 15000 : 17200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 8800 5730 : 8800 سالیانه

ذخایر ارزی

7580.50 2020 10 7340 1852 : 7580 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 0.69 0.67 : 0.69 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 101 82 : 111 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 71 : 146 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3224 658 : 3224 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-33.80 2020 06 330 -195 : 922 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

393.30 2020 10 368 100 : 393 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 17 : 31 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.46 3.7 : 52.63 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.99 0.08 : 3.69 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-4.30 2020 09 -8.9 -22.3 : 15.6 ماهیانه

صادرات

337.28 2020 10 340 44.9 : 500 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

349.90 2020 12 348 28.1 : 350 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 09 37419 4291 : 37632 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 09 91824 11625 : 91824 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 09 326748 38690 : 326748 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 09 420988 53252 : 423376 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.83 2020 12 0.79 0.35 : 1.25 ماهیانه

گردش سرمایه

811.60 2020 06 307 -480 : 1188 سه ماهه

مخارج نظامی

400.00 2018 12 398 19.1 : 400 سالیانه

موازنه تجاری

-476.06 2020 10 -376 -660 : 40.1 ماهیانه 2020-10

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-17.60 2020 06 -2.2 -17.6 : 3.7 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 40.25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-18.50 2020 06 -1.3 -18.5 : 9 سه ماهه

نرخ تورم

0.60 2020 12 0.46 -0.65 : 5.15 ماهیانه

نرخ تورم

4.01 2020 12 3.82 2.1 : 40.2 ماهیانه 2020-12

نرخ بیکاری

5.70 2019 12 5.7 3 : 12.1 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

8.42 2019 12 8.3 7.78 : 21.28 سالیانه

نرخ بهره

3.00 2020 12 3 3 : 9 روزانه 2020-12

واردات

813.34 2020 10 716 58.7 : 953 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 5350 5350 : 5350 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 9210 9210 : 9210 سالیانه

هزینه های دولت

6596.00 2020 06 6580 3496 : 7670 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

35286.00 2020 06 40723 18452 : 44593 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 391.60 407 407 425 408 425
اعتبار بخش خصوصی 300554.60 295000 295000 295000 295000 295000
انتظارات تورم 4.29 4.3 4.3 4.5 4.2 4.5
بودجه دولت -2.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 50 50 50 50 51 2019-12
بدهی خارجی 10780.40 9250 9250 9600 9250 9600
پول 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 760.30 1573 1697 1751 1692 1751
تولید ناخالص ملی 202366.70 190022 204997 211603 204447 211603
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5727.97 5610 5610 5610 5610 5730
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241.24 2190 2190 2190 2190 2250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44659.50 52504 56642 59783 57761 59783
تولید ناخالص داخلی از معادن 55.60 105 113 111 107 111
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7323.40 7367 7947 8740 8444 8740
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2771.80 2525 2724 2929 2830 2929
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6834.70 10007 10796 11503 11114 11503
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1551.70 1362 1470 1563 1511 1563
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1247.90 1993 2150 2338 2259 2338
تولید ناخالص داخلی 25.10 24.9 24.9 24.9 24.9 25.7
تورم مواد غذایی 4.61 5.4 5.6 5.8 5.6 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138176.60 129748 139973 138475 133793 138475
جمعیت 9.02 9.29 9.29 9.43 9.29 9.57 2019-12
جواز ساختمان 296.00 415 430 460 400 530
حساب جاری 264.80 -260 -300 -350 -180 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.3 2019-12
حواله 547.90 430 430 420 430 450
ذخایر ارزی 7580.50 4500 4500 4500 4500 4500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -33.80 90 120 160 -50 280
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 393.30 387 378 411 394 411
شاخص اقتصادی مقدم -4.30 10.7 3.8 3.7 9.5 3.5
صادرات 337.28 480 480 420 480 420
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 349.90 346 349 366 351 366
قیمت گازوئیل 0.83 0.63 0.6 0.73 0.77 0.73
گردش سرمایه 811.60 780 780 800 780 800
مخارج نظامی 400.00 390 390 400 390 400
موازنه تجاری -476.06 -410 -410 -410 -410 -470 2020-10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.60 0.7 0.9 0.9 0.6 1.2 2020-06
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.50 15 9 3 1.3 2.9
نرخ تورم 0.60 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 4.01 3 3.2 3.3 2.8 3.7 2020-12
نرخ بیکاری 5.70 7.9 7.9 7.9 7.9 6.9 2019-12
نرخ بهره سپرده 8.42 8.17 8.17 8.3 8.42 7.92
نرخ بهره 3.00 2.75 2.5 2.5 2.75 2 2020-12
واردات 813.34 890 890 890 890 890
هزینه های دولت 6596.00 6925 7471 7845 7579 7845
هزینه های مصرف کننده 35286.00 41865 45165 44701 43189 44701
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی