هندوراس هندوراس
هندوراس

هندوراس

هُندوراس (به اسپانیایی: Honduras) با نام رسمی جمهوری هندوراس (به اسپانیایی: República de Honduras) کشوری است در شمال آمریکای مرکزی. پایتخت آن تگوسیگالپا است. جمعیت این کشور ۹٫۸ میلیون نفر و ۹۰ درصد مردم آن از تبار مستیزو (آمیخته از اروپایی و سرخ‌پوست) هستند. واحد پول این کشور لِمپیرا و زبان رسمی آن اسپانیایی است. چند فرهنگ قدیمی مهم سرخ‌پوستان از جمله تمدن مایا در هندوراس حضور داشتند. این منطقه در سده شانزدهم از سوی اسپانیایی‌ها تصرف شد و در سال ۱۸۲۱ از اسپانیا استقلال یافت و از آن زمان نوع حکومت آن جمهوری است. هندوراس به خاطر مواد معدنی و میوه‌های گرمسیری خود و به تازگی نیز به خاطر صادرات پوشاک به بازارهای جهانی معروفیت دارد.
 • نرخ فعلی : 40,961.7
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,581.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 5.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۹:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,985.1
 • نرخ فعلی : 1,867.77 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۸:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.05
 • نرخ فعلی : 64.69 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۸:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95
 • نرخ فعلی : 0.8182 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۶:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی هندوراس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لمپیرا هندوراس 29.3951 - 29.3903 29.5234 0.02 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۰۱
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس 34.112 34.126 34.112 34.271 0.03 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۴۳
دلار / لمپیرا هندوراس 24.051 - 24.051 24.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۱۵
لمپیرای هندوراس / دلار 0.0413 - 0.0413 0.0415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۵۷
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0297 - 0.0297 0.0297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۲۱

شاخص‌های اقتصادی هندوراس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 225964 0 : 226719 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 82549 0 : 82920 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

400.90 2021 03 400 24.6 : 401 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 5960 0 : 5970 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 134311 21654 : 134311 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 121 101 : 141 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 35

اعتبار بخش خصوصی

304783.20 2021 02 303373 34241 : 304783 ماهیانه

انتظارات تورم

4.43 2021 04 4.37 3.11 : 6.7 ماهیانه

اندازه اصل تورم

0 2021 03 4.41 3.19 : 11.59 ماهیانه

بودجه دولت

-6.90 2020 12 -2.4 -7.9 : -0.33 سالیانه

بدهی خارجی

10716.40 2021 02 10651 2704 : 11025 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

54.86 2020 12 43.92 23.1 : 68.11 سالیانه 2020-12

پول

23.95 2021 05 23.9 -0.08 : 24.82 روزانه

تولید ناخالص ملی

185737.50 2020 12 202367 103349 : 202367 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5727.97 2019 12 5672 3749 : 5728 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2241.24 2019 12 2219 1086 : 2241 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

51414.00 2020 12 50741 26487 : 55624 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1212.00 2020 12 1182 881 : 1788 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

94.00 2020 12 88 63 : 179 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

6791.00 2020 12 7345 3597 : 7820 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

2661.00 2020 12 2687 1442 : 2755 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

9797.00 2020 12 9643 5265 : 10619 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1379.00 2020 12 1452 365 : 1531 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1736.00 2020 12 1513 996 : 2195 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

25.10 2019 12 24.02 0.34 : 25.1 سالیانه

تورم مواد غذایی

3.30 2021 03 4.07 -5.18 : 21.65 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 -523 -3249 : 4901 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

111158.00 2020 12 138177 27487 : 140124 سالیانه

جمعیت

9.02 2019 12 9.01 2 : 9.02 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

391.00 2021 02 279 4 : 1146 ماهیانه

حساب جاری

-92.60 2020 12 604 -811 : 604 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.00 2020 12 -1.4 -15.2 : 4 سالیانه 2020-12

حواله

637.50 2021 03 475 11.9 : 638 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 17200 15000 : 17200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 8800 5730 : 8800 سالیانه

ذخایر ارزی

8064.50 2021 02 7950 1852 : 8064 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 0.69 0 : 0.69 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 146 71 : 157 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 101 82 : 111 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3224 658 : 3224 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

95.10 2020 12 24.9 -195 : 922 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 26 17 : 31 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

392.80 2021 03 390 100 : 402 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.46 3.7 : 52.63 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.99 0.08 : 3.69 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-3.50 2021 02 -5.9 -21.7 : 15.6 ماهیانه

صادرات

426.69 2021 02 359 44.9 : 500 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

354.60 2021 04 353 28.1 : 355 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 02 41249 4291 : 42498 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 02 104163 11625 : 106816 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 02 356167 38690 : 357680 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 02 452281 53252 : 453694 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.00 2021 04 1.01 0.35 : 1.25 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 03 355 103 : 356 ماهیانه

گردش سرمایه

381.60 2020 12 -35.5 -480 : 1188 سه ماهه

مخارج نظامی

397.00 2019 12 385 19.6 : 408 سالیانه

موازنه تجاری

-500.47 2021 02 -464 -660 : 40.1 ماهیانه 2021-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.30 2020 12 14.6 -17.8 : 14.6 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 40.25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-7.60 2020 12 -8.3 -18.5 : 9 سه ماهه

نرخ تورم

0.40 2021 04 0.37 -0.65 : 5.15 ماهیانه

نرخ تورم

3.96 2021 04 3.94 2.1 : 40.2 ماهیانه 2021-04

نرخ بیکاری

10.90 2020 12 5.7 3 : 12.1 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

8.13 2020 12 8.42 7.78 : 21.28 سالیانه

نرخ بهره

3.00 2021 05 3 3 : 9 روزانه 2021-05

واردات

927.16 2021 02 823 58.7 : 953 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 5350 5350 : 5350 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 9210 9210 : 9210 سالیانه

هزینه های دولت

7450.00 2020 12 7123 3496 : 7670 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

41848.00 2020 12 39605 18452 : 43013 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 400.90 400 425 407 410 421
اعتبار بخش خصوصی 304783.20 295000 295000 295000 295000 295000
انتظارات تورم 4.43 4.3 4.5 4.5 4.3 4.5
بودجه دولت -6.90 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
بدهی خارجی 10716.40 9250 9600 9600 9250 9600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 50 50 50 50 51 2020-12
پول 23.95 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94
تولید ناخالص ملی 185737.50 220580 194096 193538 232722 201083
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5727.97 5610 5610 5610 5610 5730
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241.24 2190 2190 2190 2190 2250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51414.00 55622 53325 53172 51212 55245
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1212.00 1309 1255 1251 872 1300
تولید ناخالص داخلی از معادن 94.00 88.29 84.65 84.4 64.4 87.69
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6791.00 8026 7694 7672 8272 7971
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2661.00 2899 2780 2772 3192 2880
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9797.00 10822 10375 10345 8010 10748
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1379.00 1590 1525 1520 1555 1580
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1736.00 1636 1569 1564 1421 1625
تولید ناخالص داخلی 25.10 24.9 24.9 24.9 24.9 25.7
تورم مواد غذایی 3.30 5.4 5.6 3 5 5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111158.00 150612 116160 115827 158903 120342
جمعیت 9.02 9.29 9.43 9.43 9.29 9.57 2019-12
جواز ساختمان 391.00 430 460 460 415 530
حساب جاری -92.60 -300 -350 -350 -260 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.3 2020-12
حواله 637.50 430 420 420 430 450
ذخایر ارزی 8064.50 4500 4500 4500 4500 4500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.10 120 160 160 90 280
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 392.80 369 411 413 381 427
شاخص اقتصادی مقدم -3.50 3.8 3.7 3.7 10.7 3.5
صادرات 426.69 480 420 420 480 420
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 354.60 352 366 361 352 374
قیمت گازوئیل 1.00 0.79 0.73 0.72 0.84 0.68
گردش سرمایه 381.60 780 800 800 780 800
مخارج نظامی 397.00 390 390 400 390 400
موازنه تجاری -500.47 -410 -410 -410 -410 -470 2021-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.9 0.9 0.7 1.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.60 9 4.5 4.2 15 3.6
نرخ تورم 0.40 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5
نرخ تورم 3.96 3.2 3.3 3 3.4 3.4 2021-04
نرخ بیکاری 10.90 7.9 7.9 7.4 7.9 7.4 2020-12
نرخ بهره سپرده 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.75 2021-05
واردات 927.16 890 890 890 890 890
هزینه های دولت 7450.00 7190 6893 6873 7585 7141
هزینه های مصرف کننده 41848.00 38462 36874 36768 40579 38201
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی