شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هندوراس هندوراس
هندوراس

هندوراس

هُندوراس (به اسپانیایی: Honduras) با نام رسمی جمهوری هندوراس (به اسپانیایی: República de Honduras) کشوری است در شمال آمریکای مرکزی. پایتخت آن تگوسیگالپا است. جمعیت این کشور ۹٫۸ میلیون نفر و ۹۰ درصد مردم آن از تبار مستیزو (آمیخته هند و سرخ‌پوست) هستند. واحد پول این کشور لِمپیرا و زبان رسمی آن اسپانیایی است. چند فرهنگ قدیمی مهم سرخ‌پوستان از جمله تمدن مایا در هندوراس حضور داشتند. این منطقه در سده شانزدهم از سوی اسپانیایی‌ها تصرف شد و در سال ۱۸۲۱ از اسپانیا استقلال یافت و از آن زمان نوع حکومت آن جمهوری است. هندوراس به خاطر مواد معدنی و میوه‌های گرمسیری خود و به تازگی نیز به خاطر صادرات پوشاک به بازارهای جهانی معروفیت دارد.
 • نرخ فعلی : 11,695.9
 • بالاترین قیمت روز : 11,817.9
 • پایین ترین قیمت روز : 11,505.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,507.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 11,522.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 173.1
 • نرخ فعلی : 1,953.16 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,962.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,945.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,946.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,948.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.93
 • نرخ فعلی : 42.38 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 42.55
 • پایین ترین قیمت روز : 42.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 42.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8467 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8475
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8461
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8474
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۳:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8475
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

بازارهای ارزی هندوراس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس 32.462 32.467 32.148 32.491 0.03 0.09% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۲۸
یورو / لمپیرا هندوراس 29.3628 29.3677 29.0721 29.3777 0.04 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۲۸
لمپیرای هندوراس / دلار 0.0401 - 0.0399 0.0404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۷
دلار / لمپیرا هندوراس 24.85 - 24.624 24.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۴۴
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0309 - 0.0309 0.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸

شاخص‌های اقتصادی هندوراس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 08 47454 2 : 47872 روزانه 2020-08

CPI مسکن آب و برق

387.30 2020 04 394 24.6 : 396 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 08 6649 0 : 6805 روزانه 2020-08

Coronavirus Deaths

0 2020 08 1506 0 : 1515 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 121 101 : 141 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 134311 21654 : 134311 سه ماهه

انتظارات تورم

4.37 2020 05 4.7 3.11 : 6.7 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

297893.71 2020 05 295327 34241 : 297894 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 35

بودجه دولت

-2.60 2018 12 -2.7 -7.9 : -0.33 سالیانه

بدهی خارجی

9919.30 2020 05 9741 2704 : 9919 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

44.05 2019 12 43.69 23.1 : 68.11 سالیانه 2019-12

پول

24.49 2020 08 24.5 18.97 : 24.82 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

111.70 2019 12 105 73.5 : 180 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7845.40 2019 12 7631 3614 : 7979 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

55915.00 2019 12 55282 26277 : 55915 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5727.97 2018 12 4469 3014 : 4560 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1675.30 2019 12 1612 1167 : 1787 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

202366.70 2019 12 196831 103349 : 202367 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2241.24 2018 12 2160 1078 : 2204 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

2689.00 2019 12 2646 1460 : 2748 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.35 2020 06 3.38 -5.18 : 21.65 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 4511 -3249 : 4901 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

10657.20 2019 12 10571 5307 : 10657 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

25.10 2019 12 24.02 0.34 : 25.1 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

138176.60 2019 12 140124 27487 : 140124 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1450.90 2019 12 1469 354 : 1469 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2122.80 2019 12 2134 995 : 2134 سه ماهه

جواز ساختمان

342.00 2020 02 494 280 : 1146 ماهیانه

جمعیت

9.02 2019 12 9.01 2 : 9.02 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-326.00 2019 12 153 -767 : 215 سه ماهه

حواله

415.80 2020 05 333 11.9 : 515 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.70 2019 12 -3.1 -15.2 : 0.7 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 8800 5730 : 8800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 17200 15000 : 17200 سالیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 0.69 0.67 : 0.69 سه ماهه

ذخایر ارزی

7157.60 2020 06 6123 1852 : 7158 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 101 82 : 111 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 71 : 146 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

314.20 2019 12 -64 -195 : 922 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3224 658 : 3224 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.46 3.7 : 52.63 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

356.60 2020 04 368 100 : 376 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 17 : 31 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.71 0.08 : 3.69 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-22.10 2020 02 3.5 -8.4 : 15.6 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

342.80 2020 07 340 28.1 : 343 ماهیانه

صادرات

367.83 2020 04 394 44.9 : 500 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 05 392306 53252 : 402581 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 05 300923 38690 : 309058 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 05 34581 4291 : 35532 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 05 79496 11625 : 83601 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.80 2020 07 0.7 0.35 : 1.25 ماهیانه

گردش سرمایه

1100.80 2019 12 -51.5 -480 : 1188 سه ماهه

مخارج نظامی

400.00 2018 12 398 19.1 : 400 سالیانه

موازنه تجاری

-224.82 2020 04 -302 -660 : 40.1 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12 : 15 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 40.25 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-2.60 2020 03 0.7 -2.6 : 3.7 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.20 2020 03 2.4 -4.5 : 9 سه ماهه

نرخ تورم

0.71 2020 07 0.44 -0.65 : 5.15 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

8.42 2019 12 8.3 7.78 : 21.28 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2020 08 4.5 3.5 : 9 روزانه 2020-08

نرخ بیکاری

5.70 2019 12 5.7 3 : 12.1 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.65 2020 06 2.29 2.1 : 40.2 ماهیانه 2020-06

واردات

592.65 2020 04 697 58.7 : 953 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

44585.00 2019 12 40716 18452 : 44585 سه ماهه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 9210 9210 : 9210 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 5350 5350 : 5350 سالیانه

هزینه های دولت

7375.00 2019 12 7045 3496 : 7651 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 387.30 406 405 381 405 419
انتظارات تورم 4.37 4 4.2 4.3 4.1 4.5
اعتبار بخش خصوصی 297893.71 295000 295000 295000 285000 295000
بودجه دولت -2.60 -6.5 -5 -5 -6.5 -5
بدهی خارجی 9919.30 9200 9250 9250 9100 9600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 48 50 50 48 50 2019-12
پول 24.49 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
تولید ناخالص داخلی از معادن 111.70 108 112 113 98.36 111
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7845.40 7594 7877 7971 7135 7822
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55915.00 54126 56139 56810 51689 55749
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5727.97 5300 5610 5610 5300 5610
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1675.30 1622 1682 1702 1507 1670
تولید ناخالص ملی 202366.70 195891 203176 205605 184037 201768
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241.24 2080 2190 2190 2080 2190
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2689.00 2603 2700 2732 2474 2681
تورم مواد غذایی 5.35 3.3 3.1 3 3.5 3
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10657.20 10316 10700 10828 9884 10626
تولید ناخالص داخلی 25.10 24 24.9 24.9 24 24.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138176.60 133755 138729 140387 131016 137768
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1450.90 1404 1457 1474 1373 1447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2122.80 2055 2131 2157 1996 2117
جواز ساختمان 342.00 380 400 415 360 460
جمعیت 9.02 9.29 9.29 9.29 9.17 9.43 2019-12
حساب جاری -326.00 -360 -360 -360 -290 -400
حواله 415.80 400 430 430 410 420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1.5 -0.3 -0.3 -1.5 -0.3 2019-12
ذخایر ارزی 7157.60 4500 4500 4500 4350 4500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314.20 375 375 375 230 390
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 356.60 386 378 363 378 398
شاخص اقتصادی مقدم -22.10 -2.1 -1.5 0.5 -2.5 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 342.80 345 349 349 342 357
صادرات 367.83 480 480 480 330 420
قیمت گازوئیل 0.80 0.63 0.6 0.57 0.67 0.54
گردش سرمایه 1100.80 780 780 780 350 800
مخارج نظامی 400.00 390 390 390 390 400
موازنه تجاری -224.82 -410 -410 -410 -530 -470 2020-04
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 -0.9 0.6 0.7 4.5 0.9 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -3.2 0.4 1.6 -6.5 3
نرخ تورم 0.71 0.3 0.5 0.2 -0.1 0.5
نرخ بهره سپرده 8.42 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
نرخ بهره 3.75 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75 2020-08
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.3 7.3 7.5 7.3 2019-12
نرخ تورم 2.65 2.7 2.8 3 2.5 3.3 2020-06
واردات 592.65 890 890 890 860 890
هزینه های مصرف کننده 44585.00 43158 44763 45298 38069 44453
هزینه های دولت 7375.00 7139 7405 7493 6587 7353
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی