خبر
گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو

گینه بیسائو

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو (به پرتغالی: República da Guiné-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است. نیمی از مردم این کشور مسلمان هستند.
 • نرخ فعلی : 60,010.75
 • بالاترین قیمت روز : 60,395.14
 • پایین ترین قیمت روز : 58,387.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 598.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.87%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58,606.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۳:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 58,606.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,403.8
 • نرخ فعلی : 2,411.11
 • بالاترین قیمت روز : 2,411.69
 • پایین ترین قیمت روز : 2,411.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 2,411.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 81
 • بالاترین قیمت روز : 81
 • پایین ترین قیمت روز : 81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۴۴:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 82.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19
 • نرخ فعلی : 0.917
 • بالاترین قیمت روز : 0.9171
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9168
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.917
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
5.9 24.1 6.4 56.1
آسانی کسب و کار
174 2019 12 175
ارزیابی اعتبار
15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
41.1 18.1 37.8 210
بودجه دولت
-7.3 9.8 -6.5 3.6
تولید صنعتی
7.6 20.7 8.4 74.5
تولید ناخالص داخلی
1.97 0.2 1.71 1.97
تولید ناخالص داخلی سرانه
752 410 737 752
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2371 1590 2323 2371
جمعیت
2.11 0.57 2.06 2.11
حساب جاری
-89.2 118 9.4 12.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-8.6 52.69 -8.2 2.65
رتبه فساد مالی
158 147 164 172
شاخص تروریسم
0 2021 12 0 امتیاز
شاخص فساد مالی
22 16 21 25
صادرات
138 1.7 166 198
عرضه پول M0
299600 22651 311126 378544
موازنه تجاری
-108 118 -27.7 30.73
میزان استفاده ازظرفیت تولید
67.9 2023 03 67.9 در صد
نرخ بهره
5.5 3.5 5.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی
7.05 2.5 5.71 7.35
نرخ بیکاری
3.1 3 3.2 3.8
نرخ تورم
2.9 18.23 2.5 70.44
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
4.5 28.1 4.5 22.8
واردات
246 12.4 194 251
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 39 38 38 210
بودجه دولت -7.3 -3.4 -3 -3 3.6
تولید ناخالص داخلی 1.97 1.71 1.8 1.88 1.97
تولید ناخالص داخلی سرانه 752 652.94 686.24 718.5 752
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2371 1948 2047 2143 2371
جمعیت 2.11 2 2.1 2.1 2.11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -4.5 -4.3 -4.1 2.65
نرخ بهره 5.5 5.5 5.25 4.75 4.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 7.05 7.05 6.8 6.3 6.05 7.35
نرخ بیکاری 3.1 3.6 3.8
نرخ تورم 2.9 2.8 3.4 3.8 3.5 70.44
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 5.2 4.9 5 5.3 22.8
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین