گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو

گینه بیسائو

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو (به پرتغالی: República da Guiné-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است. نیمی از مردم این کشور مسلمانند.
 • نرخ فعلی : 49,464.74
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۹:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.03
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
0 2018 10 142 83.88 : 149 ماهیانه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 175 172 : 181 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
استفاده از ظرفیت
67.90 2021 06 67.9 40.4 : 97.7 سه ماهه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
36.50 2019 12 27.4 18.1 : 210 سالیانه 2019-12
بودجه دولت
-7.80 2020 12 -4.6 -9.5 : 3.6 سالیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 06 12.9 -24.1 : 55.7 سه ماهه
تولید صنعتی
0 2021 06 8.2 -20.7 : 74.5 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
1.43 2020 12 1.44 0.08 : 1.5 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
590.20 2020 12 620 465 : 762 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
1847.47 2020 12 1989 1641 : 2386 سالیانه
جمعیت
1.96 2020 12 1.9 0.62 : 1.96 سالیانه
حساب جاری
0 2020 12 -74.7 -74.7 : 12.4 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-8.60 2020 12 -8.9 -52.69 : 2.65 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 168 147 : 172 سالیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 3.36 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 18 16 : 25 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
117.30 2018 10 117 92.83 : 119 ماهیانه
صادرات
114.10 2020 12 146 1.7 : 198 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
0 2018 10 113 83.68 : 115 ماهیانه نقاط شاخص
مخارج نظامی
0 2015 12 18.9 3 : 22.2 سالیانه
موازنه تجاری
-50.20 2020 12 -50.7 -80.68 : 30.73 سالیانه 2020-12
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 3.5 : 4.5 روزانه
نرخ بهره بین بانکی
6.50 2021 08 4.21 2.5 : 7.35 ماهیانه
نرخ بهره سپرده
6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
3.20 2020 12 2.8 2.8 : 3.2 سالیانه
نرخ تورم
4.80 2021 07 2.7 -18.23 : 70.44 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
6.80 2021 06 2.7 -28.1 : 22.8 سه ماهه
واردات
164.30 2020 12 196 12.4 : 196 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استفاده از ظرفیت 67.90 76 80 84 70 84
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 40 40 40 42 40 2019-12
بودجه دولت -7.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.6 -5.2
تولید ناخالص داخلی 1.43 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 590.20 630 630 630 630 650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1847.47 1900 1940 1940 1900 1940
جمعیت 1.96 1.99 1.99 1.99 1.99 2.03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -5.3 -5.3 -5.3 -6.5 -5.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 118 119 119 116 118
صادرات 114.10 243 243 243 243 243
موازنه تجاری -50.20 -13.49 -13.49 -13.49 -13.49 -13.33 2020-12
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.50 7 7 7 6.5 7
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 3.20 3 3 3 3.2 3
نرخ تورم 4.80 2.7 2.4 1.8 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 2.7 3.4 4 3 4
واردات 164.30 257 257 257 257 257
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی