شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو

گینه بیسائو

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو (به پرتغالی: Guinea-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است.
 • نرخ فعلی : 6,630.6
 • بالاترین قیمت روز : 6,708.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۸:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 7.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 441.2
 • نرخ فعلی : 1,605.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,606.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.33
 • نرخ فعلی : 22.11
 • بالاترین قیمت روز : 22.16
 • پایین ترین قیمت روز : 21.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 21.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 0.9204
 • بالاترین قیمت روز : 0.921
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.73%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۲:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0125

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2018 10 142 83.88 : 149 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 175 172 : 181 سالیانه

استفاده از ظرفیت

90.00 2019 09 90 40.4 : 97.7 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -2 -9.5 : 3.6 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

28.10 2017 12 26.9 18.1 : 210 سالیانه 2017-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1596.40 2018 12 1577 1344 : 1954 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

622.10 2018 12 614 464 : 762 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 09 -10.8 -24.1 : 55.7 سه ماهه 2019-09

تولید صنعتی

0 2019 09 6.7 -20.7 : 74.5 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.45 2019 12 1.46 0.08 : 1.46 سالیانه 2019-12

جمعیت

1.90 2019 12 1.87 0.62 : 1.9 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2018 12 -0.6 -52.69 : 2.65 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2018 12 2.3 -42.49 : 19.1 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 172 147 : 172 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.36 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.30 2018 10 117 92.83 : 119 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 16 16 : 25 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2018 10 113 83.68 : 115 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

141.70 2018 12 114 1.7 : 142 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

21.00 2018 12 -3.6 -45.9 : 21 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2015 12 18.9 3 : 22.2 سالیانه

نرخ تورم

0.60 2020 01 -0.1 -18.23 : 70.44 ماهیانه 2020-01

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.40 2019 09 4.8 -28.1 : 22.8 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری

4.10 2019 12 4.1 3.8 : 10.14 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

3.64 2020 01 6 3.64 : 7.35 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره

4.50 2020 02 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-02

واردات

120.70 2018 12 118 12.4 : 121 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استفاده از ظرفیت 90.00 95 95 96 97 98
بودجه دولت -2.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 40 40 40 40 43 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 1608 1608 1608 1608 1635
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 626 626 626 626 637
تولید ناخالص داخلی 1.45 1.42 1.42 1.42 1.42 1.44 2019-12
جمعیت 1.90 1.9 1.94 1.95 1.94 1.99 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -2 -2 -2 -2 -1.9 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 118 119 119 116 118
صادرات 141.70 243 243 243 222 243 2018-12
موازنه تجاری 21.00 -13.33 -13.33 -13.42 -13.5 -13.33 2018-12
نرخ تورم 0.60 1.2 0.6 1.8 1.7 1.7 2020-01
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -4 4 4.5 -6 5 2019-09
نرخ بیکاری 4.10 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 2019-12
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بهره بین بانکی 3.64 3.14 3.14 3.14 3.64 3.14 2020-01
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4.5 4 2020-02
واردات 120.70 257 257 257 235 257 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی