شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 10,693.7
 • بالاترین قیمت روز : 10,887.6
 • پایین ترین قیمت روز : 10,668
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 79.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,865.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 10,865.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 171.7
 • نرخ فعلی : 1,882.91 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,887.22
 • پایین ترین قیمت روز : 1,879.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.71
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,881.79
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۷:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 1,881.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19
 • نرخ فعلی : 40.34 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 40.7
 • پایین ترین قیمت روز : 40.22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۶:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 40.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27
 • نرخ فعلی : 0.8569 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8576
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8562
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8573
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8572
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار 1.1672 1.1673 1.1664 1.1682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۶
یورو / ین ژاپن 122.489 - 122.489 123.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۵
یورو / پوند 0.9085 - 0.9072 0.911 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۵
یورو / دلار کانادا 1.5614 - 1.5564 1.5622 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۵
یورو / دلار استرالیا 1.6489 - 1.6461 1.6522 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۵

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 31.91 - 31.91 31.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۰:۰۸
Anglo American 1846.6 - 1842.5 1856 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
SuperGroup 154.02 - 154.02 157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Saga 12.13 - 11.97 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Ted Baker 102.1 - 100.3 102.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 21.97 - 21.97 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 582.7 - 579.3 582.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 3.176 - 3.163 3.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 56.8 - 56.8 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 26.2 - 26.03 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

16.90 2020 07 21.6 -12.5 : 54.9 ماهیانه

CPI مسکن آب و برق

103.77 2020 08 104 60.35 : 106 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2019 12 117279 107486 : 118849 سه ماهه 2019-12

استخراج معدن

-11.80 2020 07 -8.3 -27.8 : 42.3 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

72.10 2020 09 69.7 69.6 : 85.3 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

-1.33 2020 07 -2.25 -3.22 : 1.63 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

11847061.00 2020 07 11783081 3241298 : 11813438 ماهیانه

افراد بیکار

12793.00 2020 07 12449 11455 : 19397 ماهیانه 2020-07

افراد شاغل

155.60 2020 06 160 117 : 161 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

0.40 2020 08 1.2 0.4 : 2.6 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 03 0.14 0.05 : 0.95 روزانه

بدهی های دولت

10022826.20 2019 12 9931158 4102272 : 10022826 سالیانه

بودجه دولت

-0.60 2019 12 -0.5 -7.3 : -0.5 سالیانه

بهره وری

104.10 2020 06 103 81.8 : 104 سه ماهه 2020-06

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

84.10 2019 12 85.8 65.9 : 92.8 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

93.75 2019 12 93.49 71.02 : 98.13 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

58.20 2020 03 57.9 46.3 : 64.3 سه ماهه

بدهی خارجی

15316858.56 2020 03 14541244 5501622 : 15316859 سه ماهه

بازار سهام

3222.65 2020 09 3118 616 : 5522 روزانه

پس انداز های شخصی

16.83 2020 03 12.5 11.88 : 16.83 سه ماهه

پول

1.17 2020 09 1.16 0.64 : 1.87 روزانه

پی ام آی ساخت و ساز

47.80 2020 08 48.9 15.1 : 57 ماهیانه

پی ام آی مرکب

50.10 2020 08 54.9 13.6 : 58.8 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.20 2020 08 1.6 -1.6 : 6.9 ماهیانه

تولیدات صنعتی

4.10 2020 07 9.5 -18 : 12.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

47037.10 2018 12 39349 28133 : 40028 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

41387.60 2018 12 40290 10826 : 40979 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2416.14 2020 06 2738 1879 : 2844 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

13335.84 2019 12 13662 245 : 14099 سالیانه

تولید صنعتی

-7.90 2020 07 -12.6 -30.2 : 10 ماهیانه

تولید صنعتی

-7.70 2020 07 -12 -28.6 : 9.7 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

6474612.00 2020 09 6458857 692641 : 6474612 هفتگی

تمایلات صنعتی

-12.70 2020 08 -16.2 -37.6 : 10.3 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 06 5.93 -22.71 : 28.6 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-1.30 2020 07 5.3 -12.1 : 20.3 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0.40 2020 07 1.3 -19.6 : 6 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-3.30 2020 07 -3.7 -8.2 : 10.8 ماهیانه

تغییر اشتغال

-2.90 2020 06 -0.2 -2.9 : 0.7 سه ماهه 2020-06

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

498.91 2020 06 601 400 : 634 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

707946.54 2020 07 704281 359892 : 722221 ماهیانه

ثبت خودرو

878.39 2020 08 864 201 : 1147 ماهیانه

جمعیت

341.90 2019 12 341 260 : 342 سالیانه 2019-12

حساب جاری

25.54 2020 07 17.27 -33.54 : 48.73 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.70 2019 12 3.1 -1.8 : 3.3 سالیانه 2019-12

خدمات تمایلات

-17.20 2020 08 -26.2 -43.6 : 35.4 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

1830723.00 2020 03 1824413 1059295 : 1830723 سه ماهه

دستمزد

1869.00 2020 03 1893 1176 : 1893 سه ماهه 2020-03

ذخایر طلا

504.80 2020 03 505 501 : 767 سه ماهه

ذخایر ارزی

75.29 2020 08 76.99 34.91 : 79.24 ماهیانه

رشد GDP سالانه

0 2020 06 -14.1 -39.4 : 5.1 سه ماهه

رشد دستمزد

5.20 2020 06 3.9 0.8 : 5.2 سه ماهه 2020-03

سن بازنشستگی زنان

63.96 2018 12 63.86 61.66 : 63.96 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی مردان

64.36 2018 12 64.27 62.24 : 64.36 سالیانه 2018-12

شاخص PMI تولید

53.70 2020 08 51.8 33.4 : 60.6 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

47.60 2020 08 54.7 12 : 58.3 ماهیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

73.90 2020 09 64 -63.7 : 89.9 ماهیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

87.70 2020 08 82.4 64.9 : 119 ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

104.45 2020 08 104 66 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

121.81 2020 03 120 89.6 : 122 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.88 2020 08 105 70.4 : 106 ماهیانه

صادرات

185229.80 2020 07 169507 53046 : 218853 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-13.90 2020 08 -15 -23.9 : -1.5 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

107.56 2020 06 107 72.21 : 108 سه ماهه

عرضه پول M1

9855236.00 2020 07 9705477 444330 : 9784071 ماهیانه

عرضه پول M2

13323997.00 2020 07 13184545 1070496 : 13276103 ماهیانه

عرضه پول M3

14017388.00 2020 07 13882251 1097404 : 14003368 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 31533 19769 : 31924 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

101.10 2020 07 100 49.1 : 106 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

104.71 2020 08 105 75.1 : 106 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 07 99.4 93.3 : 102 ماهیانه

گردش سرمایه

-5.01 2020 07 48.67 -63.95 : 86.72 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

-3.80 2020 07 -4.8 -31 : 18.5 ماهیانه

موازنه تجاری

27934.90 2020 07 20164 -16419 : 30614 ماهیانه 2020-06

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.10 2019 12 47 45.6 : 52.9 سالیانه

میزان رشد وام

3.00 2020 07 3 -0.4 : 9.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-14.70 2020 06 -3.2 -14.7 : 5 سه ماهه

نرخ وام بانکی

1.74 2020 07 1.6 1.42 : 6.52 ماهیانه

نرخ وام

0.25 2020 09 0.25 0.25 : 5.75 روزانه

نرخ مشارکت نیروی کار

57.60 2019 12 57.4 55 : 57.6 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

22.70 2020 12 23 22.7 : 36.8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.70 2020 12 41.7 38.1 : 49 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.70 2020 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

66.20 2018 12 66.1 64 : 71.9 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-11.80 2020 06 -3.7 -11.8 : 1.3 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

-0.40 2020 08 -0.4 -1.5 : 1.3 ماهیانه

نرخ تورم

-0.20 2020 08 0.4 -0.6 : 5 ماهیانه 2020-08

نرخ بیکاری جوانان

17.30 2020 07 17.2 14.8 : 24.8 ماهیانه 2020-07

نرخ بیکاری بلند مدت

3.10 2020 03 3.2 2.7 : 6.3 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

7.90 2020 07 7.7 7.2 : 12.1 ماهیانه 2020-07

نرخ بهره سپرده

-0.50 2020 09 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه

نرخ بهره بین بانکی

-0.51 2020 09 -0.51 -0.54 : 5.39 روزانه

نرخ بهره

0.00 2020 09 0 0 : 4.75 روزانه 2020-09

واردات

157294.90 2020 07 149342 55698 : 196537 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4863807.00 2020 07 4826950 2994549 : 4929457 ماهیانه

هزینه های دولت

564.21 2020 06 579 402 : 583 سه ماهه

هزینه های کار

115.70 2020 06 103 83.4 : 116 سه ماهه 2020-06

هزینه های مصرف کننده

1282.21 2020 06 1463 1102 : 1532 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 16.90 16 16 18 15 20
CPI مسکن آب و برق 103.77 106 106 105 105 107
استخراج معدن -11.80 -2.8 3.6 14 -6 4.8
استفاده از ظرفیت 72.10 77 75 78 72 80
اطمینان کسب و کار -1.33 -1 -0.3 0.5 -1.3 -0.1
اعتبار بخش خصوصی 11847061.00 13200000 13600000 13400000 12700000 12900000
افراد بیکار 12793.00 15900 15100 14800 14700 14800 2020-07
افراد شاغل 155.60 149 150 154 152 157 2020-06
اندازه اصل تورم 0.40 0.6 0.9 1.2 0.5 1.5
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.17 0.18 0.2 0.15 0.24
بدهی های دولت 10022826.20 11500000 12200000 12200000 11500000 12200000
بودجه دولت -0.60 -8.4 -4 -4 -8.4 -4
بهره وری 104.10 99.9 100 100 99.9 100 2020-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.10 102 98 98 102 98 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 93.75 99 101 101 99 101
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.20 68 65 65 68 65
بدهی خارجی 15316858.56 16100000 16500000 16200000 15500000 16600000
بازار سهام 3222.65 2983 2918 2854 3050 2726
پس انداز های شخصی 16.83 16.4 12.8 12.7 18 12.5
پول 1.17 1.15 1.15 1.15 1.16 1.14
پی ام آی ساخت و ساز 47.80 50.1 51 54.2 48 52
پی ام آی مرکب 50.10 48 50.6 53.7 51.1 51
تورم مواد غذایی 1.20 1.7 1.6 1.7 1.4 2.3
تولیدات صنعتی 4.10 -0.4 1 0.9 -1.6 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 45200 46200 46200 45200 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 38300 39200 39200 38300 39200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2416.14 2708 2726 3088 2786 2816
تولید ناخالص داخلی 13335.84 11800 12700 12700 11800 12700
تولید صنعتی -7.90 -3.6 4.5 18 -9 5.6
تولید صنعتی -7.70 -3.2 4.5 15 -7 5
ترازنامه بانک مرکزی 6474612.00 6810000 6790000 6740000 6750000 6950000
تمایلات صنعتی -12.70 -16 -12 -10 -11.6 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -0.7 1 0.9 -1.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 -3 1.9 10 -4.8 4.5
تغییر قیمت تولید کننده -3.30 -0.6 0.2 2.3 -2 2
تغییر اشتغال -2.90 -1.6 -0.4 0.6 0.5 0.7 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 498.91 597 597 676 585 621
تسهیلات اعتباری خریدار 707946.54 687554 709795 793020 697944 715056
ثبت خودرو 878.39 690 620 610 580 750
جمعیت 341.90 342 343 343 342 343 2019-12
حساب جاری 25.54 25.1 32 28 24.5 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.4 3.6 3.6 3.4 3.6 2019-12
خدمات تمایلات -17.20 -12 -8 -12 -17 -3
درآمد قابل تصرف شخص 1830723.00 1736841 1813467 2054289 1783096 1806315
دستمزد 1869.00 1855 1873 1890 1835 1883 2020-03
ذخایر طلا 504.80 505 505 505 505 505
ذخایر ارزی 75.29 85 84 86 82 91
رشد دستمزد 5.20 -2 0.2 1.1 -2.6 1.5 2020-03
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.75 64.75 64.5 64.75 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 65 65 64.75 65 2018-12
شاخص PMI تولید 53.70 50.1 51 54 52 52
شاخص PMI خدمات 47.60 47 50 53.6 50.9 51
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 73.90 2 4 19 51.5 4
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.70 91 95 94 85 98
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.45 107 105 105 106 109
شاخص مسکن 121.81 114 113 117 112 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.88 106 106 107 105 107
صادرات 185229.80 169000 182000 158200 168800 178000
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.90 -16.5 -14 -10 -13.9 -12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.56 106 107 108 105 107
عرضه پول M1 9855236.00 9850000 9950000 9910000 9760000 9880000
عرضه پول M2 13323997.00 14400000 14800000 14600000 14000000 15200000
عرضه پول M3 14017388.00 14900000 15400000 15200000 14400000 15600000
قیمت تولید 101.10 104 103 103 102 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.71 105 105 107 105 107
گردش سرمایه -5.01 -8 22 18 -12 15
میزان ساخت و ساز -3.80 -3.2 2.5 16.2 -6.8 5.1
موازنه تجاری 27934.90 13000 29500 16200 13300 14000 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 55 50 50 55 50
میزان رشد وام 3.00 0.2 0.6 1 2.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.70 -4.8 -0.6 12.6 -8 4
نرخ وام بانکی 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 55.2 55.6 56.2 55 56.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22.70 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65 65 65.5 65
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.80 2.9 1.6 1.4 7.5 1 2020-06
نرخ تورم -0.40 0.4 0.5 0.3 -0.1 0.5
نرخ تورم -0.20 0.3 0.6 1.3 -0.5 1.4 2020-08
نرخ بیکاری جوانان 17.30 18 17.8 17.5 18 17.3 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10 5 4.7 4.9 4.4 4.6 2020-03
نرخ بیکاری 7.90 9.6 9.4 9.1 9.5 8.8 2020-07
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-09
واردات 157294.90 147000 152500 142000 145500 147000
وام به بخش خصوصی 4863807.00 5010000 5070000 5060000 4950000 5090000
هزینه های دولت 564.21 605 612 609 595 605
هزینه های کار 115.70 111 104 117 101 113 2020-06
هزینه های مصرف کننده 1282.21 1457 1450 1643 1498 1515
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی