منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 24,793.96
 • بالاترین قیمت روز : 25,135.59
 • پایین ترین قیمت روز : 24,221.50
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 203.98
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24,282.46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۸:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 24,282.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 511.5
 • نرخ فعلی : 1,792.75 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,802.3
 • پایین ترین قیمت روز : 1,792.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.65
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,802.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۸:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,803.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.89
 • نرخ فعلی : 91.11 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 91.98
 • پایین ترین قیمت روز : 91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 91.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۸:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 91.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77
 • نرخ فعلی : 0.9767 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9768
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9741
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9748
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۸:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9747
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.002

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دینار تونس 3.2041 - 3.2035 3.2178 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۸
یورو / دلار ترینیداد 6.9919 - 6.9671 7.0089 0.02 0.34% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۸
یورو / دلار تایوان 30.746 - 30.726 30.805 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۸
یورو / هریونیا اوکراین 37.8352 - 37.8315 37.9238 0.07 0.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۸
یورو / شیلینگ اوگانادا 3873 - 3865 3874 1.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۸
یورو / پزو اوروگوئه 41.205 - 41.197 41.298 0.07 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۸

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Murray 876 - 876 876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۳۰
Murray 876 - 876 876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۳۰
Ericsson A 82.5 - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱:۰۲
Ericsson A 82.5 - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱:۰۲
Moberg Pharma 2.11 - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱:۰۲
SuperGroup 136.6 - 136.6 136.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱:۰۲

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 12.03 - 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۴۴
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 738.93 - 737 739.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۱۳
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 1.192 - 1.192 1.192 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۱۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 29.99 - 29.99 30 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۱۳
iShares Core DAX UCITS 115.82 - 115.82 116.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۱۳
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 64.52 - 64.49 64.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۱:۱۳

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
-1.2 2022 05 -1.4 در صد
Natural Gas Imports from Russia
270263 2022 01 262175 تراژول
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده
42.8 2022 06 45.5 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
-3.7 2022 05 4 در صد
Crude Oil Imports from Russia
7026 2021 11 8905 هزار تن
CPI مسکن آب و برق
126 2022 06 125 امتیاز
ارزیابی اعتبار
13.59
استخدام تمام وقت
117967 2021 09 115798 هزار
استخراج معدن
-5.9 2022 06 -1.6 در صد
اطمینان کسب و کار
1.14 2022 06 1.28 امتیاز
اعتبار بخش خصوصی
12779404 2022 06 12703645 EUR - میلیون
افراد بیکار
10925 2022 05 11085 هزار
افراد شاغل
163 2022 03 162 میلیون
انتظارات قیمت فروش
45.1 2022 06 55.5 امتیاز
اندازه اصل تورم
4 2022 06 3.8 در صد
بدهی های دولت
11107741 2020 12 10027455 EUR - میلیون
بودجه دولت
-5.1 2021 12 -7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بهره وری
104 2022 03 105 امتیاز
بدهی خانوار به درآمد
96.79 2021 12 96.19 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
95.6 2021 12 97.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
60.2 2021 09 61.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی
16415918 2021 12 15787640 EUR - میلیون
بازار سهام
3777 2022 08 3757 امتیاز
پس انداز های شخصی
14.98 2021 12 15.03 در صد
پول
1.03 2022 08 1.03
پی ام آی مرکب
49.9 2022 07 52 امتیاز
تولید صنعتی
2.4 2022 06 1.6 در صد
تولیدات صنعتی
0.7 2022 06 2.1 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
46301 2021 12 43918 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
36352 2020 12 36837 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2891 2022 03 2856 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی
14493 2020 12 13407 USD - میلیارد
تولید صنعتی
2.4 2022 06 2.1 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
616 2022 03 615 EUR - میلیارد
تورم مواد غذایی
10.4 2022 05 7.4 در صد
تغییر اشتغال
0.6 2022 03 0.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده
1.1 2022 05 1.2 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار
709428 2022 06 704538 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی
8745981 2022 07 8774413 EUR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده
35.8 2022 05 37.2 در صد
تغییرات موجودی انبار
53.95 2022 03 42.23 EUR - میلیارد
تمایلات صنعتی
3.5 2022 06 6.5
ثبت خودرو
607 2022 05 581 هزار
جمعیت
343 2020 12 342 میلیون
حساب جاری
-15.4 2022 04 8.66 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
2.5 2021 12 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
خدمات تمایلات
10.7 2022 06 14.1
درآمد قابل تصرف شخص
1946433 2021 12 1889142 EUR - میلیون
دستمزد
1963 2021 09 1900 EUR / ماه
ذخایر ارزی خارجی
82.37 2022 05 81.69 USD - میلیارد
ذخایر طلا
505 2022 03 505 تن
رشد کامل تولید ناخالص داخلی
5.3 2021 12 -6.4 در صد
رشد GDP سالانه
1.2 2021 12 9.4 در صد
رشد دستمزد
2.7 2022 03 1.5 در صد
سن بازنشستگی زنان
64.29 2020 12 64.2
سن بازنشستگی مردان
64.61 2020 12 64.52
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW
-53.8 2022 06 -29.5
شاخص خوشبینی اقتصادی
99 2022 06 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
126 2022 06 124 امتیاز
شاخص مدیران خرید تولید
49.8 2022 07 52.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید خدمات
51.2 2022 07 53 امتیاز
شاخص مدیران خرید ساخت و ساز
45.7 2022 06 49.2 امتیاز
شاخص مسکن
142 2021 12 137 امتیاز
صادرات
248451 2022 04 250711 EUR - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
117 2022 06 116 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده
-27 2022 07 -23.8 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
111 2021 12 110 امتیاز
عرضه پول M1
11567388 2022 05 11489395 EUR - میلیون
عرضه پول M2
15068115 2022 05 14962268 EUR - میلیون
عرضه پول M3
15850535 2022 05 15729738 EUR - میلیون
قسمت مدت زمان اشتغال
31354 2021 12 30851 هزار
قیمت تولید
151 2022 05 148 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی
110 2022 05 110 امتیاز
قیمت واردات
120 2022 05 118 امتیاز
گردش سرمایه
15.48 2022 04 -17.41 EUR - میلیارد
میزان ساخت و ساز
2.9 2022 04 3.4 در صد
میزان رشد وام
4.6 2022 05 4.55 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید
82.4 2022 06 81.9 در صد
موازنه تجاری
-26300 2022 04 -16062 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
52.4 2020 12 47 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0.7 2022 03 0.2 در صد
نرخ وام بانکی
1.78 2022 05 1.75 در صد
نرخ وام
0.75 2022 07 0.75 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار
74.5 2021 09 73.6 در صد
نرخ مالیات شرکت
23 2020 12 23 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
42.9 2020 12 41.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
4 2022 03 4.7 در صد
نرخ مالکیت مسکن
65.6 2020 12 65.8 در صد
نرخ تورم
0.1 2022 06 0.8 در صد
نرخ تورم
8.9 2022 06 8.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان
13.6 2022 05 13.8 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت
2.9 2022 03 3 در صد
نرخ بیکاری
6.6 2022 05 6.7 در صد
نرخ بهره سپرده
0 2022 07 -0.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی
-0.58 2022 07 -0.58 در صد
نرخ بهره
0.5 2022 06 0 در صد
واردات
274755 2022 04 266773 EUR - میلیون
واردات گاز طبیعی
1946144 2022 03 1594617 تراژول
وام به بخش خصوصی
4993023 2022 06 4942673 EUR - میلیون
هزینه های دولت
612 2022 03 614 EUR - میلیارد
هزینه های کار
108 2022 03 119 امتیاز
هزینه های مصرف کننده
1492 2022 03 1502 EUR - میلیارد
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.2 -0.6 0.3 0.5 0.6 در صد
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 42.8 39 34 22 23 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -3.7 1.2 1.8 3.6 2.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 126 120 123 132 130 امتیاز
استخراج معدن -5.9 2.4 3.4 3.2 3.2 در صد
اطمینان کسب و کار 1.14 0.7 -0.3 0.4 0.7 امتیاز
اعتبار بخش خصوصی 12779404 12633236 12500000 12969337 13111669 EUR - میلیون
افراد بیکار 10925 11750 11690 11650 11650 هزار
افراد شاغل 163 160 160 161 161 میلیون
اندازه اصل تورم 4 3.5 3.2 2.9 2.8 در صد
بدهی های دولت 11107741 12700000 13400000 13800000 EUR - میلیون
بودجه دولت -5.1 -3.9 -3.9 -2.6 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بهره وری 104 105 105 105 105 امتیاز
بدهی خانوار به درآمد 96.79 97 95 92 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 95 93.1 92 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.2 63 61 59 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی 16415918 17000000 17500000 18200000 EUR - میلیون
بازار سهام 3777 3634 3496 3364 3236 امتیاز
پس انداز های شخصی 14.98 12.2 12.5 12.6 12.6 در صد
پول 1.03 1.01 1 0.99 0.98
پی ام آی مرکب 49.9 51.9 51.3 52.3 53.5 امتیاز
تولید صنعتی 2.4 1.1 2.5 4.1 4.6 در صد
تولیدات صنعتی 0.7 -0.8 0.3 0.8 0.5 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46301 47000 47700 48500 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 36352 38800 39600 40400 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2891 2899 2969 3034 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 14493 14200 14800 15500 USD - میلیارد
تولید صنعتی 2.4 2.6 4 3.8 3.8 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 616 624 639 653 EUR - میلیارد
تورم مواد غذایی 10.4 2.1 2 1.8 1.8 در صد
تغییر اشتغال 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده 1.1 1.3 0.2 0.4 0.4 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 709428 690242 692506 710598 725745 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 8745981 8880000 8940000 8910000 8910000 EUR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 35.8 28 19 8 4.2 در صد
تغییرات موجودی انبار 53.95 5.4 5.4 5.4 5.4 EUR - میلیارد
تمایلات صنعتی 3.5 -1.2 -3.6 2.8 3.6
ثبت خودرو 607 685 792 748 748 هزار
جمعیت 343 345 345 346 میلیون
حساب جاری -15.4 33 31 32 37 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2.7 3.1 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
خدمات تمایلات 10.7 7 9 13 19
درآمد قابل تصرف شخص 1946433 1908033 1903902 1909530 1918909 EUR - میلیون
دستمزد 1963 2043 2055 2045 2038 EUR / ماه
ذخایر ارزی خارجی 82.37 81 84 85 85 USD - میلیارد
ذخایر طلا 505 505 505 505 505 تن
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.3 2.8 2.8 1.5 1.5 در صد
رشد دستمزد 2.7 4.1 4.7 4.2 3.8 در صد
سن بازنشستگی زنان 64.29 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -53.8 -44 -29 7 14
شاخص خوشبینی اقتصادی 99 106 107 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 126 127 128 129 امتیاز
شاخص مدیران خرید تولید 49.8 52 51.5 52.2 52.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید خدمات 51.2 52 50.6 51.8 52.5 امتیاز
شاخص مسکن 142 134 132 134 134 امتیاز
صادرات 248451 225295 220300 231450 228190 EUR - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 118 119 120 121 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -27 -19 -17 -11 -8 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 119 122 125 امتیاز
عرضه پول M1 11567388 11690000 11880000 11920000 11920000 EUR - میلیون
عرضه پول M2 15068115 15540000 15600000 15760000 15760000 EUR - میلیون
عرضه پول M3 15850535 16100000 16200000 16340000 16340000 EUR - میلیون
قسمت مدت زمان اشتغال 31354 34900 34900 34900 34900 هزار
قیمت تولید 151 151 155 158 155 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 111 111 112 113 امتیاز
قیمت واردات 120 105 105 105 105 امتیاز
گردش سرمایه 15.48 19 22 21 EUR - میلیارد
میزان ساخت و ساز 2.9 2.9 3.8 2.6 3.1 در صد
میزان رشد وام 4.6 3.7 3.5 3.3 2.6 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.4 82.5 82.6 82.8 82.8 در صد
موازنه تجاری -26300 -43605 -58900 -53550 -65310 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 50 48 46 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 0.4 0.5 0.7 0.7 در صد
نرخ وام بانکی 1.78 2.47 2.97 3.22 3.47 در صد
نرخ وام 0.75 0.25 1.5 1.75 2 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 74.5 73.7 74 74.1 74.1 در صد
نرخ مالیات شرکت 23 22.7 22.7 22.7 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.9 41.7 41.7 41.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 1 1.5 1.8 2.3 در صد
نرخ مالکیت مسکن 65.6 65.4 65.4 65.2 65.2 در صد
نرخ تورم 0.1 0.4 0.6 0.9 0.7 در صد
نرخ تورم 8.9 8.7 7.4 5.2 3.4 در صد
نرخ بیکاری جوانان 13.6 13.4 13.8 13.7 13.4 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 3.2 3 3.5 3.2 در صد
نرخ بیکاری 6.6 6.9 7.3 7.2 6.9 در صد
نرخ بهره سپرده 0 -0.5 -0.3 1 1.25 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.33 0.17 0.42 0.67 در صد
نرخ بهره 0.5 0.75 1.25 1.5 1.75 در صد
واردات 274755 268900 279200 285000 293500 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 4993023 4933762 5120000 4980069 5107863 EUR - میلیون
هزینه های دولت 612 618 600 623 626 EUR - میلیارد
هزینه های کار 108 112 124 112 112 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 1492 1521 1524 1518 1526 EUR - میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین