شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 8,444.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,468.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,309.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 39.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,359
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۶:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 8,358.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 85.8
 • نرخ فعلی : 1,571.45 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,572.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,570.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,571.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 54.2 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 54.41
 • پایین ترین قیمت روز : 54.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 54.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9072 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9072
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 0.9072
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پوند 0.8436 0.8426 0.8426 0.8436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
EUR/COP Ask 3713 3697 3697 3713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
EUR/CRC Ask 632.21 623.5 623.5 632.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
EUR/CUP Ask 1.1027 1.1 1.1 1.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
EUR/CZK Ask 25.186 25.1441 25.1441 25.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Polyus 59.71 - 59.71 59.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
BankNordik P/F 116 - 116 116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Shurgard Self Storage 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
NAK Kazatomprom DRC 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Intl Petroleum 37 - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.2 - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS 38.05 - 37.95 38.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Core DAX UCITS 115.76 - 115.76 116.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 130.92 - 130.62 131.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 30.48 - 30.24 30.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

105.38 2019 12 105 60.35 : 105 ماهیانه

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

20.50 2019 12 19.4 -12.5 : 54.8 ماهیانه

افراد شاغل

160.13 2019 09 160 117 : 160 سه ماهه میلیون

افراد بیکار

12219.00 2019 11 12230 11393 : 19203 ماهیانه هزار

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 01 0.31 0.05 : 0.95 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

11438737.00 2019 11 11423245 3241298 : 11438737 ماهیانه EUR - میلیون

اندازه اصل تورم

1.30 2019 12 1.3 0.6 : 2.6 ماهیانه ٪

اطمینان کسب و کار

-0.25 2019 12 -0.21 -3.32 : 1.64 ماهیانه امتیاز

استخدام تمام وقت

116318.80 2019 06 115278 107486 : 118849 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

81.20 2019 12 81.9 69.6 : 85.3 سه ماهه ٪

استخراج معدن

-3.10 2019 11 -5.8 -27.8 : 42.3 ماهیانه ٪

بدهی های دولت

9859512.70 2018 12 9760551 4072618 : 9859513 سالیانه EUR - میلیون

بهره وری

102.10 2019 09 105 82.6 : 105 سه ماهه امتیاز

بودجه دولت

-0.50 2018 12 -0.9 -7.4 : -0.5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

87.90 2018 12 89.8 65 : 93 سالیانه ٪

بدهی خارجی

15089197.68 2019 09 14695492 5501622 : 15089198 سه ماهه EUR - میلیون

بازار سهام

3774.24 2020 01 3737 616 : 5522 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

57.80 2019 06 57.5 46.3 : 64.2 سه ماهه ٪

بدهی خانوار به درآمد

93.49 2018 12 94 71.02 : 98.13 سالیانه ٪

پی ام آی مرکب

50.90 2020 01 50.9 45.7 : 58.8 ماهیانه امتیاز

پی ام آی ساخت و ساز

51.30 2019 12 50.6 43 : 57 ماهیانه

پس انداز های شخصی

13.04 2019 09 13.3 11.43 : 14.18 سه ماهه ٪

پول

1.10 2020 01 1.1 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی

13669.95 2018 12 12635 245 : 14125 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

-1.60 2019 11 -2.7 -21.7 : 10 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2840.46 2019 09 2834 1880 : 2840 سه ماهه EUR - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

40978.90 2018 12 40290 10826 : 40979 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0.20 2019 11 -0.9 -4 : 3.3 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

40027.90 2018 12 39349 28133 : 40028 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.70 2019 12 1.5 -1.6 : 6.9 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

-1.50 2019 11 -2.6 -21.4 : 9.7 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

626.10 2019 09 624 400 : 626 سه ماهه EUR - میلیارد

تغییرات موجودی انبار

-0.63 2019 09 10.14 -23.13 : 29.74 سه ماهه EUR - میلیارد

ترازنامه بانک مرکزی

4691998.00 2019 12 4682592 692641 : 4713568 هفتگی EUR - میلیون

تغییر اشتغال

0.10 2019 09 0.2 -0.8 : 0.7 سه ماهه ٪

تسهیلات اعتباری خریدار

718804.94 2019 11 717037 359892 : 718805 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.00 2019 11 -0.3 -2 : 2.8 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.20 2019 11 1.7 -4.6 : 6 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-1.40 2019 11 -1.9 -8.2 : 10.8 ماهیانه ٪

ثبت خودرو

1012.92 2019 12 940 673 : 1148 ماهیانه هزار

جمعیت

341.15 2018 12 341 260 : 341 سالیانه میلیون

حساب جاری

36.59 2019 11 44.39 -33.54 : 51.1 ماهیانه EUR - میلیارد

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.10 2018 12 3.1 -1.5 : 3.2 سالیانه ٪

دستمزد

1868.00 2019 06 1859 1177 : 1868 سه ماهه EUR / ماه

درآمد قابل تصرف شخص

1813179.00 2019 06 1792635 1059295 : 1813179 سه ماهه EUR - میلیون

ذخایر طلا

504.77 2019 12 505 501 : 767 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

73.22 2019 12 74.85 34.91 : 75.88 ماهیانه USD - میلیارد

رشد دستمزد

2.60 2019 09 2.8 0.8 : 3.4 سه ماهه ٪

سن بازنشستگی مردان

64.36 2018 12 64.27 62.24 : 64.36 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

63.96 2018 12 63.86 61.66 : 63.96 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.04 2019 12 106 66 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

119.54 2019 09 118 89.6 : 120 سه ماهه امتیاز

شاخص خوشبینی اقتصادی

101.50 2019 12 101 68.2 : 118 ماهیانه

شاخص PMI تولید

47.80 2020 01 46.3 33.5 : 60.6 ماهیانه امتیاز

شاخص PMI خدمات

52.20 2020 01 52.8 39.2 : 58.3 ماهیانه امتیاز

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

25.60 2020 01 11.2 -63.7 : 89.9 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.43 2019 12 105 70.4 : 105 ماهیانه امتیاز

صادرات

197745.20 2019 11 218495 53046 : 218495 ماهیانه EUR - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

104.98 2019 09 105 72.22 : 105 سه ماهه امتیاز

ضریب اطمینان مصرف کننده

-8.10 2020 01 -8.1 -23.9 : -1.4 ماهیانه امتیاز

عرضه پول M3

13007563.00 2019 11 12963324 1097404 : 13007563 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M1

8931888.00 2019 11 8881568 444330 : 8931888 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M2

12374327.00 2019 11 12332765 1070496 : 12374327 ماهیانه EUR - میلیون

قیمت واردات

100.50 2019 11 101 93.3 : 102 ماهیانه امتیاز

قیمت مصرف کننده اصلی

104.69 2019 12 104 75.1 : 105 ماهیانه امتیاز

قسمت مدت زمان اشتغال

31533.60 2019 09 31875 19769 : 31875 سه ماهه هزار

قیمت تولید

104.40 2019 11 104 49.1 : 106 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

41.59 2019 11 62.44 -86.64 : 81.77 ماهیانه EUR - میلیارد

میزان رشد وام

3.50 2019 11 3.5 -0.4 : 9.9 ماهیانه ٪

میزان ساخت و ساز

1.40 2019 11 0.9 -22.6 : 18.4 ماهیانه ٪

موازنه تجاری

20720.40 2019 11 27619 -16298 : 30614 ماهیانه EUR - میلیون

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

46.80 2018 12 47 45.4 : 52.8 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.80 2018 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.20 2019 09 1.2 -5.7 : 5 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.50 2018 12 42.4 38.8 : 49 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

23.30 2018 12 24.1 23.3 : 36.8 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

1.91 2019 11 1.92 1.89 : 6.52 ماهیانه ٪

نرخ وام

0.25 2020 01 0.25 0.25 : 5.75 روزانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

57.30 2019 06 57.1 55 : 57.4 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2019 09 0.2 -3.2 : 1.3 سه ماهه ٪

نرخ مالکیت مسکن

66.20 2018 12 66.1 64 : 71.9 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

-0.50 2020 01 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.30 2019 12 -0.3 -1.5 : 1.3 ماهیانه ٪

نرخ بهره

0.00 2020 01 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ بیکاری

7.50 2019 11 7.5 7.3 : 12.1 ماهیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

-0.42 2020 01 -0.42 -0.48 : 5.39 روزانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

3.20 2019 09 3.3 2.7 : 6.3 سه ماهه ٪

نرخ تورم

1.30 2019 12 1 -0.6 : 5 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

15.60 2019 11 15.6 14.8 : 24.8 ماهیانه ٪

وام به بخش خصوصی

4588362.00 2019 11 4592631 2994549 : 4929457 ماهیانه EUR - میلیون

واردات

177024.80 2019 11 190876 55698 : 196134 ماهیانه EUR - میلیون

هزینه های دولت

580.25 2019 09 578 401 : 580 سه ماهه EUR - میلیارد

هزینه های کار

103.50 2019 09 111 83.4 : 111 سه ماهه امتیاز

هزینه های مصرف کننده

1527.11 2019 09 1519 1103 : 1527 سه ماهه EUR - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.38 106 106 107 107 108
افراد شاغل 160.13 162 162 163 162 163 میلیون
افراد بیکار 12219.00 12440 12440 12100 12440 11900 هزار
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.45 0.49 0.54 0.41 0.65
اعتبار بخش خصوصی 11438737.00 11321790 11422902 11564563 11226233 11703338 EUR - میلیون
اندازه اصل تورم 1.30 1.4 1.4 1.3 1.2 1.5 ٪
اطمینان کسب و کار -0.25 0.18 0.06 1 -0.12 0.75 امتیاز
استخدام تمام وقت 116318.80 118500 118500 119000 118500 120000 هزار
استفاده از ظرفیت 81.20 84.2 84.2 84.5 84.2 84.9 ٪
استخراج معدن -3.10 0.9 1 2.5 -2 2.2 ٪
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000 EUR - میلیون
بهره وری 102.10 108 108 109 108 109 امتیاز
بودجه دولت -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8 ٪
بدهی خارجی 15089197.68 14600000 14500000 14400000 14600000 14600000 EUR - میلیون
بازار سهام 3774.24 3669 3629 3589 3709 3511
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9 ٪
بدهی خانوار به درآمد 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5 ٪
پی ام آی مرکب 50.90 52.7 52.5 53.2 50.9 53.7 امتیاز
پس انداز های شخصی 13.04 12.9 12.9 13.2 12.9 13.4 ٪
پول 1.10 1.1 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14800 14800 14800 14800 15400 USD - میلیارد
تولید صنعتی -1.60 1 1.2 1.4 -2 1.7 ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2840.46 2842 2848 2872 2835 2906 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 42300 42300 42300 42300 43100 USD
تولیدات صنعتی 0.20 -0.6 -0.4 0.3 0.7 0.4 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 41200 41200 41200 41200 41200 USD
تورم مواد غذایی 1.70 1.5 1.6 1.7 1.4 1.9 ٪
تولید صنعتی -1.50 1.5 1.6 1.4 -1.6 2 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 626.10 626 628 633 592 641 EUR - میلیارد
تغییرات موجودی انبار -0.63 5.1 5.1 6 5.1 5.4 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 4691998.00 4850000 4950000 5110000 4750000 5250000 EUR - میلیون
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.4 0.1 0.3 0.2 ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 718804.94 707589 715743 726712 691823 735432 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.2 -0.6 0.4 0.4 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 1.9 1.8 1.7 1.5 1.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 1.1 1.2 1.5 -0.1 1.8 ٪
ثبت خودرو 1012.92 936 957 985 919 985 هزار
جمعیت 341.15 342 342 342 342 343 میلیون
حساب جاری 36.59 27.5 24.5 25.1 30.1 28.9 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 3 3 2.8 ٪
دستمزد 1868.00 1915 1917 1913 1905 1963 EUR / ماه
درآمد قابل تصرف شخص 1813179.00 1818165 1817712 1833124 1796668 1855121 EUR - میلیون
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505 تن
ذخایر ارزی 73.22 84 85 91 82 96 USD - میلیارد
رشد دستمزد 2.60 2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 ٪
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.04 108 108 108 107 109
شاخص مسکن 119.54 119 120 121 117 123 امتیاز
شاخص خوشبینی اقتصادی 101.50 102 102 105 102 104
شاخص PMI تولید 47.80 52.5 52.7 53.1 49 53.4 امتیاز
شاخص PMI خدمات 52.20 53.2 53 53.3 52.6 54 امتیاز
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25.60 -6 -8 -4 15 -6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.43 107 106 106 106 108 امتیاز
صادرات 197745.20 195000 187800 179000 198000 188000 EUR - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.98 106 106 106 105 108 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.10 -7.2 -7.4 -6.6 -7.8 -3.6 امتیاز
عرضه پول M3 13007563.00 14000000 14400000 14900000 13600000 14900000 EUR - میلیون
عرضه پول M1 8931888.00 9150000 9360000 9650000 9090000 9650000 EUR - میلیون
عرضه پول M2 12374327.00 13700000 14000000 14400000 13200000 16200000 EUR - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 104.69 106 106 106 105 108 امتیاز
قسمت مدت زمان اشتغال 31533.60 33400 33400 34200 33400 34900 هزار
قیمت تولید 104.40 106 105 106 105 108 امتیاز
گردش سرمایه 41.59 36 36 41.2 36 39 EUR - میلیارد
میزان رشد وام 3.50 3.7 3.8 4 3.7 3.6 ٪
میزان ساخت و ساز 1.40 1 0.9 1.6 -0.7 2.2 ٪
موازنه تجاری 20720.40 23000 13300 13000 19900 14000 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.1 1 1.1 0.9 1.2 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 ٪
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 59.2 59.4 59.5 59.1 59.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 ٪
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65 ٪
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 ٪
نرخ تورم 0.30 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.3 7.3 7.4 7.2 ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 ٪
نرخ تورم 1.30 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 ٪
نرخ بیکاری جوانان 15.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 ٪
وام به بخش خصوصی 4588362.00 4566603 4593313 4638834 4521446 4694500 EUR - میلیون
واردات 177024.80 172000 174500 172000 178100 175000 EUR - میلیون
هزینه های دولت 580.25 580 582 587 576 594 EUR - میلیارد
هزینه های کار 103.50 114 106 106 102 109 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 1527.11 1524 1531 1544 1519 1562 EUR - میلیارد