منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 49,225.99
 • بالاترین قیمت روز : 49,548.04
 • پایین ترین قیمت روز : 48,388.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 317.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,897.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۲:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 48,892.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 333.14
 • نرخ فعلی : 1,782.78 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,787.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,781.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,783.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۲:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6
 • نرخ فعلی : 67.69 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 68.19
 • پایین ترین قیمت روز : 67.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 67.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۲:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42
 • نرخ فعلی : 0.8858 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.886
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8841
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8841
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۲:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8835
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / یورو 0.8858 0.8857 0.8841 0.886 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
یورو / دلار 1.1292 - 1.1289 1.1315 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۰
یورو / دلار بلیز 2.3681 2.2963 2.2955 2.3681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۸
یورو / دلار کانادا 1.4864 1.448 1.448 1.4864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۸
دلار کانادا / یورو 0.6713 0.6906 0.6713 0.6908 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۸

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mediobanca 9.88 - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Unipol Gruppo 4.68 - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Ryanair Holdings 15.05 - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Smurfit Kappa 45.42 - 45.42 45.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Banco Bpm 2.547 - 2.547 2.547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 702.63 - 698.3 703 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 1.355 - 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
iShares Core DAX UCITS 129.94 - 128.44 129.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 66.69 - 66.69 66.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 31.36 - 31.34 31.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
109.94 2021 09 109 60.35 : 110 ماهیانه
Selling Price Expectations
0 2021 10 38.3 -15.1 : 42.2 ماهیانه
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده
40.00 2021 10 33.1 -12.5 : 54.8 ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی
12131644.00 2021 08 12113253 3241298 : 12131644 ماهیانه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
افراد شاغل
158.95 2021 06 158 117 : 161 سه ماهه 2021-06
افراد بیکار
12162.00 2021 08 12423 11468 : 19433 ماهیانه 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله
0.00 2020 03 0.14 0.05 : 0.95 روزانه
اطمینان کسب و کار
1.72 2021 09 1.74 -3.19 : 1.87 ماهیانه
استفاده از ظرفیت
82.90 2021 09 82.5 69.6 : 85.3 سه ماهه
استخراج معدن
-3.20 2021 08 10.9 -27.8 : 42.3 ماهیانه
استخدام تمام وقت
0 2021 06 113811 107486 : 118849 سه ماهه 2021-06
اندازه اصل تورم
1.90 2021 09 1.6 0.2 : 2.6 ماهیانه
بازار سهام
4229.73 2021 10 4221 616 : 5522 روزانه
بدهی خارجی
15388936.92 2021 06 15416327 5501622 : 15535890 سه ماهه
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
62.80 2021 03 62.5 46.5 : 64.3 سه ماهه
بدهی خانوار به درآمد
96.19 2020 12 93.79 71.02 : 98.79 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
98.00 2020 12 83.9 66 : 98 سالیانه 2020-12
بدهی های دولت
11107741.00 2020 12 10027455 4102439 : 11107741 سالیانه 2020-12
بهره وری
104.40 2021 06 105 81.7 : 105 سه ماهه 2021-06
بودجه دولت
-7.20 2020 12 -0.6 -7.3 : -0.5 سالیانه 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز
50.00 2021 09 49.5 15.1 : 57 ماهیانه
پی ام آی مرکب
54.30 2021 10 56.2 13.6 : 60.2 ماهیانه
پول
1.17 2021 10 1.16 0.64 : 1.87 روزانه
پس انداز های شخصی
19.04 2021 06 21.48 11.83 : 25.1 سه ماهه
تورم مواد غذایی
1.90 2021 09 1.9 -1.6 : 6.9 ماهیانه
تولیدات صنعتی
-1.60 2021 08 1.4 -19.3 : 14.1 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
43681.04 2020 12 46914 32668 : 46914 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
38543.24 2020 12 41376 10728 : 41376 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2777.14 2021 06 2717 1879 : 2850 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
12933.36 2020 12 13364 245 : 14111 سالیانه
تولید صنعتی
5.10 2021 08 8 -28.7 : 39.8 ماهیانه
تولید صنعتی
6.10 2021 08 8.6 -30.3 : 43 ماهیانه
تمایلات صنعتی
14.20 2021 10 14.1 -37.6 : 14.5 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2021 06 26.07 -22.64 : 32.89 سه ماهه
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
0.30 2021 08 -2.6 -11.5 : 19 ماهیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0.00 2021 08 3.1 -18.9 : 23.7 ماهیانه
تغییر قیمت تولید کننده
13.40 2021 08 12.4 -8.2 : 13.4 ماهیانه
تغییر اشتغال
0.70 2021 06 -0.1 -3 : 1 سه ماهه 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
595.52 2021 06 589 400 : 657 سه ماهه
تسهیلات اعتباری خریدار
697658.17 2021 08 698860 359892 : 722125 ماهیانه
ترازنامه بانک مرکزی
8336713.00 2021 10 8314285 692641 : 8336713 هفتگی
ثبت خودرو
660.96 2021 09 639 200 : 1123 ماهیانه
جمعیت
342.41 2020 12 342 260 : 342 سالیانه 2020-12
حساب جاری
17.60 2021 08 31.2 -33.54 : 50.89 ماهیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
3.00 2020 12 3.1 -1.8 : 3.6 سالیانه 2020-12
خدمات تمایلات
18.20 2021 10 15.2 -43.5 : 35 ماهیانه
درآمد قابل تصرف شخص
1857846.00 2021 03 1828389 1057092 : 1857846 سه ماهه
دستمزد
1903.00 2021 03 1896 1177 : 1903 سه ماهه 2021-03
ذخایر ارزی
71.29 2021 09 72.34 34.91 : 79.24 ماهیانه
ذخایر طلا
504.77 2021 06 505 501 : 767 سه ماهه
رشد GDP سالانه
0 2021 06 -1.1 -39.1 : 60.9 سه ماهه
رشد دستمزد
-0.40 2021 06 2.1 -0.4 : 5.1 سه ماهه 2021-06
سن بازنشستگی زنان
64.29 2020 12 64.2 61.66 : 64.29 سالیانه 2020-12
سن بازنشستگی مردان
64.61 2020 12 64.52 62.24 : 64.61 سالیانه 2020-12
شاخص PMI تولید
58.50 2021 10 58.6 33.4 : 63.4 ماهیانه
شاخص PMI خدمات
54.70 2021 10 56.4 12 : 59.8 ماهیانه
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW
21.00 2021 10 31.1 -63.7 : 89.9 ماهیانه
شاخص خوشبینی اقتصادی
118.60 2021 10 118 67.6 : 119 ماهیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
111.76 2021 09 112 66 : 112 ماهیانه
شاخص مسکن
132.43 2021 06 129 89.88 : 132 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
108.49 2021 09 108 70.4 : 108 ماهیانه
صادرات
184269.40 2021 08 206144 53046 : 219129 ماهیانه
ضریب اطمینان مصرف کننده
-4.80 2021 10 -4 -23.6 : -1.4 ماهیانه
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
108.27 2021 06 108 72.21 : 108 سه ماهه
عرضه پول M1
10948089.00 2021 08 10845246 444330 : 10948089 ماهیانه
عرضه پول M2
14349959.00 2021 08 14267506 1070496 : 14349959 ماهیانه
عرضه پول M3
15210470.00 2021 09 15102726 1097404 : 15210470 ماهیانه
قسمت مدت زمان اشتغال
0 2021 06 30508 19769 : 31911 سه ماهه 2021-06
قیمت تولید
114.90 2021 08 114 49.1 : 115 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
106.90 2021 09 106 75.1 : 107 ماهیانه
قیمت واردات
0 2021 08 106 93.3 : 107 ماهیانه
گردش سرمایه
6.52 2021 08 2.95 -63.95 : 85.46 ماهیانه
میزان ساخت و ساز
-1.60 2021 08 3.5 -30.8 : 45.5 ماهیانه
موازنه تجاری
4810.10 2021 08 20689 -16419 : 30614 ماهیانه 2021-08
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
54.10 2020 12 47 45.6 : 54.1 سالیانه 2020-12
میزان رشد وام
4.10 2021 09 4.2 -0.4 : 9.9 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
14.30 2021 06 -1.2 -14.5 : 14.3 سه ماهه
نرخ وام بانکی
1.71 2021 08 1.77 1.42 : 6.52 ماهیانه
نرخ وام
0.25 2021 10 0.25 0.25 : 5.75 روزانه
نرخ مشارکت نیروی کار
73.60 2021 06 72.6 68.8 : 73.8 سه ماهه 2021-06
نرخ مالیات شرکت
22.70 2020 12 23 22.7 : 36.8 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
41.70 2020 12 41.7 38.1 : 49 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
20.70 2020 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه
نرخ مالکیت مسکن
65.80 2019 12 66.2 64 : 71.9 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
2.20 2021 06 -0.3 -11.7 : 12.6 سه ماهه 2021-06
نرخ تورم
0.50 2021 09 0.4 -1.5 : 1.3 ماهیانه
نرخ تورم
3.40 2021 09 3 -0.6 : 5 ماهیانه 2021-09
نرخ بیکاری جوانان
16.50 2021 07 17.2 14.8 : 25.2 ماهیانه 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت
3.20 2021 03 3.2 2.5 : 6.3 سه ماهه 2021-03
نرخ بیکاری
7.50 2021 08 7.6 7.1 : 12.1 ماهیانه 2021-08
نرخ بهره سپرده
-0.50 2021 10 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه
نرخ بهره بین بانکی
-0.56 2021 10 -0.56 -0.57 : 5.39 روزانه
نرخ بهره
0.00 2021 10 0 0 : 4.75 روزانه 2021-10
واردات
179459.30 2021 08 185454 55698 : 196612 ماهیانه
وام به بخش خصوصی
4872130.00 2021 08 4859948 2994549 : 4929365 ماهیانه
هزینه های دولت
607.33 2021 06 600 401 : 607 سه ماهه 2021-06
هزینه های کار
115.80 2021 06 105 83.4 : 117 سه ماهه 2021-06
هزینه های مصرف کننده
1438.38 2021 06 1387 1100 : 1531 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 109.94 108 109 111 107 109
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 40.00 19 20 22 25 23
اعتبار بخش خصوصی 12131644.00 12375388 12336661 12410672 12332814 12579470
افراد شاغل 158.95 158 159 160 158 160 2021-06
افراد بیکار 12162.00 13200 13600 13400 12200 13200 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.17 0.18 0.2 0.15 0.24
اطمینان کسب و کار 1.72 0.5 0.7 0.8 0.9 1
استفاده از ظرفیت 82.90 81 81.5 82 80 82
استخراج معدن -3.20 4 4.8 4 4.8 3.4
اندازه اصل تورم 1.90 1.3 1.4 1.5 1.7 1.6
بازار سهام 4229.73 3982 3877 3776 4089 3580
بدهی خارجی 15388936.92 16500000 16700000 16800000 16600000 17000000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.80 63 63 63 65 63
بدهی خانوار به درآمد 96.19 97 97 97 101 97
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 101 101 101 102 101 2020-12
بدهی های دولت 11107741.00 12700000 12700000 12700000 12200000 12700000 2020-12
بهره وری 104.40 104 104 105 104 105 2021-06
بودجه دولت -7.20 -4 -4 -4 -8 -4 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 50.00 52.9 53.4 53.2 52 54
پی ام آی مرکب 54.30 54.2 54 54.6 54.7 54.9
پول 1.17 1.15 1.15 1.15 1.16 1.14
پس انداز های شخصی 19.04 12.9 12.6 12.2 14 12.5
تورم مواد غذایی 1.90 1.6 1.8 2.1 1.4 2
تولیدات صنعتی -1.60 0.9 0.7 -0.8 0.7 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681.04 47000 47000 47000 46200 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه 38543.24 40100 40100 40100 39200 40100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2777.14 2885 2902 2866 2858 2921
تولید ناخالص داخلی 12933.36 14200 14200 14200 13600 14200
تولید صنعتی 5.10 4.2 4.7 4.3 5 3.6
تولید صنعتی 6.10 3.4 4.3 3.7 5.6 3.2
تمایلات صنعتی 14.20 5.1 4 4.2 11 3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 1.2 1 -0.4 0.7 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.00 5.1 5.5 4.5 4.5 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 13.40 2.5 2 1.8 7.5 1.7
تغییر اشتغال 0.70 0.6 0.4 0.3 0.7 0.5 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 595.52 625 622 615 619 633
تسهیلات اعتباری خریدار 697658.17 736648 726339 719983 736332 752532
ترازنامه بانک مرکزی 8336713.00 8290000 8250000 8280000 8320000 8340000
ثبت خودرو 660.96 380 720 910 980 1050
جمعیت 342.41 345 345 345 343 345 2020-12
حساب جاری 17.60 32 26 23.4 28.9 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3 3 3 3.2 3 2020-12
خدمات تمایلات 18.20 15 11 16 15 19
درآمد قابل تصرف شخص 1857846.00 1973032 1941449 1917297 1917980 1960176
دستمزد 1903.00 1981 1991 1964 1942 2039 2021-03
ذخایر ارزی 71.29 77 82 84 79 85
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
رشد دستمزد -0.40 4.6 3.2 3 4.5 2.9 2021-06
سن بازنشستگی زنان 64.29 65 65 65 64.75 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص PMI تولید 58.50 54 53.2 53.8 55.6 54
شاخص PMI خدمات 54.70 54 54.5 54.7 54.6 55
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 21.00 5 12 19 10 15
شاخص خوشبینی اقتصادی 118.60 111 110 106 115 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.76 113 113 114 112 114
شاخص مسکن 132.43 136 133 134 134 132
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.49 108 109 110 108 109
صادرات 184269.40 209000 184200 199400 196000 201000
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.80 -7 -6 -7 -8 -8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.27 110 109 110 110 112
عرضه پول M1 10948089.00 11410000 11510000 11690000 11280000 11880000
عرضه پول M2 14349959.00 15290000 15440000 15540000 15200000 15600000
عرضه پول M3 15210470.00 15800000 15900000 16100000 15600000 16200000
قیمت تولید 114.90 110 113 117 111 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.90 107 108 108 107 108
گردش سرمایه 6.52 14 21 23 17 19
میزان ساخت و ساز -1.60 3.6 4 3.6 5.1 3.8
موازنه تجاری 4810.10 7800 22000 23600 32000 32000 2021-08
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 50 50 50 54 50 2020-12
میزان رشد وام 4.10 2.6 2.2 2.3 3.4 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.30 6.2 4.5 3.2 4.9 2.2
نرخ وام بانکی 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ مشارکت نیروی کار 73.60 72.8 72.9 73 72.8 73.3 2021-06
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.7 20.7 20.8 20.7
نرخ مالکیت مسکن 65.80 64.6 64.6 64.6 65 64.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1 0.6 0.5 1.5 0.5 2021-06
نرخ تورم 0.50 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
نرخ تورم 3.40 1.5 1.1 1.4 2.4 1.5 2021-09
نرخ بیکاری جوانان 16.50 16.7 17 16.8 12.9 16.7 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 4 3.9 3.8 4.2 3.7 2021-03
نرخ بیکاری 7.50 8.1 7.9 7.8 7.8 7.7 2021-08
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-10
واردات 179459.30 201200 162200 175800 164000 169000
وام به بخش خصوصی 4872130.00 5204731 5084786 5028038 5078549 5190277
هزینه های دولت 607.33 637 635 627 632 646 2021-06
هزینه های کار 115.80 122 109 120 125 125 2021-06
هزینه های مصرف کننده 1438.38 1473 1503 1484 1486 1519
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی