خبر
منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 27,029.02
 • بالاترین قیمت روز : 27,062.23
 • پایین ترین قیمت روز : 26,871.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 41.68
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26,896.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 26,896.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 132.84
 • نرخ فعلی : 1,848.73 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,849.84
 • پایین ترین قیمت روز : 1,848.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.73
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,848.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۲:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,848.33
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 90.77 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 90.91
 • پایین ترین قیمت روز : 90.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 90.89
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۱:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 90.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.9459 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.946
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9455
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9457
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 0.9459
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار 1.0574 1.0572 1.0571 1.0579 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۷
یورو / دلار فیجی 2.4401 2.4393 2.4379 2.4431 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۲۹
یورو / وون کره جنوبی 1431.72 1431.1 1427.84 1432.97 0.28 0.02% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۵۷
یورو / دینار کویت 0.3279 0.3278 0.3276 0.3279 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۲۹
دینار کویت / یورو 3.0697 3.0708 3.0697 3.0721 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۲۹
یورو / دلار استرالیا 1.6563 1.6445 1.6434 1.6563 0.01 0.71% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۱۵

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 54.8 - 54.8 54.8 0.10 0.18% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۲:۳۶
John Wood Group 154.4 - 154.4 157.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹
Tullow Oil 34.34 - 34.34 34.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹
Jupiter FM 96.4 - 95.8 96.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹
Great Portland Estates 420.2 - 410.6 422 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹
Dixons Carphone 48.65 - 48.65 48.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 743.4 - 741.7 748 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۳۸
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 0.918 - 0.911 0.931 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۳۸
iShares Core DAX UCITS 128.96 - 128.24 129.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۳۸
iShares EURO STOXX 50 UCITS 41.92 - 41.92 42.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۳۸
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 38.84 - 37.58 38.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۸:۰۸
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 33.27 - 32.97 33.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۷:۳۸

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
-0.2 2023 07 0.2 در صد
CPI مسکن آب و برق
130 2023 08 129 امتیاز
Crude Oil Imports from Russia
7026 2021 11 8905 هزار تن
Current Account Goods
26.65 2023 07 42.74 EUR - میلیارد
Longer-Term Refinancing Operations
601 2023 09 682 EUR - میلیارد
Natural Gas Imports from Russia
270263 2022 01 262175 تراژول
Price to Rent Ratio
129 2023 03 130
Refinancing Operations
5.58 2023 09 10.87 EUR - میلیارد
Residential Property Prices
0.32 2023 03 2.88 در صد
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده
12 2023 09 9.1 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
-1 2023 07 -1 در صد
افراد شاغل
168 2023 06 168 میلیون
اندازه اصل تورم
4.5 2023 09 5.3 در صد
انتظارات قیمت فروش
3.6 2023 09 3.1 امتیاز
انتظارات تورم
3.4 2023 07 3.4 در صد
استخدام تمام وقت
122695 2023 06 121011 هزار
افراد بیکار
10944 2023 07 10871 هزار
اعتبار بخش خصوصی
12967486 2023 08 12993093 EUR - میلیون
اطمینان کسب و کار
-0.36 2023 09 -0.41 امتیاز
استخراج معدن
-6.3 2023 07 -12.5 در صد
ارزیابی اعتبار
13.59
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
91.5 2022 12 95.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بهره وری
104 2023 06 104 امتیاز
بدهی های دولت
12260558 2022 12 11813882 EUR - میلیون
بودجه دولت
-3.6 2022 12 -5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد
93.09 2022 12 96.79 در صد
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
56.5 2023 03 57.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی
15718997 2023 03 15425203 EUR - میلیون
بازار سهام
4175 2023 09 4162 امتیاز
پس انداز های شخصی
14.15 2023 03 14.03 در صد
پول
1.06 2023 09 1.06
پی ام آی مرکب
47.1 2023 09 46.7 امتیاز
تولیدات صنعتی
-1.1 2023 07 0.4 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
47785 2022 12 46357 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
37494 2022 12 36387 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2940 2023 06 2936 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی
14041 2022 12 14571 USD - میلیارد
تولید صنعتی
-1.8 2023 07 -0.4 در صد
تولید صنعتی
-2.2 2023 07 -1.1 در صد
تورم مواد غذایی
11.6 2023 07 12.6 در صد
تورم انرژی
-4.7 2023 09 -3.3 در صد
تورم قیمت تولید کننده
-0.5 2023 07 -0.4 در صد
تورم اجاره
2.8 2023 08 2.7 در صد
تمایلات صنعتی
-9 2023 09 -9.9 امتیاز
تغییرات موجودی انبار
4.54 2023 06 5.9 EUR - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده
-7.6 2023 07 -3.3 در صد
تغییر اشتغال
0.2 2023 06 0.5 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
628 2023 06 623 EUR - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار
731270 2023 07 728175 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی
7141982 2023 09 7135734 EUR - میلیون
ثبت خودرو
805 2023 08 766 هزار
جمعیت
343 2022 12 343 میلیون
حساب جاری
26.85 2023 07 36.77 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-1 2022 12 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
خدمات تمایلات
4 2023 09 4.3 امتیاز
خدمات تورم
4.7 2023 09 5.5 در صد
دستمزد
2111 2023 03 2072 EUR / ماه
درآمد قابل تصرف شخص
2142391 2023 03 2100843 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی
84.21 2023 08 83.22 USD - میلیارد
ذخایر طلا
507 2023 06 507 تن
رشد GDP سالانه
0.5 2023 06 0.3 در صد
رشد دستمزد
4.6 2023 06 4.9 در صد
رشد کامل تولید ناخالص داخلی
3.3 2022 12 5.6 در صد
سن بازنشستگی زنان
64.74 2022 12 64.42 سال ها
سن بازنشستگی مردان
64.99 2022 12 64.73 سال ها
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW
-8.9 2023 09 -5.5 امتیاز
شاخص خوشبینی اقتصادی
93.3 2023 09 93.6 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
129 2023 08 127 امتیاز
شاخص مدیران خرید تولید
43.4 2023 09 43.5 امتیاز
شاخص مدیران خرید خدمات
48.4 2023 09 47.9 امتیاز
شاخص مدیران خرید ساخت و ساز
43.4 2023 08 43.5 امتیاز
شاخص مسکن
142 2023 03 144 امتیاز
صادرات
227806 2023 07 252034 EUR - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
124 2023 09 124 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده
-17.8 2023 09 -16 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
121 2023 06 119 امتیاز
عرضه پول M1
10551427 2023 08 10624843 EUR - میلیون
عرضه پول M2
15033500 2023 08 15067400 EUR - میلیون
عرضه پول M3
15936433 2023 08 15960972 EUR - میلیون
قسمت مدت زمان اشتغال
32033 2023 06 32144 هزار
قیمت انرژی
154 2023 09 152 امتیاز
قیمت تولید
145 2023 07 146 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی
117 2023 09 117 امتیاز
قیمت واردات
117 2023 07 118 امتیاز
گردش سرمایه
22.3 2023 07 82.29 EUR - میلیارد
میزان رشد وام
1 2023 08 1.3 در صد
میزان ساخت و ساز
1 2023 07 -0.8 در صد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
50.7 2022 12 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
میزان استفاده ازظرفیت تولید
80.2 2023 09 81.2 در صد
موازنه تجاری
6467 2023 07 18505 EUR - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0.1 2023 06 0.1 در صد
نرخ وام بانکی
5.37 2023 07 5.18 در صد
نرخ وام
4.75 2023 09 4.75 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار
75.1 2023 06 74.7 در صد
نرخ مالیات شرکت
23 2022 12 23.2 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
42.9 2022 12 43 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
0.5 2023 06 1.1 در صد
نرخ مالکیت مسکن
65 2022 12 66 در صد
نرخ تورم هسته
0.3 2023 08 -0.1 در صد
نرخ تورم
0.3 2023 09 0.5 در صد
نرخ تورم
4.3 2023 09 5.2 در صد
نرخ بیکاری جوانان
13.8 2023 07 13.8 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت
2.3 2023 06 2.5 در صد
نرخ بیکاری
6.4 2023 07 6.4 در صد
نرخ بهره سپرده
4 2023 09 3.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی
3.95 2023 09 3.96 در صد
نرخ بهره
4.5 2023 09 4.25 در صد
واردات
221339 2023 07 233529 EUR - میلیون
واردات گاز طبیعی
1946144 2022 03 1594617 تراژول
وام به بخش خصوصی
5125347 2023 08 5147130 EUR - میلیون
ورشکستگی
9 2023 06 3.5 در صد
هزینه های دولت
613 2023 03 622 EUR - میلیارد
هزینه های کار
114 2023 06 103 امتیاز
هزینه های مصرف کننده
1533 2023 06 1533 EUR - میلیارد
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 0.7 0.6 -0.5 0.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 130 139 141 136 134 امتیاز
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 12 11 16 14 12 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -1 -1.8 1.5 2.5 2.1 در صد
افراد شاغل 168 163 163 164 164 میلیون
اندازه اصل تورم 4.5 4.5 3.2 3.3 2.5 در صد
انتظارات قیمت فروش 3.6 4 5 6 7 امتیاز
افراد بیکار 10944 12334 12993 12993 12993 هزار
اعتبار بخش خصوصی 12967486 13142484 12955760 12805716 12849258 EUR - میلیون
اطمینان کسب و کار -0.36 -0.3 -0.2 0.2 0.5 امتیاز
استخراج معدن -6.3 -0.8 2.6 2 2 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.5 93.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بهره وری 104 104 104 105 105 امتیاز
بدهی های دولت 12260558 12400000 EUR - میلیون
بودجه دولت -3.6 -3.6 -3.4 -2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 93.09 97.3 97.6 97.4 در صد
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.5 61.8 62.5 62.2 62.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بازار سهام 4175 4097 3990 3885 3783 امتیاز
پس انداز های شخصی 14.15 11 10.2 10.2 10.2 در صد
پول 1.06 1.05 1.03 1.02 1
پی ام آی مرکب 47.1 47.1 51.2 51.8 52 امتیاز
تولیدات صنعتی -1.1 0.1 0.2 -0.4 0.3 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47785 48167 48745 49476 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 37494 37794 38248 38822 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2940 2913 2932 2951 2960 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 14041 14153 14323 14538 USD - میلیارد
تولید صنعتی -1.8 0.3 1 3.2 3.2 در صد
تولید صنعتی -2.2 -0.2 0.8 1.2 1.2 در صد
تورم مواد غذایی 11.6 8.5 4.5 4 3.6 در صد
تورم انرژی -4.7 -8 -10 -6 2.5 در صد
تورم قیمت تولید کننده -0.5 0.2 0.1 0.3 0.2 در صد
تمایلات صنعتی -9 -10.9 -10.2 -5 4 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده -7.6 -12.2 -8.7 -2.8 1.9 در صد
تغییر اشتغال 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628 621 624 627 632 EUR - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 731270 713294 721431 724388 733272 EUR - میلیون
ثبت خودرو 805 630 620 620 620 هزار
جمعیت 343 343 343 344 میلیون
حساب جاری 26.85 25 34 34 34 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 0.5 1 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
خدمات تمایلات 4 2.5 4 6 8 امتیاز
دستمزد 2111 2125 2122 2151 2143 EUR / ماه
درآمد قابل تصرف شخص 2142391 2049282 2109246 2153103 2157388 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 84.21 83.4 83.8 84 84 USD - میلیارد
رشد دستمزد 4.6 4.2 2.4 1.9 1.5 در صد
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.3 0.8 در صد
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -8.9 -7 2 8 7 امتیاز
شاخص خوشبینی اقتصادی 93.3 91.5 93.2 95 97.2 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 129 129 129 129 امتیاز
شاخص مدیران خرید تولید 43.4 43.4 49.9 52.5 51 امتیاز
شاخص مدیران خرید خدمات 48.4 48.4 52 52 52.7 امتیاز
شاخص مسکن 142 152 152 148 147 امتیاز
صادرات 227806 271900 262700 285500 285500 EUR - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 124 127 127 128 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.8 -17.8 -6 -4 -6 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 120 124 124 125 امتیاز
عرضه پول M1 10551427 12664790 12878284 12878284 12878284 EUR - میلیون
عرضه پول M2 15033500 16409067 16660548 16660548 16660548 EUR - میلیون
عرضه پول M3 15936433 15990000 15500000 15600000 15700000 EUR - میلیون
قیمت انرژی 154 149 142 144 151 امتیاز
قیمت تولید 145 147 149 150 149 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 117 117 117 119 119 امتیاز
میزان رشد وام 1 0.7 -0.2 -1.6 -1 در صد
میزان ساخت و ساز 1 1.5 0.9 1.1 0.7 در صد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 48 47 45.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.2 81.5 81.2 81.2 81.2 در صد
موازنه تجاری 6467 -22300 -4900 -500 -500 EUR - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 0.4 0.2 0.1 0.3 در صد
نرخ وام بانکی 5.37 5.62 5.62 5.62 5.37 در صد
نرخ وام 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 75.1 75.1 75.2 75 75 در صد
نرخ مالیات شرکت 23 23 23 23 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.9 42.9 42.9 42.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 -0.3 0.4 0.5 0.7 در صد
نرخ مالکیت مسکن 65 65.4 در صد
نرخ تورم 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 در صد
نرخ تورم 4.3 4.3 5.6 4 3.5 در صد
نرخ بیکاری جوانان 13.8 14 14.5 14.5 14.8 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2.5 3 3 3.3 در صد
نرخ بیکاری 6.4 6.6 7.1 7.1 7.4 در صد
نرخ بهره سپرده 4 4 4 4 3.75 در صد
نرخ بهره 4.5 4.5 4.5 4.5 4.25 در صد
واردات 221339 294200 267600 286000 286000 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 5125347 5132984 5156212 5170567 5180124 EUR - میلیون
هزینه های دولت 613 616 625 618 618 EUR - میلیارد
هزینه های کار 114 106 117 105 116 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 1533 1538 1538 1540 1543 EUR - میلیارد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین