خبر
منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 61,212.42
 • بالاترین قیمت روز : 64,430.31
 • پایین ترین قیمت روز : 59,995.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,591.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 63,155.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۶:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 62,885.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,673.49
 • نرخ فعلی : 2,369.1 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 2,394.82
 • پایین ترین قیمت روز : 2,359.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.96
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,382.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۸:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 2,382.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.83
 • نرخ فعلی : 82.69 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 85.48
 • پایین ترین قیمت روز : 82.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.39
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 85.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۸:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 85.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.59
 • نرخ فعلی : 0.9399 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9399
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9399
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9399
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 0.9422
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار نیوزیلند 1.7917 - 1.7917 1.8033 0.01 0.65% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۵۶
یورو / دلار 1.0642 - 1.0617 1.0642 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۵۶
یورو / لاری گرجستان 2.8499 - 2.8499 2.8499 0.01 0.20% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۵۵
سول پرو / یورو 0.254 - 0.254 0.254 0.00 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۵۵
یورو / سومونی تاجیکستان 11.7727 - 11.7727 11.7727 0.01 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۵۵
فورینت مجارستان / یورو 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 4.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۵۵

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 55.1 55.6 55.1 55.9 0.60 1.10% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۹
Rentokil 448.8 442.5 442.5 448.8 0.30 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۷
Mediobanca 13.51 13.43 13.43 13.51 0.18 1.33% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۷
Campari 9.12 8.97 8.97 9.12 0.17 1.90% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۷
Logitech 73.02 73.14 73.02 73.14 1.60 2.19% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۷
Knorr-Bremse 69.8 68.85 68.85 69.8 0.05 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۴۷

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 768.9 768.6 768.6 771.3 3.90 0.51% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Poland UCITS 20.25 - 20.25 20.31 0.61 3.01% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core DAX UCITS 148.98 - 148.98 148.98 2.24 1.50% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 0.783 - 0.783 0.783 0.00 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 164.48 - 164.48 164.8 1.50 0.91% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۹
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 123.28 - 123.28 123.28 1.30 1.05% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۴۱

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
-0.5 11.4 0 19.4
Price to Rent Ratio
127 80.47 128 133
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده
12.3 8.1 15.4 63.4
Residential Property Prices
-2.1 4.49 -1.53 19.84
Refinancing Operations
4.81 0.08 7.27 337
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
-0.7 19.7 -0.9 24.1
Natural Gas Imports from Russia
270263 2022 01 262175 تراژول
Current Account Goods
29.95 30.82 38.52 39.81
Crude Oil Imports from Russia
7026 2021 11 8905 هزار تن
CPI مسکن آب و برق
131 61.16 132 139
Longer-Term Refinancing Operations
397 32.13 496 2213
افراد بیکار
11102 7843 11085 19763
اندازه اصل تورم
2.9 0.2 3.3 5.7
انتظارات قیمت فروش
5.6 16.1 3.9 60.2
افراد شاغل
169 117 169 169
انتظارات تورم
3.1 1.9 3.3 5.8
اطمینان کسب و کار
-0.3 3.3 -0.41 1.85
استخراج معدن
-7.4 37.2 -9.7 42.3
استخدام تمام وقت
122942 108856 122705 123571
ارزیابی اعتبار
13.59
اعتبار بخش خصوصی
13029485 3241298 13004412 13036715
بازار سهام
4915 616 4917 5522
بدهی خارجی
16042682 5501622 16057669 16804187
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
54.4 46.9 55.2 64.4
بدهی خانوار به درآمد
93.09 71.02 96.79 98.79
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
90.9 65.9 94.7 97.2
بدهی های دولت
12260558 2022 12 11813882 EUR - میلیون
بهره وری
104 81.7 104 106
بودجه دولت
-3.6 7.3 -5.2 -0.4
پی ام آی مرکب
50.3 13.6 49.2 60.2
پس انداز های شخصی
14.02 11.72 14.33 25.41
پول
1.07 0.64 1.06 1.87
تورم قیمت تولید کننده
-1 3.3 -0.9 5.5
تولیدات صنعتی
0.8 18.6 1.6 13.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
48022 32702 46623 48022
تولید ناخالص داخلی سرانه
37672 10728 36593 37672
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2950 1879 2951 2953
تولید ناخالص داخلی
14136 245 14686 14686
تولید صنعتی
-6.5 30 0.3 45
ترازنامه بانک مرکزی
6596669 692641 6585349 8835987
تورم مواد غذایی
2 1.5 3.3 17.5
تولید صنعتی
-6.4 28.4 0.2 41.5
تورم انرژی
-1.8 14.4 -3.7 44.3
تورم اجاره
2.8 0.8 2.7 4.8
تمایلات صنعتی
-8.8 37.4 -9.4 14.8
تغییرات موجودی انبار
36.23 21.83 7.28 77.61
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن
-0.7 1.9 0.2 3.2
تغییر قیمت تولید کننده
-8.3 12.2 -10.7 43.2
تغییر اشتغال
0.3 2.9 0.2 1.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
636 401 629 659
تسهیلات اعتباری خریدار
731343 359892 731938 734090
ثبت خودرو
778668 161410 771857 1138506
جمعیت
345 260 343 345
حساب جاری
24.87 33.54 42.66 50.04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
1.9 1.8 2.8 3.1
خدمات تمایلات
6.3 52.1 6 35.9
خدمات تورم
4 0.4 4 6
خدمات حساب جاری
2.95 16.53 12.39 22.78
دستمزد
2179 1181 2151 2179
درآمد قابل تصرف شخص
2197312 1064277 2178512 2197312
ذخایر طلا
507 2023 06 507 تن
ذخایر ارزی خارجی
87.01 34.91 87.4 87.4
رشد GDP سالانه
-0.2 38.1 -0.2 57.8
رشد دستمزد
3.1 0.6 5.2 5.2
رشد کامل تولید ناخالص داخلی
0.4 6.1 3.4 5.9
سن بازنشستگی زنان
64.74 2022 12 64.42 سال ها
سن بازنشستگی مردان
64.99 2022 12 64.73 سال ها
شاخص مدیران خرید تولید
46.1 33.4 46.5 63.4
شاخص مسکن
142 89.88 143 146
شاخص مدیران خرید خدمات
51.5 12 50.2 59.8
شاخص مدیران خرید ساخت و ساز
42.4 15.1 41.3 57
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
128 66 127 129
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW
43.9 63.7 25 89.9
شاخص بهای مسکن
-1.1 3.6 -1.6 9.8
شاخص خوشبینی اقتصادی
96.3 58.7 95.5 120
صادرات
235003 53046 218258 269717
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
125 70.97 124 125
ضریب اطمینان مصرف کننده
-14.9 28.6 -15.5 -1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
124 72.14 122 124
عرضه پول M3
16118106 1097404 16090898 16195837
عرضه پول M0
5202682 415566 5271942 6385741
عرضه پول M2
15105923 1070496 15070844 15423454
عرضه پول M1
10248551 444330 10262384 11766718
قسمت مدت زمان اشتغال
32272 19769 32032 32142
قیمت انرژی
150 52.33 151 172
قیمت تولید
125 66.4 127 146
قیمت مصرف کننده اصلی
118 75.52 116 117
قیمت واردات
110 88.3 111 115
گردش سرمایه
-8.38 66.61 50.85 161
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
50.7 2022 12 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
موازنه تجاری
23607 55033 16786 29946
میزان استفاده ازظرفیت تولید
79.2 66.5 79.6 85.3
میزان رشد وام
0.3 0.4 0.3 9.9
میزان ساخت و ساز
0.8 30.2 -1.9 44.9
نرخ وام بانکی
5.46 1.42 5.39 6.52
نرخ وام
4.75 0.25 4.75 5.75
نرخ مشارکت نیروی کار
75.3 68.8 75.1 75.3
نرخ مالیات شرکت
23 23 23 36.8
نرخ مالیات درآمد شخصی
42.9 2022 12 43 در صد
نرخ مالکیت مسکن
65.2 64 66 71.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
0 14.1 0.1 14.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0 11.3 -0.1 12.1
نرخ تورم هسته
1.1 1.8 0.7 1.7
نرخ تورم
0.8 1.5 -0.4 2.4
نرخ تورم
2.4 0.6 2.8 10.6
نرخ بیکاری جوانان
14.6 13.9 14.5 25.5
نرخ بیکاری بلند مدت
2.3 2.2 2.3 6.2
نرخ بیکاری
6.5 6.4 6.5 12.3
نرخ بهره سپرده
4 0.5 4 4
نرخ بهره بین بانکی
3.89 0.61 3.92 9.93
نرخ بهره
4.5 0 4.5 4.75
واردات
211396 55698 201472 296812
واردات گاز طبیعی
1946144 2022 03 1594617 تراژول
وام به بخش خصوصی
5131131 2994549 5127887 5157861
ورشکستگی
2.7 30.1 -10.9 30.8
هزینه های دولت
613 2023 03 622 EUR - میلیارد
هزینه های کار
118 75.6 107 118
هزینه های مصرف کننده
1544 1099 1543 1548
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0.5 0.2 0.3 0.2 19.4
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 12.3 6.5 4.3 3 3.5 63.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.7 2.1 2.2 2.6 2.4 24.1
CPI مسکن آب و برق 131 132 133 132 134 139
افراد بیکار 11102 11530 11700 11950 12050 19763
اندازه اصل تورم 2.9 2.5 2.4 2.3 2 5.7
انتظارات قیمت فروش 5.6 2.8 2.5 2.3 2.5 60.2
افراد شاغل 169 170 170 170 170 169
انتظارات تورم 3.1 2.2 1.9 1.7 1.9 5.8
اطمینان کسب و کار -0.3 -0.1 0.12 0.23 0.34 1.85
استخراج معدن -7.4 5 3.5 2.8 2 42.3
اعتبار بخش خصوصی 13029485 12904139 12847722 12957541 12977367 13036715
بازار سهام 4915 4984 4886 4790 4697 5522
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.4 52.2 51.7 50.8 51.2 64.4
بدهی خانوار به درآمد 93.09 97.6 98.79
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.9 89.4 97.2
بدهی های دولت 12260558 12400000 EUR - میلیون
بهره وری 104 105 105 106 106 106
بودجه دولت -3.6 -3 -0.4
پی ام آی مرکب 50.3 51.5 52.3 52.9 52.5 60.2
پس انداز های شخصی 14.02 13.6 13.4 13.2 13.4 25.41
پول 1.07 1.07 1.06 1.04 1.03 1.87
تورم قیمت تولید کننده -1 0.4 0.3 0.1 0.2 5.5
تولیدات صنعتی 0.8 0.3 0.2 0.5 0.2 13.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48022 48406 48022
تولید ناخالص داخلی سرانه 37672 37973 37672
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2950 2974 2981 2985 2991 2953
تولید ناخالص داخلی 14136 14249 14686
تولید صنعتی -6.5 3.5 4.2 2.8 2.5 45
تورم مواد غذایی 2 2.6 2.2 2.4 3 17.5
تولید صنعتی -6.4 2.6 2.6 1.5 1 41.5
تورم انرژی -1.8 1.8 2.5 3 3.2 44.3
تمایلات صنعتی -8.8 2 4 6 8 14.8
تغییر قیمت تولید کننده -8.3 1.9 2.5 2.9 2.2 43.2
تغییر اشتغال 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 1.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 636 634 636 643 645 659
تسهیلات اعتباری خریدار 731343 733314 740260 742283 741582 734090
ثبت خودرو 778668 763700 763665 763130 762600 1138506
جمعیت 345 345 345
حساب جاری 24.87 25 33 32 27 50.04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2.6 3.1
خدمات تمایلات 6.3 8 9 11 10 35.9
دستمزد 2179 2220 2233 2229 2223 2179
درآمد قابل تصرف شخص 2197312 2193762 2219285 2223680 2228074 2197312
ذخایر ارزی خارجی 87.01 87.4 88 88.3 88.5 87.4
رشد دستمزد 3.1 3.2 2.5 2.3 2 5.2
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 0.4 0.8 5.9
شاخص مدیران خرید تولید 46.1 49 51 53.5 51 63.4
شاخص مدیران خرید خدمات 51.5 52.7 53 53.5 52.5 59.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 127 127 127 128 129
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 43.9 22 19 15 10 89.9
شاخص خوشبینی اقتصادی 96.3 97.2 98.6 99.8 98.5 120
صادرات 235003 238000 240000 232000 246000 269717
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 126 127 126 127 125
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.9 -12 -10 -6 -4 -1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 124 125 126 126 124
عرضه پول M3 16118106 16199000 16252900 16333220 16416360 16195837
عرضه پول M2 15105923 15130830 15144050 15157250 15170480 15423454
عرضه پول M1 10248551 10163800 10104100 10055600 10019300 11766718
قیمت انرژی 150 150 158 151 155 172
قیمت تولید 125 130 132 131 129 146
قیمت مصرف کننده اصلی 118 119 120 120 119 117
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 48 47 45.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
موازنه تجاری 23607 23400 21300 22000 26000 29946
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.2 79 78.7 78.5 78.9 85.3
میزان رشد وام 0.3 -0.6 -1 -0.6 -0.4 9.9
نرخ وام بانکی 5.46 5.21 4.96 4.46 4.21 6.52
نرخ وام 4.75 4.5 4.25 3.75 3.5 5.75
نرخ مشارکت نیروی کار 75.3 75.3 75.1 75.3 75.4 75.3
نرخ مالکیت مسکن 65.2 65.4 71.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 0.7 1 1.2 1.4 14.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 0.3 0.4 0.3 0.4 12.1
نرخ تورم 0.8 0.1 0.3 0.2 0.1 2.4
نرخ تورم 2.4 2.4 2.2 1.9 2 10.6
نرخ بیکاری جوانان 14.6 15 15 14.9 14.9 25.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2.7 2.7 2.6 2.6 6.2
نرخ بیکاری 6.5 6.9 6.9 6.8 6.8 12.3
نرخ بهره سپرده 4 3.75 3.5 3 2.75 4
نرخ بهره 4.5 4.25 4 3.5 3.25 4.75
واردات 211396 214600 218700 210000 220000 296812
وام به بخش خصوصی 5131131 5173770 5174472 5205263 5202967 5157861
هزینه های دولت 613 616 625 618 618 EUR - میلیارد
هزینه های کار 118 117 110 121 120 118
هزینه های مصرف کننده 1544 1549 1558 1562 1565 1548
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین