شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا اسپانیا
 • نرخ فعلی : 6,928
 • بالاترین قیمت روز : 7,076
 • پایین ترین قیمت روز : 6,928
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 45
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.91%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,040
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۱:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 6,951.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.8
 • نرخ فعلی : 1,415.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,416
 • پایین ترین قیمت روز : 1,404.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,415.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0871
 • بالاترین قیمت روز : 1.0881
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0801
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0863
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۱:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1.0865
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006
 • نرخ فعلی : 0.842
 • بالاترین قیمت روز : 0.853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.836
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.836
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۰:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 0.832
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01

شاخص های بورس اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیبکس 35 6928 6931 6928 7076 23.80 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
IBEX 35 6928 6931 6928 7076 23.80 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
General Madrid 687.63 695.54 687.63 696.87 1.31 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
IBEX Medium Cap 10010.9 10037.6 10010.9 10067.9 158.30 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
IBEX Small Cap 5499.1 5532.5 5496.2 5548.5 79.20 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Euskaltel SA 6.98 - 6.98 6.98 0.30 4.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۸
Talgo 4.11 - 4.11 4.11 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۸
Pharma Mar 4.376 - 4.376 4.376 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۸
Oryzon Genomics SA 2.75 - 2.75 2.75 0.03 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۸
Atrys Health 4.9 - 4.9 4.9 0.10 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۸

بازار اوراق قرضه اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 6M -0.072 -0.069 -0.069 -0.113 0.09 -122.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 1Y -0.036 -0.037 -0.036 -0.139 0.06 -61.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 2Y -0.076 -0.08 -0.075 -0.082 0.00 -3.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 3Y -0.088 -0.086 -0.075 -0.094 0.00 -2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Spain 4Y 0.134 0.137 0.118 0.138 0.01 11.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 6.96 - 6.96 6.96 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
Mi Plan Santander Moderado PP 1.205 - 1.205 1.205 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
Santander Rendimiento B FI 88.12 - 88.12 88.12 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
Dynamic Power American Growth 14.253 - 14.253 14.253 0.17 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
Dynamic Power American Growth 19.979 - 19.979 19.979 0.31 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 4.87 4.78 4.74 4.87 0.05 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 9.8 9.95 10.05 9.95 0.11 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 7.03 7.08 7.03 7.08 0.04 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 28.84 29.02 28.84 29.06 0.31 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 69.4 70.06 69.4 70.3 0.36 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰

شاخص‌های اقتصادی اسپانیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 16.44 16.23 : 28.91 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2017 12 4.13 2.24 : 4.17 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 135032 1 : 140510 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 2.97 2.96 : 5.36 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 5.74 2.87 : 5.96 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 13055 1 : 13798 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 40437 2 : 43208 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

102.56 2020 02 104 66.03 : 109 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 30 28 : 62 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 13803828 7640009 : 14855454 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 02 3254 79 : 5040 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2019 12 19874 10949 : 20511 سه ماهه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.84 2020 04 0.82 0.02 : 14.03 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

1150191.00 2020 02 1154562 1766 : 1871339 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

1.10 2020 02 1 -0.1 : 27.1 ماهیانه 2020-02

استخدام تمام وقت

0 2019 12 17085 11008 : 18488 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

0 2020 02 -6071 -99130 : 12365 ماهیانه 2020-02

اطمینان کسب و کار

-7.00 2020 02 -5.6 -39 : 8.5 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 70

استخراج معدن

23.10 2019 12 25.8 -44.9 : 25.8 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 79 68.86 : 90 سه ماهه

بدهی های دولت

1188861917.00 2019 09 1210915185 136774640 : 1210915185 سه ماهه 1259000000

بهره وری

0 2019 12 114 85.7 : 114 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -3 -11 : 2.2 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

194.10 2018 12 199 131 : 275 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

57.40 2019 09 58.6 22.6 : 85.8 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

6943.20 2020 04 6982 1862 : 16040 روزانه

بدهی خارجی

2107770000.00 2019 12 2124834000 618600000 : 2124834000 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

95.50 2019 12 97.6 16.6 : 100 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

95.45 2018 12 100 68.9 : 134 سالیانه 2018-12

پست های خالی شغلی

0 2020 01 32.34 19.61 : 542 ماهیانه 2020-02

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 18.89 -6.74 : 20.14 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از خدمات

215271.00 2019 12 211287 67961 : 215271 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

35035.00 2019 12 34366 18386 : 35916 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

68209.00 2019 12 67084 25987 : 68209 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

51783.00 2019 12 50800 17196 : 51783 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1460.00 2019 12 1426 12.07 : 1635 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

18264.00 2019 12 18358 9818 : 29227 سه ماهه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 01 760 555 : 1980 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

35055.70 2018 12 34269 23759 : 35056 سالیانه

تولیدات صنعتی

-1.30 2019 12 0.8 -12 : 9.3 ماهیانه

تولید صنعتی

-1.30 2020 01 1.1 -21.8 : 13.6 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 04 1 1 : 17 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه

33146.40 2018 12 32403 7360 : 33146 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

315781.00 2019 12 311917 112760 : 315781 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8195.00 2019 12 8545 4189 : 8561 سه ماهه 2019-12

تسهیلات اعتباری خریدار

647479049.00 2019 12 643953189 79332126 : 821459799 سه ماهه 2019-12

تغییر اشتغال

0.80 2019 12 0.1 -2.8 : 1.6 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-2.20 2020 02 -0.9 -6.7 : 24.6 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

0.10 2019 12 0.9 -22.9 : 13.6 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

726220.00 2020 02 720637 13829 : 748612 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک

2720.70 2019 11 2690 440 : 3733 ماهیانه 2019-11

تغییر نرخ بیکاری

302.30 2020 02 90.2 -129 : 461 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

62291.00 2019 12 63466 24617 : 81720 سه ماهه

تورم مواد غذایی

2.00 2020 02 2 -2.75 : 7.2 ماهیانه 2020-02

تولید الکتریسیته

0 2019 12 24028 20466 : 27405 ماهیانه

تولید خودرو

2081.00 2020 02 1851 139 : 2504 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 2953 -3183 : 3071 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.30 2020 01 -0.7 -8 : 4 ماهیانه 2020-01

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.80 2020 01 1.8 -11.4 : 6.8 ماهیانه 2020-01

ثبت خودرو

107573.00 2020 02 86443 3103 : 159417 ماهیانه

جمعیت

46.94 2019 12 46.66 30.33 : 46.94 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 09 2856 857 : 3409 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.90 2018 12 2.7 -9.6 : 3.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-1725.00 2019 12 3354 -12201 : 5765 ماهیانه 2019-12

حداقل دستمزد

1050.00 2019 12 1050 486 : 1050 سه ماهه 2019-12

خانه های مسکونی نوساز

1.29 2019 12 1.4 0.18 : 80.11 ماهیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1990.00 2018 12 1990 1990 : 2120 سالیانه

دستمزد

2075.43 2019 12 1877 1264 : 2075 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 894 894 : 1150 سالیانه

دستمزد در تولید

0 2019 09 2374 1372 : 2453 سه ماهه 2019-09

درخواست پناهندگی

0 2019 12 13850 145 : 13850 ماهیانه 2019-12

درآمد قابل تصرف شخص

248435.00 2019 09 254122 103970 : 254122 سه ماهه 199079

درآمد گردشگری

3905.00 2019 12 3934 833 : 9407 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 282 282 : 523 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 67939 324 : 68172 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 41 20 : 42 سالیانه

رشد دستمزد

3.91 2020 01 3.67 -7.18 : 9.03 ماهیانه 2.3

رتبه رقابتی

0 2019 12 26 23 : 42 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 98.9 62.2 : 124 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

65.67 2019 12 65.5 65 : 65.67 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

65.67 2019 12 65.5 65 : 65.67 سالیانه 2019-12

سفارشات کارخانه

1.70 2020 01 3.1 -28.8 : 12.9 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-7568.00 2019 12 669 -10696 : 22976 ماهیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 15363 2354 : 15487 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

109.57 2020 02 110 71.87 : 111 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 58 43.1 : 71 سالیانه

شاخص مسکن

1652.80 2019 12 1638 266 : 2101 سه ماهه 2019-12

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.02 1.2 : 6.52 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 74.2 4.49 : 75.28 سالیانه

شاخص PMI خدمات

23.00 2020 02 52.3 36.8 : 60.3 ماهیانه

شاخص PMI تولید

45.70 2020 02 48.5 41.1 : 56.1 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

103.77 2020 02 104 1.83 : 105 ماهیانه 106

صادرات

23142387.83 2020 01 22566332 14286 : 26861400 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

63.30 2020 02 87.2 37.6 : 109 ماهیانه 62

عرضه پول M3

0 2020 02 1269773 413023 : 1292066 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 1229187 294870 : 1253814 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 1065100 88382 : 1082034 ماهیانه 2020-02

فروش خانه جدید

8.48 2020 01 6.56 5.19 : 33.48 ماهیانه

فروش خانه موجود

38.44 2020 01 28.2 11.54 : 50.23 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2018 12 820 1 : 1429 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

102.68 2020 02 102 9.42 : 104 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

1.44 2020 02 1.49 0.73 : 2 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

104.08 2020 02 103 53.6 : 105 ماهیانه 106

قیمت واردات

0 2019 12 112 12.2 : 117 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 2789 573 : 2952 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

102.00 2020 02 104 12.6 : 106 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2019 12 114 13.7 : 115 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

0 2019 12 4093 -11176 : 14085 ماهیانه 2019-12

میزان ساخت و ساز

-6.20 2019 12 -3.2 -45.5 : 55.5 ماهیانه 2019-12

میزان قبول وام های رهنی

39314.00 2020 01 30285 12146 : 129128 ماهیانه

میزان رشد وام

0.70 2019 11 0.9 -2.1 : 19.7 ماهیانه 2019-11

میزان سفارشات جدید

0 2020 02 -10 -61 : 15 ماهیانه

موازنه تجاری

-3507467.00 2020 01 -2093715 -9834766 : 634935 ماهیانه 2020-01

مجموع فروش خودرو

37644.00 2020 02 86443 23090 : 177375 ماهیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

41.30 2018 12 41 38.3 : 48.1 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2018 12 16044 2399 : 18833 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

76.30 2018 12 77.1 76.3 : 80.6 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.80 2019 12 1.9 -4.3 : 5.4 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.40 2019 12 0.4 -2.6 : 1.6 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2020 12 21 16 : 21 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.30 2020 02 -1 -1.9 : 4.58 ماهیانه 2020-02

نرخ وام بانکی

1.09 2020 01 1.86 0.71 : 6.29 ماهیانه 0.71

نرخ مشارکت نیروی کار

58.74 2019 12 58.72 48.88 : 60.55 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.00 2020 12 45 43 : 56 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی

36.25 2019 12 36.25 36.2 : 39.44 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

29.90 2019 12 29.9 29.9 : 33.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.10 2020 02 1.1 -1.37 : 28.43 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره بین بانکی

-0.38 2020 03 -0.38 -0.4 : 15.75 روزانه 2020-03

نرخ اشتغال

64.71 2019 12 64.54 54.91 : 67.18 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

13.80 2019 12 13.92 4.41 : 26.94 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

30.90 2020 01 30.1 17.2 : 55.9 ماهیانه 2020-01

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.35 2019 12 6.35 5.74 : 6.35 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

5.20 2019 09 5.4 1.5 : 13.6 سه ماهه 2019-09

وام به بخش خصوصی

428140.00 2020 02 432795 105781 : 952604 ماهیانه 2020-02

ورشکستگی

0 2019 12 1384 11 : 2854 سه ماهه 2019-12

ورود توریست

4423.58 2020 01 4315 1397 : 10493 ماهیانه

واردات

26649854.99 2020 01 24660000 37437 : 30249872 ماهیانه 2020-01

هزینه های دولت

59321.00 2019 12 58423 19902 : 59321 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

855.00 2018 12 820 770 : 855 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1150.00 2018 12 1120 1060 : 1150 سالیانه

هزینه های کار

100.50 2019 09 105 66.7 : 106 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

177312.00 2019 12 176966 67786 : 177312 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.56 105 105 104 106 105
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 0.99 1.09 1.2 0.9 1.42
اعتبار بخش خصوصی 1150191.00 1142736 1140682 1112301 1158323 1123424 2020-02
اندازه اصل تورم 1.10 1.4 1.3 1.5 1.2 1.7 2020-02
اطمینان کسب و کار -7.00 -30 -18 -16 -16 -10 2020-02
استخراج معدن 23.10 1.6 2 1.5 1.4 1.2
بدهی های دولت 1188861917.00 1231000000 1231000000 1231000000 1229000000 1259000000 1259000000
بودجه دولت -2.50 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 186 186 186 186 182
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 2019-09
بازار سهام 6943.20 6643 6506 6371 6784 6101
بدهی خارجی 2107770000.00 2097000000 2092000000 2095000000 2099000000 2133000000 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 101 101 101 101 105 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 95.45 85 85 85 85 85 2018-12
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 215271.00 203389 206850 206660 205460 208727
تولید ناخالص داخلی از ساخت 35035.00 33151 33644 33634 33660 33970
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68209.00 64657 65675 65481 65507 66135
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51783.00 49045 49733 49712 49578 50209
تولید ناخالص داخلی 1460.00 1324 1324 1324 1324 1257 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18264.00 17680 17972 17533 17720 17709 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35055.70 33544 33544 33544 33544 33399
تولیدات صنعتی -1.30 0.5 -0.3 0.2 0.4 0.4
تولید صنعتی -1.30 1.6 1.8 1.7 1.4 1.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146.40 31717 31717 31717 31717 31580
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 315781.00 300036 305367 303150 303406 306181 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8195.00 8084 8366 7867 8262 7946 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 647479049.00 633554020 630404414 618195061 639840749 624377012 2019-12
تغییر اشتغال 0.80 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.20 0.9 1.2 1.6 0.4 1.9 2020-02
تولید صنعتی 0.10 1.4 1.6 1.4 1.2 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 726220.00 749000 756000 761000 743000 777000 2020-02
ترازنامه بانک 2720.70 2990 3020 3040 2910 3280 2019-11
تغییر نرخ بیکاری 302.30 72 44 -32.1 45 -36
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 62291.00 59915 62133 59799 60783 60397
تورم مواد غذایی 2.00 1.4 1.2 1.4 1.5 1.7 2020-02
تولید خودرو 2081.00 2360 1490 1220 1770 1450
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.5 0.4 0.3 -0.3 0.4 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80 1.4 1.9 1.5 1.2 1.5 2020-01
ثبت خودرو 107573.00 116900 103600 111800 109200 119500
جمعیت 46.94 46.92 46.92 46.92 46.92 47.05 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2018-12
حساب جاری -1725.00 2800 900 2040 1100 1940 2019-12
حداقل دستمزد 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 1.29 1.15 1.01 1.09 0.65 1.25 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2038 2042 2036 2040 2085
دستمزد 2075.43 2040 1926 1920 1923 1966 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 248435.00 203019 199079 209033 245652 201070 199079
درآمد گردشگری 3905.00 6950 7360 4050 4610 4440
رشد دستمزد 3.91 2.6 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66 2019-12
سفارشات کارخانه 1.70 2.4 2.6 2.8 1.5 2.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7568.00 3020 -1870 2320 1750 2050 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.57 110 111 111 109 113
شاخص مسکن 1652.80 1720 1720 1832 1710 1922 2019-12
شاخص PMI خدمات 23.00 38 43 48.4 25 52.9
شاخص PMI تولید 45.70 40 42 47 43 51.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.77 105 106 105 106 108 106
صادرات 23142387.83 25600000 24800000 23700000 28400000 24500000 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.30 55 62 67 51 75 62
فروش خانه جدید 8.48 8.85 8.91 9.15 8.79 9.15
فروش خانه موجود 38.44 40.12 38.42 32.65 34.12 34.44
قیمت مصرف کننده اصلی 102.68 105 104 106 103 107 2020-02
قیمت گازوئیل 1.44 -1.14 -1.08 -0.99 -1.2 -0.99 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.08 105 106 104 106 108 106
قیمت تولید 102.00 105 104 104 104 106 2020-02
میزان ساخت و ساز -6.20 2.7 2.2 2.4 2.3 2.4 2019-12
میزان قبول وام های رهنی 39314.00 30720 34000 25100 29500 27700
میزان رشد وام 0.70 1.2 1.6 1.9 1.5 2.2 2019-11
موازنه تجاری -3507467.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1500000 -1900000 2020-01
مجموع فروش خودرو 37644.00 140800 62900 99500 119400 105500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41.1 41.1 41.1 41.1 41.2 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -10 -6.3 -4 -3.2 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -4.6 -1.8 1.2 -2.2 0.6 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم -0.30 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 2020-02
نرخ وام بانکی 1.09 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 62.4 62.6 63 62 63.2 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 2019-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 2019-12
نرخ تورم 0.10 0.9 1.2 1.1 0.5 1.4 2020-02
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 2020-03
نرخ اشتغال 64.71 64.4 64.6 65 64.2 65.2 2019-12
نرخ بیکاری 13.80 17.2 18.9 19 14.9 17.8 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 30.90 34 35.7 35.8 31.7 34.9 2020-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 8.6 10.3 10.4 6.3 9.5 2019-09
وام به بخش خصوصی 428140.00 429902 429476 418061 440070 422241 2020-02
ورود توریست 4423.58 8420 8900 4400 4990 4900
واردات 26649854.99 27100000 27100000 25500000 29900000 26400000 2020-01
هزینه های دولت 59321.00 56128 57196 56948 56916 57518 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 855.00 876 877 875 876 896
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1178 1180 1176 1179 1205
هزینه های کار 100.50 107 108 107 103 110 2019-09
هزینه های مصرف کننده 177312.00 169838 173250 170220 172523 171922 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی