جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن (به اسپانیایی: República Dominicana) کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و واحد پول آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت و ۴۸،۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سدهٔ هفتم میلادی ساکنان منطقهٔ کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل نخستین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد
 • نرخ فعلی : 38,851.1
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۱:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.93%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,447.7
 • نرخ فعلی : 1,802.19
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۲:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
 • نرخ فعلی : 71.95
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۲:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
 • نرخ فعلی : 0.8487
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DOG/EUSD Ask 0.2236 0.2231 0.1932 0.233 0.03 15.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۱۲
یورو / پزو دومنیکن 67.32 67.332 67.143 67.337 0.12 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۸
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 78.742 78.776 78.423 78.776 0.28 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۸
پزو دومنیکن / دلار 0.0175 0.0174 0.0174 0.0175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۲
دلار / پزو دومنیکن 57.06 57.07 57.06 57.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۶:۲۲

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 338291 0 : 338902 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 265000 0 : 265800 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 88.84 0 : 89.56 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 9637523 0 : 9715081 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

106.58 2021 06 106 20.85 : 107 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 3929 0 : 3931 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 102 86 : 117 سالیانه

انتظارات تورم

5.00 2021 03 4.23 2.4 : 11.6 ماهیانه

اندازه اصل تورم

6.00 2021 06 5.83 0.46 : 58.13 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

11349.80 2021 05 18179 -81528 : 108874 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

56.70 2021 03 57.6 46.5 : 58.8 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 40

بدهی خارجی

33441.00 2021 02 33485 11057 : 33485 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.53 2019 12 47.9 16.43 : 50.53 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

51945.20 2020 09 48068 19672 : 51945 ماهیانه

بودجه دولت

-7.91 2020 12 -2.2 -7.91 : 2.61 سالیانه

پول

56.92 2021 07 56.94 0.66 : 58.91 روزانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2020 12 302019 4137 : 401243 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2021 09 -23883 -40974 : 20950 سه ماهه

تورم مواد غذایی

12.10 2021 06 13.14 -9.87 : 94.54 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

78.84 2020 12 88.94 0.65 : 88.94 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1268903.70 2020 12 1099212 346180 : 1268904 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7389.69 2020 12 8002 1251 : 8002 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17003.01 2020 12 18413 6144 : 18413 سالیانه

جمعیت

10.45 2020 12 10.36 3.31 : 10.45 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-682.60 2020 12 -278 -1561 : 587 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2020 12 -1.3 -9.4 : 5 سالیانه 2020-12

حواله

0 2021 06 934 78.5 : 1089 ماهیانه

درآمدهای دولت

62835.40 2021 05 84806 1123 : 133801 ماهیانه

ذخایر ارزی

12611.60 2021 06 12418 165 : 12612 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2021 03 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 82 78 : 110 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 137 59 : 137 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

718.40 2020 12 753 124 : 1659 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.18 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.38 3.65 : 58.31 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 28 26 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.22 2021 06 117 14.17 : 117 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

10.60 2021 03 1.1 -29.8 : 13.5 ماهیانه

صادرات

0 2021 03 964 283 : 1150 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.59 2021 06 108 1.38 : 109 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 09 176 97.4 : 184 سه ماهه

عرضه پول M3

0 2021 06 1943951 38823 : 2006907 ماهیانه

عرضه پول M2

1454129.00 2021 06 1409359 37694 : 1454129 ماهیانه

عرضه پول M0

179268.50 2021 04 178600 7390 : 186867 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 06 570535 14174 : 588344 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 06 106 25.85 : 106 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 -4260 -4260 : 3231 سه ماهه

مخارج نظامی

627.00 2020 12 613 65.5 : 627 سالیانه

موازنه تجاری

-780.80 2020 12 -613 -1007 : 122 ماهیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.90 2020 12 -7.2 -16.9 : 14 سه ماهه

نرخ مشارکت نیروی کار

61.10 2020 12 59.7 56.6 : 66.4 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

28.00 2021 12 27 25 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2021 12 25 25 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2021 12 18 16 : 18 سالیانه

نرخ اشتغال

56.60 2020 12 55.4 45 : 61.5 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

10.70 2020 12 11.34 -15.8 : 12.7 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

0.63 2021 06 0.65 -3.28 : 11.54 ماهیانه

نرخ تورم

9.32 2021 06 10.48 -1.57 : 82.49 ماهیانه 2021-06

نرخ بیکاری

7.40 2020 12 7.1 3.2 : 19.7 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه

نرخ بهره

3.00 2021 06 3 1 : 50 روزانه 2021-06

واردات

1909.70 2021 03 1646 325 : 1927 ماهیانه

ورود توریست

313289.00 2021 03 198485 217 : 672969 ماهیانه

هزینه های دولت

0 2020 12 131553 811 : 174035 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 05 66627 918 : 141559 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2021 09 732265 24781 : 825667 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 106.58 109 109 109 109 112
انتظارات تورم 5.00 3.3 3.3 3.3 3 3.9
اندازه اصل تورم 6.00 3.1 3.1 3.1 3.4 3.1
ارزش بودجه دولت 11349.80 4000 4000 4000 4000 4000
اطمینان کسب و کار 56.70 55 53 53 48 58
بدهی خارجی 33441.00 27000 27000 27000 27200 26500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60 2019-12
بدهی های دولت 51945.20 49200 49200 49200 48600 48500
بودجه دولت -7.91 -2.5 -2.5 -2.5 -3.3 -2
پول 56.92 57.32 57.5 57.7 57.13 58.08
تورم مواد غذایی 12.10 5 5 5 6.5 5
تولید ناخالص داخلی 78.84 86 86 86 86 88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1268903.70 1144939 1326004 1319660 1051429 1389653
تولید ناخالص داخلی سرانه 7389.69 7700 7700 7700 7700 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003.01 16700 16700 16700 16700 17230
جمعیت 10.45 10.57 10.57 10.57 10.47 10.67 2020-12
حساب جاری -682.60 -500 -500 -500 340 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.2 -2.3 -2.3 -2.2 -2.3 2020-12
درآمدهای دولت 62835.40 65000 65000 65000 60000 65000
ذخایر ارزی 12611.60 7240 7239 7239 7237 7240
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718.40 800 800 800 800 800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.22 112 118 120 111 115
شاخص اقتصادی مقدم 10.60 3 3 3 1.5 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.59 110 110 112 109 112
عرضه پول M2 1454129.00 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
عرضه پول M0 179268.50 163100 163100 163100 163300 163900
مخارج نظامی 627.00 514 480 480 514 480
موازنه تجاری -780.80 -640 -640 -640 -640 -640 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 4.5 4 3.6 5.9 4.8
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 64 64 64 63.6 64 2020-12
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ اشتغال 56.60 59 59 59 58.5 60 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.70 1.9 1.9 1.9 1.5 2.5 2020-12
نرخ تورم 0.63 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
نرخ تورم 9.32 5 3.4 2.7 6.1 2.5 2021-06
نرخ بیکاری 7.40 6.8 6.4 6.4 7.4 6 2020-12
نرخ بهره سپرده 7.60 7.35 7.6 7.85 7.6 8.1
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.5 3 3.75 2021-06
واردات 1909.70 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 313289.00 185000 185000 185000 160000 387000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی