جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن (به اسپانیایی: República Dominicana) کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و واحد پول آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت و ۴۸٬۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سدهٔ هفتم میلادی ساکنان منطقهٔ کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل نخستین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد.
 • نرخ فعلی : 49,595.26
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۵۲:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 154.55
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پزو دومنیکن 64.411 66.945 64.411 66.945 2.53 3.93% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 75.349 78.154 75.349 78.154 2.81 3.72% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۲۴
دلار / پزو دومنیکن 56.91 - 56.74 56.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۱۱
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0128 - 0.0128 0.0128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۶:۱۵
پزو دومنیکن / دلار 0.0175 - 0.0174 0.0175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 376736 0 : 377385 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 265000 0 : 265800 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 120 0 : 120 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 13110383 0 : 13161106 روزانه
CPI مسکن آب و برق
107.16 2021 09 107 20.85 : 107 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 4110 0 : 4796 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 102 86 : 117 سالیانه
انتظارات تورم
5.55 2021 09 5.48 2.4 : 11.6 ماهیانه
اندازه اصل تورم
5.91 2021 08 5.79 0.46 : 58.13 ماهیانه
ارزش بودجه دولت
-577.10 2021 08 -6087 -81544 : 108874 ماهیانه 2021-08
اطمینان کسب و کار
59.80 2021 06 56.7 46.5 : 59.8 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 40
بدهی خارجی
33465.50 2021 07 33251 11057 : 33485 ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
69.10 2020 12 50.53 16.43 : 69.1 سالیانه 2020-12
بدهی های دولت
59362.30 2021 07 59649 19672 : 59649 ماهیانه 2021-07
بودجه دولت
-7.91 2020 12 -2.2 -7.91 : 2.61 سالیانه
پول
56.20 2021 10 56.32 0.66 : 58.91 روزانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
0 2021 06 391052 4137 : 422476 سه ماهه
تغییرات موجودی انبار
0 2021 06 344 -40974 : 20950 سه ماهه
تورم مواد غذایی
10.67 2021 08 9.84 -9.87 : 94.54 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
78.84 2020 12 88.94 0.65 : 88.94 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
1318727.80 2021 06 1237379 346180 : 1318728 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه
7389.69 2020 12 8002 1251 : 8002 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
17003.01 2020 12 18413 6144 : 18413 سالیانه
جمعیت
10.45 2020 12 10.36 3.31 : 10.45 سالیانه
حساب جاری
-371.20 2021 06 -682 -1561 : 587 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-2.00 2020 12 -1.3 -9.4 : 5 سالیانه
حواله
0 2021 08 897 78.5 : 1089 ماهیانه
درآمدهای دولت
68629.70 2021 08 78469 1123 : 133801 ماهیانه 2021-08
ذخایر ارزی
13060.30 2021 08 12144 165 : 13060 ماهیانه
ذخایر طلا
0 2021 06 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 82 78 : 110 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 137 59 : 137 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
690.90 2021 03 718 124 : 1659 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0.18 0 : 2.58 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 57.38 3.65 : 58.31 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 28 26 : 35 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
119.24 2021 09 119 14.17 : 119 ماهیانه
شاخص اقتصادی مقدم
11.70 2021 08 12.1 -29.8 : 47.1 ماهیانه
صادرات
0 2021 06 1056 283 : 1150 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
110.54 2021 09 110 1.38 : 111 ماهیانه
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
0 2021 06 187 97.4 : 194 سه ماهه
عرضه پول M3
0 2021 09 2033811 38823 : 2049334 ماهیانه
عرضه پول M2
1479961.50 2021 09 1466271 37694 : 1479962 ماهیانه
عرضه پول M0
177918.20 2021 09 181606 7390 : 186867 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 09 597302 14174 : 602495 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
0 2021 08 107 25.85 : 108 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 06 -2572 -4260 : 3231 سه ماهه
مخارج نظامی
627.00 2020 12 613 65.5 : 627 سالیانه
موازنه تجاری
-1055.40 2021 06 -921 -1055 : 122 ماهیانه 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
25.40 2021 06 3.1 -16.9 : 25.4 سه ماهه
نرخ مشارکت نیروی کار
62.80 2021 06 61.7 56.6 : 66.4 سه ماهه
نرخ مالیات شرکت
28.00 2021 12 27 25 : 30 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
25.00 2021 12 25 25 : 30 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2021 12 18 16 : 18 سالیانه
نرخ اشتغال
56.80 2021 03 56.6 45 : 61.5 سه ماهه 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
2.50 2021 06 -0.7 -15.8 : 12.7 سه ماهه
نرخ تورم
7.74 2021 09 7.9 -1.57 : 82.49 ماهیانه
نرخ تورم
0.45 2021 09 0.8 -3.28 : 11.54 ماهیانه
نرخ بیکاری
7.60 2021 06 8 3.2 : 19.7 سه ماهه
نرخ بهره سپرده
7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه
نرخ بهره
3.00 2021 09 3 1 : 50 روزانه
واردات
2091.20 2021 06 1977 325 : 2091 ماهیانه
ورود توریست
476575.00 2021 08 563987 217 : 672969 ماهیانه
هزینه های دولت
0 2021 06 125991 811 : 174035 سه ماهه 2021-06
هزینه های مالی
0 2021 08 84556 918 : 141575 ماهیانه 2021-08
هزینه های مصرف کننده
0 2021 06 838227 24781 : 886361 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 107.16 109 109 110 109 112
انتظارات تورم 5.55 3.3 3.3 3.3 3.3 3.9
اندازه اصل تورم 5.91 5.5 5.4 5 5.9 4.5
ارزش بودجه دولت -577.10 -3000 9000 -4000 -50000 -45000 2021-08
اطمینان کسب و کار 59.80 53 53 53 55 58
بدهی خارجی 33465.50 27000 27000 27000 27000 26500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.10 65 65 65 70.5 65 2020-12
بدهی های دولت 59362.30 49200 49200 49200 49200 48500 2021-07
بودجه دولت -7.91 -6.8 -6.8 -68 -8.5 -6.8
پول 56.20 56.49 56.66 56.83 56.32 57.17
تورم مواد غذایی 10.67 6 5 5 6 5
تولید ناخالص داخلی 78.84 86 86 86 86 88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1318727.80 1286874 1366202 1358290 1326004 1389653
تولید ناخالص داخلی سرانه 7389.69 7750 7750 7750 7600 7750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003.01 17850 17850 17850 17500 17850
جمعیت 10.45 10.57 10.57 10.57 10.57 10.67
حساب جاری -371.20 -500 -500 -500 -500 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.3
درآمدهای دولت 68629.70 63000 70000 68000 85000 100000 2021-08
ذخایر ارزی 13060.30 7240 7239 7239 7237 7240
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 690.90 800 800 800 800 800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.24 121 121 122 120 123
شاخص اقتصادی مقدم 11.70 3 3 3 3 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.54 110 112 113 110 112
عرضه پول M2 1479961.50 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
عرضه پول M0 177918.20 163100 163100 163100 163100 163900
مخارج نظامی 627.00 480 480 480 514 480
موازنه تجاری -1055.40 -640 -640 -640 -640 -640 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.40 4 3.6 3 4.5 4.8
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 64 64 64 64 64
نرخ مالیات شرکت 28.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ اشتغال 56.80 59 59 59 59 60 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1.9 1.9 1.9 1.9 2.5
نرخ تورم 7.74 3.4 2.7 2.5 5 2.5
نرخ تورم 0.45 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 7.60 6.4 6.4 6.4 6.8 6
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.85 8.1 7.35 8.35
نرخ بهره 3.00 3.25 3.5 3.5 3 3.75
واردات 2091.20 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 476575.00 185000 185000 185000 185000 387000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی