جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن (به اسپانیایی: República Dominicana) کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و واحد پول آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت و ۴۸،۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سدهٔ هفتم میلادی ساکنان منطقهٔ کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل نخستین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد
 • نرخ فعلی : 40,739.8
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,171.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۳:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,207
 • نرخ فعلی : 1,867.65
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۳:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.17
 • نرخ فعلی : 64.64
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.77%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۳:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نرخ فعلی : 0.8181
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DOG/EUSD Ask 0.4328 0.4225 0.4225 0.4828 0.04 9.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۴۲
یورو / پزو دومنیکن 69.507 69.495 69.495 69.817 0.05 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۲۱
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 80.664 80.659 80.659 81.045 0.05 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۲۱
دلار / پزو دومنیکن 56.87 - 56.87 57.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۱۵
پزو دومنیکن / دلار 0.0176 - 0.0176 0.0176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 277188 0 : 277919 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 233431 0 : 234098 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

106.22 2021 04 106 20.85 : 106 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 3582 0 : 3589 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 102 86 : 117 سالیانه

اندازه اصل تورم

5.72 2021 04 5.58 0.46 : 58.13 ماهیانه

انتظارات تورم

5.00 2021 03 4.23 2.4 : 11.6 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

54.50 2020 09 46.5 46.5 : 58.8 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 40

ارزش بودجه دولت

-4915.00 2021 03 -6600 -81528 : 108874 ماهیانه

بدهی خارجی

29929.30 2020 09 26174 11057 : 29929 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.53 2019 12 47.9 16.43 : 50.53 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

51945.20 2020 09 48068 19672 : 51945 ماهیانه

بودجه دولت

-7.91 2020 12 -2.2 -7.91 : 2.61 سالیانه

پول

56.75 2021 05 56.64 0.66 : 58.91 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1268903.70 2020 12 1099212 346180 : 1268904 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18419.03 2019 12 17712 6144 : 18419 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8005.11 2019 12 7698 1251 : 8005 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2020 12 302019 4137 : 401243 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

88.94 2019 12 85.56 0.65 : 88.94 سالیانه

تورم مواد غذایی

10.25 2021 04 9.1 -9.87 : 94.54 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2021 09 -23883 -40974 : 20950 سه ماهه

جمعیت

10.45 2020 12 10.36 3.31 : 10.45 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-682.60 2020 12 -278 -1561 : 587 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2020 12 -1.3 -9.4 : 5 سالیانه 2020-12

حواله

0 2021 04 995 78.5 : 1089 ماهیانه

درآمدهای دولت

58432.40 2021 03 58524 1123 : 133801 ماهیانه

ذخایر ارزی

12174.20 2021 03 11963 165 : 12523 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 09 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 82 78 : 110 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 137 59 : 137 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

718.40 2020 12 753 124 : 1659 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.18 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.38 3.65 : 58.31 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 28 26 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

114.88 2021 04 114 14.17 : 115 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

10.60 2021 03 1.1 -29.8 : 13.5 ماهیانه

صادرات

0 2020 12 904 283 : 1016 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.21 2021 04 107 1.38 : 107 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 09 176 97.4 : 184 سه ماهه

عرضه پول M3

0 2021 05 1940001 38823 : 1943951 ماهیانه

عرضه پول M2

1409358.60 2021 05 1408150 37694 : 1409359 ماهیانه

عرضه پول M0

179268.50 2021 04 178600 7390 : 186867 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 05 568112 14174 : 570535 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 04 105 25.85 : 105 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 -4260 -4260 : 3231 سه ماهه

مخارج نظامی

626.00 2019 12 594 66.6 : 626 سالیانه

موازنه تجاری

-780.80 2020 12 -613 -1007 : 122 ماهیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.90 2020 12 -7.2 -16.9 : 14 سه ماهه

نرخ مشارکت نیروی کار

61.10 2020 12 59.7 56.6 : 66.4 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

27.00 2020 12 27 25 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 16 : 18 سالیانه

نرخ اشتغال

56.60 2020 12 55.4 45 : 61.5 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

10.70 2020 12 11.34 -15.8 : 12.7 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

0.41 2021 04 0.6 -3.28 : 11.54 ماهیانه

نرخ تورم

9.65 2021 04 8.3 -1.57 : 82.49 ماهیانه 2021-04

نرخ بیکاری

7.40 2020 12 7.1 3.2 : 19.7 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه

نرخ بهره

3.00 2021 03 3 1 : 50 روزانه 2021-03

واردات

1744.60 2020 12 1517 325 : 1927 ماهیانه

ورود توریست

313289.00 2021 03 198485 217 : 672969 ماهیانه

هزینه های دولت

0 2020 12 131553 811 : 174035 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 03 65123 918 : 141559 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2021 09 732265 24781 : 825667 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 106.22 107 108 109 107 112
اندازه اصل تورم 5.72 3.4 3.1 3.1 3.6 3.1
انتظارات تورم 5.00 3 3.3 3.3 2.9 3.9
اطمینان کسب و کار 54.50 53 55 53 48 58
ارزش بودجه دولت -4915.00 4000 4000 4000 4000 4000
بدهی خارجی 29929.30 27200 27000 27000 27400 26500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60 2019-12
بدهی های دولت 51945.20 48600 49200 49200 48000 48500
بودجه دولت -7.91 -3.3 -2.5 -2.5 -3.3 -2
پول 56.75 57.21 57.43 57.66 56.99 58.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1268903.70 1164066 1338693 1332349 1022754 1402951
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419.03 16700 16700 16700 16700 17230
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.11 7700 7700 7700 7700 8000
تولید ناخالص داخلی 88.94 86 86 86 86 88
تورم مواد غذایی 10.25 6.5 5 5 7 5
جمعیت 10.45 10.47 10.57 10.57 10.47 10.67 2020-12
حساب جاری -682.60 340 -500 -500 340 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.2 -2.2 -2.3 -2.2 -2.3 2020-12
درآمدهای دولت 58432.40 60000 65000 65000 60000 65000
ذخایر ارزی 12174.20 7240 7239 7239 7237 7240
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718.40 800 800 800 800 800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.88 109 111 118 105 115
شاخص اقتصادی مقدم 10.60 1.5 3 3 1.5 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.21 107 108 110 106 112
عرضه پول M2 1409358.60 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
عرضه پول M0 179268.50 163300 163100 163100 163500 163900
مخارج نظامی 626.00 514 514 480 514 480
موازنه تجاری -780.80 -640 -640 -640 -640 -640 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 5.9 5.5 5 7 4.8
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 63.6 64 64 63.3 64 2020-12
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ اشتغال 56.60 58.5 59 59 57.8 60 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.70 1.5 1.9 1.9 1.1 2.5 2020-12
نرخ تورم 0.41 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ تورم 9.65 4.4 3.8 3.2 6.5 3.6 2021-04
نرخ بیکاری 7.40 7.4 6.8 6.4 8.1 6 2020-12
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.35 7.6 7.6 8.1
نرخ بهره 3.00 3 3 3.25 3 3.75 2021-03
واردات 1744.60 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 313289.00 160000 185000 185000 123000 387000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی