جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن (به اسپانیایی: República Dominicana) کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و واحد پول آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۰٫۸ میلیون نفر جمعیت و ۴۸،۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سدهٔ هفتم میلادی ساکنان منطقهٔ کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل نخستین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد.
 • نرخ فعلی : 34,733.7
 • بالاترین قیمت روز : 36,747.6
 • پایین ترین قیمت روز : 34,064.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 376
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.68%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,450.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۲:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 36,455.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,721.9
 • نرخ فعلی : 1,848.57
 • بالاترین قیمت روز : 1,857.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,838.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,840.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۰:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,840.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.52
 • نرخ فعلی : 53.62
 • بالاترین قیمت روز : 53.72
 • پایین ترین قیمت روز : 52.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۰:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 52.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67
 • نرخ فعلی : 0.8258
 • بالاترین قیمت روز : 0.8261
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8249
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۱:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8248
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 80.046 79.5 79.204 80.046 0.81 1.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
یورو / پزو دومنیکن 70.886 70.475 70.412 70.886 0.40 0.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
پزو دومنیکن / دلار 0.0172 - 0.0172 0.0172 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
دلار / پزو دومنیکن 58.53 - 58.11 58.53 0.42 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۵۰
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0126 - 0.0126 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۲۱

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 193118 0 : 194966 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 144208 0 : 145115 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

104.02 2020 12 103 20.85 : 122 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 2437 0 : 2448 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 102 86 : 117 سالیانه

اندازه اصل تورم

4.77 2020 12 4.61 0.46 : 58.13 ماهیانه

انتظارات تورم

3.30 2020 09 3.47 2.4 : 11.6 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

55.60 2019 12 57.9 47.8 : 58.8 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 40

ارزش بودجه دولت

-34795.50 2020 11 -7633 -40448 : 108874 ماهیانه

بدهی خارجی

26151.20 2020 06 26232 11057 : 26232 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.53 2019 12 47.9 16.43 : 50.53 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

46685.10 2020 06 47488 19672 : 48214 ماهیانه

بودجه دولت

-2.31 2019 12 -1.89 -6.66 : 2.61 سالیانه

پول

57.99 2021 01 57.99 0.66 : 58.91 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

956890.10 2020 06 1137100 346180 : 1231896 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18419.03 2019 12 17712 6144 : 18419 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8005.11 2019 12 7698 1251 : 8005 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2020 03 349964 4137 : 349964 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

88.94 2019 12 85.56 0.65 : 88.94 سالیانه

تورم مواد غذایی

8.40 2020 12 8.4 -9.87 : 94.54 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 -40974 -40974 : 20950 سه ماهه

جمعیت

10.36 2019 12 10.27 3.31 : 10.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-643.90 2020 06 -105 -1561 : 587 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.40 2019 12 -1.4 -9.4 : 5 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 12 708 78.5 : 1089 ماهیانه

درآمدهای دولت

51570.80 2020 11 65274 1123 : 133801 ماهیانه

ذخایر ارزی

9903.80 2020 11 9874 165 : 10552 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 82 78 : 110 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 129 59 : 137 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

446.10 2020 06 756 124 : 1659 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.18 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.38 3.65 : 58.31 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 30 26 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.92 2020 12 105 14.17 : 124 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-5.60 2020 09 -7.2 -29.8 : 13.5 ماهیانه

صادرات

0 2020 06 686 283 : 1016 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.39 2020 12 104 1.38 : 104 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 179 97.4 : 179 سه ماهه

عرضه پول M3

0 2020 12 1829344 38823 : 1907317 ماهیانه

عرضه پول M2

1368196.50 2020 12 1297970 37694 : 1368196 ماهیانه

عرضه پول M0

162278.70 2020 09 163485 7390 : 163485 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 12 508808 14174 : 565038 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 12 103 25.85 : 103 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -527 -2144 : 3231 سه ماهه

مخارج نظامی

602.00 2018 12 533 67 : 602 سالیانه

موازنه تجاری

-406.30 2020 06 -411 -1028 : -80.6 ماهیانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-16.90 2020 06 0 -16.9 : 14 سه ماهه

نرخ مشارکت نیروی کار

56.70 2020 06 63.4 56.7 : 66.4 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

27.00 2020 12 27 25 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 16 : 18 سالیانه

نرخ اشتغال

54.90 2020 06 59.8 45 : 61.5 سه ماهه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-15.80 2020 06 -6.5 -15.8 : 12.7 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

0.50 2020 12 0.6 -3.28 : 11.54 ماهیانه

نرخ تورم

5.55 2020 12 5.26 -1.57 : 82.49 ماهیانه 2020-12

نرخ بیکاری

3.20 2020 06 5.7 3.2 : 19.7 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه

نرخ بهره

3.00 2020 12 3 1 : 50 روزانه 2020-12

واردات

1229.50 2020 06 1097 325 : 1927 ماهیانه

ورود توریست

103942.00 2020 09 110284 217 : 672969 ماهیانه

هزینه های دولت

0 2020 03 159917 811 : 159917 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 11 72908 918 : 95404 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2020 03 825667 24781 : 825667 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.02 128 130 130 124 134
اندازه اصل تورم 4.77 3.6 3.4 3.1 3.8 3.1
انتظارات تورم 3.30 2.9 3 3.3 3 3.9
اطمینان کسب و کار 55.60 53 53 56 53 61
ارزش بودجه دولت -34795.50 4000 4000 4000 4000 4000
بدهی خارجی 26151.20 27400 27200 27000 27900 26500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.53 62 62 62 62 60 2019-12
بدهی های دولت 46685.10 48000 48600 49200 47500 48500
بودجه دولت -2.31 -3.3 -3.3 -2.5 -3.3 -2
پول 57.99 58.44 58.67 58.9 58.22 59.36
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 956890.10 1165374 1147934 1144939 1093543 1144939
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18419.03 16700 16700 16700 16100 17230
تولید ناخالص داخلی سرانه 8005.11 7700 7700 7700 7700 8000
تولید ناخالص داخلی 88.94 86 86 86 86 88
تورم مواد غذایی 8.40 6 5.5 5 6.5 5
جمعیت 10.36 10.47 10.47 10.57 10.47 10.67 2019-12
حساب جاری -643.90 340 340 -500 340 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 2019-12
درآمدهای دولت 51570.80 60000 60000 65000 60000 65000
ذخایر ارزی 9903.80 7240 7239 7239 7237 7240
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 446.10 800 800 800 800 800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.92 136 143 142 132 147
شاخص اقتصادی مقدم -5.60 1.5 1.5 3 0.5 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.39 104 106 108 103 112
عرضه پول M2 1368196.50 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
عرضه پول M0 162278.70 163500 163300 163100 163200 163900
مخارج نظامی 602.00 514 514 480 514 480
موازنه تجاری -406.30 -640 -640 -640 -640 -640 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.90 7 5.9 4.9 1.1 3.7
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70 63.3 63.6 64 62.8 64 2020-06
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ اشتغال 54.90 57.8 58.5 59 57 60 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.80 1.1 1.5 1.9 0.8 2.5 2020-06
نرخ تورم 0.50 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
نرخ تورم 5.55 4.2 3.8 3.5 4.6 3.2 2020-12
نرخ بیکاری 3.20 8.1 7.4 6.8 7.2 5.9 2020-06
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.35 7.6 7.85
نرخ بهره 3.00 3 3 3.25 3 3.75 2020-12
واردات 1229.50 1600 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 103942.00 123000 160000 185000 115000 387000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی