شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و پول رایج آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت و ۴۸۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سده هفتم میلادی ساکنان منطقه کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل اولین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد.
 • نرخ فعلی : 6,371.5
 • بالاترین قیمت روز : 6,371.5
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 44.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.8%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 182.1
 • نرخ فعلی : 1,591.24
 • بالاترین قیمت روز : 1,591.24
 • پایین ترین قیمت روز : 1,588.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.96
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۷:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.29
 • نرخ فعلی : 20.29
 • بالاترین قیمت روز : 20.29
 • پایین ترین قیمت روز : 20.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9079
 • بالاترین قیمت روز : 0.9142
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پزو دومنیکن 53.95 53.97 53.9 53.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۳۶
EUR/DOP Ask 59.167 59.146 59.043 59.167 0.17 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۲۱
GBP/DOP Ask 66.815 66.912 66.2 66.912 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۲۱
DOP/USD Ask 0.0185 - 0.0185 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۰۸
DOP/GBP Ask 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۷:۱۴

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 392 1 : 488 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 03 3 0 : 3 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

120.40 2020 02 121 25.47 : 125 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 10 0 : 10 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 102 86 : 117 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه

اندازه اصل تورم

2.50 2020 02 2.41 0.46 : 58.13 ماهیانه 2020-02

انتظارات تورم

3.00 2019 11 3.31 2.4 : 11.6 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 38

اطمینان کسب و کار

57.40 2019 06 55.8 47.8 : 58.8 سه ماهه 2019-06

ارزش بودجه دولت

-17555.70 2019 11 4314 -37095 : 108874 ماهیانه 2019-11

بودجه دولت

-1.89 2018 12 -2.86 -6.69 : 2.69 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

43738.00 2019 09 44034 19672 : 44470 ماهیانه 2019-09

بدهی خارجی

23387.60 2019 09 23431 11057 : 23564 ماهیانه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.41 2018 12 49.12 16.43 : 50.41 سالیانه 2018-12

پول

53.83 2020 03 53.51 44.3 : 54.08 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7750.93 2018 12 7326 1254 : 7751 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

15821.20 2018 12 14953 5463 : 15821 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1123244.60 2019 09 1119016 346180 : 1128044 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی

82.00 2019 12 81.3 0.65 : 82 سالیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 -17190 -29067 : 20950 سه ماهه

تورم مواد غذایی

7.30 2020 02 7.6 -9.87 : 94.54 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 09 291984 4137 : 314135 سه ماهه

جمعیت

10.36 2019 12 10.27 3.31 : 10.36 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 01 657 78.5 : 1089 ماهیانه 2020-01

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.40 2018 12 -0.2 -9.4 : 5 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-750.70 2019 09 -296 -1561 : 587 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

50564.20 2019 11 58685 1123 : 133801 ماهیانه 2019-11

ذخایر ارزی

10408.90 2020 01 8782 165 : 10409 ماهیانه 2020-01

ذخایر طلا

0 2019 06 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه 2019-06

رتبه فساد مالی

0 2019 12 129 59 : 137 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 82 78 : 110 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

742.70 2019 09 596 124 : 1659 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.83 2020 02 131 18.64 : 131 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 30 26 : 35 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.38 0 : 2.58 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

6.70 2019 12 5.5 -5.1 : 13.5 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.38 3.65 : 58.31 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

134.65 2020 02 135 1.62 : 135 ماهیانه 2020-02

صادرات

0 2019 09 939 283 : 1031 ماهیانه 2019-09

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 170 97.4 : 174 سه ماهه 2019-06

عرضه پول M2

1129529.60 2020 02 1178212 37694 : 1178212 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 1567304 38823 : 1567304 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 436416 14174 : 438223 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2019 12 112285 7390 : 133976 ماهیانه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 02 131 34.34 : 131 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 09 -1375 -2144 : 1144 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-743.50 2019 09 -835 -1028 : -80.6 ماهیانه 2019-09

مخارج نظامی

602.00 2018 12 533 67 : 602 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 16 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

27.00 2020 12 27 25 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

65.30 2019 12 64.9 61.4 : 66.4 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.30 2019 09 1.3 -8.8 : 12.7 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.80 2019 09 3.7 -3.4 : 14 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره

3.50 2020 03 4.5 1 : 50 روزانه 2020-03

نرخ تورم

-0.13 2020 02 0.33 -3.28 : 11.54 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه 2017-12

نرخ اشتغال

61.50 2019 12 60.6 45 : 61.5 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

5.90 2019 12 6.5 5.1 : 19.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

3.66 2020 02 4.17 -1.57 : 82.49 ماهیانه 2020-02

واردات

1664.30 2019 09 1775 325 : 1927 ماهیانه 2019-09

ورود توریست

624268.00 2019 12 461865 16835 : 672969 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 11 54371 918 : 78527 ماهیانه 2019-11

هزینه های دولت

0 2019 09 118306 811 : 146655 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

0 2019 09 778157 24781 : 778157 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 120.40 123 123 125 126 129
اندازه اصل تورم 2.50 2.7 2.9 2.9 2.5 2.7 2020-02
انتظارات تورم 3.00 3.3 3.5 3.3 3.1 3.7
اطمینان کسب و کار 57.40 43 48 51 45 56 2019-06
ارزش بودجه دولت -17555.70 1000 1000 4000 1000 4000 2019-11
بودجه دولت -1.89 -3 -3 -3 -3 -2.5 2018-12
بدهی های دولت 43738.00 45200 45400 45500 45000 46500 2019-09
بدهی خارجی 23387.60 23019 22845 20740 23400 20740 2019-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 52 52 52 52 52.5 2018-12
پول 53.83 54.21 54.42 54.63 54 55.06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7750.93 7735 7735 7735 7735 8100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821.20 15789 15789 15789 15789 16534
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123244.60 1082089 1092917 1095163 1070187 1124733 2019-09
تولید ناخالص داخلی 82.00 82.09 82.09 82.09 82.09 87.69 2019-12
تورم مواد غذایی 7.30 6.4 6.1 5.3 6.9 4.1 2020-02
جمعیت 10.36 10.5 10.5 10.47 10.5 10.57 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9 2018-12
حساب جاری -750.70 -260 -340 -460 320 -500 2019-09
درآمدهای دولت 50564.20 55000 55300 60000 55000 65000 2019-11
ذخایر ارزی 10408.90 7240 7239 7239 7237 7240 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 742.70 530 530 800 530 800 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.83 132 133 135 133 139
شاخص اقتصادی مقدم 6.70 5.5 5.2 4.7 5.9 4.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.65 135 137 139 135 143 2020-02
عرضه پول M2 1129529.60 1036000 1036000 1037000 1036000 1037000 2020-02
موازنه تجاری -743.50 -605 -605 -640 -605 -640 2019-09
مخارج نظامی 602.00 514 514 514 514 480
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.30 64.9 64.6 65.2 64.7 65 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -6.5 -3.5 -2 -3 1.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 -3.3 -2.7 -2.5 -1.8 2.7 2019-09
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.75 2020-03
نرخ تورم -0.13 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 2020-02
نرخ بهره سپرده 7.60 7.35 7.35 7.35 7.6 7.85 2017-12
نرخ اشتغال 61.50 61.5 61.5 61.6 61.4 61.8 2019-12
نرخ بیکاری 5.90 6 5.6 5.8 5.8 5.6 2019-12
نرخ تورم 3.66 3.2 3.3 3.2 3.4 3 2020-02
واردات 1664.30 1545 1545 1600 1545 1600 2019-09
ورود توریست 624268.00 590000 380000 640000 650000 650000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی