کاستاریکا کاستاریکا
کاستاریکا

کاستاریکا

کاستاریکا (به اسپانیایی: Costa Rica) با نام رسمی جمهوری کاستاریکا (به اسپانیایی: República de Costa Rica) کشوری است واقع در آمریکای مرکزی. پایتخت این کشور شهر سان خوزه (کاستاریکا) و واحد پول آن کولون کاستاریکا می‌باشد. جمعیت این کشور ۵٬۱۱۰٬۰۰۰ نفرو زبان رسمی آن اسپانیایی است. ۴۰ درصد از مردم آن سفیدپوست، ۳۱ درصد مستیزو (دورگه سفید و سرخ‌پوست) و بقیه از دیگر نژادها هستند. سفیدپوستان کاستاریکا، بیشتر اسپانیایی‌تبار هستند. شاخه کاتولیک رومی از مسیحیت مذهب رسمی کاستاریکا است. ۷۰ درصد مردم این کشور کاتولیک، حدود ۱۴ درصد پروتستان و ۱۱٫۳ درصد بی‌دین هستند. کاستاریکا شصت و چهار سال پیش خدمت وظیفه در ارتش خود را منحل کرد و از نظر سیاسی یکی از باثبات‌ترین کشورهای آمریکای مرکزی به‌شمار می‌آید.این ناحیه – به عنوان بخشی از گواتمالا – تا ۱۸۲۱ تحت حکومت اسپانیایی بود. کاستاریکا هر چند که قسمتی از فدراسیون آمریکای مرکزی (۱۸۲۳ تا ۱۸۳۸) به‌شمار می‌آمد، ولی بیشتر در انزوا از همسایگانش توسعه یافت. کاستاریکا با مزارع کوچک بسیار رونق یافت و مهاجران اروپایی را جذب کرد و دموکراسی باثباتی را ایجاد نمود. به دنبال یک جنگ داخلی کوتاه در ۱۹۴۸، ارتش منحل گردید. از آن زمان این کشور نقش برقرارکنندهٔ آشتی در آمریکای مرکزی را اتخاذ کرده‌است.
 • نرخ فعلی : 11,894.42
 • بالاترین قیمت روز : 11,894.42
 • پایین ترین قیمت روز : 11,894.42
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 11,894.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 630
 • بالاترین قیمت روز : 630
 • پایین ترین قیمت روز : 630
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۵:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 630
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 713.03
 • بالاترین قیمت روز : 713.03
 • پایین ترین قیمت روز : 712.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 713.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9,416.25
 • بالاترین قیمت روز : 9,564.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,368.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2189725.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,415.82

بازارهای ارزی کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کولن کاستا ریکا 713.03 - 712.4 713.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا 834.12 - 833.679 834.183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار / کولن کاستا ریکا 630 - 630 630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۲۵
کولن کاستا ریکا / یورو 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۱۵
کولن کاستا ریکا / پوند انگلیس 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۱۵

شاخص های بورس کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11894.42 - 11894.42 11894.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۹

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 730 - 730 730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۵۴
Holcim De Costa Rica S.A. 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۴۴
La Nacion S.A. 2.36 - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۳۸
Ilg Logistics S.A. 42.5 - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
Grupo Financiero Improsa Pref 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۴۷

شاخص‌های اقتصادی کاستاریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 555970 0 : 557165 روزانه
CPI مسکن آب و برق
99.25 2021 09 98.92 44.67 : 101 ماهیانه
Hospital Beds
0 2017 12 1.16 1.13 : 3.01 سالیانه 2017-12
Coronavirus Deaths
0 2021 10 6946 0 : 6983 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 6124445 55 : 6124445 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 289545 0 : 292078 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 119 0 : 119 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 514721 107033 : 536472 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 67 60 : 121 سالیانه
ارزش بودجه دولت
-1322402.66 2021 08 -969205 -2906194 : 166540 ماهیانه 2021-08
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 31
استخراج معدن
9.00 2021 08 8.3 -28.8 : 17.6 ماهیانه
افراد بیکار
434201.00 2021 06 457999 38708 : 551373 سه ماهه 2021-06
افراد شاغل
0 2021 06 1992354 1745257 : 2208175 سه ماهه 2021-06
انتظارات تورم
1.12 2021 09 0.65 0.65 : 12.92 ماهیانه
اندازه اصل تورم
1.49 2021 09 0.81 0.32 : 10.01 ماهیانه
بودجه دولت
-7.40 2020 12 -5.4 -7.4 : 0.6 سالیانه
بازار سهام
11893.38 2021 10 11894 6000 : 32600 روزانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
79.26 2020 12 73.41 37.08 : 79.26 سالیانه 2020-12
بدهی خارجی
32333.50 2021 06 32218 4465 : 32334 سه ماهه
پول
635.15 2021 10 632 483 : 635 روزانه
تولیدات صنعتی
-0.30 2021 02 -1.1 -6.8 : 7 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
19679.29 2020 12 20805 9896 : 20805 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
9619.72 2020 12 10170 2840 : 10170 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
1239898.81 2021 06 1152493 519629 : 1239899 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
9002572.73 2021 06 8799920 2590588 : 9053483 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
26725.55 2021 06 24582 15000 : 27734 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
426593.69 2021 06 404679 183488 : 426594 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
357041.71 2021 06 329727 113381 : 442316 سه ماهه
تولید صنعتی
7.90 2021 05 7.3 -7 : 10.9 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
233607.33 2021 06 221069 72681 : 233607 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
779857.72 2021 06 784530 324299 : 808227 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
353034.05 2021 06 311218 165237 : 399356 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
366480.53 2021 06 369041 244915 : 372084 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
61.52 2020 12 63.95 0.48 : 63.95 سالیانه
تولید صنعتی
16.60 2021 08 17.7 -7 : 18.6 ماهیانه
تورم مواد غذایی
2.70 2021 09 1.2 -2.3 : 27.74 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
1395115.20 2021 03 1432914 343050 : 1641452 سه ماهه
تغییرات موجودی انبار
0 2021 06 269877 -335404 : 330346 سه ماهه
جمعیت
5.16 2020 12 5.06 1.33 : 5.16 سالیانه
حداقل دستمزد
5399.18 2021 09 5399 7.53 : 5399 ماهیانه 2021-09
حساب جاری
-778.70 2021 06 -575 -999 : 120 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-2.40 2020 12 -2.3 -15.59 : -1.05 سالیانه
حواله
0 2021 06 127 29.45 : 173 سه ماهه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
0 2018 12 298000 296600 : 339500 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2021 08 3593686 117112 : 5356148 ماهیانه 2021-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
0 2018 12 762500 728400 : 762500 سالیانه
دستمزد
723244.00 2021 07 693822 357554 : 792836 ماهیانه 2021-07
ذخایر ارزی
0 2021 09 7121 -1719 : 8878 سه ماهه
ذخایر طلا
0 2020 12 0 0 : 0.12 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 55 51 : 68 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 44 22 : 55 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 3879 696 : 4092 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
648.00 2021 06 715 82.6 : 1250 سه ماهه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
110.84 2021 09 110 61.03 : 111 ماهیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 56 41 : 64.5 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 62.14 4.05 : 62.14 سالیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 1.07 سالیانه
شاخص اقتصادی مقدم
13.14 2021 08 16.3 -10.44 : 17.27 ماهیانه
صادرات
1188.64 2021 08 1244 189 : 1314 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
101.47 2021 09 101 0.46 : 101 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 09 12870488 79182 : 13136797 ماهیانه
قیمت تولید
129.80 2021 09 129 56.31 : 374 ماهیانه
قیمت گازوئیل
1.15 2021 09 1.17 0.64 : 1.57 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
0 2021 09 101 62.74 : 101 ماهیانه
گردش سرمایه
-376.62 2021 06 -359 -2431 : 484 سه ماهه
میزان ساخت و ساز
17.60 2021 08 12.5 -25.7 : 40.6 ماهیانه
موازنه تجاری
-345.00 2021 09 -342 -661 : 140 ماهیانه 2021-09
نرخ تورم
2.09 2021 09 1.72 -1.2 : 109 ماهیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
59.50 2021 06 60.8 56.8 : 63.7 سه ماهه
نرخ مالیات شرکت
30.00 2021 12 30 30 : 36 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
25.00 2021 12 25 15 : 25 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
9.00 2021 12 13 9 : 13 سالیانه
نرخ اشتغال
0 2021 06 49.44 43.74 : 57.79 سه ماهه 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
0.50 2021 03 4 -7.8 : 4.3 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
7.90 2021 06 -1.9 -7 : 9.9 سه ماهه
نرخ تورم
0.63 2021 09 0.28 -1.7 : 10.73 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
10.50 2021 12 10.5 9 : 10.5 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
37.00 2021 12 37 23.75 : 37 سالیانه
نرخ بیکاری
18.10 2021 06 18.5 8.3 : 24 سه ماهه
نرخ بهره سپرده
2.58 2020 12 4.64 1.21 : 27.32 سالیانه
نرخ بهره
0.75 2021 10 0.75 0.75 : 10 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
26.50 2021 12 26.5 14.5 : 26.5 سالیانه
واردات
1526.73 2021 08 1513 280 : 1739 ماهیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2018 12 209000 209000 : 209000 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
0 2018 12 331800 331800 : 331800 سالیانه
هزینه های دولت
1451763.89 2021 06 1569447 709738 : 1569447 سه ماهه 2021-06
هزینه های مالی
0 2021 08 4562891 165441 : 7880404 ماهیانه 2021-08
هزینه های مصرف کننده
5633326.70 2021 06 5571121 1692131 : 5834890 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 99.25 101 101 100 102 103
ارزش بودجه دولت -1322402.66 -953287 -953287 -953287 -953287 -953287 2021-08
استخراج معدن 9.00 6 6 6 6 3.5
افراد بیکار 434201.00 280000 280000 280000 280000 280000 2021-06
انتظارات تورم 1.12 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5
اندازه اصل تورم 1.49 2.2 2.4 2.1 2 1.8
بودجه دولت -7.40 -7 -7 -7 -8 -7
بازار سهام 11893.38 25500 5726 5006 25500 3564
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.26 75 75 75 76.3 75 2020-12
بدهی خارجی 32333.50 29000 29000 29000 29000 29000
پول 635.15 632 634 636 630 640
تولیدات صنعتی -0.30 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19679.29 19850 19850 19850 19750 19850
تولید ناخالص داخلی سرانه 9619.72 9900 9900 9900 9750 9900
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1239898.81 1180152 1274616 1264697 1172304 1209818
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9002572.73 9011118 9254645 9182624 8916117 9201433
تولید ناخالص داخلی از معادن 26725.55 25171 27474 27260 24373 25152
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 426593.69 414392 438538 435126 416037 429351
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 357041.71 337641 367039 364183 340518 351415
تولید صنعتی 7.90 3 3 3 3 2.9
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 233607.33 222273 226375 227259 194937 229385
تولید ناخالص داخلی از خدمات 779857.72 762819 803359 806497 744519 787230
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 353034.05 318688 362919 360095 304948 314706
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 366480.53 377898 376742 373810 380449 392624
تولید ناخالص داخلی 61.52 60 60 60 60 61.5
تولید صنعتی 16.60 3.3 3.3 3.3 3.3 3.1
تورم مواد غذایی 2.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1395115.20 1475902 1428598 1434178 1430507 1523130
جمعیت 5.16 5.15 5.15 5.15 5.15 5.2
حداقل دستمزد 5399.18 5600 5600 5600 5600 5600 2021-09
حساب جاری -778.70 -249 -465 -465 -795 -603
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.7
دستمزد 723244.00 708000 708000 708000 708000 708000 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 648.00 490 490 490 490 650
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.84 111 111 111 111 112
شاخص اقتصادی مقدم 13.14 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
صادرات 1188.64 900 900 900 900 900
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.47 102 102 103 102 103
قیمت تولید 129.80 133 134 134 132 135
قیمت گازوئیل 1.15 1.04 0.99 0.94 1.09 0.89
گردش سرمایه -376.62 -425 -425 -425 -425 -642
میزان ساخت و ساز 17.60 -1 -1 -1 -1 -1
موازنه تجاری -345.00 -370 -370 -370 -370 -390 2021-09
نرخ تورم 2.09 1.8 1.4 1.2 2 1
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 62.9 62.9 62.9 62.9 62.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 9.00 13 13 13 13 13
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 2.4 2.8 2 3 3.2
نرخ تورم 0.63 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34
نرخ تامین اجتماعی 37.00 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
نرخ بیکاری 18.10 15.1 15.1 15.1 16 13.8
نرخ بهره سپرده 2.58 3.08 3.33 3.58 2.83 3.58
نرخ بهره 0.75 1.25 1.5 1.75 1 1.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.50 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
واردات 1526.73 1270 1270 1270 1270 1290
هزینه های دولت 1451763.89 1607114 1492413 1480799 1579346 1629885 2021-06
هزینه های مصرف کننده 5633326.70 5704828 5791060 5745993 5659177 5840271
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی