جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است محصور در خشکی واقع در در مرکز آفریقا است. این کشور از شمال با چاد و از شمال خاوری با سودان، از خاور با سودان جنوبی از جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو و از جنوب باختری با جمهوری کنگو و از باختر با کامرون مرز مشترک دارد. آفریقای مرکزی ۶۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۴٬۷ میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین شهر و پایتخت این کشور شهر بانگی است. زبان رسمی این کشور، سانگو و فرانسوی است. جمهوری آفریقای مرکزی یک حکومت ریاستی، متمرکز با حاکمیت دینی است. این کشور سالها یکی از بدترین کشورها از نظر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی و کیفیت زندگی و ثروت همراه چاد، نیجر، سودان جنوبی، سومالی، یمن و افغانستان بوده‌است. روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید و در انتخابات ۲۰۲۱ نیز پیروز شد. صلح‌بانان سازمان ملل متح... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 54,055.21
 • بالاترین قیمت روز : 54,983.64
 • پایین ترین قیمت روز : 53,815.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 281.26
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54,622.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 54,772.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 717.66
 • نرخ فعلی : 1,788.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,815.2
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,788.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 68.17
 • بالاترین قیمت روز : 78.16
 • پایین ترین قیمت روز : 67.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 68.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8836
 • بالاترین قیمت روز : 0.8836
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8828
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 11478 0 : 11518 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 99 0 : 100 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 7039 0 : 7041 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 183 182 : 188 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
44.90 2020 12 47.2 21.1 : 97.4 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-3.00 2020 12 -2.4 -6.8 : 9 سالیانه
پول
561.17 2021 10 565 407 : 795 روزانه
تولید ناخالص داخلی
2.30 2020 12 2.22 0.11 : 2.51 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
377.53 2020 12 384 334 : 643 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
928.59 2020 12 945 823 : 1300 سالیانه
جمعیت
4.83 2020 12 4.7 1.5 : 4.83 سالیانه
حساب جاری
-81.70 2019 12 -105 -148 : -7.6 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-5.70 2020 12 -5 -10.2 : -0.6 سالیانه
ذخایر طلا
0 2019 03 0 0 : 0.35 سه ماهه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 153 130 : 162 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 6.62 0 : 6.72 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 25 20 : 26 سالیانه
صادرات
0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی
0 2020 12 41 29 : 93.2 سالیانه
موازنه تجاری
-29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
نرخ بهره
3.25 2021 09 3.25 2.45 : 4.25 روزانه
نرخ بهره سپرده
2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
4.30 2020 12 4 4 : 4.5 سالیانه
نرخ تورم
4.78 2020 12 3.59 -10.67 : 51.73 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
0.00 2020 12 4.7 -36.4 : 9.48 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
19.00 2020 12 19 19 : 19 سالیانه
واردات
0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90 40 40 40 43 40 2020-12
بودجه دولت -3.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.7 -2.3
پول 561.17 567 570 574 563 580
تولید ناخالص داخلی 2.30 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 377.53 382 382 382 382 386
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 928.59 860 860 890 860 890
جمعیت 4.83 4.88 4.88 4.88 4.88 4.95
حساب جاری -81.70 -180 -180 -180 -180 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -5.1 -5.1 -5.1 -5.3 -5.1
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ بهره 3.25 3.5 3.5 3.5 3.25 3.5
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.9 1.9 1.9 ٪
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
نرخ تورم 4.78 4.5 4 3 6 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 2.8 2.8 2.8 1.3 2.8
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی