iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است در مرکز آفریقا که پایتخت آن شهر بانگی است. آفریقای مرکزی روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید. ۸۰ درصد جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را مسیحیان و ۱۵ درصد آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند. صلح‌بانان سازمان ملل متحد پس از بروز ناآرامی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۴ مستقر شدند؛ زمانی که پس از سرنگونی رئیس‌جمهور وقت توسط شورشیان عمدتاً مسلمان که باعث خشم شبه نظامیان مسیحی شد، و اوضاع بحرانی شد. هزاران نفر در خشونت‌ها کشته شدند و صدها هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند. تنش‌های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی تاکنون منجر به فرار ۱۰ درصد از مردم شده‌است. به‌رغم حضور ۱۱ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، هنوز بسیاری از بخش‌های این کشور تحت کنترل نیروهای شورشی و باندهای تبهکاری است.جمهوری آفری... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 9,402.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,402.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,273.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 83.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,325.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۵۳:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,334.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 68.1
 • نرخ فعلی : 1,634.95
 • بالاترین قیمت روز : 1,649.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,627.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.32
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.82
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,649.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.72
 • نرخ فعلی : 50.09
 • بالاترین قیمت روز : 50.14
 • پایین ترین قیمت روز : 49.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49.81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 49.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
 • نرخ فعلی : 0.919
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9187
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9234
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۵۵:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9188
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 183 182 : 188 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

1.00 2018 12 -1.5 -6.3 : 9 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

48.50 2018 12 52.9 21.1 : 97.4 سالیانه ٪

پول

598.80 2020 02 610 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

774.70 2018 12 754 677 : 1063 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

2.38 2018 12 2.17 0.11 : 2.51 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

384.80 2018 12 374 336 : 643 سالیانه USD

جمعیت

4.67 2018 12 4.6 1.5 : 4.67 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.30 2018 12 -9.4 -10.2 : -0.6 سالیانه ٪

حساب جاری

-164.40 2018 12 -144 -164 : -7.6 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

ذخایر طلا

0 2019 03 0 0 : 0.35 سه ماهه تن

رتبه فساد مالی

0 2019 12 149 130 : 162 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 26 20 : 26 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.72 0 : 6.72 سالیانه

صادرات

0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

موازنه تجاری

-29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 28 28 : 89 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.30 2018 12 4 -37 : 9.48 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2018 12 19 19 : 19 سالیانه ٪

نرخ تورم

3.90 2018 12 4.1 -10.67 : 51.73 سالیانه ٪

نرخ بهره

3.50 2020 01 3.5 2.45 : 4.25 روزانه ٪

نرخ بیکاری

6.50 2019 12 6.5 6.4 : 7.7 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

واردات

0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 -1.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 40 40 40 40 39 ٪
پول 598.80 592 599 606 585 620
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 774.70 805 805 805 805 820 USD
تولید ناخالص داخلی 2.38 2.45 2.45 2.45 2.45 2.5 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.80 395 395 395 395 397 USD
جمعیت 4.67 4.75 4.75 4.81 4.75 4.88 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -7 -7 -7 -7 -6.8 ٪
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 5 5 5 5 4.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ تورم 3.90 7.5 7.5 7.5 7.5 12 ٪
نرخ بهره 3.50 3.5 3 3 3.5 3 ٪
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.9 1.9 1.9 ٪