جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است محصور در خشکی واقع در در مرکز آفریقا است. این کشور از شمال با چاد و سودان، از شرق با سودان جنوبی از جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو و از غرب با جمهوری کنگو و کامرون مرز مشترک دارد. آفریقای مرکزی ۶۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۴،۷ میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین شهر و پایتخت این کشور شهر بانگی است. زبان رسمی این کشور، سانگو و فرانسوی است. جمهوری آفریقای مرکزی یک حکومت ریاستی، متمرکز با حاکمیت دینی است. این کشور سالها یکی از بدترین کشور ها از نظر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی و کیفیت زندگی و ثروت همراه چاد ، نیجر ، سودان جنوبی ، سومالی ، یمن و افغانستان بوده است. روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید و در انتخابات ۲۰۲۱ نیز پیروز شد. صلح‌بانان سازمان ملل متحد پس از بروز ناآرامی در جمهوری آف... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 45,339.9
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.74%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۰:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,297.3
 • نرخ فعلی : 1,870.57
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۰:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.17
 • نرخ فعلی : 66.58
 • بالاترین قیمت روز : 66.59
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۸:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27
 • نرخ فعلی : 0.8207
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8207
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۵:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 6674 0 : 6866 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 93 0 : 95 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 5659 0 : 6289 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 183 182 : 188 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

47.20 2019 12 50 21.1 : 97.4 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -2.1 -6.8 : 9 سالیانه

پول

533.74 2021 05 534 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی

2.22 2019 12 2.22 0.11 : 2.51 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

384.10 2019 12 379 334 : 644 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

944.90 2019 12 933 823 : 1300 سالیانه

جمعیت

4.70 2019 12 4.67 1.5 : 4.7 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-81.70 2019 12 -105 -148 : -7.6 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.20 2019 12 -8.3 -10.2 : -0.6 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 03 0 0 : 0.35 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 153 130 : 162 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 6.62 0 : 6.72 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 25 20 : 26 سالیانه

صادرات

0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2019 12 30.5 29.5 : 95.4 سالیانه

موازنه تجاری

-29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

نرخ بهره

3.25 2021 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2021-04

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.50 2019 12 6.5 6.4 : 7.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.90 2020 09 2.7 -10.67 : 51.73 ماهیانه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.00 2020 12 4.7 -36.4 : 9.48 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 19 : 19 سالیانه

واردات

0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.20 44 44 44 44 41 2019-12
بودجه دولت -2.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
پول 533.74 554 561 567 547 581
تولید ناخالص داخلی 2.22 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.10 382 382 382 382 386
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 944.90 860 860 860 860 890
جمعیت 4.70 4.86 4.88 4.88 4.86 4.95 2019-12
حساب جاری -81.70 -180 -180 -180 -180 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 2019-12
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2021-04
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.9 1.9 1.9 ٪
نرخ بیکاری 6.50 6.7 6.7 6.6 6.7 6.6 2019-12
نرخ تورم 1.90 2.5 2.5 3 2.5 3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 3.3 3.3 5 3.3 5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی