جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری افریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است محصور در خشکی واقع در در مرکز آفریقا است. این کشور از شمال با چاد و سودان، از شرق با سودان جنوبی از جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو و از غرب با جمهوری کنگو و کامرون مرز مشترک دارد. آفریقای مرکزی ۶۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۴،۷ میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین شهر و پایتخت این کشور شهر بانگی است. زبان رسمی این کشور، سانگو و فرانسوی است. جمهوری آفریقای مرکزی یک حکومت ریاستی، متمرکز با حاکمیت دینی است. روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید. صلح‌بانان سازمان ملل متحد پس از بروز ناآرامی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۴ مستقر شدند؛ زمانی که پس از سرنگونی رئیس‌جمهور وقت توسط شورشیان عمدتاً مسلمان که باعث خشم شبه نظامیان مسیحی شد، و اوضاع بحرانی شد. هزاران نفر در خشونت‌ها کشته شدند و صدها هزار ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 17,041.1
 • بالاترین قیمت روز : 17,296.7
 • پایین ترین قیمت روز : 16,913.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 16,913.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 16,916.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 124.4
 • نرخ فعلی : 1,810.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,812
 • پایین ترین قیمت روز : 1,808.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,811.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,809.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.89
 • نرخ فعلی : 45
 • بالاترین قیمت روز : 45
 • پایین ترین قیمت روز : 44.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8415
 • بالاترین قیمت روز : 0.8415
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8394
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8394
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8415
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 4907 0 : 4911 روزانه 2020-11

Coronavirus Deaths

0 2020 11 61 0 : 62 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 11 1935 0 : 4809 روزانه 2020-11

آدرس های IP

0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 183 182 : 188 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

48.50 2018 12 52.9 21.1 : 97.4 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

2.40 2019 12 0.4 -6.3 : 9 سالیانه

پول

545.35 2020 11 545 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی

2.22 2019 12 2.22 0.11 : 2.51 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

384.10 2019 12 379 334 : 644 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

944.90 2019 12 933 823 : 1300 سالیانه

جمعیت

4.70 2019 12 4.67 1.5 : 4.7 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-81.70 2019 12 -105 -148 : -7.6 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.20 2019 12 -8.3 -10.2 : -0.6 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 03 0 0 : 0.35 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 149 130 : 162 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.72 0 : 6.72 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 26 20 : 26 سالیانه

صادرات

0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 28 28 : 89 سالیانه

موازنه تجاری

-29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

نرخ بهره

3.25 2020 10 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-10

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.50 2019 12 6.5 6.4 : 7.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.44 2020 12 3 -10.67 : 51.73 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.50 2019 12 3.8 -37 : 9.48 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 19 : 19 سالیانه

واردات

0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 70 50 50 70 50 2018-12
بودجه دولت 2.40 -5 -3.8 -3.8 -5 -3.8
پول 545.35 561 568 575 554 589
تولید ناخالص داخلی 2.22 1.8 2.1 2.1 1.8 2.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.10 370 382 382 370 382
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 944.90 835 860 860 835 860
جمعیت 4.70 4.81 4.86 4.86 4.75 4.88 2019-12
حساب جاری -81.70 -180 -180 -180 -175 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -7 -6.8 -6.8 -7 -6.8 2019-12
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-10
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.9 1.9 1.9 ٪
نرخ بیکاری 6.50 6.9 6.7 6.7 6.9 6.7 2019-12
نرخ تورم 0.44 2.5 2.5 2.5 0.4 2.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -2 3 3 -2 3
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی