شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلیز بلیز
 • نرخ فعلی : 7,322.1
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 32.1
 • نرخ فعلی : 1,657.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,659.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.16
 • نرخ فعلی : 26.06
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 0.92
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9194
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۶:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

بازارهای ارزی بلیز

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار بلیز 2.01 - 1.9984 2.0332 0.02 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
BZD/USD Ask 0.4993 - 0.4958 0.4997 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
EUR/BZD Ask 2.1722 - 2.1722 2.2111 0.04 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
GBP/BZD Ask 2.4673 - 2.4673 2.4673 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴

شاخص‌های اقتصادی بلیز + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 1 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

CPI مسکن آب و برق

104.50 2020 01 104 99.98 : 106 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 125 75 : 135 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 22366 1128 : 22931 سه ماهه

افراد بیکار

13.49 2019 04 16.14 10.17 : 24.39 Biannually 2019-04

اعتبار بخش خصوصی

0 2018 12 2013 387 : 2069 سالیانه 2018-12

افراد شاغل

0 2018 12 150 62.1 : 156 سالیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 20

ارزش بودجه دولت

-38.40 2018 12 -103 -276 : 44.2 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

1280.60 2018 12 1256 168 : 1281 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-1.00 2018 12 -2.8 -11.3 : 1.6 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

66.50 2018 12 67.4 31.4 : 87.1 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

15.90 2019 09 16.7 9.6 : 24.4 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

34.60 2019 09 53.3 19.7 : 106 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

44.10 2019 09 77 18.7 : 83.3 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7810.20 2018 12 7726 5116 : 7998 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

30.30 2019 09 36.3 2.7 : 47 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4309.92 2018 12 4264 1072 : 4414 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

649.20 2019 09 747 283 : 754 سه ماهه 2019-09

تولید نفت خام

0 2019 11 2 0.99 : 5.4 ماهیانه 2019-11

ترازنامه بانک مرکزی

1116785.00 2019 11 1108018 100868 : 1387115 ماهیانه 2019-11

ترازنامه بانک

3398472.00 2019 11 3404439 218408 : 3426866 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی از خدمات

146.90 2019 09 155 33.9 : 155 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

451.10 2018 12 440 173 : 451 سالیانه 2018-12

تورم مواد غذایی

-0.20 2020 01 0.8 -2.5 : 3.54 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

57.60 2019 09 65.4 20.3 : 67.3 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

73.80 2019 09 86.6 31.5 : 86.6 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.94 2019 12 1.93 0.03 : 1.94 سالیانه 2019-12

جمعیت

0.40 2019 12 0.4 0.21 : 0.4 سالیانه 2019-12

حواله

0 2018 12 87.9 24.3 : 90.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-69.00 2019 06 -10.2 -182 : 107 سه ماهه 2019-06

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.00 2018 12 -7.7 -21.5 : 17.9 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

1119.50 2018 12 1048 249 : 1120 سالیانه 2018-12

ذخایر ارزی

0 2018 12 312 34.1 : 487 سالیانه 2018-12

رتبه رقابتی

0 2012 12 123 123 : 123 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2255 430 : 2367 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

109.00 2020 01 108 95.45 : 115 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2012 12 3.52 3.52 : 3.52 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.00 2020 01 105 99.77 : 105 ماهیانه 2020-01

صادرات

26.90 2019 11 26.1 15.7 : 97.57 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M2

0 2019 11 3132 475 : 3151 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M1

0 2019 11 1636 149 : 1706 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M0

0 2019 11 387 73.8 : 398 ماهیانه 2019-11

موازنه تجاری

-154.00 2019 11 -159 -160 : -26.27 ماهیانه 2019-11

مخارج نظامی

22.80 2018 12 23.5 4.5 : 23.5 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.30 2019 12 -1.6 -10.9 : 13.5 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.80 2019 12 -0.1 -8 : 21.1 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.10 2020 01 0 -0.8 : 1 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

0.20 2020 01 0.2 -12.7 : 9.6 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری

9.40 2018 12 9 8 : 23.3 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

2.30 2020 02 2.3 1.98 : 6.88 روزانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

2.00 2018 12 2.12 2 : 14.87 سالیانه 2018-12

واردات

180.90 2019 11 185 80.42 : 195 ماهیانه 2019-11

ورود توریست

0 2018 12 1301967 721103 : 1525547 سالیانه

وام به بخش خصوصی

0 2018 12 1578 616 : 1669 سالیانه 2018-12

هزینه های دولت

1208.90 2018 12 1199 310 : 1299 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

1048.50 2018 12 1006 209 : 1048 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.50 105 105 106 105 107
افراد بیکار 13.49 15.4 15.2 15.2 15.4 16.12 2019-04
ارزش بودجه دولت -38.40 10 10 10 10 -5 2018-12
بدهی خارجی 1280.60 1280 1287 1280 1280 1280 2018-12
بودجه دولت -1.00 -4 -4 -4 -4 -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 70 70 70 70 66.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15.90 15.95 15.26 15.34 18.53 15.47 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34.60 50.9 33.22 33.39 52.87 33.66
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 44.10 73.54 42.34 42.56 76.82 42.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7810.20 7665 7665 7665 7665 7733
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30.30 34.67 29.09 29.24 28.23 29.47
تولید ناخالص داخلی سرانه 4309.92 4230 4230 4230 4230 4267
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 649.20 713 623 626 731 631 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 1116785.00 124000 124000 120000 124000 120000 2019-11
ترازنامه بانک 3398472.00 320000 320000 321000 320000 321000 2019-11
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146.90 148 141 142 145 143
تسهیلات اعتباری خریدار 451.10 431 433 435 438 439 2018-12
تورم مواد غذایی -0.20 0.5 0.7 0.9 0.3 1.1 2020-01
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57.60 62.46 55.3 55.58 65.28 56.03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 73.80 82.7 70.85 71.22 80.9 71.79
تولید ناخالص داخلی 1.94 1.91 1.91 1.91 1.91 1.97 2019-12
جمعیت 0.40 0.41 0.41 0.42 0.41 0.43 2019-12
حساب جاری -69.00 55 55 -70 55 -70 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.00 -8 -8 -8 -8 -7.5 2018-12
درآمدهای دولت 1119.50 1210 1210 1210 1210 1295 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.00 109 109 110 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 106 106 107 106 108 2020-01
صادرات 26.90 45 45 55 45 55 2019-11
موازنه تجاری -154.00 -117 -117 -105 -117 -105 2019-11
مخارج نظامی 22.80 24 24 24 24 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 -4 -2 -0.5 -1.5 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 -4.5 -4 -3.5 -3 0.8 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2020-12
نرخ تورم -0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 2020-01
نرخ تورم 0.20 0.5 0.7 1.3 0.3 1 2020-01
نرخ بیکاری 9.40 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 2018-12
نرخ بهره 2.30 1.9 1.9 1.9 2 1.8 2020-02
نرخ بهره سپرده 2.00 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 2018-12
واردات 180.90 162 162 160 162 160 2019-11
هزینه های دولت 1208.90 1154 1161 1167 1173 1176 2018-12
هزینه های مالی 1048.50 1200 1200 1200 1200 1300 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی