شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتسوانا بوتسوانا
 • نرخ فعلی : 7,275.89
 • بالاترین قیمت روز : 7,275.89
 • پایین ترین قیمت روز : 7,275.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 7,275.89
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4.45 (BWP)
 • بالاترین قیمت روز : 4.45
 • پایین ترین قیمت روز : 4.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ آذر
 • نرخ روز گذشته : 4.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 11.655 (BWP)
 • بالاترین قیمت روز : 11.6686
 • پایین ترین قیمت روز : 11.655
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 11.655
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 13.1372 (BWP)
 • بالاترین قیمت روز : 13.1384
 • پایین ترین قیمت روز : 13.136
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 13.1384
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 13.1372
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوله بوتسوانا / دلار 0.0861 0.0856 0.0856 0.0861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۲۲
یورو / پوله بوتسوانا 13.1372 13.136 13.136 13.1384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۲۱
پوند انگلیس / پوله بوتسوانا 14.7314 14.7326 14.7314 14.7326 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۲۱
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.4496 1.4498 1.4494 1.4498 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۲۱
راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا 0.6919 0.692 0.6919 0.692 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۱۴

شاخص های بورس بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7275.89 - 7275.89 7275.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
BSE Foreign Company 1551.16 - 1551.16 1551.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۰۱

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Letshego Holdings 0.8 - 0.8 0.8 0.01 1.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۴
First National Bank Botswana 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۵۱
RDC Properties 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۵۱
PrimeTime Property Holdings 2.92 - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲۰:۴۲
Standard Chartered Botswana 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۸

بازار اوراق قرضه بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 6M 1.131 - 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۰۰
Botswana 3Y 2.974 - 2.964 2.974 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Botswana 5Y 3.381 3.514 3.381 3.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
Botswana 13Y 4.971 - 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
Botswana 7Y 3.534 - 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱

شاخص‌های اقتصادی بوتسوانا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 102 29.56 : 102 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 86 39 : 87 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 11853 7219 : 29991 سه ماهه

افراد شاغل

483814.00 2019 09 420762 301978 : 483814 سه ماهه 2019-09

اندازه اصل تورم

2.80 2020 04 2.7 1.5 : 7.7 ماهیانه 2020-04

اطمینان کسب و کار

58.00 2018 06 46 28 : 82 Biannually 2018-06

استخراج معدن

-7.90 2019 09 -8.6 -91.6 : 624 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-4127.80 2019 09 -4461 -6553 : 4392 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 70

بودجه دولت

-3.90 2019 12 -1 -10.7 : 11.2 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

26025.20 2019 12 24472 2426 : 26983 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.00 2019 12 13.4 5.98 : 27.5 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2019 12 14584 1772 : 18345 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

7278.00 2020 06 7274 -7536 : 11097 روزانه

پول

11.76 2020 06 11.67 4.16 : 12.36 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1887.00 2019 12 1882 553 : 1887 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1518.40 2019 12 1511 618 : 1518 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

319.90 2019 12 247 47.7 : 320 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

379.70 2019 12 384 183 : 433 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

8031.00 2018 12 7859 408 : 8031 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16518.24 2018 12 16165 8502 : 16518 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

5513.10 2019 12 5353 1297 : 5548 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

25288.10 2019 12 24870 11790 : 25288 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

2491.70 2019 12 2391 2011 : 5023 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

33230.90 2019 12 31220 12271 : 33231 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1629.80 2019 12 1621 396 : 1630 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

40310.97 2020 01 39964 6326 : 40311 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک مرکزی

71392.45 2019 11 74422 50627 : 89975 ماهیانه 2019-11

ترازنامه بانک

99110.40 2020 01 98685 14842 : 99110 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 -2216 -5991 : 5218 سالیانه

تورم مواد غذایی

3.10 2020 04 3.4 -1.3 : 25.17 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی

17.70 2019 12 18.62 0.03 : 18.62 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

3227.40 2019 12 3232 1790 : 3232 سه ماهه

تولید صنعتی

-3.00 2019 06 3.6 -44.34 : 36.44 سه ماهه

جمعیت

2.30 2019 12 2.25 0.5 : 2.3 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

9.70 2018 12 12 -28.3 : 32 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-5521.72 2019 09 846 -12190 : 15080 سه ماهه 2019-09

دستمزد

6533.00 2018 12 6347 3447 : 6533 سه ماهه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 09 13513 8843 : 17094 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

0 2019 11 6723 5152 : 10346 ماهیانه 2019-11

رتبه فساد مالی

0 2019 12 34 23 : 38 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 90 56 : 91 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

430.04 2019 09 584 -1473 : 3369 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 2209 299 : 2553 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.30 2020 04 101 31.74 : 110 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 61 54 : 65 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 54.54 3.96 : 55.49 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

103.70 2020 04 103 22.15 : 104 ماهیانه 2020-04

صادرات

4640.20 2020 03 3429 997 : 10747 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2019 11 85193 35698 : 85653 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M1

0 2019 11 19168 6523 : 19689 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M2

0 2019 11 85193 35698 : 85653 ماهیانه 2019-11

قیمت مصرف کننده اصلی

103.80 2020 03 103 89.5 : 104 ماهیانه 2020-04

موازنه تجاری

-1671.20 2020 03 -2220 -6683 : 4102 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

0 2018 12 522 15 : 559 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 10 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

22.00 2020 12 22 22 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.60 2019 12 3.1 -10.4 : 18.2 سه ماهه 2019-12

نرخ وام بانکی

6.25 2020 01 6.25 6.25 : 16.5 ماهیانه 2020-01

نرخ وام

6.25 2020 01 6.25 6.25 : 16.5 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره

4.25 2020 04 4.75 4.25 : 15.5 روزانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.70 2019 09 1.6 -13.8 : 13.4 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره سپرده

1.64 2020 02 1.64 1.09 : 13.7 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری

18.20 2019 12 17.9 13.9 : 26.2 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.50 2020 04 2.2 2.1 : 15.06 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

0.90 2020 04 0.1 -0.64 : 3.23 ماهیانه 2020-04

واردات

6311.40 2020 03 5649 2458 : 9778 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 22606 4374 : 23205 ماهیانه 2020-01

هزینه های مصرف کننده

11640.20 2019 12 11555 3381 : 11640 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 3620 2700 : 3620 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 5400 4640 : 5400 سالیانه

هزینه های دولت

20425.40 2019 12 19784 3877 : 20425 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 09 17974 7660 : 18939 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 483814.00 442000 444000 446500 440000 446000 2019-09
اندازه اصل تورم 2.80 2.6 2.6 2.7 2.8 2.5 2020-04
اطمینان کسب و کار 58.00 67 72 74 67 74 2018-06
استخراج معدن -7.90 1.5 7 7 -3.2 5.6
ارزش بودجه دولت -4127.80 -2182 -2987 -2987 -2182 -3597 2019-09
بودجه دولت -3.90 -5.8 -5.8 -3 -5.8 -3 2019-12
بدهی های دولت 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 25 25 20 25 20 2019-12
بازار سهام 7278.00 7194 7155 7115 7234 7037
پول 11.76 11.83 11.9 11.97 11.76 12.11
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1887.00 1863 1912 1940 1824 1979 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1518.40 1518 1539 1562 1380 1593
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 319.90 238 244 248 250 253
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 379.70 381 391 396 370 404 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8031.00 7402 7402 7402 7402 7808
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16518.24 15225 15225 15225 15225 16060
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5513.10 5331 5471 5552 5424 5663
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25288.10 24643 25693 26072 24143 26592 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2491.70 2367 2429 2465 2357 2514
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33230.90 30525 31326 31789 29970 32423
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1629.80 1604 1647 1671 1521 1704
تسهیلات اعتباری خریدار 40310.97 38100 40051 40642 35828 41453 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 71392.45 79000 79000 79000 77882 77931 2019-11
ترازنامه بانک 99110.40 103000 104000 104000 105700 112000 2020-01
تورم مواد غذایی 3.10 3.6 4 3.5 3.8 3.8 2020-04
تولید ناخالص داخلی 17.70 18.45 18.45 18.6 18.45 18.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3227.40 3200 3284 3332 3096 3399
تولید صنعتی -3.00 3 2.3 2.3 -1 1.7
جمعیت 2.30 2.35 2.33 2.4 2.35 2.37 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8 8 8 8 9.4 2018-12
حساب جاری -5521.72 -800 -2500 -2500 5000 -2000 2019-09
دستمزد 6533.00 6400 6500 6500 6400 6500 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 430.04 935 850 850 680 1000 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30 104 105 104 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70 105 106 106 105 109 2020-04
صادرات 4640.20 3700 6800 6800 5850 6900 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103.80 105 105 106 104 108 2020-04
موازنه تجاری -1671.20 -1670 163 1200 450 255 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -2 1.6 3.1 -5.6 3.5 2019-12
نرخ وام بانکی 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 2020-01
نرخ وام 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 2020-01
نرخ بهره 4.25 4.25 4 4 4.25 4 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -1.7 0.6 2 -2 2.2 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 2020-02
نرخ بیکاری 18.20 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 2019-12
نرخ تورم 2.50 3.2 3.4 3 3 3.2 2020-04
نرخ تورم 0.90 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 2020-04
واردات 6311.40 5370 5600 5600 5400 5800 2020-03
هزینه های مصرف کننده 11640.20 11454 11755 11928 11147 12166 2019-12
هزینه های دولت 20425.40 19210 19200 21447 19161 20448 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی