شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل برزیل
 • نرخ فعلی : 87,402.59
 • بالاترین قیمت روز : 87,410.03
 • پایین ترین قیمت روز : 86,538.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 87,402.59
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 5.9438 (BRL)
 • بالاترین قیمت روز : 5.9449
 • پایین ترین قیمت روز : 5.9262
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 5.9273
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۲:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 5.9246
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0192
 • نرخ فعلی : 5.3385 (BRL)
 • بالاترین قیمت روز : 5.3474
 • پایین ترین قیمت روز : 5.326
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 5.3385
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 6.93 (BRL)
 • بالاترین قیمت روز : 6.93
 • پایین ترین قیمت روز : 6.93
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 6.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
رئال برزیل / یوان چین تقاضا 1.3341 1.334 1.3324 1.3375 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲
رئال برزیل / پوند انگلیس تقاضا 0.1511 0.151 0.1509 0.152 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲
رئال برزیل / رینگیت مالزی تقاضا 0.8098 0.8111 0.8098 0.8149 0.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲
رئال برزیل / دلار نیوزیلند تقاضا 0.3 0.3001 0.3 0.3027 0.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲
رئال برزیل / زلوتی لهستان تقاضا 0.7466 0.7467 0.7466 0.7513 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲

شاخص های بورس برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14203.13 - 14053.55 14203.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Tag Along 19300.2 - 19112.79 19300.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Brazil broad-Based 3452.96 - 3420.41 3452.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Brazil Index 36903.25 - 36548.51 36903.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Mid-Large Cap Index 1688.4 - 1671.07 1688.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 443.43 2931.5 2931.5 443.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۳۵
Gap 8.9 - 39.54 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
Netflix Inc DRC 419.73 - 2276 419.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۹:۳۹
ITAUUNIBANCO ON 21.94 - 21.94 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳
SANTANDER BRPN 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۴۳

بازار اوراق قرضه برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 2Y 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۵:۰۰
Brazil 3Y 4.852 - 4.852 4.852 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۵:۰۰
Brazil 3M 2.69 - 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۵:۰۰
Brazil 1Y 2.615 - 2.615 2.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۴:۰۱
Brazil 8Y 6.562 - 6.562 6.562 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۴:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.785 - 1.776 1.785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 23.925 - 23.815 23.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.108 - 2.082 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.678 - 2.662 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.31 - 25.246 25.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ishares Ibovespa 84.15 - 83.48 84.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
It Now Ibovespa Fundo De Indice 87.71 - 86.95 87.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
It Now PIBB IBrX-50 146.82 - 145.52 146.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Fundo de Invest Ishares SP 500 175.65 - 174.43 175.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
BB SP Dividendos 70.7 - 70.45 70.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰

شاخص‌های اقتصادی برزیل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospital Beds

0 2012 12 2.34 2.3 : 3.24 سالیانه 2012-12

Coronavirus Cases

0 2020 05 374898 1 : 391222 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

9125.92 2020 04 9135 0 : 9206 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 166647 0 : 177604 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 23473 0 : 24512 روزانه 2020-05

آمار اشتغال غیر کشاورزی

-860.50 2020 04 -241 -860 : 309 ماهیانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 109 109 : 129 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 26798386 5857696 : 35093076 سه ماهه

افراد بیکار

12.81 2020 03 12.34 6.01 : 14.11 ماهیانه 2020-04

افراد شاغل

89.24 2020 03 93.71 87.63 : 94.55 ماهیانه 2020-03

اوراق قرضه دولتی ده ساله

6.96 2020 05 6.96 6.33 : 18.44 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

3372489.00 2020 04 3374864 0 : 3374864 ماهیانه 2020-04

اندازه اصل تورم

2.52 2020 04 2.94 2.52 : 9.45 ماهیانه 2020-04

استخراج معدن

-0.50 2020 02 -14.8 -22.8 : 21.4 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-115800.00 2020 04 -79700 -123821 : 26044 ماهیانه 2020-04

اطمینان کسب و کار

34.70 2020 05 34.5 34.5 : 68.5 ماهیانه 2020-05

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 42

استفاده از ظرفیت

76.00 2020 02 78 75.9 : 84.6 ماهیانه

بهره وری

88.34 2020 04 123 39.6 : 182 ماهیانه 2020-04

بودجه دولت

-5.90 2019 12 -7.1 -10.2 : -2 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

5817892.36 2020 04 5758363 1336645 : 5817892 ماهیانه 2020-04

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 12 29.8 10.4 : 30.4 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

75.79 2019 12 76.53 51.27 : 76.53 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

633825.30 2020 06 672028 64260 : 714260 سه ماهه 2020-06

بازار سهام

87402.59 2020 05 86949 0 : 119593 روزانه

پول

5.34 2020 05 5.4 0.01 : 5.99 روزانه

پی ام آی مرکب

26.50 2020 04 37.6 26.5 : 55.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

12825.35 2020 03 13748 10342 : 20194 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

25137.07 2020 03 13754 6923 : 25137 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7978.92 2020 03 8663 5031 : 9391 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

6916.01 2020 03 6775 3668 : 7043 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

2483.50 2020 03 2849 1097 : 2849 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

175788.56 2020 03 186025 100853 : 187988 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

27686.97 2020 03 30267 21655 : 37408 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

14282.70 2018 12 14236 10093 : 15536 سالیانه

تولیدات صنعتی

-9.10 2020 02 1.2 -24.4 : 25.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

39465.21 2020 03 39869 26247 : 40205 سه ماهه

تولید نفت خام

2972.00 2020 02 3168 330 : 3168 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص ملی

1758716.18 2020 03 1840603 271187 : 1840603 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

11026.24 2018 12 10990 3417 : 11993 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

291912.45 2020 03 302109 170920 : 314900 سه ماهه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

7.70 2020 04 8.8 -4.77 : 6720 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک

6877781.57 2020 01 6803853 4596 : 6877782 ماهیانه 2020-01

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-2.50 2020 03 0.5 -2.7 : 4 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی

2020.00 2019 12 1869 15.17 : 2616 سالیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

285059.50 2020 03 280576 35403 : 299569 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

3855260010.00 2020 03 3676495278 6.4 : 3855260010 ماهیانه 2020-03

تسهیلات اعتباری خریدار

2032109.00 2020 04 2051284 0 : 2051284 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 -43973 -61243 : 31768 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-1.20 2020 03 4.7 -11.4 : 15.7 ماهیانه 2020-03

تولید صنعتی

-4.20 2020 02 1.5 -17 : 18.9 ماهیانه

تمایلات کسب و کار کوچک

0 2020 03 63.6 34.5 : 65.4 ماهیانه

تولید صنعتی

-3.80 2020 02 -0.9 -27.7 : 37.2 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 03 2704 918 : 3269 ماهیانه

تولید خودرو

1847.00 2020 03 204197 2144 : 352531 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.87 2020 03 5.12 -2.3 : 5267 ماهیانه 2020-03

ثبت خودرو

56.00 2020 03 201 2 : 420 ماهیانه

جمعیت

210.15 2019 12 208 72.74 : 210 سالیانه 2019-12

حواله

204.90 2020 02 326 70.8 : 386 ماهیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.70 2019 12 -2.2 -8.2 : 1.7 سالیانه 2019-12

حساب جاری

3839.60 2020 04 868 -13345 : 3840 ماهیانه 2020-04

حداقل دستمزد

1045.00 2020 05 1045 64.79 : 1045 ماهیانه 2020-05

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

4730.00 2018 12 4040 3650 : 4730 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1160 1140 : 1440 سالیانه

دستمزد

2425.00 2020 04 2398 2209 : 2425 ماهیانه 2020-04

دستمزد در تولید

2407.00 2020 02 2405 2221 : 2407 ماهیانه 2020-02

درآمدهای دولت

101150.00 2020 04 109718 12715 : 174991 ماهیانه 2020-04

ذخایر طلا

67.40 2020 03 67.36 31.99 : 119 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

339317.00 2020 04 343165 1187 : 388092 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 105 36 : 106 سالیانه

رابطه مبادله

110.10 2020 02 112 64.67 : 133 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 72 48 : 75 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2019 12 65 65 : 65 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

62.00 2019 12 60 60 : 62 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6392 698 : 6819 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

234.25 2020 04 7621 -103 : 16275 ماهیانه 2020-04

شاخص فساد مالی

0 2019 12 35 27 : 43 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

4903.34 2020 04 5037 0 : 5076 ماهیانه

شاخص مسکن

129.80 2020 03 130 100 : 130 ماهیانه 2020-03

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.51 3.98 : 60.93 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.39 0 : 2.69 سالیانه

شاخص PMI تولید

36.00 2020 04 48.4 36 : 53.5 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

27.40 2020 04 34.5 27.4 : 57.1 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-5.90 2020 02 -0.01 -3.85 : 3.26 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

5331.91 2020 04 5348 0 : 5348 ماهیانه 2020-04

صادرات

18312.00 2020 04 19239 75.06 : 26148 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 3.3 3.3 : 2737 سالیانه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

47.30 2019 12 47.3 37.9 : 116 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 04 6852588 0.01 : 6996819 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 04 3178117 0.01 : 3372139 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 307560 0 : 336684 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 03 401834 0 : 434633 ماهیانه 2020-05

فروش اسلحه

111.00 2018 12 47 1 : 267 سالیانه

قیمت گازوئیل

0.72 2020 04 0.86 0.53 : 1.58 ماهیانه 2020-04

قیمت واردات

111.14 2020 03 112 59.42 : 145 ماهیانه 2020-03

قیمت صادرات

122.36 2020 03 126 65.75 : 187 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

845.85 2020 04 845 0 : 846 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

4119.20 2020 04 349 -13679 : 4119 ماهیانه 2020-04

میزان رشد وام

0.00 2020 04 2.9 -1 : 3.7 ماهیانه 2020-04

موازنه تجاری

6701.81 2020 04 4713 -4069 : 7661 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

30769.00 2018 12 29283 1946 : 30769 سالیانه

مجموع فروش خودرو

39498.00 2020 03 165140 23705 : 325722 ماهیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 17 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.30 2020 03 1.7 -5.5 : 10.1 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.50 2020 03 0.4 -3.9 : 4 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

27.50 2020 12 27.5 27.5 : 27.5 سالیانه 2020-12

نسبت ذخیره نقدی

21.00 2020 05 21 21 : 100 ماهیانه 2020-05

نرخ وام بانکی

44.51 2020 04 46.12 39.12 : 254 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

59.00 2020 03 61.7 60.8 : 62.1 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات شرکت

34.00 2020 12 34 25 : 37 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

2.40 2020 04 3.3 1.65 : 6821 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

3.00 2020 05 3.75 3 : 45 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

28.80 2019 12 28.8 20 : 31.8 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.31 2020 03 0.25 -0.51 : 82.39 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره بین بانکی

0 2020 05 4 0.89 : 16.05 روزانه 2020-05

نرخ اشتغال

51.60 2020 03 54.5 53.1 : 57.3 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

2.55 2020 04 3.14 2.55 : 54180 ماهیانه 2020-04

نرخ تامین اجتماعی

39.80 2019 12 39.8 31 : 42.8 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

11.00 2019 12 11 11 : 11 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

12.60 2020 04 12.2 6.2 : 13.7 ماهیانه 2020-04

وام به بخش خصوصی

0 2020 04 556847 169316 : 875167 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

6621.00 2018 12 6589 1991 : 6621 سالیانه

واردات

11611.00 2020 04 14525 67 : 23050 ماهیانه 2020-04

هزینه های مصرف کننده

1162204.32 2020 03 1239127 125685 : 1239127 سه ماهه 2020-03

هزینه زندگی خانواده

2360.00 2018 12 2330 2320 : 2370 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

1390.00 2018 12 1400 1360 : 1410 سالیانه

هزینه های دولت

175075.73 2020 04 112885 9016 : 206929 ماهیانه 2020-04

هزینه های کار

88.34 2020 04 123 39.6 : 182 ماهیانه 2020-04
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 9125.92 9372 9286 9318 9177 9592
آمار اشتغال غیر کشاورزی -860.50 75 -310 40 50 80 2020-04
افراد بیکار 12.81 12.1 12 12 12 12 2020-04
افراد شاغل 89.24 93.5 92 92 93.2 92.5 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.96 7.22 7.31 7.41 7.12 7.61
اعتبار بخش خصوصی 3372489.00 3290000 3310000 3310000 3260000 3420000 2020-04
اندازه اصل تورم 2.52 2.5 2.3 2.7 2.7 3.4 2020-04
استخراج معدن -0.50 -5 -1.5 0.5 -3 1.5
ارزش بودجه دولت -115800.00 -50000 -90000 -65000 -60000 -75000 2020-04
اطمینان کسب و کار 34.70 38 45 57 31 62 2020-05
استفاده از ظرفیت 76.00 78.5 79 79 78 80
بهره وری 88.34 114 115 115 113 117 2020-04
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -9 -10.5 -9 2019-12
بدهی های دولت 5817892.36 5880000 5880000 5880000 5800000 5995350 2020-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 86 86 88 86 85 2019-12
بدهی خارجی 633825.30 685000 734000 734000 697000 734000 2020-06
بازار سهام 87402.59 82167 79667 77246 84746 72404
پول 5.34 5.45 5.5 5.56 5.39 5.68
پی ام آی مرکب 26.50 42 48 50 27 52
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12825.35 13925 12923 13831 13051 13376 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25137.07 19182 12929 13837 22219 13381 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7978.92 8501 8143 8715 8010 8428
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6916.01 6388 6369 6816 6601 6591
تولید ناخالص داخلی از معادن 2483.50 2756 2678 2866 2288 2771
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175788.56 179048 174864 187141 174417 180984
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27686.97 31459 28451 30449 29173 29447
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14282.70 14133 14133 14133 14133 15028
تولیدات صنعتی -9.10 0.5 0.8 0.9 -5 1.1
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39465.21 38929 37477 40108 38999 38788
تولید نفت خام 2972.00 3200 3200 3200 3000 3500 2020-02
تولید ناخالص ملی 1758716.18 1745779 1730167 1851646 1706082 1790723
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026.24 10910 10910 10910 10910 11602
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291912.45 297522 283982 303921 288816 293922 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.70 6.9 6.7 6.5 7.1 7 2020-04
ترازنامه بانک 6877781.57 6900000 6930000 6930000 6850000 6980000 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.50 0.3 0.7 0.5 -2 1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 2020.00 2150 2150 2250 2150 2250 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 285059.50 292080 263741 282259 266981 272972
ترازنامه بانک مرکزی 3855260010.00 3850000000 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2032109.00 1882507 1882355 2063592 1817660 1948237 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 -1.3 1.5 1.7 -2.7 1.9 2020-03
تولید صنعتی -4.20 -0.5 0.7 1.5 -7 2.5
تولید صنعتی -3.80 -0.5 1.5 1.8 -5 2.2
تولید خودرو 1847.00 150000 170000 190000 100000 250000
تورم مواد غذایی 4.87 4.1 3.6 3.6 4.5 3.8 2020-03
ثبت خودرو 56.00 235 240 240 230 250
جمعیت 210.15 211 212 212 211 214 2019-12
حواله 204.90 280 285 285 275 270 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.2 -3.3 2019-12
حساب جاری 3839.60 -3900 -5900 -3500 -4500 -2800 2020-04
حداقل دستمزد 1045.00 1045 1045 1120 1045 1120 2020-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4600 4600 4600 4500 4600
دستمزد 2425.00 2440 2470 2370 2360 2550 2020-04
دستمزد در تولید 2407.00 2420 2440 2410 2410 2500 2020-02
درآمدهای دولت 101150.00 100000 140000 146000 90000 148000 2020-04
ذخایر طلا 67.40 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6 2020-03
ذخایر ارزی 339317.00 383500 384000 384000 380000 387000 2020-04
رابطه مبادله 110.10 111 109 109 109 111
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 60 60 60 60 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234.25 5100 6000 6000 500 5500 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4903.34 5040 5146 5138 5102 5316
شاخص مسکن 129.80 129 130 129 130 130 2020-03
شاخص PMI تولید 36.00 43 47 50 30 52
شاخص PMI خدمات 27.40 40 45 47 30 50.8
شاخص اقتصادی مقدم -5.90 -0.3 0.1 0.3 -1.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5331.91 5327 5411 5455 5329 5589 2020-04
صادرات 18312.00 14000 16000 18000 13000 18000 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 40 46 47 36 50 2019-12
فروش اسلحه 111.00 70 70 70 70 70
قیمت گازوئیل 0.72 0.78 0.74 0.7 0.82 0.67 2020-04
قیمت واردات 111.14 120 124 124 124 122 2020-03
قیمت صادرات 122.36 133 135 135 135 135 2020-03
قیمت تولید 845.85 850 885 888 852 957 2020-04
گردش سرمایه 4119.20 -420 -1030 -1030 -700 -750 2020-04
میزان رشد وام 0.00 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 2020-04
موازنه تجاری 6701.81 3900 3000 2500 5600 3000 2020-04
مخارج نظامی 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
مجموع فروش خودرو 39498.00 186000 190000 190000 178000 196000
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 -5 -6 0.6 -6 3.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.5 -1.2 0.7 -4 0.8 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 25 2020-05
نرخ وام بانکی 44.51 46.12 46.12 46.62 46.12 47.12 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00 62.1 62.5 62.5 62.1 62.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 30 34 30 2020-12
نرخ تورم 2.40 1.9 1.7 2 2.2 3.3 2020-04
نرخ بهره 3.00 2.25 2.25 2.75 2.25 3.5 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 2019-12
نرخ تورم -0.31 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 2020-04
نرخ اشتغال 51.60 54.7 54.8 54.8 54.6 55.1 2020-04
نرخ بهره سپرده 2.55 2.78 2.78 3.28 2.78 3.78 2020-04
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11 2019-12
نرخ بیکاری 12.60 13.5 13.3 13 13.7 12.3 2020-04
ورود توریست 6621.00 6850 6850 6850 6850 6900
واردات 11611.00 14900 14500 15500 11700 15800 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1162204.32 1158713 1164779 1246562 1118538 1205547 2020-03
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2550 2450 2450
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1550 1500 1550
هزینه های دولت 175075.73 120362 194514 113563 101144 201322 2020-04
هزینه های کار 88.34 100 115 115 100 115 2020-04
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی