بولیوی بولیوی
بولیوی

بولیوی

بولیوی (به اسپانیایی: Bolivia) با نام رسمی حکومت پلورینشنال بولیوی (به اسپانیایی: Estado Plurinacional de Bolivia) کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن به‌طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما دولت این کشور در شهر لاپاز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۱٬۶۵۶٬۰۰۰ نفرو زبان‌های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا، گوارانی است و ۳۴ زبان دیگر نیز بومی هستند. واحد پول این کشور بولیویانا نام دارد و نظام حکومتی آن دموکراسی است. ۵۵ درصد مردم بولیوی از تبار سرخ‌پوست، ۳۰ درصد مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و سفیدپوست) و ۱۵ درصد سفیدپوست هستند.دین مردم بولیوی مسیحیت است. ۷۸ درصد مردم بولیوی پیرو کلیسای کاتولیک رومی، ۱۶ درصد پروتستان و ۳ درصد نیز پیرو دیگر شاخه‌های مسیحیت هستند.بولیوی یک کشور در حال توسعه و شاخص توسعه انسانی آن در حد متوسط است. میزان فقر در بولیوی ۵۳ درصد ذکر شده‌است. کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، و معادن از فعالیت‌های اصلی صنعتی در بولیوی و فراورده‌های عمده آن تولیدات نساجی، پوشاک، فلزکاری و پالایش نفت است. بولیوی از نظر اندوخته‌های معدنی و به‌ویژه فلز قلع غنی است. پیش از استعمار اروپاییان منطقه کنونی بولیوی بخشی از امپراتوری سرخ‌پوستان اینکا بود. امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را تسخیر کرد و در خلال دوران استعماری اسپانیا، این سرزمین «پروی علیا» نام داشت و جزو قلمروی نایب‌السل... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 13,922
 • بالاترین قیمت روز : 14,052
 • پایین ترین قیمت روز : 13,445.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 111.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,602.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۶:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 13,598.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 323.8
 • نرخ فعلی : 1,879.01
 • بالاترین قیمت روز : 1,879.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,877.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.69
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,878.84
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۱:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1,878.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 35.77
 • بالاترین قیمت روز : 35.78
 • پایین ترین قیمت روز : 35.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 35.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 35.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08
 • نرخ فعلی : 0.8586
 • بالاترین قیمت روز : 0.8589
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8585
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8588
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8587
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / بولیویانو بولیوی 8.0516 - 8.0516 8.144 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1115 - 0.1115 0.1115 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 8.9558 - 8.9558 8.9558 0.05 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۶:۰۷
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2172 1.2183 1.2172 1.2186 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8301 0.8292 0.8291 0.8301 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹

شاخص‌های اقتصادی بولیوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 140612 2 : 140779 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 107633 107633 : 109228 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

105.03 2020 08 105 40.58 : 160 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 10 8608 8627 : 8627 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 215362 59095 : 220795 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 156 147 : 162 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 03 -636 -15404 : 3903 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 10 : ماهیانه 33

افراد بیکار

255576.00 2020 03 214770 116111 : 255592 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

5744465.00 2019 12 5773042 3637048 : 5773042 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

-7.20 2019 12 -8.3 -8.3 : 6.27 سالیانه

بدهی خارجی

11321.40 2020 03 11268 2056 : 11321 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.70 2019 12 53.8 35.3 : 89.8 سالیانه 2019-12

پول

6.86 2020 10 6.83 6.7 : 16.71 روزانه

تولید نفت خام

0 2020 05 59 23 : 62 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8724.50 2019 12 8656 4587 : 8724 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2579.89 2019 12 2560 1005 : 2580 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

9795505.00 2020 06 11379577 3587595 : 12944005 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1970563.00 2020 06 1552242 54092 : 1975604 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1552848.00 2020 06 1782962 77474 : 2248802 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

111873.00 2020 06 220783 2496 : 721087 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1205670.00 2020 06 1271877 40584 : 1353702 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

231549.00 2020 06 230352 8214 : 306450 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

839700.00 2020 06 900972 34102 : 1082935 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1018817.00 2020 06 1253570 37035 : 1499960 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

40.90 2019 12 40.29 0.37 : 40.9 سالیانه

تورم مواد غذایی

-3.62 2020 08 -0.14 -4.97 : 32.87 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 06 800317 -1899294 : 1108939 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1791307.30 2020 06 1854853 370326 : 3921684 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 06 140858 23852 : 142201 ماهیانه

جمعیت

11.47 2019 12 11.31 3.35 : 11.47 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2122.00 2019 12 2060 400 : 2122 سالیانه 2019-12

حساب جاری

72.30 2020 06 -146 -1078 : 760 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.40 2019 12 -4.6 -9.3 : 12.1 سالیانه 2019-12

حواله

285.00 2019 09 330 18.1 : 381 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 03 7816 1159 : 13843 ماهیانه

ذخایر ارزی

3465.31 2020 09 3754 391 : 13586 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 42.51 28.34 : 42.52 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 105 98 : 121 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 36 : 132 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2630 259 : 2689 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

123.20 2019 12 109 -505 : 1023 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

-6.75 2020 05 -22.27 -22.27 : 8.36 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.39 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.4 3.41 : 51.8 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 20 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.71 2020 08 107 40.05 : 138 ماهیانه

صادرات

485.08 2020 09 466 101 : 1197 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.35 2020 08 105 0 : 171 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 09 208901269 3067454 : 208901269 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 09 70790832 2640715 : 70826770 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 09 116012859 2894851 : 117046127 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.54 2020 09 0.54 0.38 : 0.8 ماهیانه

گردش سرمایه

-210.80 2019 12 -724 -1613 : 849 سه ماهه

مخارج نظامی

598.00 2018 12 574 45.4 : 750 سالیانه

موازنه تجاری

7.62 2020 04 40.47 -356 : 515 ماهیانه 2020-08

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-6.20 2020 03 -0.9 -11.5 : 16 سه ماهه 2020-06

نرخ وام بانکی

5.83 2020 06 5.08 4.62 : 23.85 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

73.70 2020 03 73.1 61.1 : 73.7 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2020 12 13 13 : 13 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2020 12 13 13 : 13 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-21.68 2020 03 1.06 -0.89 : 8.07 سه ماهه

نرخ بهره

3.47 2020 07 3.3 0.77 : 28.51 روزانه 2020-09

نرخ تورم

-1.00 2020 08 0.14 -5.56 : 183 ماهیانه

نرخ تورم

0.46 2020 08 1.35 -1.27 : 23464 ماهیانه 2020-08

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

22.21 2019 12 22.21 12.21 : 22.21 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

38.92 2019 12 38.92 25.92 : 38.92 سالیانه

نرخ بیکاری

3.60 2019 12 3 2.1 : 6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.18 2019 12 3.03 1.05 : 108 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.71 2019 12 16.71 13.71 : 16.71 سالیانه

نرخ اشتغال

70.60 2020 03 70.4 59.4 : 71.1 سه ماهه 2020-03

واردات

626.62 2020 09 459 120 : 1081 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 05 162247 22504 : 164308 ماهیانه

هزینه های دولت

1366738.90 2020 06 1291190 334126 : 1637803 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 03 6435 1135 : 19624 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

7206841.70 2020 06 8418919 2769704 : 10054800 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.03 107 106 107 114 119
افراد بیکار 255576.00 250000 245000 240000 260000 237000 2020-03
افراد شاغل 5744465.00 5600000 5650000 5700000 5550000 5680000 2019-12
بودجه دولت -7.20 -10 -9 -9 -10 -9
بدهی خارجی 11321.40 13800 14000 14100 13575 14500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 69 70 70 69 60 2019-12
پول 6.86 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724.50 7900 8280 8280 7900 8280
تولید ناخالص داخلی سرانه 2579.89 2410 2500 2500 2410 2500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505.00 12167365 11607169 12176147 13089019 13586402
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563.00 1334568 1583287 1660899 1441019 1495778
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848.00 2021667 1818621 1907769 2272864 2359233
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873.00 672231 225199 236238 616729 640165
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670.00 1272480 1297315 1360908 1354223 1405683
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549.00 288063 234959 246477 251614 261176
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700.00 847290 918991 964040 1033803 1073087
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817.00 1317590 1278641 1341320 1573210 1632992
تولید ناخالص داخلی 40.90 38.5 40.1 40.1 38.5 40.1
تورم مواد غذایی -3.62 0.4 0.7 1 0.1 1.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307.30 3390267 1891950 1984693 2551427 2648382
جمعیت 11.47 11.6 11.6 11.6 11.5 11.75 2019-12
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500 2019-12
حساب جاری 72.30 -560 -470 -470 -320 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -5 -4.9 -4.9 -5 -4.9 2019-12
حواله 285.00 330 360 360 320 350
ذخایر ارزی 3465.31 7350 7350 7350 7350 7350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123.20 -171 -177 -177 -157 -176
شاخص اقتصادی مقدم -6.75 0.5 1.5 1.8 -2 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.71 106 105 107 112 116
صادرات 485.08 650 730 730 650 740
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.35 105 105 105 105 105
قیمت گازوئیل 0.54 0.49 0.46 0.44 0.51 0.42
گردش سرمایه -210.80 -590 -590 -590 -825 -740
مخارج نظامی 598.00 630 630 630 630 610
موازنه تجاری 7.62 -270 -270 -190 -220 -220 2020-08
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 1.3 0.5 0.7 2.5 1.1 2020-06
نرخ وام بانکی 5.83 5.69 5.49 5.59 5.95 5.95
نرخ مشارکت نیروی کار 73.70 75 74.8 74.6 75.3 73.9 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 2 7 5 -6 2.5
نرخ بهره 3.47 2.9 3 3 3.1 3.2 2020-09
نرخ تورم -1.00 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4
نرخ تورم 0.46 1.2 1.3 1.4 1.3 1.5 2020-08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ بیکاری 3.60 4.5 3.9 3.9 4.5 3.9 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.18 2.94 2.74 2.84 3.14 3.04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ اشتغال 70.60 69.3 68.7 68.9 69.7 69.9 2020-03
واردات 626.62 920 920 920 920 920
هزینه های دولت 1366738.90 1539535 1317014 1381573 1610281 1671472
هزینه های مصرف کننده 7206841.70 9451512 8587297 9008243 8617113 8944564
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی