بولیوی بولیوی
بولیوی

بولیوی

بولیوی (به اسپانیایی: Bolivia) با نام رسمی حکومت پلورینشنال بولیوی (به اسپانیایی: Estado Plurinacional de Bolivia) کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن به‌طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما دولت این کشور در شهر لاپاز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۱٬۶۵۶٬۰۰۰ نفرو زبان‌های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا، گوارانی است و ۳۴ زبان دیگر نیز بومی هستند. واحد پول این کشور بولیویانا نام دارد و نظام حکومتی آن دموکراسی است. ۵۵ درصد مردم بولیوی از تبار سرخ‌پوست، ۳۰ درصد مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و سفیدپوست) و ۱۵ درصد سفیدپوست هستند.دین مردم بولیوی مسیحیت است. ۷۸ درصد مردم بولیوی پیرو کلیسای کاتولیک رومی، ۱۶ درصد پروتستان و ۳ درصد نیز پیرو دیگر شاخه‌های مسیحیت هستند.بولیوی یک کشور در حال توسعه و شاخص توسعه انسانی آن در حد متوسط است. میزان فقر در بولیوی ۵۳ درصد ذکر شده‌است. کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، و معادن از فعالیت‌های اصلی صنعتی در بولیوی و فراورده‌های عمده آن تولیدات نساجی، پوشاک، فلزکاری و پالایش نفت است. بولیوی از نظر اندوخته‌های معدنی و به‌ویژه فلز قلع غنی است. پیش از استعمار اروپاییان منطقه کنونی بولیوی بخشی از امپراتوری سرخ‌پوستان اینکا بود. امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را تسخیر کرد و در خلال دوران استعماری اسپانیا، این سرزمین «پروی علیا» نام داشت و جزو قلمروی نایب‌السل... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 61,466.9
 • بالاترین قیمت روز : 61,670.8
 • پایین ترین قیمت روز : 61,377.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 139
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 61,451.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۱:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 61,763.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 296.2
 • نرخ فعلی : 1,736.46
 • بالاترین قیمت روز : 1,737.05
 • پایین ترین قیمت روز : 1,736.46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,737.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,737.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59
 • نرخ فعلی : 62.88
 • بالاترین قیمت روز : 62.89
 • پایین ترین قیمت روز : 62.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 62.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۹:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 62.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8354
 • بالاترین قیمت روز : 0.8354
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8351
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8351
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۹:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8352
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2296 - 1.2296 1.2296 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8222 - 0.8222 0.8222 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.4171 - 6.4171 6.4171 0.02 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1576 - 0.1576 0.1576 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.9075 - 2.9075 2.9075 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷

شاخص‌های اقتصادی بولیوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 04 275392 0 : 276890 روزانه 2021-04

Coronavirus Recovered

0 2021 04 227812 0 : 229036 روزانه 2021-04

CPI مسکن آب و برق

105.36 2021 02 105 40.58 : 160 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 04 12385 0 : 12412 روزانه 2021-04

آدرس های IP

0 2017 03 215362 59095 : 220795 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 156 147 : 162 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 03 -636 -15404 : 3903 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 04 : ماهیانه 31

افراد بیکار

255576.00 2020 03 214770 116111 : 255592 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

5788074.00 2020 03 5744465 3637048 : 5788074 سه ماهه 2020-03

بودجه دولت

-7.20 2019 12 -8.3 -8.3 : 6.27 سالیانه

بدهی خارجی

11321.40 2020 03 11268 2056 : 11321 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.70 2019 12 53.8 35.3 : 89.8 سالیانه 2019-12

پول

6.83 2021 04 6.83 6.7 : 16.71 روزانه

تولید نفت خام

0 2020 11 61.03 20 : 62.04 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8724.50 2019 12 8656 4587 : 8724 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2579.89 2019 12 2560 1005 : 2580 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

9795505.00 2020 06 11379577 3587595 : 12944005 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1970563.00 2020 06 1552242 54092 : 1975604 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1552848.00 2020 06 1782962 77474 : 2248802 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

111873.00 2020 06 220783 2496 : 721087 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1205670.00 2020 06 1271877 40584 : 1353702 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

231549.00 2020 06 230352 8214 : 306450 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

839700.00 2020 06 900972 34102 : 1082935 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1018817.00 2020 06 1253570 37035 : 1499960 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

40.90 2019 12 40.29 0.37 : 40.9 سالیانه

تورم مواد غذایی

0.97 2021 02 0.56 -6.92 : 32.87 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 06 800317 -1899294 : 1108939 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1791307.30 2020 06 1854853 370326 : 3921684 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 06 140858 23852 : 142201 ماهیانه

جمعیت

11.47 2019 12 11.31 3.35 : 11.47 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2122.00 2019 12 2060 400 : 2122 سالیانه 2019-12

حساب جاری

11.90 2020 12 -311 -1078 : 760 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.40 2019 12 -4.6 -9.3 : 12.1 سالیانه 2019-12

حواله

285.00 2020 03 334 18.1 : 381 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 03 7816 1159 : 13843 ماهیانه

ذخایر ارزی

2036.24 2021 02 2144 391 : 13586 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 42.51 28.34 : 42.51 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 105 98 : 121 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 123 36 : 132 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2630 259 : 2689 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

123.20 2019 12 109 -505 : 1023 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

5.76 2020 11 -0.83 -26.6 : 8.36 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.39 0 : 3.39 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.4 3.41 : 51.8 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 31 20 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.36 2021 02 106 40.05 : 138 ماهیانه

صادرات

692.61 2021 01 773 101 : 1197 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.24 2021 02 105 0 : 171 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 01 218463343 3067454 : 218463343 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 74109838 2640715 : 74109838 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 123509612 2894851 : 123509612 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.54 2021 03 0.54 0.38 : 0.8 ماهیانه

گردش سرمایه

-210.80 2020 06 -132 -1613 : 849 سه ماهه

مخارج نظامی

588.00 2019 12 619 27.4 : 709 سالیانه

موازنه تجاری

7.62 2020 08 -53.54 -356 : 515 ماهیانه 2020-08

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-6.20 2020 06 1.3 -11.5 : 16 سه ماهه 2020-06

نرخ وام بانکی

5.83 2020 08 6.06 4.62 : 23.85 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

73.70 2020 03 73.1 61.1 : 73.7 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2020 12 13 13 : 13 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2020 12 13 13 : 13 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-21.68 2020 06 0.56 -21.68 : 8.07 سه ماهه

نرخ بهره

3.48 2021 01 3.89 0.77 : 28.51 روزانه 2021-01

نرخ تورم

0.16 2021 02 0.47 -5.56 : 183 ماهیانه

نرخ تورم

1.40 2021 02 1.17 -1.27 : 23464 ماهیانه 2021-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

22.21 2020 12 22.21 12.21 : 22.21 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

38.92 2020 12 38.92 25.92 : 38.92 سالیانه

نرخ بیکاری

3.60 2019 12 3 2.1 : 6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.18 2019 12 3.03 1.05 : 108 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.71 2020 12 16.71 13.71 : 16.71 سالیانه

نرخ اشتغال

70.60 2020 03 70.4 59.4 : 71.1 سه ماهه 2020-03

واردات

565.39 2021 01 820 120 : 1081 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 05 162247 22504 : 164308 ماهیانه

هزینه های دولت

1366738.90 2020 06 1291190 334126 : 1637803 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 03 6435 1135 : 19624 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

7206841.70 2020 06 8418919 2769704 : 10054800 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.36 106 119 107 106 109
افراد بیکار 255576.00 240000 237000 237000 240000 240000 2020-03
افراد شاغل 5788074.00 5700000 5680000 5680000 5700000 5720000 2020-03
بودجه دولت -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
بدهی خارجی 11321.40 14100 14500 14500 14100 14100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.70 70 70 70 70 69 2019-12
پول 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8724.50 8280 8280 8280 8280 8500
تولید ناخالص داخلی سرانه 2579.89 2500 2500 2500 2500 2550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505.00 10481190 13586402 10255894 11607169 10614850
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563.00 2108502 1495778 2063179 1583287 2135391
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848.00 1661547 2359233 1625832 1818621 1682736
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873.00 119704 640165 117131 225199 121231
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670.00 1290067 1405683 1262336 1297315 1306518
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549.00 247757 261176 242432 234959 250917
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700.00 898479 1073087 879166 918991 909937
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817.00 1090134 1632992 1066701 1278641 1104036
تولید ناخالص داخلی 40.90 40.1 40.1 40.1 40.1 41
تورم مواد غذایی 0.97 1 1.3 1.5 0.7 1.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307.30 1916699 2648382 1875499 1891950 1941141
جمعیت 11.47 11.6 11.75 11.75 11.6 11.9 2019-12
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2500 2500 2400 2500 2019-12
حساب جاری 11.90 -470 -600 -600 -470 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1 2019-12
حواله 285.00 360 350 350 360 360
ذخایر ارزی 2036.24 7350 7350 7350 7350 7350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123.20 -171 -177 -177 -157 -176
شاخص اقتصادی مقدم 5.76 1.8 3.5 3.5 1.5 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.36 107 116 108 105 110
صادرات 692.61 730 740 740 730 780
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.24 105 105 105 105 105
قیمت گازوئیل 0.54 0.49 0.46 0.44 0.51 0.42
گردش سرمایه -210.80 -590 -740 -740 -590 -740
مخارج نظامی 588.00 630 630 610 630 610
موازنه تجاری 7.62 -270 -220 -220 -270 -180 2020-08
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 0.7 1.1 1.1 0.5 1.1 2020-06
نرخ وام بانکی 5.83 5.35 5.95 5.35 5.65 5.75
نرخ مشارکت نیروی کار 73.70 74.6 73.9 73.9 74.6 73 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 5 4.7 4.3 7 3.5
نرخ بهره 3.48 3 3 3.2 3 3.6 2021-01
نرخ تورم 0.16 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4
نرخ تورم 1.40 1.4 1.5 1.7 0.8 2.4 2021-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.18 2.7 2.83 2.7 3 3.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ اشتغال 70.60 68.9 69.9 69.9 68.9 70.1 2020-03
واردات 565.39 920 920 920 920 920
هزینه های دولت 1366738.90 1462411 1671472 1430976 1317013 1481060
هزینه های مصرف کننده 7206841.70 7711321 8944564 7545563 8587297 7809658
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی