بولیوی بولیوی
بولیوی

بولیوی

بولیوی (به اسپانیایی: Bolivia) با نام رسمی حکومت پلوریناسیونال بولیوی (به اسپانیایی: Estado Plurinacional de Bolivia) کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن به‌طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما دولت این کشور در شهر لاپاز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۱٬۶۵۶٬۰۰۰ نفرو زبان‌های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا، گوارانی است و ۳۴ زبان دیگر نیز بومی هستند. واحد پول این کشور بولیویانا نام دارد و نظام حکومتی آن دموکراسی است. ۵۵ درصد مردم بولیوی از تبار سرخ‌پوست، ۳۰ درصد مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و سفیدپوست) و ۱۵ درصد سفیدپوست هستند.دین مردم بولیوی مسیحیت است. ۷۸ درصد مردم بولیوی پیرو کلیسای کاتولیک رومی، ۱۶ درصد پروتستان و ۳ درصد نیز پیرو دیگر شاخه‌های مسیحیت هستند.بولیوی یک کشور در حال توسعه و شاخص توسعه انسانی آن در حد متوسط است. میزان فقر در بولیوی ۵۳ درصد ذکر شده‌است. کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، و معادن از فعالیت‌های اصلی صنعتی در بولیوی و فراورده‌های عمده آن تولیدات نساجی، پوشاک، فلزکاری و پالایش نفت است. بولیوی از نظر اندوخته‌های معدنی و به‌ویژه فلز قلع غنی است. پیش از استعمار اروپاییان منطقه کنونی بولیوی بخشی از امپراتوری سرخ‌پوستان اینکا بود. امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را تسخیر کرد و در خلال دوران استعماری اسپانیا، این سرزمین «پروی علیا» نام داشت و جزو قلمروی نایب‌ا... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,658.9
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۰:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,255.5
 • نرخ فعلی : 1,803.4
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۹:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.22
 • نرخ فعلی : 71.91
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۹:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26
 • نرخ فعلی : 0.849
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / بولیویانو بولیوی 8.228 8.2322 8.2134 8.2378 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.3394 1.3384 1.3384 1.3423 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7548 0.7554 0.7532 0.7554 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 110.46 110.2 110.2 110.53 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.9117 2.9106 2.9056 2.9181 0.01 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸

شاخص‌های اقتصادی بولیوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 464177 0 : 465351 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 356575 0 : 358851 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 26.71 0 : 26.71 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 3117521 0 : 3117521 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

105.30 2021 06 105 26.54 : 106 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 17613 0 : 17637 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 215362 59095 : 220795 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 156 147 : 162 سالیانه

افراد بیکار

255576.00 2020 03 214770 116111 : 255592 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

5788074.00 2020 03 5744465 3637048 : 5788074 سه ماهه 2020-03

ارزش بودجه دولت

0 2020 12 -3263 -15404 : 3903 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 31

بدهی خارجی

12442.20 2021 03 12172 2056 : 12442 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

67.30 2020 12 56.5 35.3 : 89.8 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-9.70 2020 12 -7.2 -9.7 : 6.27 سالیانه

پول

6.83 2021 07 6.83 6.7 : 16.71 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1552848.00 2020 06 1782962 77474 : 2248802 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2021 03 35 20 : 62 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7931.75 2020 12 8724 4587 : 8724 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2345.48 2020 12 2580 1005 : 2580 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

9795505.00 2020 06 11379577 3587595 : 12944005 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1970563.00 2020 06 1552242 54092 : 1975604 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

111873.00 2020 06 220783 2496 : 721087 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

36.69 2020 12 40.9 0.37 : 40.9 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

231549.00 2020 06 230352 8214 : 306450 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

839700.00 2020 06 900972 34102 : 1082935 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1018817.00 2020 06 1253570 37035 : 1499960 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1205670.00 2020 06 1271877 40584 : 1353702 سه ماهه

تورم مواد غذایی

0.67 2021 05 -0.08 -6.92 : 32.87 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 06 800317 -1899294 : 1108939 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1791307.30 2020 06 1854853 370326 : 3921684 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 03 144633 23852 : 149695 ماهیانه

جمعیت

11.68 2020 12 11.51 3.35 : 11.68 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

2164.00 2021 12 2122 400 : 2164 سالیانه 2021-12

حساب جاری

179.00 2021 03 11.9 -1078 : 760 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.50 2020 12 -3.4 -9.3 : 12.1 سالیانه 2020-12

حواله

353.00 2020 12 306 18.1 : 381 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 12 8441 1159 : 13843 ماهیانه

ذخایر ارزی

1913.24 2021 06 1980 391 : 13586 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2021 03 42.51 28.34 : 42.51 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 123 36 : 132 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 105 98 : 121 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 12 61.81 51.25 : 224 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

241.20 2020 12 286 -505 : 1023 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2630 259 : 2689 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

5.76 2020 11 -0.83 -26.6 : 8.36 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.39 0 : 3.39 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.4 3.41 : 51.8 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 31 20 : 35 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.33 2021 06 105 29.58 : 108 ماهیانه

صادرات

806.08 2021 05 760 101 : 1197 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.89 2021 06 105 0 : 106 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 71201868 2640715 : 74109838 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 118030856 2894851 : 123509612 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 03 213224935 3067454 : 218463343 ماهیانه

قیمت واردات

137.17 2020 12 137 26.66 : 140 سه ماهه

قیمت صادرات

84.95 2020 12 84.83 27.17 : 102 سه ماهه

قیمت گازوئیل

0.54 2021 06 0.54 0.38 : 0.8 ماهیانه

گردش سرمایه

-438.80 2020 12 -375 -1613 : 849 سه ماهه

مخارج نظامی

598.00 2020 12 598 27.9 : 722 سالیانه

موازنه تجاری

110.62 2021 02 150 -356 : 515 ماهیانه 2021-02

نرخ وام بانکی

6.06 2021 03 5.96 4.62 : 23.85 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-6.20 2020 06 1.3 -11.5 : 16 سه ماهه 2020-06

نرخ مشارکت نیروی کار

73.70 2020 03 73.1 61.1 : 73.7 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2021 12 13 13 : 13 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2021 12 13 13 : 13 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-21.68 2020 06 0.56 -21.68 : 8.07 سه ماهه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.71 2020 12 16.71 13.71 : 16.71 سالیانه

نرخ تورم

-0.16 2021 05 -0.06 -5.56 : 183 ماهیانه

نرخ تورم

0.54 2021 05 0.68 -1.27 : 23464 ماهیانه 2021-05

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

22.21 2020 12 22.21 12.21 : 22.21 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

38.92 2020 12 38.92 25.92 : 38.92 سالیانه

نرخ بیکاری

5.60 2020 12 3.6 2.1 : 6 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.54 2020 12 3.18 1.05 : 108 سالیانه

نرخ بهره

3.67 2021 06 3.86 0.77 : 28.51 روزانه 2021-06

نرخ اشتغال

70.60 2020 03 70.4 59.4 : 71.1 سه ماهه 2020-03

واردات

682.91 2021 05 660 120 : 1081 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 02 166918 22504 : 168294 ماهیانه

هزینه های دولت

1366738.90 2020 06 1291190 334126 : 1637803 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 12 8474 1135 : 19624 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

7206841.70 2020 06 8418919 2769704 : 10054800 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.30 107 107 107 106 109
افراد بیکار 255576.00 237000 237000 237000 240000 240000 2020-03
افراد شاغل 5788074.00 5680000 5680000 5680000 5700000 5720000 2020-03
بدهی خارجی 12442.20 14500 14500 14500 14100 14100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.30 70 70 70 70 69 2020-12
بودجه دولت -9.70 -9 -9 -9 -9 -8
پول 6.83 6.87 6.9 6.92 6.85 6.96
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1552848.00 2359233 1638255 1594775 1661547 1703785
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7931.75 8280 8280 8280 8280 8500
تولید ناخالص داخلی سرانه 2345.48 2500 2500 2500 2500 2550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9795505.00 13586402 10334258 10059984 10481190 10747628
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1970563.00 1495778 2078944 2023768 2108502 2162102
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111873.00 640165 118026 114894 119704 122747
تولید ناخالص داخلی 36.69 40.1 40.1 40.1 40.1 41
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231549.00 261176 244284 237801 247757 254056
تولید ناخالص داخلی از خدمات 839700.00 1073087 885884 862372 898479 921319
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1018817.00 1632992 1074852 1046325 1090134 1117846
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1205670.00 1405683 1271982 1238223 1290067 1322861
تورم مواد غذایی 0.67 1.3 1.5 1.5 1 1.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1791307.30 2648382 1889829 1839673 1916699 1965422
جمعیت 11.68 11.75 11.75 11.75 11.6 11.9 2020-12
حداقل دستمزد 2164.00 2500 2500 2500 2400 2500 2021-12
حساب جاری 179.00 -600 -600 -600 -470 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.6 -4.1 -4.1 -3.6 -4.1 2020-12
حواله 353.00 350 350 350 360 360
ذخایر ارزی 1913.24 7350 7350 7350 7350 7350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 241.20 -171 -177 -177 -157 -176
شاخص اقتصادی مقدم 5.76 3.5 3.5 3.5 1.8 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.33 108 107 107 109 110
صادرات 806.08 740 740 740 730 780
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.89 105 105 105 105 105
قیمت واردات 137.17 132 132 132 131 135
قیمت صادرات 84.95 80 80 80 78.9 82
قیمت گازوئیل 0.54 0.49 0.46 0.44 0.51 0.42
گردش سرمایه -438.80 -740 -740 -740 -590 -740
مخارج نظامی 598.00 630 610 610 630 610
موازنه تجاری 110.62 -220 -220 -220 -270 -180 2021-02
نرخ وام بانکی 6.06 5.95 6.49 6.49 5.99 6.99
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 1.1 1.1 1.1 0.7 1.1 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 73.70 73.9 73.9 73.9 74.6 73 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.68 5.5 2.7 3.5 5 4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تورم -0.16 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4
نرخ تورم 0.54 1.5 1.7 1.3 1.4 2.4 2021-05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ بیکاری 5.60 3.9 3.8 3.8 3.9 3.7 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.54 2.83 3.97 3.97 3.47 4.47
نرخ بهره 3.67 4.5 4.5 4.5 4 5 2021-06
نرخ اشتغال 70.60 69.9 69.9 69.9 68.9 70.1 2020-03
واردات 682.91 920 920 920 920 920
هزینه های دولت 1366738.90 1671472 1441910 1403641 1462411 1499586
هزینه های مصرف کننده 7206841.70 8944564 7603218 7401426 7711321 7907347
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی