بولیوی بولیوی
بولیوی

بولیوی

بولیوی (به اسپانیایی: Bolivia) با نام رسمی حکومت پلوریناسیونال بولیوی (به اسپانیایی: Estado Plurinacional de Bolivia) کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن به‌طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما دولت این کشور در شهر لاپاز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۱٬۶۵۶٬۰۰۰ نفرو زبان‌های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا، گوارانی است و ۳۴ زبان دیگر نیز بومی هستند. واحد پول این کشور بولیویانا نام دارد. ۵۵ درصد مردم بولیوی از تبار سرخ‌پوست، ۳۰ درصد مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و سفیدپوست) و ۱۵ درصد سفیدپوست هستند.دین مردم بولیوی مسیحیت است. ۷۸ درصد مردم بولیوی پیرو کلیسای کاتولیک رومی، ۱۶ درصد پروتستان و ۳ درصد نیز پیرو دیگر شاخه‌های مسیحیت هستند.بولیوی یک کشور در حال توسعه و شاخص توسعه انسانی آن در حد متوسط است. میزان فقر در بولیوی ۵۳ درصد ذکر شده‌است. کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، و معادن از فعالیت‌های اصلی صنعتی در بولیوی و فراورده‌های عمده آن تولیدات نساجی، پوشاک، فلزکاری و پالایش نفت است. بولیوی از نظر اندوخته‌های معدنی و به‌ویژه فلز قلع غنی است. پیش از استعمار اروپاییان منطقه کنونی بولیوی بخشی از امپراتوری سرخ‌پوستان اینکا بود. امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را تسخیر کرد و در خلال دوران استعماری اسپانیا، این سرزمین «پروی علیا» نام داشت و جزو قلمروی نایب‌السلطنه پرو به‌شمار می‌آمد، قلمر... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 49,464.74
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۹:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.03
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / بولیویانو بولیوی 7.9 - 7.893 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.0843 - 3.0843 3.0893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3281 - 0.3276 0.3281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2346 - 1.2311 1.2351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۲۳
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8194 - 0.8191 0.8217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۲۳

شاخص‌های اقتصادی بولیوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 509919 0 : 510470 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 356575 0 : 358851 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 62.11 0 : 62.34 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 7348965 0 : 7377060 روزانه
CPI مسکن آب و برق
105.21 2021 09 105 26.54 : 106 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 18907 0 : 18911 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 215362 59095 : 220795 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 156 147 : 162 سالیانه
افراد بیکار
352771.00 2021 06 400193 116111 : 400193 سه ماهه 2021-06
افراد شاغل
6145039.00 2021 06 5996501 3637048 : 6145039 سه ماهه 2021-06
ارزش بودجه دولت
0 2021 06 -890 -15404 : 3903 ماهیانه 2021-06
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 31
بدهی خارجی
12442.20 2021 03 12172 2056 : 12442 سه ماهه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
67.30 2020 12 56.5 35.3 : 89.8 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-9.70 2020 12 -7.2 -9.7 : 6.27 سالیانه
پول
6.82 2021 10 6.83 6.7 : 16.71 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
1782128.00 2021 06 1764949 77474 : 2332500 سه ماهه
تولید نفت خام
0 2021 06 35 20 : 62 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
7931.75 2020 12 8724 4587 : 8724 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
2345.48 2020 12 2580 1005 : 2580 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
11491533.00 2021 06 11205223 3587595 : 13160707 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
2056853.00 2021 06 1560228 54092 : 2056853 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
349744.00 2021 06 268106 2496 : 721087 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
36.69 2020 12 40.9 0.37 : 40.9 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
271500.00 2021 06 222185 8214 : 330318 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
1049951.00 2021 06 888513 34102 : 1082935 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
1268605.00 2021 06 1181213 37035 : 1499960 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
1201940.00 2021 06 1263860 40584 : 1413722 سه ماهه
تورم مواد غذایی
0.14 2021 08 0.17 -6.92 : 32.87 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2021 06 1138640 -1899294 : 1195439 سه ماهه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
1745224.82 2021 06 1685685 370326 : 3921684 سه ماهه
ترازنامه بانک مرکزی
0 2021 08 149404 23852 : 155241 ماهیانه
جمعیت
11.68 2020 12 11.51 3.35 : 11.68 سالیانه
حداقل دستمزد
2164.00 2021 12 2122 400 : 2164 سالیانه 2021-12
حساب جاری
334.06 2021 06 152 -1060 : 760 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-0.50 2020 12 -3.4 -9.3 : 12.1 سالیانه
حواله
338.00 2021 03 353 18.1 : 381 سه ماهه
درآمدهای دولت
0 2021 06 8510 1159 : 13843 ماهیانه 2021-06
ذخایر ارزی
1846.44 2021 09 2009 391 : 13586 ماهیانه
ذخایر طلا
0 2021 06 42.51 28.34 : 42.51 سه ماهه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 123 36 : 132 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 105 98 : 121 سالیانه
رابطه مبادله
0 2021 03 61.78 51.25 : 224 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
-154.70 2021 06 -122 -505 : 1023 سه ماهه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2630 259 : 2689 سه ماهه
شاخص اقتصادی مقدم
12.18 2021 07 10.82 -28.03 : 29 ماهیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 3.39 0 : 3.39 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 51.4 3.41 : 51.8 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 31 20 : 35 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
106.03 2021 09 106 29.58 : 108 ماهیانه
صادرات
943.46 2021 08 929 101 : 1197 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
105.39 2021 09 106 0 : 106 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 07 69943505 2640715 : 74109838 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 07 117838148 2894851 : 123509612 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 07 214271589 3067454 : 218463343 ماهیانه
قیمت واردات
137.42 2021 03 137 26.66 : 140 سه ماهه
قیمت صادرات
84.77 2021 03 84.75 27.17 : 102 سه ماهه
قیمت گازوئیل
0.54 2021 09 0.54 0.38 : 0.8 ماهیانه
گردش سرمایه
-229.23 2021 03 -115 -1613 : 849 سه ماهه
مخارج نظامی
598.00 2020 12 598 27.9 : 722 سالیانه
موازنه تجاری
194.70 2021 07 148 -356 : 515 ماهیانه 2021-07
نرخ وام بانکی
5.90 2021 09 5.93 4.62 : 23.85 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-6.20 2020 06 1.3 -11.5 : 16 سه ماهه
نرخ مشارکت نیروی کار
76.10 2021 06 75.3 61.1 : 76.1 سه ماهه
نرخ مالیات شرکت
25.00 2021 12 25 25 : 25 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
13.00 2021 12 13 13 : 13 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
13.00 2021 12 13 13 : 13 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
21.91 2021 06 -1.09 -24.63 : 21.91 سه ماهه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
16.71 2021 12 16.71 13.71 : 16.71 سالیانه
نرخ تورم
0.18 2021 08 0.2 -1.27 : 23464 ماهیانه
نرخ تورم
0.52 2021 08 0.15 -5.56 : 183 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
22.71 2021 12 22.21 12.21 : 22.71 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
38.42 2021 12 38.92 25.92 : 38.92 سالیانه
نرخ بیکاری
5.60 2020 12 3.6 2.1 : 6 سالیانه
نرخ بهره سپرده
3.54 2020 12 3.18 1.05 : 108 سالیانه
نرخ بهره
3.91 2021 09 4.1 0.77 : 28.51 روزانه
نرخ اشتغال
72.00 2021 06 70.6 59.4 : 72 سه ماهه 2021-06
واردات
733.69 2021 08 734 120 : 1081 ماهیانه
وام به بخش خصوصی
0 2021 06 168639 22504 : 168982 ماهیانه
هزینه های دولت
1423181.50 2021 06 1271375 334126 : 1706033 سه ماهه 2021-06
هزینه های مالی
0 2021 06 6504 1135 : 19624 ماهیانه 2021-06
هزینه های مصرف کننده
7636393.44 2021 06 8195740 2769704 : 10223557 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.21 107 107 107 106 107
افراد بیکار 352771.00 237000 237000 237000 237000 240000 2021-06
افراد شاغل 6145039.00 5680000 5680000 5680000 5680000 5720000 2021-06
بدهی خارجی 12442.20 14500 14500 14500 14500 14100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.30 65 65 65 68 65 2020-12
بودجه دولت -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -8.5 -7.5
پول 6.82 6.88 6.9 6.92 6.85 6.97
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782128.00 1812603 1844502 1839156 2460788 2559219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7931.75 8500 8500 8500 8200 8500
تولید ناخالص داخلی سرانه 2345.48 2490 2490 2490 2430 2490
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11491533.00 11507764 11893737 11859262 13884546 14439928
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2056853.00 1602354 2128843 2122672 1544939 1606736
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 349744.00 275345 361985 360936 759195 789563
تولید ناخالص داخلی 36.69 40.1 40.1 40.1 40.1 41
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 271500.00 228184 281003 280188 348485 362425
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1049951.00 912503 1086699 1083549 1000643 1040669
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1268605.00 1213106 1313006 1309200 1460326 1518739
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1201940.00 1297984 1244008 1240402 1491477 1551136
تورم مواد غذایی 0.14 1.5 1.5 1.7 1.3 1.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1745224.82 1731199 1806308 1801072 3248494 3378434
جمعیت 11.68 11.75 11.75 11.75 11.75 11.9
حداقل دستمزد 2164.00 2500 2500 2500 2500 2500 2021-12
حساب جاری 334.06 -600 -600 -600 -600 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -4.1 -4.1 -4.1 -3.6 -4.1
حواله 338.00 350 350 350 350 360
ذخایر ارزی 1846.44 7350 7350 7350 7350 7350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -154.70 -171 -177 -177 -157 -176
شاخص اقتصادی مقدم 12.18 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.03 107 107 107 106 108
صادرات 943.46 740 740 740 740 780
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.39 105 105 105 105 105
قیمت واردات 137.42 132 132 132 132 135
قیمت صادرات 84.77 80 80 80 80 82
قیمت گازوئیل 0.54 0.49 0.46 0.44 0.51 0.42
گردش سرمایه -229.23 -740 -740 -740 -740 -740
مخارج نظامی 598.00 610 610 610 630 610
موازنه تجاری 194.70 -180 -180 -180 -180 -140 2021-07
نرخ وام بانکی 5.90 6.49 6.49 6.69 6.49 6.99
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.20 3.7 -5 1.5 -1.5 -1.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.10 73.9 73.9 73.9 73.9 73
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.91 2.7 3.5 3.2 5.5 4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تورم 0.18 1.3 1.5 1.7 0.3 1.7
نرخ تورم 0.52 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ بیکاری 5.60 3.8 3.8 3.8 4.5 3.8
نرخ بهره سپرده 3.54 3.94 3.94 3.94 2.83 4.24
نرخ بهره 3.91 4.5 4.5 4.7 4.5 5
نرخ اشتغال 72.00 69.9 69.9 69.9 69.9 70.1 2021-06
واردات 733.69 920 920 920 920 920
هزینه های دولت 1423181.50 1305703 1472993 1468723 1799865 1871859 2021-06
هزینه های مصرف کننده 7636393.44 8417025 7903667 7880758 10785852 11217286
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی