شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برونئی برونئی
 • نرخ فعلی : 9,628.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 96
 • نرخ فعلی : 1,685.18 (BND)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95 (BND)
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858 (BND)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

بازارهای ارزی برونئی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار برونئی 1.3938 - 1.3938 1.3938 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۹:۵۹
دلار برونئی / دلار 0.7171 0.7128 0.7128 0.7171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۰۱
دلار برونئی / پوند انگلیس 0.5667 0.5669 0.5665 0.5669 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۴۲
پوند انگلیس / دلار برونئی 1.7667 1.7665 1.7649 1.7667 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۴۲
یورو / دلار برونئی 1.5745 1.5732 1.5729 1.5745 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵

شاخص‌های اقتصادی برونئی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 06 138 0 : 138 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 2 0 : 2 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 141 1 : 141 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 55 55 : 105 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-10.50 2019 12 -8.6 -18.3 : 27.9 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

2.40 2018 12 2.8 0 : 3.2 سالیانه 2018-12

پول

1.39 2020 06 1.4 1.23 : 1.46 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

2174.00 2019 12 2014 1868 : 2400 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

35.20 2019 12 38.7 34.3 : 42 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

119.80 2019 12 159 77.3 : 175 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

904.80 2019 12 650 595 : 905 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

5122.80 2019 12 4610 4337 : 5123 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

71802.50 2018 12 72524 71802 : 86446 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

31436.90 2018 12 31753 31437 : 66020 سالیانه

تولید نفت خام

110.00 2020 01 119 70 : 221 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی

12.60 2019 12 13.57 0.11 : 19.05 سالیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

8.10 2019 09 9.4 7 : 11 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1751.10 2019 06 1448 1081 : 2575 سه ماهه

ترازنامه بانک

17942.55 2020 03 17243 16118 : 21121 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

1.10 2020 03 1 -2.41 : 8.34 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

646.00 2019 12 521 471 : 646 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1936.90 2019 12 1788 1637 : 1937 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

134.40 2019 12 95.3 55.5 : 315 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

48.80 2019 09 57.8 34.4 : 57.8 سه ماهه

جمعیت

0.44 2019 12 0.44 0.08 : 0.44 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.30 2019 12 7.9 4.3 : 76 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 31 31 : 46 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 62 26 : 64 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

511.00 2019 12 698 -207 : 1081 سالیانه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 63 52 : 63 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 61.43 4.53 : 62.76 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.80 2020 03 100 98.4 : 101 ماهیانه 2020-03

صادرات

1121.20 2020 02 1197 491 : 4137 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

15221.91 2020 03 15038 12331 : 15567 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2019 10 1157 604 : 2347 ماهیانه 2019-10

عرضه پول M1

0 2020 03 4795 3323 : 5758 ماهیانه 2020-03

موازنه تجاری

731.70 2020 02 588 34.1 : 2971 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

336.00 2018 12 347 210 : 477 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2019 12 0 0 : 0 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

18.50 2019 12 18.5 18.5 : 18.5 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.30 2020 03 0.5 -1.8 : 1.6 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.10 2019 12 2.1 -8.1 : 7.1 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

1.60 2020 03 1.4 -1.6 : 3.59 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره سپرده

0.31 2018 12 0.32 0.23 : 1.17 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

5.50 2020 02 5.5 5.5 : 5.5 روزانه 2020-02

نرخ بیکاری

9.10 2019 12 8.9 4.7 : 9.3 سالیانه 2019-12

ورود توریست

258955.00 2017 12 218809 200989 : 258955 سالیانه

واردات

389.50 2020 02 609 206 : 1180 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

1031.30 2019 12 976 738 : 1031 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

1206.20 2019 12 1048 890 : 1485 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -10.50 -11.1 -11.1 -12 -11.1 -12 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2018-12
پول 1.39 1.4 1.4 1.41 1.4 1.41
تولید ناخالص داخلی از معادن 2174.00 2067 2095 2272 2069 2351
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35.20 40.25 36.78 36.43 37.11 38.07 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 119.80 166 125 124 121 130 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 904.80 783 676 946 802 979
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5122.80 4795 5353 5302 4742 5541 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71802.50 69418 69418 69418 69418 70490
تولید ناخالص داخلی سرانه 31436.90 30393 30393 30393 30393 30862
تولید نفت خام 110.00 110 115 115 100 110 2020-01
تولید ناخالص داخلی 12.60 13.6 13.6 14 13.6 14 2019-12
تغییرات موجودی انبار 8.10 6.8 6.5 6.5 6.8 6.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1751.10 2249 2259 2238 2216 2338
ترازنامه بانک 17942.55 16112 15926 16578 16297 17911 2020-03
تورم مواد غذایی 1.10 1.9 2 2 1.5 2 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 646.00 521 542 675 524 699
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1936.90 1763 1859 2024 1819 2095
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 134.40 77.59 99.11 140 61.41 145
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 48.80 48.98 49.22 48.75 59.25 50.94
جمعیت 0.44 0.48 0.48 0.5 0.48 0.5 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -1.5 -1.5 2 -1.5 2 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511.00 350 350 500 350 500 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 104 104 107 102 108 2020-03
صادرات 1121.20 770 900 900 770 950 2020-02
عرضه پول M2 15221.91 14999 15076 15152 14923 15382 2020-03
موازنه تجاری 731.70 180 211 280 180 141 2020-02
مخارج نظامی 336.00 328 328 328 328 328
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 2019-12
نرخ تورم 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 4 4.5 3.5 2.5 3.5 2019-12
نرخ تورم 1.60 5 5 6 4 3 2020-03
نرخ بهره سپرده 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.32 2018-12
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 2020-02
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.3 9.3 9.3 9.1 2019-12
ورود توریست 258955.00 240693 240693 240693 240693 264234
واردات 389.50 590 620 620 590 650 2020-02
هزینه های مصرف کننده 1031.30 1015 1078 1067 882 1115 2019-12
هزینه های دولت 1206.20 1075 1080 1070 934 1118 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی