شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان بلغارستان
 • نرخ فعلی : 96.01
 • بالاترین قیمت روز : 96.01
 • پایین ترین قیمت روز : 96.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 96.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 465.63
 • بالاترین قیمت روز : 465.63
 • پایین ترین قیمت روز : 465.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 465.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0982
 • بالاترین قیمت روز : 1.0982
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0894
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0899
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 1.0901
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0081
 • نرخ فعلی : 0.852
 • بالاترین قیمت روز : 0.852
 • پایین ترین قیمت روز : 0.852
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.852
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.551
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 54.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.301

بازارهای ارزی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لو بلغارستان 1.7813 1.7825 1.7813 1.7948 0.01 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
لو بلغارستان / دلار تقاضا 0.5597 0.5553 0.5553 0.56 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
فرانک سوییس / لو بلغارستان تقاضا 1.8452 1.8459 1.8426 1.8498 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
پوند انگلیس / لو بلغارستان تقاضا 2.199 2.1983 2.187 2.2027 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
لو بلغارستان / روبل روسیه تقاضا 39.7265 39.7328 39.6788 40.0461 0.25 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹

شاخص های بورس بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 96.01 - 96.01 96.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
BSE SOFIX 450.22 - 450.22 450.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
BGTR30 465.63 - 465.63 465.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eurohold Bulgaria AD 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲۳:۳۶
Chimimport AD 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۴۶
Sopharma AD 2.92 - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۴۶
CB First Investment Bank AD 2.54 - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۴۶
Sopharma Trading AD 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۴۶

بازار اوراق قرضه بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 10Y 0.852 - 0.852 0.852 0.30 54.63% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۱:۳۱
Bulgaria 5Y -0.1 - -0.1 0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Bulgaria 1Y -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۰
Bulgaria 3Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۰
Bulgaria 7Y 0.376 - 0.376 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۰

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.775 - 0.775 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بلغارستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

15655.26 2020 04 15985 75.63 : 16001 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 769 0 : 840 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 126 0 : 126 روزانه 2020-05

Coronavirus Cases

0 2020 05 2408 4 : 2408 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 59 36 : 61 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1691274 538107 : 1711455 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 03 202 22 : 726 ماهیانه 2020-03

افراد شاغل

0 2019 12 3299 2628 : 3417 سه ماهه 2020-03

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.85 2020 05 0.35 0.25 : 22.61 روزانه

اطمینان کسب و کار

-10.20 2020 04 21.6 -20.9 : 50.3 ماهیانه 2020-04

اندازه اصل تورم

1.40 2020 04 1.4 -2.5 : 551 ماهیانه 2020-04

استخراج معدن

0 2019 12 1.8 -32.2 : 32.3 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-113.28 2020 03 556 -2832 : 3959 ماهیانه 2020-03

استفاده از ظرفیت

0 2020 06 77.3 52 : 78.5 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 60

استخدام تمام وقت

0 2019 12 3134 2329 : 3292 سه ماهه 2019-12

بهره وری

0 2019 12 112 55.3 : 113 سه ماهه 2019-12

بدهی های دولت

0 2020 03 23609 9235 : 26881 ماهیانه 2020-03

بودجه دولت

2.00 2018 12 1.2 -5.5 : 2 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2016 12 34.99 10.84 : 43.35 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

20.10 2020 03 18.6 13.2 : 77.6 ماهیانه 2020-03

بدهی خارجی

0 2020 02 33797 9401 : 39436 ماهیانه 2020-02

بازار سهام

450.22 2020 05 450 70.54 : 1982 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 06 22594 14033 : 25106 سه ماهه 2019-06

پول

1.79 2020 05 1.78 0.03 : 3.15 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5579.39 2019 12 5940 30.78 : 5940 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1093.61 2019 12 1446 3.4 : 1801 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

67.30 2019 12 65.13 9.7 : 67.3 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4564.47 2019 12 3474 9.17 : 4564 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

787.82 2019 12 1670 9.99 : 1939 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

6876.82 2019 12 6187 18.12 : 6900 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

19320.76 2018 12 18606 8002 : 19321 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 03 45 20 : 245 ماهیانه

تولیدات صنعتی

-5.10 2020 02 2.2 -11.4 : 10.5 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 1 0.6 : 1.1 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

8651.10 2018 12 8331 3224 : 8651 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

28382.62 2019 12 27825 209 : 28383 سه ماهه 2019-12

تغییر اشتغال

0 2019 12 -0.1 -3.5 : 1.7 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-1.50 2020 03 1.4 -10.9 : 15.9 ماهیانه 2020-03

تولید صنعتی

-6.90 2020 02 -0.5 -22.6 : 19.5 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

24360.70 2020 03 24236 3.42 : 24361 ماهیانه 2020-03

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 01 8370 3413 : 8642 ماهیانه 2020-01

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-14.60 2020 02 3.5 -12.5 : 24.6 ماهیانه 2020-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

5960.34 2019 12 4747 644 : 7557 سه ماهه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 3785 2615 : 4961 ماهیانه

تورم مواد غذایی

6.60 2020 04 6.7 -15.8 : 2224 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

0 2019 12 1.6 -26.6 : 34.7 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 466 -362 : 1257 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-18.10 2020 02 0.1 -4.6 : 12.1 ماهیانه 2020-03

جواز ساختمان

0 2019 12 1630 764 : 3110 سه ماهه 2019-12

جمعیت

7.00 2019 12 7.05 7 : 8.99 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 84.7 50.8 : 120 ماهیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.00 2019 12 4.6 -24.1 : 6.4 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

286.33 2019 12 286 31.2 : 286 سه ماهه 2019-12

حساب جاری

-40.00 2020 03 572 -1167 : 1013 ماهیانه 2020-03

خانه های مسکونی نوساز

0 2019 12 1156 382 : 1281 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1280.00 2018 12 974 826 : 1280 سالیانه

دستمزد در تولید

1165.00 2019 12 1162 201 : 1165 ماهیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 545 472 : 600 سالیانه

دستمزد

1321.00 2019 12 1294 30 : 1349 ماهیانه 2020-03

درآمدهای دولت

0 2020 03 3389 1274 : 3950 ماهیانه 2020-03

درخواست پناهندگی

0 2019 11 215 25 : 3530 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2020 03 40.47 39.56 : 40.8 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 51835 75.11 : 53703 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 77 45 : 86 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 51 49 : 79 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

64.08 2018 12 64 62.5 : 64.08 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

61.17 2018 12 61 57.5 : 61.17 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 15566 2020 : 15815 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 17.3 -880 : 1018 ماهیانه 2020-02

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

7119.97 2020 04 7636 87.28 : 9083 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 42 29 : 43 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 12 132 76.01 : 154 سه ماهه 2019-12

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.56 3.92 : 64.9 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.32 0 : 3.09 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

7142.84 2020 04 7188 1.51 : 7234 ماهیانه 2020-04

صادرات

4384.70 2020 03 4782 608 : 5500 ماهیانه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

-24.40 2020 03 -23.9 -54 : -17.7 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 102029 580 : 102733 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 102029 580 : 102733 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 16631 7 : 17193 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 72285 143 : 73320 ماهیانه 2020-03

فروش اسلحه

0 2018 12 30 1 : 167 سالیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.01 2020 04 106 10.84 : 107 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده اصلی

103.24 2020 03 103 10.92 : 105 ماهیانه 2020-03

قیمت واردات

0 2019 12 98.6 89.3 : 112 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

107.00 2020 03 109 95.3 : 110 ماهیانه 2020-03

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 60 41.1 : 91.1 سه ماهه 2019-12

قیمت صادرات

0 2019 12 99.4 84.1 : 117 سه ماهه 2019-12

قیمت گازوئیل

0.99 2020 04 1.1 0.46 : 1.79 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2020 03 720 -2826 : 990 ماهیانه 2020-03

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

36.30 2019 12 34.8 30.6 : 43.2 سالیانه 2019-12

موازنه تجاری

-636.80 2020 03 -412 -2106 : 98.5 ماهیانه 2020-03

میزان ساخت و ساز

-14.00 2020 02 1.7 -26.7 : 49.8 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

0 2018 12 824 609 : 3776 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.40 2019 12 3.2 -14 : 17.2 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.30 2019 12 0.7 -7.7 : 13.4 سه ماهه 2020-03

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 82.9 82.3 : 87.6 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

1.80 2020 04 3 -2.6 : 2020 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2019 12 10 10 : 50 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 57.4 47.9 : 57.4 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

10.00 2019 12 10 10 : 40.2 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

13.78 2019 12 13.78 12.1 : 16.8 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.60 2020 04 -0.6 -3.53 : 242 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

0.00 2020 05 0 0 : 5.77 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

19.02 2019 12 19.02 17 : 27.93 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

32.80 2019 12 32.8 29.9 : 43.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.23 2020 05 -0.23 -0.23 : 7.28 روزانه 2020-05

نرخ اشتغال

0 2019 12 55.3 38.7 : 55.3 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره سپرده

0.03 2018 12 0.05 0.03 : 74.68 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 2.3 2.2 : 13 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 10.3 8.2 : 38.6 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری

6.70 2020 03 6.2 4.68 : 19.27 ماهیانه 2020-03

واردات

5021.50 2020 03 5194 894 : 6229 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 03 34892507 328715 : 36153669 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

312829.00 2020 03 508008 237256 : 3531567 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

20928.58 2019 12 18083 6853 : 20929 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

2687.94 2019 12 2046 1066 : 2688 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 675 630 : 675 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1080.00 2018 12 1080 1030 : 1080 سالیانه

هزینه های کار

0 2019 12 112 1.26 : 135 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 03 2880 1371 : 5092 ماهیانه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 15655.26 16257 16210 16225 16093 16534
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.39 0.42 0.44 0.37 0.49
اطمینان کسب و کار -10.20 14 15 18 12 20 2020-04
اندازه اصل تورم 1.40 2.1 2.1 2.1 2.2 1.9 2020-04
ارزش بودجه دولت -113.28 300 300 300 300 300 2020-03
بودجه دولت 2.00 -3.8 -3.8 -4.4 -3.8 -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 20.5 20.5 21 20.5 21 2020-03
بازار سهام 450.22 437 430 424 443 410
پول 1.79 1.68 1.68 1.68 1.67 1.68
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5579.39 5758 5300 5462 5271 5523
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1093.61 1401 1039 1071 1152 1083 2019-12
تولید ناخالص داخلی 67.30 71.5 71.5 76 71.5 76 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4564.47 3368 4336 4469 3839 4518
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 787.82 1618 748 771 841 780 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6876.82 5998 6533 6732 5308 6807
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19320.76 18863 18863 18863 18863 19162
تولیدات صنعتی -5.10 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651.10 8446 8446 8446 8446 8580
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28382.62 26972 26963 27787 23910 28096 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 3.5 3.6 3.6 3.3 3.6 2020-03
تولید صنعتی -6.90 -11 -8.5 2.2 -16.5 6.8
تسهیلات اعتباری خریدار 24360.70 22661 22713 23849 21619 23666 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.60 -5.5 -3.2 3.5 -7.8 6 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5960.34 4602 5662 5835 5046 5900
تورم مواد غذایی 6.60 3.5 3 3 3.8 3.8 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -18.10 0.3 0.5 0.5 0.2 0.4 2020-03
جمعیت 7.00 6.95 6.95 6.9 6.95 6.9 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 5 5 4.4 5 4.4 2018-12
حداقل دستمزد 286.33 320 320 370 320 370 2019-12
حساب جاری -40.00 410 -210 -210 390 -130 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 1360 1360 1400 1360 1450
دستمزد در تولید 1165.00 1080 1150 1150 1080 1150 2019-12
دستمزد 1321.00 1365 1400 1400 1350 1500 2020-03
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7119.97 8041 8026 7750 8148 8186
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7142.84 7193 7298 7296 7206 7444 2020-04
صادرات 4384.70 5150 4650 4650 5340 4950 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.40 -50 -37 -28 -39 -26 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.01 106 108 108 106 110 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103.24 104 106 105 104 108 2020-03
قیمت تولید 107.00 114 118 113 111 123 2020-03
قیمت گازوئیل 0.99 0.99 0.94 0.9 1.05 0.85 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 42.5 42.5 41 42.5 41 2019-12
موازنه تجاری -636.80 -210 -1300 -1300 -340 -1200 2020-03
میزان ساخت و ساز -14.00 4 2.9 2.9 4.2 3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -9.2 -5 -2.1 -14.8 4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 6.2 4.8 0.9 -12.5 1.1 2020-03
نرخ تورم 1.80 2.5 1.9 1.5 3.2 2 2020-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ تورم -0.60 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 2020-04
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.55 2018-12
نرخ بیکاری 6.70 8.5 9 9.5 7.2 8 2020-03
واردات 5021.50 5360 5950 5950 5680 5950 2020-03
ورود توریست 312829.00 580000 680000 680000 580000 700000
هزینه های مصرف کننده 20928.58 17528 19882 20489 17035 20717 2019-12
هزینه های دولت 2687.94 1983 2554 2631 1972 2661 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1097 1097 1097 1097 1124
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی