آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا

آنتیگوا و باربودا

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 61,346.1
 • بالاترین قیمت روز : 61,363.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,763.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 161
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60,011.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۲:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 60,066.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,279.3
 • نرخ فعلی : 1,725.55
 • بالاترین قیمت روز : 1,736.19
 • پایین ترین قیمت روز : 1,725.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۱:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 1,731.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.12
 • نرخ فعلی : 59.98
 • بالاترین قیمت روز : 60.09
 • پایین ترین قیمت روز : 59.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.59%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۲:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 59.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27
 • نرخ فعلی : 0.8405
 • بالاترین قیمت روز : 0.8414
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8393
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8403
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8403
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 3 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آدرس های IP

0 2017 03 14608 9015 : 17793 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 112 44 : 113 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.73 2019 12 1.61 0.08 : 1.73 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

15703.03 2019 12 15135 5197 : 16834 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21908.50 2019 12 21116 15460 : 23486 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2330 1094 : 2739 سه ماهه

نرخ بهره سپرده

1.58 2019 12 1.65 1.58 : 12 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی 1.73 1.64 1.64 1.64 1.64 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 15703.03 14800 14800 14800 14800 15350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21908.50 20000 20000 20000 20000 20700
نرخ بهره سپرده 1.58 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی