شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا

آنتیگوا و باربودا

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 6,808.6
 • بالاترین قیمت روز : 6,843.9
 • پایین ترین قیمت روز : 6,708.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,708.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۲:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 6,814.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.5
 • نرخ فعلی : 1,613.68
 • بالاترین قیمت روز : 1,614.28
 • پایین ترین قیمت روز : 1,611.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,614.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۶:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,611.65
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.03
 • نرخ فعلی : 24.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24.96
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 22.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.86
 • نرخ فعلی : 0.9232
 • بالاترین قیمت روز : 0.9236
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9206
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9221
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.9224
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 3 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 112 44 : 113 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 14608 9015 : 17793 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

23768.50 2018 12 22856 17473 : 26545 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.62 2018 12 1.51 0.08 : 1.62 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

15061.59 2018 12 14483 5193 : 16821 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2330 1094 : 2739 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.65 2018 12 1.76 1.65 : 12 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 20250 20250 20250 20250 18318
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.47 1.47 1.47 1.47 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 12832 12832 12832 12832 11608
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.65 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی