شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
 • نرخ فعلی : 7,217.1
 • بالاترین قیمت روز : 7,313.3
 • پایین ترین قیمت روز : 7,217.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 29.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,250.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۱:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,248.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31.2
 • نرخ فعلی : 1,683.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,686.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,678.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,681.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,680.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.45
 • نرخ فعلی : 23.21
 • بالاترین قیمت روز : 23.73
 • پایین ترین قیمت روز : 23.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 23.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.9143
 • بالاترین قیمت روز : 0.9158
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9143
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9153
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۱:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9155
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0012

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 3 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 112 44 : 113 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 14608 9015 : 17793 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

23768.50 2018 12 22856 17473 : 26545 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.62 2018 12 1.51 0.08 : 1.62 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

15061.59 2018 12 14483 5193 : 16821 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2330 1094 : 2739 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.65 2018 12 1.76 1.65 : 12 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 20250 20250 20250 20250 18318
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 12832 12832 12832 12832 11608
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.65 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی