شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افغانستان افغانستان
 • نرخ فعلی : 9,427.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,447.6
 • پایین ترین قیمت روز : 9,379.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,420.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۲۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,417.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10
 • نرخ فعلی : 1,729.07
 • بالاترین قیمت روز : 1,733.55
 • پایین ترین قیمت روز : 1,729.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,731.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 35.34
 • بالاترین قیمت روز : 35.49
 • پایین ترین قیمت روز : 34.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 34.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43
 • نرخ فعلی : 0.9007
 • بالاترین قیمت روز : 0.9021
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9004
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.902
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9015
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

بازارهای ارزی افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / افغانی افغانستان تقاضا 94.3534 - 94.3534 94.3534 0.58 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۰۷
یورو / افغانی افغانستان تقاضا 85.22 85.23 85.04 85.24 0.12 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار / افغانی افغانستان تقاضا 76.73 76.71 76.71 76.73 0.04 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۷
افغانی افغانستان / پوند انگلیس تقاضا 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۳:۰۷
افغانی افغانستان / دلار تقاضا 0.0131 - 0.0131 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۶

شاخص‌های اقتصادی افغانستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 12456 1 : 13036 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 1138 0 : 1209 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

106.10 2020 01 107 100 : 111 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 05 227 0 : 235 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 167 154 : 183 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 15003 3049 : 17245 سه ماهه

استخراج معدن

14.60 2017 12 82.5 -11.8 : 82.5 سالیانه

اندازه اصل تورم

1.00 2020 04 1 -3.69 : 10.5 ماهیانه 2020-04

ارزش بودجه دولت

-12656.57 2019 12 -6124 -177410 : -6124 سالیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-0.90 2019 12 -0.4 -26.8 : -0.4 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

7.10 2018 12 7.6 7.1 : 23 سالیانه 2018-12

پول

76.49 2020 05 76.44 42.88 : 81.35 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

65666.83 2018 12 51872 34287 : 52565 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

401910.25 2019 12 332733 77324 : 401910 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

41148.37 2019 12 41713 8700 : 68077 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1734.70 2018 12 1758 1016 : 1808 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

19983.03 2018 12 222 121 : 231 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

563.80 2018 12 572 330 : 588 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

24150.77 2018 12 4206 256 : 4316 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2018 12 549450 202528 : 549450 سالیانه 2018-12

تورم مواد غذایی

16.60 2020 04 5.1 -5.94 : 16.6 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

316982.00 2018 12 535993 -66849 : 535993 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

714674.02 2018 12 274350 69162 : 274374 سالیانه

تولید الکتریسیته

1285.50 2018 12 1098 827 : 1098 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

325528.00 2018 12 265637 22875 : 325528 سالیانه

تولید سیمان

139.20 2018 12 110 31.5 : 186 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

50297.50 2018 12 140570 20274 : 140570 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

22.00 2019 12 19.36 0.54 : 22 سالیانه 2019-12

جمعیت

32.20 2019 12 31.6 8.77 : 32.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-28.00 2017 12 -20 -75.2 : -20 سالیانه 2017-12

حساب جاری

-996.00 2019 09 -748 -7558 : -608 سه ماهه 2019-09

ذخایر طلا

0 2020 03 21.87 21.87 : 21.9 سه ماهه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 172 117 : 180 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1797 273 : 1902 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 16 8 : 25 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

109.10 2020 01 111 97 : 120 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 9.39 5.7 : 9.6 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

124.91 2020 04 117 104 : 125 ماهیانه 2020-04

صادرات

863.83 2019 12 875 69.1 : 875 سالیانه 2019-12

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

269.60 2018 12 262 100 : 270 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-5912.95 2019 12 -6531 -8518 : -1661 سالیانه 2019-12

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

12.50 2018 12 11.9 7.7 : 14 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

204.00 2018 12 191 182 : 296 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 0 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

8.70 2020 04 3 -18.39 : 13.97 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.03 2019 12 -0.2 -1.8 : 17.2 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

11.10 2019 12 11.1 6.7 : 12.4 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

6.60 2020 04 0.2 -42.98 : 7.27 ماهیانه 2020-04

واردات

6776.78 2019 12 7407 1966 : 8932 سالیانه 2019-12

هزینه های دولت

335480.24 2019 12 252990 15514 : 335480 سالیانه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

1301241.27 2019 12 1120014 225164 : 1301241 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 106.10 108 109 109 108 109
استخراج معدن 14.60 4700 4700 4700 4700 4700
اندازه اصل تورم 1.00 1 1 1.5 0.5 2 2020-04
ارزش بودجه دولت -12656.57 -16190 -16190 -16190 -16190 -13550 2019-12
بودجه دولت -0.90 -5 -5 -11 -5 -11 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 7 2018-12
پول 76.49 77.14 77.47 77.8 76.81 78.46
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65666.83 52770 52770 52770 52770 52770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 401910.25 352730 352730 401500 352730 401500 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41148.37 40000 40000 40000 40000 50000 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1734.70 1970 1970 1970 1970 2139
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19983.03 254 254 254 254 254
تولید ناخالص داخلی سرانه 563.80 640 640 640 640 695
تولید ناخالص داخلی از معادن 24150.77 3960 3960 3960 3960 3960
تورم مواد غذایی 16.60 12.5 7.5 4 15 4 2020-04
تغییرات موجودی انبار 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 714674.02 276000 276000 276000 276000 276000
تولید الکتریسیته 1285.50 1178 1178 1178 1178 1178
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 325528.00 261500 261500 261500 261500 261500
تولید سیمان 139.20 224 224 224 224 224
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50297.50 148500 148500 148500 148500 148500
تولید ناخالص داخلی 22.00 20.63 20.63 21.46 20.63 21.46 2019-12
جمعیت 32.20 35.4 35.4 37.3 35.4 37.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28.00 -9 -9 -9 -9 -8.5 2017-12
حساب جاری -996.00 -518 -516 -516 -518 -516 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.10 107 107 107 107 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.91 125 123 122 131 128 2020-04
صادرات 863.83 692 692 692 692 692 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 269.60 278 281 280 276 294 2018-12
موازنه تجاری -5912.95 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.50 11.4 11.4 11.4 11.4 11 2018-12
مخارج نظامی 204.00 175 175 175 175 175
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ تورم 8.70 10 5.5 4.5 14 4.5 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.03 3.2 3.2 4.1 3.2 4.1 2019-12
نرخ بیکاری 11.10 11 11 11 11 11 2019-12
نرخ تورم 6.60 5.5 3 1.5 5.5 1.5 2020-04
واردات 6776.78 7060 7060 7060 7060 7060 2019-12
هزینه های دولت 335480.24 405500 405500 387900 405500 387900 2019-12
هزینه های مصرف کننده 1301241.27 1155500 1155500 1250000 1155500 1250000 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی