سامانه مسروقات چیست و چه فوایدی دارد؟

سامانه مسروقات بخشی است که به نمایش طلا و جواهرات سرقت شده می پردازد. هدف از این بخش، اعلام عمومی و ثبت و نگه داری تصاویر کالاهای مسروقه جهت کمک به یافتن آنهاست. همچنین همکاران محترم در سراسر کشور در زمان مواجهه با کالا یا فروشنده ای که نسبت به صحت مدعاها و اجناس آنها تردید می یابند می توانند به این بخش مراجعه و کالای مدنظرشان را کنترل نمایند. 

در صورتی که سرقتی از یک فرد صورت پذیرد چگونه می تواند کالاهای مسروقه خود را در بخش مسروقات اعلام نماید؟

برای انجام این مهم، شما باید فرم اعلام سرقت را تکمیل نمایید.