خبر

قیمت دلار

۱۷ آذر ۱۴۰۱
قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز 1401/09/17 ساعت 16:59 با 680 (0.19%)% کاهش ، 358,620 تومان اعلام شده است. روز جاری برای دلار با 1,140 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 360,440 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 361,160 ، بیشترین مقدار و 357,760 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 358,620 (0.19%) 680 357,760 361,160 ۱۶:۵۹:۵۳
دلار سنا / خرید 293,313 (0%) 0 293,313 293,313 ۱۶ آذر
دلار نیما / خرید 279,655 (0%) 0 279,655 279,655 ۱۶ آذر
دلار صرافی‌ ملی / خرید 332,330 (0%) 0 332,330 332,330 ۱۲ آذر
دلار توافقی 354302 (1.83%) 6351 349468 355012 ۱۵:۳۱:۲۶
دلار هرات 357,500 (0%) 0 356,000 358,200 ۱۶ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,000 ۲۸ مهر
دلار سنا / فروش 295,977 (0%) 0 295,977 295,977 ۱۶ آذر
دلار نیما / فروش 282,195 (0%) 0 282,195 282,195 ۱۶ آذر
دلار صرافی‌ ملی / فروش 335,670 (0%) 0 335,670 335,670 ۱۲ آذر
دلار بازار متشکل ارزی 345,000 (0.58%) 2,000 332,491 345,000 ۱۳:۳۱:۵۵
دلار سلیمانیه 362,600 (0.25%) 900 361,500 363,000 ۱۶:۲۴:۰۷
دلار توافقی قیمت خرید قیمت فروش زمان
صرافی سینا
346667
350133
۱۲ آذر
صرافی آتاهان
352000
355012
۱۴:۱۲:۰۱
صرافی آخوندی و شرکا
350000
355000
۱۴:۱۶:۴۶
صرافی آرائی وشرکا
346000
349468
۱۰:۲۴:۴۷
صرافی آران
347000
350643
۱۶ آذر
صرافی آرمات و شرکا
349300
352800
۱۳:۱۱:۳۴
صرافی آریاپور و شرکا
348500
351980
۱۶ آذر
صرافی آل علی و شرکا
348000
351500
۱۲:۴۶:۲۴
صرافی آلتین
344000
347950
۰۸:۴۰:۱۸
صرافی ابراهیم زاده و دوخائی و شرکا
344520
348000
۱۵ آذر
صرافی ابراهیمی و شرکا
344500
347950
۱۶ آذر
صرافی ابریشم کار اصفهانی و شرکا
335000
338540
۴ آذر
صرافی ابطحی و شرکا
344000
349000
۱۳ آذر
صرافی اثنا عشری و شرکا
341500
351300
۱۳:۰۳:۴۴
صرافی احمد افشار و شریک
345003
348453
۱۶ آذر
صرافی احمد نمک شناس و شرکا
346037
349497
۱۰:۴۰:۰۶
صرافی احمدکندی و شرکا
344000
347960
۱۶ آذر
صرافی احمدی وشرکا
347000
350000
۱۴ آذر
صرافی ادریس محمدی و شرکا
344506
347951
۱۶ آذر
صرافی اژدری و شرکا
348000
352000
۱۴:۰۲:۰۹
صرافی اسدبیگی و شرکا
349300
352300
۱۳:۰۷:۵۴
صرافی اسکندر رمضانی و شرکا
345561
349016
۱۰ آذر
صرافی اسکندری قانع و شریک
346500
350000
۱۶ آذر
صرافی اسماعیل زاده و شرکا
346500
349960
۱۳ آذر
صرافی اسمعیل نیک‌فر و شرکا
347000
350470
۱۲ آذر
صرافی اشراقی و شرکا
344500
347940
۰۹:۲۹:۳۸
صرافی اشکان اردوخانی و شرکا
334900
338300
۳ آذر
صرافی اصلی و شرکا
348127
351608
۱۴ آذر
صرافی الیاسی و شرکا
334000
337000
۳ آذر
صرافی امید سپه
339116
349497
۱۰:۳۹:۲۶
صرافی امیدی کیا و شرکا
347537
351012
۱۱:۵۵:۱۳
صرافی امیر صالحی و شرکا
338000
341500
۹ آذر
صرافی امین ضراب
349760
353260
۱۴:۲۱:۲۶
صرافی انصار
344700
348313
۱۶ آذر
صرافی انورالسادات شهنوازی تاج و شرکا
345228
348680
۱۶ آذر
صرافی باقری نسب و شرکا
348500
351980
۱۴ آذر
صرافی باقی گوهری و شرکا
344000
352000
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی بانک شهر
335500
338000
۱ آذر
صرافی بانک مسکن
348090
351570
۱۳:۰۳:۴۴
صرافی بانک ملت
345000
348500
۱۶ آذر
صرافی باور
344716
348163
۱۶ آذر
صرافی بحرالعلوم و شرکا
347000
352000
۱۳ آذر
صرافی بحرینی یکتا و شرکا
341000
349400
۱۵ آذر
صرافی برزگر و شرکا
350000
355000
۱۴:۳۴:۱۸
صرافی برنطین و شرکا
345800
349270
۱۶ آذر
صرافی بغزیانس و شرکا
351498
355012
۱۴:۲۱:۲۶
صرافی بقائی و شریک
350390
353893
۱۴:۵۶:۲۰
صرافی بهرمند و شرکا
345000
348000
۱۶ آذر
صرافی بهمنی نژاد و شرکا
347700
351200
۱۲:۲۵:۲۷
صرافی بیاتی و شرکا
348000
350000
۱۶ آذر
صرافی پارسیان
344743
348190
۱۶ آذر
صرافی پارسین
348363
351846
۱۵ آذر
صرافی پایمرد و شرکا
346657
350123
۱۲ آذر
صرافی پناهنده و شریک
341000
344000
۱۶ آبان
صرافی پور جلیل ریحانی و شرکا
348000
351480
۱۲:۳۶:۴۸
صرافی پوردارا و شرکا
348000
352800
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی پورشرف و شرکا
338601
341991
۸ آذر
صرافی پیرخضرو شرکا
332000
335900
۳ آذر
صرافی پیروی و شرکا
343530
350450
۱۶ آذر
صرافی تمجیدی و شرکا
349500
350500
۱۲ آذر
صرافی توسعه تعاون
348000
348507
۱۶ آذر
صرافی توسعه صادرات
347747
351224
۱۲:۳۰:۲۳
صرافی توکل و شرکا
346500
350000
۱۶ آذر
صرافی تیموری و شرکا
346008
349468
۱۰:۲۹:۴۷
صرافی جاهد و شرکا
349800
352500
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی جدیدی و شرکا
333500
337000
۳ آذر
صرافی جعفری و شرکا
347700
351224
۱۸:۰۰:۱۵
صرافی جلال شهنوازی تاج وشرکا
339000
342500
۷ آذر
صرافی جلیل زاده و شرکا
346789
350256
۱۲ آذر
صرافی جهان آرا و شرکا
338000
341400
۷ آذر
صرافی جوادی و شریک
344743
348190
۱۶ آذر
صرافی چراغعلی و شرکا
336583
339948
۵ آذر
صرافی چراغی و شرکا
347189
350660
۱۱:۵۵:۱۳
صرافی چکینی و شرکا
343000
352000
۱۴ آذر
صرافی حاجیان و شرکا
348000
353260
۱۳:۳۳:۲۲
صرافی حجازی و شرکا
316000
318300
۹ آبان
صرافی حداد طهرانی و شرکا
346000
348600
۱۶ آذر
صرافی حسنی و شرکا
347747
351224
۱۲:۳۶:۴۸
صرافی حسینی و شرکا
348100
351570
۱۳:۰۳:۴۴
صرافی حقیقی و شرکا
345000
348500
۱۶ آذر
صرافی حمایتیان و شرکا
340000
345000
۱۶ آبان
صرافی حمید محمدی و شرکا
335055
338405
۳ آذر
صرافی حمید میرلشکری و شرکا
347710
351190
۱۲:۱۱:۱۶
صرافی حمیده اکرمی و شریک
346500
349250
۱۶ آذر
صرافی خاکی و شرکا
331000
334500
۴ آذر
صرافی خانی و شرکا
351498
355012
۱۴:۳۴:۱۸
صرافی خسروشاهی و شرکا
349500
353260
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی خسروی و شرکا
344500
347900
۱۰:۰۰:۵۶
صرافی خضرزاده و شرکا
347180
350660
۱۱:۵۰:۰۳
صرافی خلیل آبادی و شرکا
345230
348680
۱۶ آذر
صرافی خوشاکو و شرکا
343000
349100
۱۰:۲۹:۴۷
صرافی خیامی و شرکا
347000
351469
۱۲:۱۶:۳۲
صرافی داود جلالی و شرکا
335000
338500
۶ آذر
صرافی دربانی و شرکا
348830
352318
۱۳:۰۳:۴۴
صرافی درخشان نژاد و شرکا
348609
352095
۱۴ آذر
صرافی درخشان و شرکا
348800
352318
۱۳:۰۷:۵۴
صرافی درری قابل و شرکا
335920
339279
۴ آذر
صرافی دشتی زاده وشرکا
348400
352151
۱۴ آذر
صرافی دقوقی و شرکا
349000
352000
۱۴ آذر
صرافی دمنابی و شرکا
347180
350660
۱۱:۵۰:۰۳
صرافی دولت آبادی و شرکا
349300
352000
۱۳:۰۷:۵۴
صرافی دی
346008
349468
۱۰:۲۹:۴۷
صرافی ذاکری دانا و شرکا
344500
347945
۱۳:۱۶:۵۷
صرافی ذوقی و شرکا
345900
349400
۱۰:۵۶:۲۰
صرافی رادین
338000
341400
۶ آذر
صرافی رازقی و شرکا
340000
348500
۱۵ آذر
صرافی راضی و شرکا
345632
349088
۱۵ آذر
صرافی رحمانی و شرکا
348357
350929
۱۴ آذر
صرافی رحمانیان و شرکا
348800
352300
۱۳:۰۳:۴۴
صرافی رحمن نوری و شرکا
343000
346430
۱۰ آذر
صرافی رحیمی تبار و شرکا
350400
353900
۱۴:۰۲:۰۹
صرافی رحیمی مجذوب و شریک
348000
351800
۱۴ آذر
صرافی رستمی نیری و شرکا
347550
351026
۱۱:۵۰:۰۳
صرافی رسول زاده و شرکا
344800
348248
۱۶ آذر
صرافی رسولی و شرکا
344500
348000
۱۵ آذر
صرافی رشادتمند و شرکا
344000
347000
۱۰:۲۱:۰۲
صرافی رضاعلی و شركا
346500
350000
۱۶ آذر
صرافی رضایی سلطان آبادی و شرکا
345819
349277
۱۶ آذر
صرافی رنجبری و شرکا
344000
347400
۱۶ آذر
صرافی روشندل و شرکا
341450
352000
۱۵ آذر
صرافی ریاحی و شرکا
345931
349390
۱۶ آذر
صرافی ریبوار معروفی و شرکا
311500
314500
۲۸ مهر
صرافی زارع سلیمانی و شرکا
348200
349200
۱۶ آذر
صرافی زارعی و شرکا
346000
350000
۱۳ آذر
صرافی زاغی و شرکا
346000
350000
۱۱:۱۲:۲۷
صرافی زاهدی نسب و شرکا
345000
350080
۱۱:۱۶:۳۱
صرافی زرین قلم وشرکا
347000
351200
۱۲:۳۶:۴۸
صرافی زفره و شرکا
346008
349468
۱۰:۴۰:۰۶
صرافی سبزه میدان
346800
349800
۱۲ آذر
صرافی سپهر صادرات
338152
341533
۹ آذر
صرافی سگال
343000
352500
۱۳:۰۳:۳۲
صرافی سلام زاده و شریک
347172
350643
۱۵ آذر
صرافی سلام صالحی و شرکا
344000
349000
۱۵ آذر
صرافی سلطان تویه و شرکا
347000
351000
۱۶ آذر
صرافی سلیمانی فر و شریک
349647
352095
۱۴ آذر
صرافی سلیمانی و شرکا
351498
355012
۱۴:۱۲:۰۱
صرافی سلیمانی و شریک
347100
350500
۱۱:۴۲:۴۴
صرافی سنائی اردکانی و شریک
340000
343400
۱۳ آذر
صرافی سیدزارع و شرکا
345000
349000
۱۶ آذر
صرافی سینائی پور و شرکا
334800
351980
۱۵ آذر
صرافی شابازپور و شرکا
310500
313500
۱ آبان
صرافی شاه بلاغی و شرکا
350029
353529
۱۳:۴۶:۴۷
صرافی شاهواری و شرکا
346000
350133
۱۲ آذر
صرافی شریفی رنانی و شرکا
345600
351000
۱۱:۴۲:۴۴
صرافی شعبانپور و شرکا
345003
348453
۱۶ آذر
صرافی شکرچیان بروجنی و شرکا
343000
346000
۱۵ آبان
صرافی شکسته بند و شرکا
347100
350600
۱۱:۵۰:۰۳
صرافی شکوری و شرکا
338308
341691
۸ آذر
صرافی شمشیری و شرکا
348300
351800
۱۴ آذر
دلار توافقی قیمت خرید قیمت فروش زمان
صرافی شهبازیان و طبسی
344070
347511
۱۲ آذر
صرافی شهروز عظیمی وشرکا
347000
350000
۱۳ آذر
صرافی شهیدی وشرکا
345500
348800
۱۷ آبان
صرافی شیخ الاسلامی و شرکا
334196
337537
۵ آذر
صرافی شیراز
347000
351224
۱۲:۳۶:۴۸
صرافی صاحبعلی دولخانی وشرکا
349763
353260
۱۳:۳۶:۵۷
صرافی صادقلو و شرکا
349760
353260
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی صبوری و شرکا
346030
349490
۱۰:۵۶:۲۰
صرافی صحرابیگی و شرکا
345150
348300
۱۶ آذر
صرافی صریحی
347000
350400
۱۱:۲۵:۰۵
صرافی صفات و شركا
346000
349000
۱۶ آذر
صرافی صفار نژاد وشرکا
348500
351985
۱۵ آذر
صرافی صیادی زاده و شرکا
348000
350000
۱۶ آذر
صرافی ضرغامی و شرکا
347000
350000
۱۵ آذر
صرافی طالع و شرکا
349300
352790
۱۳:۱۱:۳۵
صرافی طاهری و شرکا
347100
350600
۱۲:۰۰:۰۸
صرافی طاوسی و شرکا
347718
351196
۱۲:۲۵:۲۷
صرافی طایفی و شرکا
350795
354302
۱۵:۴۵:۳۰
صرافی عباس سلطانی و شرکا
347537
351012
۱۱:۵۵:۱۳
صرافی عباس نخیلی و شریک
350029
353529
۱۳:۵۸:۴۴
صرافی عباسلو و شرکا
345000
349500
۱۰:۲۴:۴۷
صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا
341667
345083
۱۶ آبان
صرافی عبدالرزاق رنجبر وشرکا
333596
336931
۳ آذر
صرافی عبدالرضا صحرانورد و شرکا
349000
351600
۱۴ آذر
صرافی عبدالناصر احمدی وشرکا
344000
347440
۱۳ آذر
صرافی عبداله زاده و شرکا
341700
345000
۵ آذر
صرافی عراقی نواز و شرکا
344500
347950
۱۰:۰۰:۵۷
صرافی عزیزی قمشه و شرکا
347000
352500
۱۳:۰۷:۵۴
صرافی عظیمی و شرکا
345000
348500
۱۶ آذر
صرافی علوی تهرانی
347000
350000
۱۲:۱۱:۱۶
صرافی علی آقازاده و شرکا
349000
352450
۱۵ آذر
صرافی علیرضا آقازاده
344506
347951
۱۰:۳۴:۵۵
صرافی علیرضا رجایی و شرکا
345750
348101
۱۰:۱۶:۱۳
صرافی علیزاده
347900
351500
۰۹:۴۲:۲۸
صرافی عینی و شرکا
339100
342500
۷ آذر
صرافی غیاثی و یادگارفرد و شرکا
346037
349497
۱۰:۴۰:۰۶
صرافی فارابی
338000
342615
۷ آذر
صرافی فتوحی و شرکا
346500
350000
۱۶ آذر
صرافی فراز اعتماد
346490
350080
۱۱:۲۰:۱۵
صرافی فراهانی و شرکا
330000
333320
۴ آذر
صرافی فرج پور و شرکا
349000
349339
۱۵ آذر
صرافی فرجی دانا و شرکا قشم
344865
348313
۱۶ آذر
صرافی فرجی و شرکا
344921
348370
۱۶ آذر
صرافی فرخ نیا و شرکا
350020
353520
۱۳:۴۲:۰۴
صرافی فرشید نوبخت و شرکا
310500
314100
۶ آبان
صرافی فرهمندی و شرکا
315000
318193
۱۰ آبان
صرافی فلاح اشتری و شرکا
337200
340572
۱۳ آذر
صرافی فلکی و شرکا
344743
348190
۱۶ آذر
صرافی فنودی و شرکا
333423
336757
۳ آذر
صرافی فهمی و شرکا
351000
354500
۱۷:۳۲:۲۷
صرافی قادری و شرکا
346000
349000
۱۶ آذر
صرافی قاسمی راد و فتاح پور
343000
345100
۱۶ آبان
صرافی قاضی زاده اسلامی و شرکا
344920
348360
۱۶ آذر
صرافی قانعی و شرکا
349000
352400
۱۴ آذر
صرافی قراخانلو و شرکا
345000
350000
۱۴ آذر
صرافی قربانی و بیات و شرکا
346000
349400
۱۰:۴۰:۰۶
صرافی قرنی احمد آقائی و شرکا
343000
346500
۱۳ آذر
صرافی قره قول و شرکا
346614
350080
۱۱:۱۶:۳۱
صرافی قلی زاده و شرکا
348300
351800
۱۵ آذر
صرافی قنبری نایینی و شرکا
348000
351900
۱۵ آذر
صرافی قیومی و شرکا
344360
355012
۱۴:۱۲:۰۱
صرافی کارآفرین
346700
350123
۱۲ آذر
صرافی کاظمی و شرکا
345300
348760
۱۶ آذر
صرافی کامران سلطانی زاده و شرکا
345000
348500
۱۶ آذر
صرافی کاووس نوبخت و شرکا
347833
351311
۱۵ آذر
صرافی کاویانی و شریک
348600
352000
۱۴ آذر
صرافی کمائی و شرکا
347189
350660
۱۱:۵۰:۰۳
صرافی کمالی و شرکا
348480
353000
۱۲:۰۶:۲۳
صرافی کوشاسی و شرکا
346500
351000
۱۱:۲۰:۱۵
صرافی کیاشمشکی و شرکا
346000
349020
۱۶ آذر
صرافی کیوان اردوخانی و شرکا
332000
334500
۷ آذر
صرافی گرامیان‌نیک و شرکا
348012
351012
۱۲:۱۱:۱۶
صرافی گردشگری
344506
347951
۰۹:۲۵:۵۹
صرافی گرگیج و شرکا
348500
348800
۱۴ آذر
صرافی گل لر وشرکا
329749
333046
۵ آذر
صرافی گلپریان و شرکا
345500
348750
۱۲ آذر
صرافی لاریجانی فیروز و شركا
347500
350900
۱۳:۱۶:۵۷
صرافی لعلی و شرکا
347000
349000
۱۵ آذر
صرافی لقمانی و شرکا
351000
354002
۱۵:۱۵:۱۵
صرافی لیدا حشمتی وشرکا
346000
349277
۱۶ آذر
صرافی مارکیز
346000
350460
۱۶ آذر
صرافی متاعی و شرکا
347500
351190
۱۲:۲۵:۲۷
صرافی متشکری و شرکا
335000
338000
۷ آذر
صرافی متین تجارت
344000
349000
۱۵ آذر
صرافی مجاوری و شرکا
344400
349000
۱۶ آذر
صرافی مجتهدی و شرکا
345000
348680
۱۶ آذر
صرافی مجیدی و شرکا
346000
350000
۱۲:۰۶:۲۳
صرافی محرمی و شرکا
344500
347950
۰۹:۴۰:۰۰
صرافی محسن خندان و شرکا
347718
351195
۱۲:۱۶:۳۲
صرافی محسن ذوالفقاری و شرکا
338850
342150
۷ آذر
صرافی محسن رجائی و شرکا
345000
349000
۱۶ آذر
صرافی محسن صحرانورد و شرکا
339700
342700
۷ آذر
صرافی محسنی و شرکا
350000
350975
۱۶ آذر
صرافی محمد جواد تهامی و شرکا
347747
351224
۱۲:۲۵:۲۷
صرافی محمد رضا مرادی و شرکا
346008
349468
۱۰:۲۹:۴۷
صرافی محمد صالحی و شرکاء بانه
346000
349500
۱۰:۲۱:۰۲
صرافی محمدتقی سمندر و شرکا
313780
316900
۲۸ مهر
صرافی محمدخانی و شرکا
346796
350263
۱۵ آذر
صرافی محمدزاده و شرکا
345000
348500
۱۳ آذر
صرافی محمدیان مقدم و شرکا
347000
350500
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی محمودرضا زارع و شرکا
335490
338841
۳ آذر
صرافی محمودی و شرکا
346000
350000
۱۶ آذر
صرافی مددخانی و شرکا
347710
351224
۱۲:۳۰:۲۳
صرافی مددی و شرکا
345170
348620
۱۶ آذر
صرافی مدرس و شرکا
344700
348100
۱۶ آذر
صرافی مرتضوی و شرکا
346600
350266
۱۶ آذر
صرافی مروارید
344506
347951
۱۶ آذر
صرافی مریمی و شرکا
345000
348000
۱۳ آذر
صرافی مسیبی و شرکا
314500
348900
۱۵ آذر
صرافی مصطفی رنجبر و شرکا
348000
351000
۱۵ آذر
صرافی مظلوم و شرکا
335000
338500
۳ آذر
صرافی معاضدی و شرکا
344000
344200
۱۵ آبان
صرافی معتمد و شرکا
350795
354302
۱۵:۴۱:۲۵
صرافی مقنی و شرکا
345000
305000
۱ آبان
صرافی ملک زاده و شرکا
345000
352070
۱۴ آذر
صرافی ملل
348120
351602
۱۴ آذر
صرافی منصوره منتظری و شرکا
348600
352000
۱۴ آذر
صرافی مهدیان پور و شریک
351464
354978
۱۴:۳۴:۵۵
صرافی مهر
341000
347951
۱۰:۲۱:۰۲
صرافی موسائی وشرکا
350498
354002
۱۵:۲۱:۴۵
صرافی موسوی و شرکا
348160
351640
۱۶ آذر
صرافی مولاوردی زاده و شرکا
346000
349460
۱۶ آذر
صرافی میر محمد علی و شرکا
346037
349497
۱۰:۴۶:۲۱
صرافی میر و شرکا
343430
346900
۱۰:۵۶:۲۰
صرافی میرزایی و شرکا
344630
348085
۱۵ آذر
صرافی میرلشکری و شرکا
349800
352800
۱۳:۳۳:۲۳
صرافی میره ای و شرکا
315523
318678
۲۸ مهر
صرافی میزبان خوشخو و شرکا
349000
352000
۱۴ آذر
صرافی ناصری و شرکا
348059
351529
۱۵ آذر
صرافی نام آور
349000
352000
۱۴ آذر
صرافی نامدار
345000
348310
۱۶ آذر
صرافی نجف زاده و شرکا
344000
347400
۱۰:۵۶:۲۰
صرافی نخجوانی و شرکا
344000
347400
۱۰:۴۰:۰۶
صرافی نخیلی و شرکا
351498
355012
۱۴:۱۲:۰۱
صرافی نسیم
347000
352800
۱۳:۱۱:۳۵
صرافی نصرالهی اولقی و شرکا
345000
351682
۱۲:۳۶:۴۸
صرافی نوذری نژاد و شرکا
343000
346500
۱۶ آذر
صرافی نوریان و شرکا
350000
354000
۱۴:۰۲:۰۹
صرافی هومن سلطانی زاده و شرکا
346037
349497
۱۱:۰۰:۰۰
صرافی وحید آرایی و شرکا
347000
350180
۱۲ آذر
صرافی وفابخش و شرکا
348000
353984
۱۴:۱۲:۰۱
صرافی ولی بک حبیبی و شرکا
347000
350000
۱۶ آذر
صرافی وی آی پی
310900
314000
۲۹ مهر
صرافی ویسی و شرکا
345700
346045
۱۳ آذر
صرافی یاران
348500
349960
۱۱:۳۲:۴۴
صرافی یعقوب نوری و شرکا
343000
348479
۱۶ آذر
صرافی یعقوبی و شرکا
347172
350643
۱۶ آذر
صرافی یوسف آباد
345900
349300
۱۶ آذر
صرافی بابک اردوخانی و شرکا
352000
صرافی روژین سلطانی و شرکا
354978
۱۴:۳۴:۱۸

دلار (سنا/فروش)

 • نرخ فعلی : 295,977
 • بالاترین قیمت روز : 295,977
 • پایین ترین قیمت روز : 295,977
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 295,977
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار (بانکی)

 • نرخ فعلی : 42,000
 • بالاترین قیمت روز : 42,000
 • پایین ترین قیمت روز : 42,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ مهر
 • نرخ روز گذشته : 42,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار (نیما/فروش)

 • نرخ فعلی : 282,195
 • بالاترین قیمت روز : 282,195
 • پایین ترین قیمت روز : 282,195
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 282,195
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار (بازار متشکل ارزی)

 • نرخ فعلی : 345,000
 • بالاترین قیمت روز : 345,000
 • پایین ترین قیمت روز : 332,491
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : -%
 • نرخ بازگشایی بازار : 332,491
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۱:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 343,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
345,000 ریال 13:31:55
343,971 ریال 13:16:55
345,000 ریال 13:02:29
345,000 ریال 13:02:26
340,000 ریال 12:02:31
340,000 ریال 12:02:30
337,030 ریال 11:32:10
335,500 ریال 10:32:28
335,500 ریال 10:32:28
332,491 ریال 10:16:51
درباره قیمت دلار

دلار چیست؟

دلار آمریکا (به انگلیسی: United States dollar) یکای پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار را یکای پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجرنشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکاییان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام «تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.

قیمت دلار سنا چیست؟

منظور نرخ دلار محاسبه و اعلام شده در سامانه سنا است.  "سنا" که مخفف سامانه نظارت ارز می باشد سنا، سامانه ای است که نرخ های اعلام شده در آن، میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد و در ان میانگین نرخ ارزهای مختلف به تفکیک خرید و فروش، بر اساس معاملات صورت پذیرفته در صرافی ها، از ساعت 10 صبح لغایت ساعات 5 الی 6 عصر، در هر ساعت یک نوبت اعلام می گردد و در پایان روز نیز میانگین کل معاملات روز جاری اعلام می شود 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سنا را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار دولتی (مبادله ای) چیست؟

منظور از دلار دولتی نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است. این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و به ندرت دچار تغییر می گردد چنانکه از ابتدای سال 1397 تاکنون و پس از اعلام رقم 4200 تومان، ثابت مانده است. قیمت دلار دولتی عموما با نرخ دلار آزاد، فاصله زیادی دارد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار دولتی را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار سبزه و دلار افشار به معنای چیست؟

قیمت دلار سلیمانیه چیست؟

 منظور از قیمت دلار سلیمانیه، نرخ مبادله دلار در شهر سلیمانیه عراق می باشد. بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. سلیمانیه  یکی از شهر های عراق می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سلیمانیه را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار سبزه و قیمت دلار افشار به معنای چیست؟

منظور از دلار سبزه، نرخ مبادله دلار در بازار سبزه میدان تهران می باشد. سبزه میدان، میدانی است که در نزدیکی بازار تهران در مجاورت بازار ۱۵ خرداد واقع شده است و از مراکز خرید و فروش آزاد دلار محسوب می شود. مقصود از قیمت دلار افشار نیز نرخ خرید و فروش دلار در منطقه پاساژ افشار در حوالی چهارراه استانبول می باشد. در این دو بازار که مرکز اصلی فعالیت دلالان ارز (فروشندگان خیابانی و فاقد مجوز) می باشد معاملات به دو شکل نقدی و فردایی صورت می گیرد. پیرو سیاست های جدید بانک مرکزی و تشدید کنترل داد و ستدها در بازار ارز و به جهت ممانعت از حضور و نقش آفرینی دلالان در چرخه مبادلات ارزی، از اواسط سال 1397، سیاست هایی به اجرا درآمده که دستاورد آنها کاهش چشمگیر و بعضا توقف کامل معاملات در این بازارهاست. 

دلار با نام شهرهای مختلف به معنای چیست؟

قیمت دلار مشهد، قیمت دلار شیراز، قیمت دلار بانه، قیمت دلار مریوان، قیمت دلار پیرانشهر و .... همگی به معنای قیمت دلار در شهر محل معامله است. قیمت دلار در شهرستان های مرزی از اهمیت و ضریب تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است و به همین جهت بیشتر مورد توجه واقع می شود.

از کجا می توان به لیست صرافی های مجاز و مشخصات آنها دست پیدا کرد؟

شما می توانید از طریق لینک لیست صرافی های مجاز به این فهرست دست پیدا کنید. همچنین فهرست تمام بانک ها و کیه شعب بانک ها نیز از طریق لینک های ارایه شده در دسترس کاربران می باشد. قابل ذکر است که اطلاعات ارایه شده منطبق با آخرین تغییرات اعلامی بانک مرکزی می باشند.

آرشیو قیمت دلار از کجا در دسترس است؟

برای دست پیدا کردن به آرشیو قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب دوم  که در شکل زیر نیز با عدد 2 مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش آرشیو قیمت دلار منتقل شوید. همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

 استفاده از این بخش به سادگی صورت می پذیرد بدین شکل که کافیست ابتدا و انتهای بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا کلیه نرخ های دوره مورد نظر به تفکیک روز در جدول  نمایش داده شوند. در صورت عدم تعیین بازه زمانی، بیشترین گستره و حداکثر داده های موجود در سامانه نمایش داده خواهند شد.

به همین سیاق و با تعیین ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد نظر، نمودار مرتبط نیز ترسیم می گردد، بر همین سیاق، چندین بازه زمانی نظیر ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و ... نیز به شکل پیش فرض معین گردیده اند که با انتخاب هر کدام، نمودار شاخص در آن بازه زمانی ترسیم می گردد. پس از ترسیم نمودار، امکان دانلود آن در قالب های pdf, png, jpeg, svg و همین طور امکان تهیه نسخه پرینتی از آن وجود دارد که برای این منظور باید به منوی تعبیه شده در بخش راست و فوقانی نمودار مراجعه نمود. 

نکته : در روزهایی که به دلیل عدم نوسان بازار یا ثبات نرخ شاخص یا تعطیلی بازارها، تغییری در نرخ شاخص ایجاد نشده است نرخی ثبت نمی گردد و لذا دلیل خالی بودن برخی ردیف ها، یا عدم درج نرخ مربوط به یک روز مشخص، عدم وجود نوسان یا تغییر در نرخ آن شاخص است.

 در ویدیوی آموزشی زیر مهم ترین ابزارها و تنظیمات بخش آرشیو، معرفی و نحوه کارکرد هریک تشریح گردیده است.

دلار آبی و دلار سبز چیست و چه تفاوت هایی دارند؟

آنچه در بازار داخلی، به عنوان دلار سبز شناخته می شود در واقع اسکناس های دلاری چاپ شده تا پیش از سال 2004 است که رنگ غالب در طراحی و شکل ظاهری آنها، سبز بوده است و منظور از دلار آبی نیز دلارهای چاپ شده پس از این تاریخ است که رنگ اصلی مورد استفاده در طراحی آنها آبی می باشد لذا عناوین ابی و سبز، به رنگ دوره های مختلف چاپ دلار دلالت می کنند. 

نخستین ریشه های شکل گیری و پیدایش دلار به قرن 17 میلادی برمی گردد. از آن تاریخ تا به امروز، اسکناس های دلار تغییرات بسیاری به خود دیده اند و در چندین دوره دستخوش تفاوت های گسترده در طراحی، شمایل و حتی علایم و مشخصات امنیتی شده اند. اولین سری نسل جدید اسکناس های دلار در سال 1914 به چاپ رسیدند و در پی آن در 4 دوره زمانی، طراحی آنها دچار تغییرات وسیعی شد به گونه ای که اسکناس های چاپ شده در هر یک از این دوره ها، تفاوت محرزی با سایر ادوار داشته و به راحتی قابل تفکیک می باشند.

دلار های سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

بنا بر اعلام بانک مرکزی آمریکا، کلیه اسکناس های دلار فارغ از سال چاپ و انتشار آنها دارای ارزشی برابر با رقم مندرج روی اسکناس مربوطه می باشند و هیچ تفاوتی از نظر ارزش و اعتبار بین آنها وجود ندارد لذا اسکناس فرضا 100 دلاری آبی رنگ نسبت به 100 دلاری سبز رنگ هیچ نوع مزیت و اولویتی نداشته و هر دو دارای ارزش واحدند.

در بازار داخلی عموما تمایل و رغبت مشتریان به دلار آبی بیشتر است و در مصارف مرسوم نیز اغلب دلار آبی پذیرفته می شود بر اساس همین مسئله، صرافی ها نیز هنگام خرید، دلار سبز را با قیمت کمتری ( بین 5 تا 20 تومان ) پایین تر از دلار آبی خریداری می کنند.

این پدیده ای است که در برخی از کشورهای دیگر نیز مشاهده شده و ریشه آن به احتمال بیشتر وجود دلارهای تقلبی به رنگ سبز برمی گردد. دلار سبز به جهت سال های طولانی تر عرضه و انتشارش، بیشتر در معرض خطر تکثیر تقلبی قرار داشته است همچنین باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تمهیدات امنیتی کامل تر و دقیق تری در دلارهای آبی تعبیه شده که احتمال جعل آنها را به میزان زیادی کاهش می دهد.

قیمت دلار آزاد چیست؟

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه بازار آزاد است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند. مبنای قیمت دلار آزاد، نرخ مبادله دلار در بازار تهران می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار آزاد را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار نیما به چه معناست؟

سامانه نیما یا "سامانه نظام معاملات یکپارچه ارزی"، سامانه ای است که از ابتدای سال 1397 و پیرو سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی آغاز به فعالیت نمود. این سامانه محلی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز حاصل از صادرات و واردات خود را عرضه و داد و ستد می کنند. قیمت دلار نیما، اشاره به نرخ مبادله دلار در این سامانه دارد. نرخ دلار نیما عموما از نرخ بازار آزاد کمتر می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار نیما را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار هرات چیست؟

 بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. هرات یکی از شهرهای افغانستان می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است. منظور از قیمت دلار هرات، همان نرخ مبادله این ارز در شهر هرات می باشد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار هرات را ملاحظه بفرمایید.

قیمت حواله دلار چیست؟

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند. منظور از نرخ حواله دلار، قیمت حواله 1 دلار به خارج از کشور می باشد. همچنین بعضا نرخ هایی به شکل حواله دلار از افغانستان، حواله دلار از ترکیه و ... شنیده می شود که منظور از آنها ارسال حواله دلار از کشورهای مربوطه است در واقع برخی از صرافی ها که دارای شعباتی در سایر کشورها نظیر ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی و گرجستان می باشند. نسبت به حواله دلار از این مبادی هم اقدام می کنند.

شما می توانید از این بخش قیمت حواله دلار را ملاحظه بفرمایید.

دلار فردایی چیست؟

در معاملات فردایی، طرفین بر روی معامله مقادیر مشخصی از ارز با قیمتی مشخص توافق می کنند اما ارزی مابین آنان رد و بدل نمی شود بلکه این مهم به فردای روز معامله موکول می گردد و به همین جهت یعنی "موکول ساختن به فردا" به آنها معاملات فردایی می گویند. در واقع می توان این نوع معامله را نوعی پیش بینی نوسانات و تحولات آتی بازار تلقی کرد که عموما در حد لفظ باقی می ماند و به نقل و انتقال واقعی ارز، بین طرفین منجر نمی شود. عنوان کاغذی هم بعضا به این معاملات اطلاق می گردد به این جهت که صرفا بر روی کاغذ ثبت می شوند و نقل و انتقال واقعی در آنها صورت نمی پذیرد. بر اساس قوانین، این نوع معاملات تخلف و جرم تلقی می گردد و ممنوع می باشند. در ادوار گذشته این نوع معاملات از رونق بیشتری برخوردار بود و اثر مشهودتری در تعییین قیمت های نقدی داشتند 

چگونه دلار تقلبی را تشخیص دهیم؟

روش‌های کاربردی و سریع تشحیص اصل بودن دلار که معمولا استفاده می‌شوند عبارتند از:
 • جنس اسکناس: راحت‌ترین راه برای تشخیص اصل بودن اسکناس دلار لمس آن هست، چون از نوعی کتان ویژه ساخته شده که در بازار به صورت تجاری فروخته نمی‌شود. به همین دلیل اگر مدتی با این اسکناس‌ها سر و کار داشته باشید در عمل به راحتی با لمس کردن آن متوجه کاغذی بودن اسکناس جعلی و کتانی بودن اسکناس اصل خواهید شد.
 • وضوح بالا: گوشه‌های اعداد و شکل‌ها دارای نوک تیزی هایی است که در اسکناس‌های تقلبی این تیزی‌ها به شکل گرد چاپ می‌شوند و به عبارتی شکل‌ها دارای وضوح و دقت کافی نیستند. دلیل آن هم پایین بودن کیفیت پرینتر‌ها یا دیگر روش‌های معمولی چاپ اسکناس تقلبی است که قابلیت چاپ این تیزی‌ها را با وضوح و جزئیات بالا ندارند.
 • تکراری نبودن شماره سریال ها: این روش به ویژه برای کنترل اسکناس با تعداد بالا خیلی سریع عمل می‌کند، چون با بر زدن سریع اسکناس‌ها می‌شود شماره سریال‌ها را کنترل کرد که به شکل خیلی تابلو همه از یک نوع نباشند! (چون چاپ اسکناس‌های تقلبی با شماره سریال‌های مختلف کار سختی است و به همین دلیل معمولا آن‌ها را بین اسکناس‌های دیگر پخش می‌کنند.) اگر دسته اسکناس کاملا نو باشد شماره سریال‌ها از ۰۰ تا ۹۹ خواهند بود و اگر هم خیلی نو نباشند که به صورت تصادفی خواهند بود
 • براق بودن یکی از عددها: در هر چهار گوشه اسکناس دلار، عدد اسکناس نوشته شده (۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و غیر) که یکی از آن‌ها حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می‌زند.
روش‌های زیر برای کنترل موردی می‌توانند استفاده شوند و خیلی برای تعداد بالا استفاده نمی‌شوند:
 • برجسته بودن برخی نوشته ها: برخی از نوشته‌های اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری برجسته هستند. برای نمونه اگر در اسکناس ۱۰۰ دلاری با دست روی عبارت United States of America بکشید می‌بینید که برجسته است.
 • تصویر نامرئی: در قسمت سفید رتگ اسکناس مثل اسکناس‌های خودمان تصویر رییس جمهور موردنظر وجود دارد که با گرفتن در نور دیده‌ی شود.
 • نوار امنیتی: مشابه اسکناس‌های ریال، اگر اسکناس دلار را مقابل نور بگیرید یک نوار امنیتی درون اسکناس مشاهده می‌شود.

چطور می توان به جداول و اطلاعات تخصصی تر قیمت دلار دست پیدا کرد؟

برای دست یابی به اطلاعات جزیی تر هر نماد یا شاخص، باید به پروفایل آن شاخص مراجعه نمایید. به صفحات اختصاصی هر شاخص پروفایل گفته می شود که شامل مجموعه اطلاعات، گزارش های عملکرد روزانه، جداول، نمودارها، خبرها، آرشیو قیمت ها، نمودارهای تکنیکل و سایر موارد مربوط به آن شاخص می باشند که در قالب یک بلوک متمرکز گردآوری شده اند. برای دست یابی به پروفایل هر شاخص باید بر روی سطر مربوطه در جدول کیک کنید.

برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید: هر پروفایل شامل تب های زیر می باشد:

1. شاخص در روز جاری :

گزارش عملکرد شاخص در روز جاری در قالب انواع نمودارها و جداول داده و .....

2. آرشیو قیمت ها :

آرشیو قیمت های هر شاخص در بازه های زمانی پیشین به شمسی و میلادی شامل نرخ بازگشایی، نرخ پایانی، بالاترین و پایین ترین نرخ ثبت شده در هر روز

3. ابزار تکنیکال :

مجموعه کامل ابزارها و نمودارها و اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل های تکنیکال

4. نمودارهای تطبیقی :

نمودارها، داده ها و محاسبه گرهای لحظه ای جهت نمایش نرخ فعلی هر شاخص و مقایسه آن با بازه های زمانی گذشته و نمایش روند طی شده در این بازه

5. سرمایه گذاری :

ابزار محاسبه گر میزان بازدهی و سود و زیان سرمایه گذاری احتمالی در این شاخص

موارد 5 گانه فوق در تصویر زیر با شماره مشخص شده اند.

چطور می توان به نمودارها و ابزارهای تکنیکال قیمت دلار دسترسی یافت؟

برای دست پیدا کردن به ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب سوم که در شکل زیر نیز مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار منتقل شوید. دسترسی به نمودارهای تکنیکال دلار همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید: ابزار ها و نمودارهای تکنیکال، مجموعه کاملی از ابزارها و اندیکاتورهایی است که برای تحلیل تکنیکال نوسانات یک ارز نظیر دلار بکار می رود و تحلیل گران و معامله گران حرفه ای از آن، به طور گسترده ای استفاده می نمایند. در ویدیو زیر می توانید با کلیات و مراحل پایه ای استفاده از این ابزار آشنا شوید : 
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 335,543

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,457 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 320,265

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 24,735 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 300,646

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 44,354 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 288,112

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 56,888 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 19.75%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین