شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 26003.28 25784.54 25784.54 26003.28 627.53 2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Bolsa G 1097757 1088777 1088777 1097757 27656.00 2.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 40742.66 40924.62 40742.66 40924.62 502.60 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE/JSE All Share 44492.73 44736.03 44492.73 44736.03 567.96 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE South Africa 2603.39 - 2603.39 2603.39 76.42 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 5274.08 5259.5 5259.5 5274.08 8.49 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
SDAX 8992.59 8981.9 8981.9 8992.59 38.37 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Midcap 20504.15 20468.02 20468.02 20504.15 15.93 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
TecDAX 2576.95 2571.45 2571.45 2576.95 13.52 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Prime All Share 3901.53 3891.31 3891.31 3901.53 6.70 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
XETRA DAX Price 9545.27 9511.19 9511.19 9545.27 25.55 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Classic All Share 6192.75 6187.84 6187.84 6192.75 3.88 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Technology All Share 3251.58 3253.46 3251.58 3253.46 4.94 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
DAX 9521.5 9500.25 9500.25 9521.5 49.32 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Euro Stoxx 50 2673.35 2662.37 2662.37 2673.35 15.14 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 500 VIX 50.8 51.63 50.77 51.63 1.94 3.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
NYSE AMEX Composite 1557.61 - 1557.61 1557.61 65.52 4.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۰۰
S&P 100 1168.51 1156.89 1156.89 1168.51 20.68 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
DJ Utility 729.36 733.7 729.36 733.7 10.78 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Nasdaq 100 7635.66 7639.79 7635.66 7639.79 96.43 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
DJ Composite 7014.83 7025.69 7014.83 7025.69 107.94 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
NYSE Composite 10062.37 9962.16 10062.37 9962.16 148.49 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
DJ Transportation 7445.71 7456.92 7445.71 7456.92 141.55 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Dow 30 21413.44 21416.34 21413.44 21416.34 311.57 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
S&P 500 2526.9 2530.1 2526.9 2530.1 31.70 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Nasdaq 7487.31 7488.61 7487.31 7488.61 96.87 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
SmallCap 2000 1081.85 1081.05 1081.05 1081.85 17.95 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 1965.22 1984.88 1965.22 1984.88 16.46 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Austria 183.99 - 183.99 183.99 4.50 2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ATX 5 805.96 - 805.96 805.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
ATX Prime 998.08 - 998.08 998.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Immobilien ATX EUR 300.49 - 300.49 300.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 754.16 - 754.16 754.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 3077.62 - 3077.62 3077.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۱
Amman SE General 1668.18 - 1651.57 1668.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 648.87 648.86 648.86 648.87 2.74 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
IBEX Small Cap 5264.1 5285.3 5264.1 5285.3 76.40 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
IBEX Medium Cap 9672.4 9709 9672.4 9709 50.10 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
IBEX 35 6576.35 6552.85 6552.85 6576.35 2.25 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Latibex   1348.4 - 1300 1348.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
VIBEX 45.8 - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 2897.8 2876.8 2876.8 2981.6 42.00 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX 50 5085.6 5048.4 5048.4 5239.7 77.70 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX 100 4207.7 4177.7 4177.7 4342 69.70 1.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX 300 5021.4 4985.7 4985.7 5185.7 84.90 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX Midcap 50 5160.2 5129.3 5129.3 5377.5 127.40 2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
ASX All Ordinaries 5106.9 5071.6 5071.6 5271.1 81.80 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
ASX Small Ordinaries 2095 2080.5 2080.5 2178.2 41.80 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX All Australian 50 5047.3 5010.1 5010.1 5202.2 77.90 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX All Australian 200 5009.7 4973.8 4973.8 5176.8 87.90 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
S&P/ASX 200 5067.5 5031 5031 5234 86.80 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 326.02 - 326.02 326.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 727 - 727 727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 3758.35 - 3683.7 3758.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
DFM General 1722.87 - 1703.46 1724.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 698.1 700.69 692.92 700.69 9.99 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
IDX Kompas 100 898.94 900.86 888.47 900.86 19.49 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
IDX PEFINDO-25 219.38 218.83 216.12 219.38 7.21 3.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
IDX Composite 4604.25 4613.65 4568.67 4613.65 72.56 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Indonesia 2440.81 - 2440.81 2440.81 31.50 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 509.85 - 509.85 509.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1329.65 - 1329.65 1329.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1608.6 1612 1608.6 1612 25.40 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE IT Mid Cap 29267.1 29316.88 29267.1 29316.88 79.69 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE IT Small Cap 16173.9 16118.28 16118.28 16173.9 50.43 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Italia All Share 18112.63 18141.71 18112.63 18141.71 255.77 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE MIB 16614.5 16627 16614.5 16627 219.53 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE MIB TR EUR 35055.9 - 35055.9 35055.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 4871.9 4856.19 4856.19 4871.9 8.21 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Ireland 320.58 - 320.58 320.58 15.30 4.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ISEQ 20 Price 856.94 - 856.94 856.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
ISEQ Small Capital 1605.36 - 1605.36 1605.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1268.5 - 1261.34 1268.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Iceland Mid Cap PI 62.98 - 62.79 63.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ICEX All Share Total Return 669.86 - 666.08 669.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Iceland Small Cap PI 202.77 - 199.99 202.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1329.78 - 1329.78 1329.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 11670.09 11674.06 11622.28 11674.06 59.60 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Tag Along 15807.94 15805.39 15721.16 15807.94 97.76 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Brazil Index 30477.08 30485.27 30339.46 30485.27 172.27 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Small Cap Index 1634.63 1635.42 1618.28 1635.42 21.26 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Brazil broad-Based 2856.35 2856.74 2841.94 2856.74 17.95 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Mid-Large Cap Index 1394.17 1394.3 1388.03 1394.3 7.57 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
Bovespa 72253.46 72268.73 72022.71 72268.73 386.69 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 877.2 876 876 877.2 9.20 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE 250 14385.95 14321.23 14321.23 14385.95 50.85 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE 350 3010.9 3004.14 3004.14 3010.9 27.58 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE SmallCap 4160.97 4156.9 4156.9 4160.97 6.22 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE All-Share 2972.51 2965.69 2965.69 2972.51 26.03 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE AIM All Share 663.44 663.32 663.32 663.44 1.53 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE TechMARK Focus 4435.46 4428.91 4428.91 4435.46 0.04 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE 100 5427.4 5417.4 5417.4 5427.4 52.82 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4902.23 4930.17 4902.23 4930.17 17.79 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BEL 20 GR 8059.22 8062.55 8059.22 8062.55 108.86 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BEL Small 10655.39 10638.49 10638.49 10655.39 18.70 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BEL 20 Net Return 6168.82 6169.44 6168.82 6169.44 83.32 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BEL 20 2852.6 2853.2 2852.6 2853.2 42.80 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 89.78 - 89.78 89.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
BGTR30 432.88 - 432.88 432.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
BSE SOFIX 417.64 - 417.64 417.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1330.83 - 1324.05 1330.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۰
DSE Broad 4008.28 - 3979.56 4008.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1551.35 - 1551.35 1551.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۰
BSE Domestic Company 7487.64 - 7487.64 7487.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۰
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 595.05 - 595.05 595.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Sarajevo 10 736.72 - 736.72 736.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Sarajevo 30 1272.38 - 1272.38 1272.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 14043.64 13918.18 13861.22 14072.76 496.76 3.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
KMI All Shares 14987.09 14910.73 14878.17 15080.13 477.75 3.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Karachi All Share 22445.88 22350.61 22350.61 22635.76 456.68 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Karachi Meezan 30 49739.1 49253.46 49027.12 49746.85 1926.71 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Karachi 100 31641.65 31427.32 30782.67 31778.93 858.99 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Pakistan 796.46 - 796.46 796.46 32.75 4.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 2800.8 - 2771.06 2833.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
PSI 20 3993.57 - 3960.99 4041.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 70.68 - 70.68 70.68 1.41 1.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima Select 17447.03 17447.11 17446.94 17454.42 32.17 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
S&P Lima General 13785.72 13782.46 13782.2 13811.3 28.43 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
S&P Peru Select 359.8 359.79 359 359.8 1.72 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
S&P Lima Corporate Gov 146.52 146.72 146.52 146.72 0.38 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1767.9 - 1767.9 1767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 218.36 217.96 217.96 218.81 0.96 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
SET 50 769.84 763.68 763.13 777.24 2.05 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
SET 100 1677.67 1664.82 1663.78 1693.27 5.15 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE SET Mid Cap 1556.2 1548.37 1547.35 1561.9 2.18 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE SET Shariah 926.36 915.39 915.15 932.15 12.19 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE SET All-Share 1281.62 1271.01 1269.99 1286.68 3.93 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE SET Large Cap 1236.03 1223.49 1222.94 1239.74 4.68 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE SET Mid Small Cap 1484 1476.37 1475.13 1488.41 4.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
SET 1141 1134.32 1133.33 1150.28 2.73 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 371.95 - 371.95 371.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
TPEx 118.6 - 117.49 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
TPEx 50 147.4 - 145.87 147.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
TSEC Taiwan 50 7548.18 - 7548.18 7622.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7042.44 - 7017.17 7053.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
Taiwan Weighted 9663.63 - 9663.63 9721.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 106941.76 106352.72 106352.72 106941.76 278.76 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BIST 50 84901.32 84497.07 84497.07 84901.32 130.35 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BIST 100-30 128508.07 128275 128275 128508.07 9.66 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BIST All-100 180092.18 180146.6 180092.18 180146.6 235.37 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BIST All Shares 94629.4 94240.41 94240.41 94629.4 137.33 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BIST 100 89689.76 89277.34 89277.34 89689.76 178.88 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6337.93 - 6337.93 6442.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Tunindex20 2729.26 - 2729.26 2775.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 380510.47 - 380510.47 380510.47 2911.91 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
JSE All Jamaican Composite 417500.16 - 417500.16 417500.16 3216.72 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1571.04 - 1571.04 1571.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۰
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 774.21 776.8 774.21 776.8 6.64 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Czech Republic 826.61 - 826.61 826.61 15.05 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
PX-GLOB 1075.16 - 1075.16 1075.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
OETOB Czech Traded (CZK) 867.91 - 867.91 867.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
OETOB Czech Traded (EUR) 860.22 - 860.22 860.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
OETOB Czech Traded (USD) 939.71 - 939.71 939.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SZSE Component 10110.11 10110.63 10096.11 10189.33 69.09 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
SSE 100 5263.45 5263.23 5260.67 5303.82 30.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Shanghai SE A Share 2896.62 2897.77 2892.62 2910.9 17.47 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Shanghai 2763.99 2765.07 2760.16 2777.6 16.65 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
China A50 12698.12 12701.39 12665.99 12743.54 66.53 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
S&P/CITIC50 3270.29 - 3270.29 3270.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
S&P/CITIC300 3215.44 - 3215.44 3215.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 436.21 437.43 436.21 437.43 1.19 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Copenhagen Benchmark 1605.48 1610.73 1605.48 1610.73 7.70 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Copenhagen Small Cap 237.5 237.69 237.5 237.69 0.78 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Copenhagen All shares 1443.06 1448.59 1443.06 1448.59 5.79 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMXC20 1060.05 1064.1 1060.05 1064.1 4.78 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 122.29 - 122.29 122.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۰۰
Rwanda All Share 150.23 - 150.23 150.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4513.78 4486.22 4486.22 4513.78 42.91 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Russian VIX 65.24 67.72 65.24 68.4 4.64 7.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
RTS Standard 17041.18 16911.74 16911.74 17041.18 171.88 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
MICEX 2570.29 2551.75 2551.75 2570.29 24.34 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
RTSI 1047.46 1036.83 1036.83 1047.46 13.40 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7425.44 - 7425.44 7425.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Bucharest BET-XT 683.44 - 683.44 683.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 4229 - 4229 4229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
LSE EN 403.74 - 403.74 403.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 763.88 - 763.88 763.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
Zimbabwe Industrial 1519.79 - 1519.79 1519.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1325.13 1316.16 1316.16 1349.04 4.74 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
JASDAQ 126.9 126.6 126.6 129.87 1.85 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
JASDAQ 20 3026.09 3015.62 3015.62 3135.4 73.94 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Topix 100 867.34 861.41 861.41 880.64 0.26 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Topix 500 1030.24 1023.35 1023.35 1047.97 2.08 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Topix 1000 1250.81 1242.42 1242.42 1273.07 3.83 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
JPX-Nikkei 400 11909.84 11829.69 11829.69 12108.08 20.99 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
TOPIX Composite 1675.43 1664.15 1664.15 1705.28 5.99 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Nikkei 225 17820.19 17788.5 17660.5 17970.5 1.47 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Nikkei 300 279.49 - 279.49 279.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
Nikkei 1000 1608.56 - 1608.56 1608.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
Nikkei JQ Average 2904.95 - 2904.95 2904.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
Nikkei Volatility 50.28 - 50.28 50.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
Nikkei 500 1840.01 - 1840.01 1840.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۰
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STI Index 2393.87 2386.88 2386.88 2442.42 59.16 2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Singapore 252.97 - 252.97 252.97 1.25 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
MSCI Singapore 277.18 - 277.18 277.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1418.86 1420.39 1418.86 1420.39 4.21 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Stockholm 535.88 535.65 535.65 535.88 0.60 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Stockholm Mid Cap 728.81 727.71 727.71 728.81 1.44 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Stockholm Benchmark 473.11 473.34 473.11 473.34 1.48 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Stockholm Small Cap 736.36 735.88 735.88 736.36 5.11 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMXS30 1422.92 1424.46 1422.92 1424.46 4.27 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 9266 9251 9251 9266 4.96 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Switzerland 502.9 - 502.9 502.9 4.01 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Swiss Mid Price 2150.97 - 2150.97 2150.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 11101.49 - 11101.49 11101.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 4532.77 - 4532.77 4532.77 9.27 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
IPSA Select 3559.25 - 3559.25 3559.25 13.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
IGPA General 17814.64 - 17814.64 17814.64 53.92 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 645.49 - 645.49 645.49 0.46 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 444.9 - 444.9 444.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 903.41 - 903.41 903.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Tadawul All Share 6749.69 - 6652.82 6749.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3383.54 - 3383.54 3383.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3300.7 3297.87 3297.87 3300.7 16.99 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC Small 7862.7 7868.73 7862.7 7868.73 19.88 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC Mid 60 9607.52 9622.05 9607.52 9622.05 0.30 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC Next 20 8785.78 8798.75 8785.78 8798.75 35.97 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC Large 60 4634.82 4629.91 4629.91 4634.82 25.87 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC All Shares 5136.95 5138 5136.95 5138 23.45 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC Mid & Small 9356.66 9369.69 9356.66 9369.69 3.55 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC All-Tradable 3232.94 3230.25 3230.25 3232.94 16.28 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Next 150 2012.7 2014.82 2012.7 2014.82 5.05 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
EuroNext 100 828.12 827.59 827.59 828.12 4.72 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
CAC 40 4191.98 4177.15 4177.15 4191.98 28.98 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 498.9 - 495.14 498.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 7626.42 7645.94 7626.42 7645.94 47.27 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Helsinki 25 3269.33 3273.05 3269.33 3273.05 24.89 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Helsinki Cap PI 5319.73 5333.03 5319.73 5333.03 34.92 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Helsinki Mid Cap 281.47 281.41 281.41 281.47 0.92 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Helsinki Benchmark 40.64 40.73 40.64 40.73 0.28 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Helsinki Small Cap PI 355.21 355.06 355.06 355.21 0.70 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 5346.97 5327.44 5324.13 5346.97 4.66 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
FTSE Philippines 455.13 - 455.13 455.13 6.23 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
PHS All Shares 3278.81 - 3278.81 3278.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 29.73 - 29.73 29.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Cyprus Alternative Market 702.01 - 702.01 702.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Cyprus Main and Parallel Market 47.12 - 47.12 47.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2209.51 2209.95 2179.04 2210.14 7.59 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 8458.32 - 8215.77 8458.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
QE All Shares 2639.35 - 2553.75 2639.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 5923.24 - 5707.9 5923.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 8679.79 - 8679.79 8679.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۰۰
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX MidCap 723.06 723.04 719.48 723.06 3.62 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
S&P/TSX Small Cap 364.65 364.6 363.16 364.65 3.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
S&P/TSX 13097.84 13079.94 13079.94 13110.71 93.19 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
S&P/TSX 60 800.81 795.45 795.45 800.81 6.73 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
S&P/TSX Venture 386.16 385.99 385.99 386.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
S&P/TSX Equity 16914.22 - 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 573.01 572.9 565.06 575.57 5.31 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KQ 100 1223.9 1223.5 1208.29 1233.45 6.27 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KRX 100 3747.36 3751.57 3715.45 3777.48 4.59 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI 50 1606.64 1608.52 1593.24 1619.42 1.79 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI 100 1782.46 1784.55 1767.59 1797.48 2.08 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI 200 231.7 231.92 229.71 233.66 0.14 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI Large Sized 1711.73 1713.69 1697.73 1726.58 2.55 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI Small Sized 1405.37 1404.12 1387.95 1405.37 14.50 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI Medium Sized 1726.58 1721.89 1701.57 1726.58 17.18 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
KOSPI 1725.44 1726.51 1709.77 1737.9 0.58 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
FTSE Korea 256.83 - 256.83 256.83 6.01 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1471.92 - 1471.92 1471.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
CROBEX10 915.77 - 915.77 915.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Colombia 3317.42 - 3317.42 3317.42 167.52 5.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
COLCAP 1114.43 1095.4 1095.4 1114.43 30.30 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
COLEQTY 776.85 759.83 759.83 776.85 19.78 2.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE NSE Kenya 15 169.18 168.97 168.46 169.18 2.20 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE NSE Kenya 25 180.87 181.54 180.45 181.54 2.98 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Kenya NSE 20 1967.93 - 1967.93 1967.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
Nairobi All Share 133.25 - 133.25 133.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 602.75 599.04 599.04 602.75 1.34 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BDL STOCK IX 69.18 - 69.18 69.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۰
Beirut Stock 66.67 - 66.67 66.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 41087.58 41210.66 41087.58 41210.66 131.93 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
WIG30 1716.25 1708.63 1708.63 1716.25 2.99 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
mWIG40 2864.99 2871.5 2864.99 2871.5 5.61 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
sWIG80 10162.35 10189.68 10162.35 10189.68 4.68 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
WIG20 1488.95 1479.97 1479.97 1488.95 2.60 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3866.86 - 3866.86 3866.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1329.72 1327.5 1325.39 1329.75 1.18 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia ACE 3844.95 3843.26 3843.26 3977.32 121.53 3.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE BM Mid 70 10731.26 10715.16 10695.24 10766.34 13.50 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Malaysia Top 100 9084.54 9073.07 9058.99 9094.65 11.99 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Malaysia 184.31 - 184.31 184.31 1.33 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 3026.15 - 3026.15 3026.15 14.25 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۳۰
BUMIX 2848 - 2848 2848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
HTX (EUR) 3093.15 - 3093.15 3093.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
HTX (HUF) 7285.49 - 7285.49 7285.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
HTX (USD) 3378.96 - 3378.96 3378.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Budapest SE 32361.34 - 32361.34 32361.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 7755.92 - 7755.62 7846.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
FTSE CSE Morocco 15 8419.08 - 8419.08 8483.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Moroccan All Shares 9559.86 - 9559.5 9668.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
FTSE CSE Morocco All-Liquid 8125.21 - 8125.21 8221.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 20 Capped 10983.85 - 10983.85 10983.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
EGX 70 995.86 - 995.86 995.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
EGX 30 9455.38 - 9424.49 9480.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 100 1024.34 - 1018.04 1026.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 - 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 16843.38 - 16843.38 16843.38 82.32 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 1938.33 1945.81 1932.29 1945.81 6.36 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
IPC CompMx 275.34 276.38 274.47 276.38 0.44 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
IPC 33590.62 33716.09 33471.64 33716.09 81.56 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
FTSE BIVA Real Time Price 687.64 687.54 687.54 687.64 3.19 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10039.86 - 10039.86 10039.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
MNSE 10 654.07 - 654.07 654.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 886.2 - 886.2 886.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
NSX Local 558.2 - 558.2 558.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۰
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 656.28 653.47 653.47 656.28 1.10 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OBX Price 367.64 368.46 367.64 368.46 2.34 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OMX Oslo 20 464.97 462.52 462.52 464.97 0.14 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
OSE Benchmark 711.94 708.58 708.58 711.94 1.07 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Oslo All Share 784.64 784.6 784.6 784.64 4.07 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 893.69 - 887.15 893.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
NSE All Share 21121.2 - 20977.23 21121.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 328.26 328.17 326.93 330.11 1.14 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
DJ New Zealand 301.69 301.72 299.71 301.8 2.05 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
NZX 50 9935.18 9873.85 9873.85 9951.15 64.62 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
NZX All 1635.33 1625.66 1625.66 1638.54 10.69 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
NZX MidCap 4533.37 4521.59 4489.91 4534.51 57.28 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
NZX SmallCap 10930.9 10963.99 10930.9 11032.7 7.75 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۰
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 646.35 648.89 646.35 648.89 4.57 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
AEX All Share 667.44 667.3 667.3 667.44 4.90 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
AMS Small Cap 668.27 668.75 668.27 668.75 9.86 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
AEX Volatility 54.25 54.07 54.07 54.25 0.73 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Next 150 2012.7 2014.82 2012.7 2014.82 5.05 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
EuroNext 100 828.12 827.59 827.59 828.12 4.72 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
AEX 474.55 473.71 473.71 474.55 3.73 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 56.9575 57.4925 56.9575 59.6225 3.10 5.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty 100 8292.8 8275.6 8253.4 8320.4 111.35 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty 200 4222.65 4213.9 4202.6 4233.85 53.05 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty 500 6681.45 6667.95 6650.7 6696.15 80.50 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BSE MidCap 10291.98 10249.3 10228.62 10301.15 48.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
S&P BSE-100 8234.83 8218.69 8198.87 8277.62 112.62 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
S&P BSE-200 3439.56 3431.58 3424.1 3453.7 43.94 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
S&P BSE-500 10597.95 10576.22 10553.77 10639.39 130.93 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BSE SmallCap 9470.46 9453.26 9384.43 9470.46 36.45 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty Next 50 20569.45 20443.9 20349.7 20569.45 95.10 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty Midcap 50 3062.5 3054.55 3046.75 3066.45 32.95 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty 50 Value 20 4219.7 4203.85 4172.05 4219.7 10.85 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
NIFTY Free Float Midcap 100 11418.1 11388.55 11327.1 11418.1 52.85 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
NIFTY Free Float Smallcap 100 3510.4 3504.3 3485.4 3510.4 30.20 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
S&P BSE ALLCAP 3004.69 2998.8 2991.45 3011.6 36.21 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty Smallcap 250 3153.2 3147.95 3130.9 3153.2 17.10 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty 50 8132.9 8121.4 8103.15 8172.8 120.90 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
BSE Sensex 27786.18 27744.94 27726.13 27984.61 479.13 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Nifty 50 USD 3780.43 - 3780.43 3780.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 16686.85 16660.22 16627.27 16749.95 132.61 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Hang Seng CCI 3596.9 3597.95 3576.89 3597.95 5.74 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Hang Seng CEI 9474.54 9467.23 9439.7 9494.5 52.02 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE CHI Hong Kong 10799.07 10777.95 10755.91 10810.19 57.35 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1602.78 1597.14 1595.23 1607.14 15.83 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
Hang Seng 23173.25 23134.25 23023.5 23173.25 106.81 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 117920.12 - 117920.12 117920.12 12304.33 11.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 701.8 697.72 691.37 701.8 21.57 3.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
HNX 97.79 97.72 96.37 97.87 2.18 2.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
VN 30 649.15 645.75 639.44 649.15 20.36 3.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
VN100 625.3 621.76 615.65 625.3 18.80 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
HNX 30 174.04 - 174.04 174.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
FTSE Vietnam 279.81 - 279.81 279.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE Vietnam All 694.57 - 694.57 694.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1330.84 - 1330.84 1330.84 15.44 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 125.58 - 125.58 125.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BRVM Composite 134.27 - 134.27 134.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی