خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 224528.84 223388.23 221059.08 228885.39 3189.95 1.44% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Bolsa G 9488391 9417203 9313746 9639460 154874.00 1.66% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 69756.56 68407.02 68407.02 69756.56 1349.54 1.97% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE South Africa 3721.94 3756.45 3721.4 3756.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 8251.66 8187.46 8106.9 8290.6 64.20 0.78% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
SDAX 12858.53 13083.79 12786.51 13083.79 225.26 1.75% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
TecDAX 3227.81 3270.75 3221.35 3270.75 42.94 1.33% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Prime All Share 6113.86 6070.43 6009.8 6142.16 43.43 0.72% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
XETRA DAX Price 15216.19 15062.87 14933.38 15290.01 153.32 1.02% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Technology All Share 3952.96 4046.32 3952.96 4046.32 93.36 2.36% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
DAX 15216.19 15025.75 14933.38 15291.15 190.44 1.27% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Midcap 26864.77 27031.49 26592.59 27086.88 166.72 0.62% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Euro Stoxx 50 4195.7 4135.45 4119.42 4212.25 60.25 1.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Classic All Share 8998.91 9010.64 8870.3 9054.11 11.73 0.13% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1827.82 1803.56 1800.57 1832.56 30.05 1.67% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
DJ Utility 904.97 932.09 899.24 932.09 27.08 2.99% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
DJ Composite 10879.7 10848.4 10804.7 10913.3 79.80 0.74% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
SmallCap 2000 1787.4 1771.24 1744.99 1797.2 28.45 1.62% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
DJ Transportation 13992.1 13964.5 13764.7 14065 222.70 1.62% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
Dow 30 32612.04 32246.55 32244.58 32612.04 398.05 1.24% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
Nasdaq 11938.33 11717.28 11675.54 11938.33 272.07 2.33% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
S&P 500 4016.9 3960.28 3951.57 4016.9 67.15 1.70% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
Nasdaq 100 12851.03 12581.39 12562.61 12851.03 299.89 2.39% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
S&P 500 VIX 20.82 23.24 20.3 24.15 3.38 16.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
NYSE Composite 14662.5 14777.7 14599 14777.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NYSE AMEX Composite 3943.8 3999.7 3924.7 3999.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX ( اتریش ) 3206.15 3183.34 3140.9 3240.63 65.25 2.08% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۴۳
ATX 3183.34 3205.91 3140.9 3237.38 42.44 1.35% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
ATX 5 1410.41 1404.55 1391.34 1410.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ATX Prime 1594.78 1589.88 1582.52 1594.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Austria 315.11 324.53 313.04 324.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Immobilien ATX EUR 272.52 265.51 265.24 272.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
New Europe Blue Chip EUR 1019.68 1015.48 1008.7 1019.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2645.29 2578.95 2574.25 2645.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Amman SE AllShare 5135.02 4875.1 4875.1 5135.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 9009.3 8894.84 8833.1 9091.51 114.46 1.29% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
General Madrid 896.34 888.62 878.75 904.39 7.72 0.87% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
IBEX Small Cap 8057 8251.6 8057 8251.6 194.60 2.42% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
IBEX Medium Cap 13455.4 13533.4 13369.3 13533.4 78.00 0.58% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE Latibex   2169.4 2226.9 2160.2 2226.9 57.50 2.65% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
VIBEX 22.9 20.6 20.6 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX Midcap 50 8620.8 8648.2 8499.9 8660.5 120.90 1.42% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX 20 3936.2 3958.2 3888.5 3968.8 47.70 1.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX 50 6868.8 6889.7 6774.5 6905.2 94.30 1.39% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX 100 5874.2 5892.2 5793.3 5902.9 80.90 1.40% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX 200 6994.8 7015.6 6898.5 7026.4 96.30 1.40% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX 300 6952.9 6970.7 6856.5 6980.9 96.40 1.41% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ASX All Ordinaries 7188.2 7200.7 7085.1 7211.4 103.10 1.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ASX Small Ordinaries 2737.3 2732.9 2697.2 2737.3 40.10 1.49% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX All Australian 50 6879.9 6900 6785.9 6915.7 94.00 1.39% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ASX All Australian 200 6971.4 6990.5 6875.3 7000.5 96.10 1.40% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1866.78 1869.79 1862.3 1871.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 317.24 309.65 309.37 317.24 7.59 2.45% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1179.66 1186.36 1174.39 1186.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 175.60 175.60 175.60 175.60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
Ecuador General Adj 1278.71 1278.71 1278.71 1278.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 9520.77 9604.11 9511.59 9604.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
DFM General 3310.33 3344.12 3310.33 3344.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 924.25 929.99 915.57 929.99 8.68 0.95% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
IDX Composite 6678.24 6691.61 6612.49 6691.61 65.75 0.99% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Indonesia 3459.43 3549.67 3459.43 3549.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
IDX Kompas 100 1138.76 1142.61 1126.02 1142.61 12.74 1.13% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
IDX PEFINDO-25 247.84 246.57 245.66 247.84 2.18 0.89% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1151.89 1090.63 1090.63 1152.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2549.9 2498.1 2489.2 2564.8 51.80 2.07% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE IT Mid Cap 42814.28 42433.02 42429.64 43413.91 381.26 0.90% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE IT Small Cap 29961.71 29955.87 29577.56 30098.23 5.84 0.02% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE Italia All Share 28686.08 28303.73 28053.83 28840.8 382.35 1.35% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE MIB TR EUR 58968.58 61331.06 58804.13 61331.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 8332.16 8254.36 8167.5 8377.97 77.80 0.94% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE Ireland 400.42 410.1 393.46 410.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ISEQ 20 Price 1362.86 1392.89 1362.86 1392.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ISEQ Small Capital 1770.66 1761.11 1729.73 1770.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Iceland 6 PI ISK 2539.42 2514.86 2514.86 2566.82 24.56 0.98% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Iceland Mid Cap PI 123.23 123.89 121.99 125.13 0.66 0.54% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
ICEX All Share Total Return 1294.81 1291.22 1288.86 1310.35 3.59 0.28% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
ICEX Main 2282.8 2277.47 2272.3 2311.05 5.33 0.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Iceland Small Cap PI 403.6 403.48 397 409.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1898.89 1901.87 1886.35 1901.87 12.54 0.66% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 100588 103435 100543 103435 486.00 0.48% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Brazil 50 16905.91 17342.24 16903.05 17342.24 94.84 0.56% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Tag Along 22359.71 22935.38 22344.87 22935.38 85.46 0.38% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Brazil Index 42677.41 43835.7 42655.22 43835.7 229.45 0.54% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Small Cap Index 1809.07 1884.97 1803.96 1884.97 18.03 1.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Brazil broad-Based 3986.15 4098.02 3983.17 4098.02 21.98 0.55% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Mid-Large Cap Index 2009.52 2062.08 2008.59 2062.08 9.84 0.49% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1224.8 1207 1198.3 1226.2 17.80 1.47% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE 100 7566.84 7458.29 7403.85 7578.02 108.55 1.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE 250 18757.79 18820.3 18495.13 18820.3 62.51 0.33% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE 350 4165.39 4125.06 4080.06 4173.2 40.33 0.98% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE AIM 100 3837.58 3886.24 3788.67 3886.24 48.66 1.27% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3666.07 3659.7 3630.99 3708.5 35.08 0.97% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BEL Mid 6554.8 6519.54 6460.62 6597.91 94.18 1.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BEL 20 GR 11175.7 11191.15 11068.76 11296.24 106.94 0.97% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BEL Small 11425.97 11436.76 11261.86 11445.6 164.11 1.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BEL 20 Net Return 8362.76 8374.33 8282.74 8452.96 80.02 0.97% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 139.54 141.97 138.28 141.97 2.43 1.74% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BGTR30 720.85 725.19 716.96 725.19 4.34 0.60% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BSE SOFIX 607.58 621.93 595.64 621.93 14.35 2.36% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2215.18 2220.62 2215.18 2220.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
DSE Broad 6213.37 6222.9 6204.18 6222.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7869.58 7869.63 7869.58 7881.43 0.05 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
BSE Foreign Company 1564.43 1564.43 1564.43 1564.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳:۵۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 810.9 811.69 808.18 811.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Sarajevo 10 1056.77 1050.05 1044.01 1056.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Sarajevo 30 1754.21 1767.53 1754.21 1767.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 15423.07 14915.75 14908.8 15423.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Karachi 100 41565.63 40376.1 40370.37 41565.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Pakistan 750.86 727.83 713.95 750.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KMI All Shares 19780.73 19227.55 19227.31 19780.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Karachi All Share 27245.46 26680.46 26680.46 27245.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Karachi Meezan 30 71483.72 69540.17 69514.18 71483.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5833.88 5815.78 5769.33 5906.5 18.10 0.31% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
PSI All Share GR 4389.53 4406.53 4375.34 4448.67 17.00 0.39% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 29777.82 29858.14 29777.82 29868.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P Peru Select 555.28 562.13 555.28 562.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P Lima General 21430.39 21434.58 21430.39 21445.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1873.07 1889.01 1853.13 1889.01 15.94 0.85% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 538.27 529.56 526.61 538.27 11.66 2.21% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
SET 1563.67 1585.08 1555.45 1586.06 8.22 0.53% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
SET 50 940.4 956.67 933.94 956.78 6.46 0.69% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
SET 100 2107.28 2139.67 2092.58 2140.37 14.70 0.70% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE SET Mid Cap 2215.93 2225.25 2198.17 2232.59 17.76 0.81% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE SET Shariah 1196.69 1216.61 1188.68 1216.82 8.01 0.67% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE SET All-Share 1727.59 1748.98 1715.49 1749.66 12.10 0.71% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE SET Large Cap 1572.65 1600.13 1562.87 1601.23 9.78 0.63% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE SET Mid Small Cap 2295.46 2304.82 2276.47 2312.64 18.99 0.83% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TSEC Taiwan 50 11638.85 11841.29 11638.85 11841.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
TPEx 205.07 208.19 205.07 208.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
TPEx 50 225.35 228.86 225.35 228.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
MSCI Taiwan 589.15 599.51 589.15 599.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Taiwan Weighted 15452.96 15760.46 15419.97 15760.46 32.99 0.21% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 8070.74 8013.47 8005.74 8078.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Tunindex20 3573.48 3533.75 3532 3573.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 327642 321896 321896 327642 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
JSE All Jamaican Composite 370614 362933 362933 370614 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1970.89 1987 1970.89 1987 16.11 0.82% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1328.68 1330.72 1324.55 1348.92 4.13 0.31% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
PX-GLOB 1702.37 1707.46 1686.49 1707.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Czech Republic 1623.24 1672.48 1623.24 1672.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1533.13 1572.82 1533.13 1572.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
OETOB Czech Traded (EUR) 1737.45 1798.49 1737.45 1798.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
OETOB Czech Traded (USD) 1830.31 1937.06 1830.31 1937.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 6431.08 6452.52 6378.17 6477.2 52.91 0.83% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
CSI 1000 6736.37 6840.33 6721.45 6840.33 14.92 0.22% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Shanghai 3250.55 3265.75 3234.91 3278.85 15.64 0.48% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
China A50 12894.12 13076.4 12841.31 13151.19 52.81 0.41% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/CITIC50 3421.66 3448.87 3399.64 3448.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/CITIC300 3592.3 3629.19 3590.27 3629.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
SZSE Component 11278.05 11496.93 11247.13 11508.32 30.92 0.27% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Shanghai SE A Share 3407.34 3423.23 3390.98 3436.99 16.36 0.48% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1933.59 1900.41 1891.75 1935.21 41.84 2.21% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Copenhagen 25 1748.49 1730.54 1720.22 1751.09 28.27 1.64% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Copenhagen Mid Cap 784.05 784.17 776.17 788.95 7.88 1.02% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Copenhagen Benchmark 3054.3 3002.79 2989.1 3058.32 65.20 2.18% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Copenhagen Small Cap 494.56 500.57 494.38 500.57 6.01 1.22% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Copenhagen All shares 2621.98 2584.39 2571.04 2625.48 50.94 1.98% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 142.94 142.89 142.89 142.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۸
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOEX 2393.88 2291.62 2291.62 2429.81 102.26 4.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
RTSI 980.02 941.47 941.47 996.24 38.55 4.09% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
MICEX 10 4483.29 4321.73 4321.73 4530.56 161.56 3.74% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
Russian VIX 32.76 30.78 30.76 32.76 1.69 5.44% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
RTS Standard 15200.37 14495.88 14495.88 15431.54 704.49 4.86% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 12215.86 12053.59 12053.59 12227.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Bucharest BET-XT 1062.77 1048.99 1048.99 1062.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 7515.07 7491.09 7491.09 7530.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
LSE EN 1254.42 1254.42 1254.42 1254.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۵۸
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 38200.14 40972.47 38200.14 40972.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ZSE Top 10 18886.24 23120.71 18886.24 23120.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ZSE Top 15 22221.37 26993.07 22221.37 26993.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ZSE Top 25 30606.32 36738.64 30606.32 36738.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ZSE All Share 31957.05 38025.14 31957.05 38025.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ZSE Small Cap 682470.19 672090.88 671319.25 682470.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
ZSE Medium Cap 65982.63 71972.52 65982.63 71972.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Zimbabwe Mining 33482.91 33482.91 33482.91 33482.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۷:۲۰
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1959.42 1962.93 1929.3 1966.19 30.12 1.56% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Topix 100 1294.9 1301.63 1277.72 1304.18 17.18 1.34% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Topix 500 1520.15 1523.95 1497.63 1526.64 22.52 1.50% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Topix 1000 1850.22 1853.85 1822.08 1857.03 28.14 1.54% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nikkei Volatility 19.42 20.48 19.42 22.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
JASDAQ 20 4168.45 4253.07 4135.83 4253.07 32.62 0.79% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nikkei 225 27333.79 27466.61 26945.67 27514.5 388.12 1.44% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nikkei 300 409.59 410.84 403.58 410.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nikkei 500 2559.98 2599.93 2553.26 2599.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
JPX-Nikkei 400 17654.48 17704.73 17392.22 17740.05 262.26 1.51% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nikkei JQ Average 3650.1 3650.1 3650.1 3650.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 168.85 165.3 165.3 168.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
BRVM Composite 207.12 203.73 203.73 207.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 9587.79 9604.43 9587.79 9699.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P Sri Lanka 20 2809.99 2800.75 2800.75 2851.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STI Index 3183.28 3220.98 3139.76 3225.09 43.52 1.39% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Singapore 331.4 333.66 329.78 334.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
MSCI Singapore 293.25 296.24 291.6 296.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2146.83 2128.2 2118.71 2152.86 18.63 0.88% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
OMX Nordic 40 2257.25 2226.48 2218.51 2261.86 30.77 1.38% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
OMX Stockholm 812.25 813.69 805.3 819.45 1.44 0.18% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
OMX Stockholm Mid Cap 1295.28 1334.95 1295.28 1334.95 39.67 3.06% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
OMX Stockholm Benchmark 694.01 691.47 687.37 699.06 2.54 0.37% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
OMX Stockholm Small Cap 1320.86 1351.81 1320.59 1351.81 30.95 2.34% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 10779.3 10698.5 10643.64 10843.9 80.80 0.76% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
Swiss Mid Price 2697.19 2662.41 2662.41 2702.4 34.78 1.31% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 14005.9 13927.74 13790.6 14064.5 78.16 0.56% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
FTSE Switzerland 575.06 578.68 569.94 578.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 7503.32 7135.52 7135.52 7612 144.04 1.96% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
IPSA Select 5278.31 5198.35 5170.09 5312.81 110.83 2.14% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
IGPA General 27558.61 26853.04 26853.04 27731.41 604.89 2.24% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 901.6 894.64 892.18 901.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 645.14 645.14 645.14 645.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1356.49 1347.2 1347.2 1356.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Tadawul All Share 9976.65 10350.51 10218.12 9976.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NOMU Parallel Market Capped 19011.72 19094.44 18835.64 19094.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4898.16 4896.5 4860 4898.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 ( فرانسه ) 7031.09 7131.12 7013.14 7155.9 17.95 0.26% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۴۳
SBF 120 5452.89 5396.73 5363.61 5470.89 56.16 1.04% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Next 150 3012.56 2998.6 2955.4 3027.95 13.96 0.47% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC Small 12179.27 12253.54 12022.51 12253.54 74.27 0.61% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC Mid 60 14452.62 14381.53 14234.76 14522.25 71.09 0.49% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC Next 20 10986.94 10939.2 10821.41 11062.71 47.74 0.44% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
EuroNext 100 1325.34 1312.27 1303.56 1329.15 13.07 1.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC Mid & Small 14160.03 14111.1 13950.76 14222.32 48.93 0.35% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC 40 7131.12 7030.32 7013.14 7155.89 100.80 1.43% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC Large 60 7700.33 7618.52 7573.66 7726.29 81.81 1.07% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC All Shares 8873.06 8777.53 8739.97 8897.37 95.53 1.09% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CAC All-Tradable 5340.09 5285.86 5252.82 5357.62 54.23 1.03% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 662.83 650.09 644.37 662.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10666.55 10609.06 10512.24 10766.38 57.49 0.54% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Helsinki Cap PI 7616.82 7605.44 7539.57 7692.96 11.38 0.15% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Helsinki Mid Cap 407.1 412.81 406.99 412.81 5.71 1.40% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Helsinki 25 Growth 6796.08 6752.25 6700.27 6868.14 43.83 0.65% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Helsinki Benchmark 55.81 55.41 55.01 56.4 0.40 0.72% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Helsinki Small Cap PI 553.31 555.83 550.71 556.12 2.52 0.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Helsinki 25 4735.85 4706.32 4669.08 4786.2 29.53 0.63% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 3464.27 3499.97 3456.66 3516.25 7.61 0.22% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
PSEi Composite 6469.72 6546.27 6451.02 6591.3 18.70 0.29% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Philippines 567.36 576.9 567.36 576.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 76.74 77.08 73.06 77.08 3.68 5.04% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Cyprus Alternative Market 1056.52 1041.87 1037.2 1056.52 19.32 1.86% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Cyprus Main and Parallel Market 105.95 105.81 101.43 105.95 4.52 4.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3280.54 3255.6 3255.6 3280.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9910.09 9980.02 10006.11 9999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
QE All Shares 3304.5 3337.33 3265.09 3343.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6192.47 6164.49 6061.55 6192.47 130.92 2.16% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11893.28 11893.28 11893.28 11893.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۲:۴۷
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX MidCap 1177.79 1162.5 1162.5 1177.79 14.86 1.28% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
S&P/TSX Venture 608.94 602.2 602.2 608.94 2.10 0.35% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
S&P/TSX Small Cap 698.78 690.14 690.02 698.78 7.69 1.11% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
S&P/TSX 19748.66 19539.01 19519.43 19748.66 226.78 1.16% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
S&P/TSX 60 1186.35 1174.46 1172.68 1186.35 13.30 1.13% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 797.39 813.43 797.39 813.43 4.81 0.60% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KQ 100 1707.35 1753.25 1707.35 1753.25 9.17 0.54% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KRX 100 4902.37 4946.48 4863.76 4946.48 38.61 0.79% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI 100 2352.23 2368.65 2330.95 2368.65 21.28 0.91% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI 200 312.07 314.11 309.49 314.11 2.58 0.83% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Korea 345.4 347.19 345.4 349.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI Large Sized 2379.57 2399.19 2358.85 2399.19 20.72 0.88% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI Small Sized 2202.41 2211.58 2202.41 2221.85 7.85 0.36% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI Medium Sized 2656.53 2695.85 2656.53 2699.68 3.16 0.12% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI 2395.69 2416.96 2379.2 2416.96 16.49 0.69% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
KOSPI 50 2158.44 2176.04 2136.59 2176.04 21.56 1.01% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2214.59 2218.3 2214.59 2244.56 27.81 1.26% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
CROBEX10 1265.81 1267.29 1265.81 1280.37 13.01 1.03% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLCAP 1130.69 1118.43 1110.39 1137.93 12.26 1.10% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
COLEQTY 770.16 776.53 768.74 776.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Colombia 3621.59 3691.13 3578.2 3691.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1590.6 1522.34 1522.34 1590.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nairobi All Share 110.62 107.03 103.41 110.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE NSE Kenya 15 170.14 170.14 167.96 171.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
FTSE NSE Kenya 25 170.32 170.32 169.05 172.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 5574.81 4959.53 4959.53 5737.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
BLOM Stock 1994.97 1906.11 1906.11 2016.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Beirut Stock 41.01 41.01 41.01 41.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1191.82 1182.75 1182.15 1191.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 56989.76 57583.52 56451.04 57683.78 593.76 1.04% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۲
WIG20 1707.29 1724.46 1686.56 1730.42 17.17 1.01% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
WIG30 2100.41 2123.57 2078.08 2128.28 23.16 1.10% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
mWIG40 4403 4461.88 4402.71 4475.13 58.88 1.34% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
sWIG80 19736.77 19585.06 19510.66 19766.7 151.71 0.77% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 1004.39 999.72 1002.86 999.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3634.93 3578.48 3578.48 3634.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1411.73 1412.04 1401.81 1412.04 9.92 0.71% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Malaysia ACE 5248.94 5301.68 5218.73 5324.4 30.21 0.58% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Malaysia 196.18 198.77 196.18 199.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE BM Mid 70 13365.65 13289.13 13211.89 13365.65 153.76 1.16% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Malaysia Top 100 10028.88 10016.6 10000.79 9999.62 81.37 0.82% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3502.91 3466.69 3446.04 3502.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
HTX (EUR) 3314.83 3376.57 3309.25 3376.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
HTX (HUF) 8559.23 8657.74 8543.41 8657.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
HTX (USD) 3520.52 3620.19 3520.52 3620.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Budapest SE 40852.89 41343.62 40852.89 41343.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Hungary 3434.43 3560.01 3430.39 3560.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco 15 9563.61 9587.16 9424.95 9587.16 23.55 0.25% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Moroccan All Shares 10454.29 10486.44 10316.49 10486.44 32.15 0.31% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 8669.48 8701.24 8540.79 8701.24 31.76 0.37% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14704.18 15253.22 14704.18 15473.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
EGX 70 2558.65 2733.94 2558.65 2788.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
EGX 20 Capped 17277.14 17916.56 17277.14 18195.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/ESG Egypt 419.46 448.87 419.46 448.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 39583.35 37152.27 37152.27 39583.35 35.53 0.09% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3281.46 3258.37 3224.46 3288.23 23.09 0.71% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
IPC CompMx 440.82 438.16 433.49 441.91 2.66 0.61% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
S&P/BMV IPC 52860.65 52505.7 51925.61 52981.15 354.95 0.68% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
FTSE BIVA Real Time Price 1098.1 1091.87 1078.16 1100.09 6.23 0.57% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 14734.54 14595.3 14595.3 14734.54 7.30 0.05% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1535.6 1560.1 1525.6 1560.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NSX Local 524.3 524.8 524.2 524.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1073.18 1072.45 1060.76 1080.01 0.73 0.07% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OBX Price 541.62 541.24 535.35 545.08 0.38 0.07% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OMX Oslo 20 668.22 667.42 660.24 671.55 0.80 0.12% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
OSE Benchmark 1178.18 1178.8 1165.34 1185.11 0.62 0.05% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Oslo All Share 1335.18 1338.25 1321.73 1345.04 3.07 0.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE All Share 54936.11 54929.57 54883.16 54958.04 6.54 0.01% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
NSE 30 1962.34 1961.09 1960.31 1962.69 1.25 0.06% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 314.61 317.58 312.3 317.58 0.90 0.29% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
DJ New Zealand (USD) 361.82 366.67 356.96 366.67 0.41 0.11% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
NZX All 1810.17 1787.92 1778.05 1810.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NZX SmallCap 18004.28 17885.85 17819.84 18004.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NZX 50 11725.62 11586.93 11515.96 11725.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NZX MidCap 5309.6 5185.06 5178.38 5309.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX ( هلند ) 732.66 741.8 729.05 744.6 3.61 0.50% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۴۳
Next 150 3012.56 2998.6 2955.4 3027.95 13.96 0.47% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
EuroNext 100 1325.34 1312.27 1303.56 1329.15 13.07 1.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
AEX 732.66 741.8 729.05 744.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
AMX 954.63 942.02 936.42 955.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
AEX All Share 1003.04 1010.61 1003.04 995.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
AMS Small Cap 1239.9 1250.35 1228.08 1259.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 7189.3 7113.15 7113.15 7189.3 76.15 1.07% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Nifty 500 14420.85 14460 14317.1 14471.4 103.75 0.72% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
BSE MidCap 24122.14 24041.7 23842.05 24122.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P BSE-100 17392.1 17420.23 17253.88 17463.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P BSE-200 7314.85 7326.79 7253.75 7344.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P BSE-500 22972.64 23003.85 22778.79 23051.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
BSE SmallCap 27195.7 27181.06 26899.39 27247.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty Next 50 37787.35 37973 37512.45 38015.7 274.90 0.73% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
S&P BSE ALLCAP 6597.21 6605.85 6540.11 6621.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty Midcap 50 8487.7 8451.7 8392.2 8487.7 95.50 1.14% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty 50 Value 20 9140.75 9050.45 9022.8 9140.75 42.15 0.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NIfty smallcap 50 4127.95 4164.5 4100.25 4172.85 27.70 0.68% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty Smallcap 250 8855.6 8869.45 8779.8 8886.05 75.80 0.86% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NIFTY Free Float Midcap 100 30092.25 30040.6 29782.55 30102.6 309.70 1.04% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 9094.6 9114.4 9005.85 9135.85 88.75 0.99% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty 50 17100.05 17151.9 16988.4 17177.45 111.65 0.66% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
India VIX 14.7675 14.8075 14.7675 16.0075 1.24 8.40% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty 100 16964.8 17026.2 16852.9 17041.9 111.90 0.66% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty 200 8909.3 8935.3 8846.2 8943.7 63.10 0.71% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
BSE Sensex 58087.07 58214.59 57628.95 58356.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty Midcap 150 11354.25 11339.2 11245.6 11361.6 108.65 0.97% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 19518.59 19591.43 19000.71 19760 517.88 2.73% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE China 50 12709.41 12517.92 12517.92 12709.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Hang Seng CCI 3971.68 3926.21 3926.21 3971.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
Hang Seng CEI 6615.71 6639.99 6461.06 6699.12 146.06 2.26% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1563.72 1574.82 1540.66 1581.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE CHI Hong Kong 10770.32 10770.32 10559.54 10770.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۴۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 29762.34 29513.85 28833.84 29762.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1045.14 1040.54 1019.28 1045.14 22.04 2.15% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
HNX 204.47 203.96 201.58 205.07 2.85 1.41% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
VN 30 1047.71 1043.14 1019.43 1047.71 23.21 2.27% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
VN100 989.57 983.59 963.05 989.57 21.35 2.21% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
HNX 30 362.2 357.78 354.03 362.2 8.17 2.31% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Vietnam 334.81 334.76 327.04 334.81 7.77 2.38% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Vietnam All 1003.02 989.87 1000.86 989.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2533.42 2544.16 2499.44 2573.78 10.74 0.42% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
Athens General 1044.96 1043.35 1027.47 1058.69 1.61 0.15% ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۲۱
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین