شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس کلیه کشورها

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 346.21 - 346.21 346.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 122897.51 - 122897.51 124068.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 42339.82 - 42339.82 42339.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bolsa G 1834013 - 1834013 1834013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 52735.75 - 52735.75 52735.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE South Africa 3531.1 - 3531.1 3531.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE/JSE All Share 59001.87 - 59001.87 59001.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 7557.25 - 7557.25 7557.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SDAX 12542.22 - 12542.22 12542.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Midcap 28669.65 - 28669.65 28669.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TecDAX 3152.54 - 3152.54 3152.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5574.67 - 5574.67 5574.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
XETRA DAX Price 13526.13 - 13526.13 13526.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Classic All Share 9695.8 - 9695.8 9695.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Technology All Share 3811.58 - 3811.58 3811.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
DAX 13526.13 - 13526.13 13526.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Euro Stoxx 50 3808.26 - 3808.26 3808.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1489.62 - 1489.62 1489.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 908.3 - 908.3 908.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nasdaq 100 9173.73 - 9173.73 9173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
DJ Composite 9674.97 - 9674.97 9674.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NYSE Composite 14183.2 - 14183.2 14183.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 11278.85 - 11278.85 11278.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NYSE AMEX Composite 2576.39 - 2576.39 2576.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۳:۳۲
Dow 30 29348.1 - 29348.1 29348.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P 500 3329.62 - 3329.62 3329.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nasdaq 9388.94 - 9388.94 9388.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SmallCap 2000 1699.47 - 1699.47 1699.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P 500 VIX 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1429.33 - 1429.33 1429.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ATX Prime 1604.43 - 1604.43 1604.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Austria 305.6 - 305.6 305.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Immobilien ATX EUR 438.2 - 438.2 438.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Europe Blue Chip EUR 1205.22 - 1205.22 1205.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ATX 3172.52 - 3172.52 3172.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1873.1 1870.96 1864.7 1873.1 7.51 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Amman SE AllShare 3605.29 - 3605.29 3605.29 11.83 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 962.74 - 962.74 962.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IBEX Small Cap 7105.6 - 7105.6 7105.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IBEX Medium Cap 14152.3 - 14152.3 14152.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Latibex   2508 - 2508 2508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IBEX 35 9681.3 - 9681.3 9681.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3871.9 - 3871.9 3871.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 50 7004.8 - 7004.8 7004.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 100 5853.1 - 5853.1 5853.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 300 7021.3 - 7021.3 7021.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX Midcap 50 7622.5 - 7622.5 7622.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ASX All Ordinaries 7180.3 - 7180.3 7180.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ASX Small Ordinaries 3061.5 - 3061.5 3061.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX All Australian 50 6948.4 - 6948.4 6948.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX All Australian 200 7010 - 7010 7010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 200 7064.1 - 7064.1 7064.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1246.45 - 1244.61 1250.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KSX 15 4761.99 - 4761.99 4761.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Main 6234.5 - 6234.5 6234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Kuwait Parallel Market 5725.31 - 5725.31 5725.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 956.34 - 956.34 956.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5174 5180.4 5174 5185.83 5.12 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
DFM General 2863.09 2855.54 2837.3 2863.09 34.81 1.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1029.64 - 1029.64 1029.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Indonesia 3563.79 - 3563.79 3563.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IDX Kompas 100 1288.36 - 1288.36 1288.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IDX PEFINDO-25 320.55 - 320.55 320.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IDX Composite 6291.66 - 6291.66 6291.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 505.63 - 505.63 505.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1809.49 - 1809.49 1809.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2350.8 - 2350.8 2350.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE IT Mid Cap 41262.54 - 41262.54 41262.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE MIB TR EUR 50070.16 - 50070.16 50070.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE IT Small Cap 22982.79 - 22982.79 22982.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Italia All Share 26300.93 - 26300.93 26300.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE MIB 24141.07 - 24141.07 24141.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 437.68 - 437.68 437.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 7194.5 - 7194.5 7194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ISEQ 20 Price 1202.46 - 1197.65 1202.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
ISEQ Small Capital 2150.42 - 2137.25 2150.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1584.76 - 1584.76 1584.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 80.38 - 80.38 80.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 234.02 - 234.02 234.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ICEX All Share Total Return 816.58 - 816.58 816.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1639.7 - 1639.7 1639.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 19303.49 - 19303.49 19303.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Tag Along 26306.03 - 26306.03 26306.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil Index 50027.26 - 50027.26 50027.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Small Cap Index 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil broad-Based 4704.85 - 4704.85 4704.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mid-Large Cap Index 2263.35 - 2263.35 2263.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bovespa 118478.3 - 118478.3 118478.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1232.5 - 1232.5 1232.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE 250 21886.08 - 21886.08 21886.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE 350 4311.06 - 4311.06 4311.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SmallCap 6066.18 - 6066.18 6066.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE All-Share 4257.93 - 4257.93 4257.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE AIM All Share 974.85 - 974.85 974.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE TechMARK Focus 6075.94 - 6075.94 6075.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE 100 7674.56 - 7674.56 7674.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 6151.63 - 6151.63 6151.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL 20 GR 11302.2 - 11302.2 11302.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL Small 14038.84 - 14038.84 14038.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL 20 Net Return 8651.38 - 8651.38 8651.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL 20 4007.2 - 4007.2 4007.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 114.02 - 114.02 114.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BGTR30 524.73 - 524.73 524.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BSE SOFIX 580.1 - 580.1 581.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1487.25 1481.45 1458.61 1487.25 80.66 5.73% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۲۶
DSE Broad 4382.06 4361.43 4296.33 4382.06 232.24 5.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۲۶
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1551.35 - 1551.35 1551.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
BSE Domestic Company 7521.17 - 7521.17 7521.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 618.5 - 618.5 618.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sarajevo 10 788.1 - 788.1 788.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sarajevo 30 1314.81 - 1314.81 1314.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19997.27 - 19997.27 19997.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Pakistan 1266.5 - 1266.5 1266.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KMI All Shares 20240.95 - 20240.95 20240.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Karachi All Share 29998.45 - 29998.45 29998.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Karachi Meezan 30 70276.42 - 70276.42 70276.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Karachi 100 43167.77 - 43167.77 43167.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3467.79 - 3467.79 3467.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PSI 20 5307.98 - 5307.98 5307.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 129.36 - 129.36 129.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima Select 26622.17 - 26622.17 26622.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Peru Select 540.63 - 540.63 540.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima General 20727.28 - 20727.28 20727.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima Corporate Gov 219.84 - 219.84 219.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2077.95 - 2066.32 2077.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 308.8 - 308.8 308.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SET 50 1081.22 - 1081.22 1081.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SET 100 2366.43 - 2366.43 2366.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Mid Cap 2229.13 - 2229.13 2229.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Shariah 1218.97 - 1218.97 1218.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET All-Share 1815.98 - 1815.98 1815.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Large Cap 1733.07 - 1733.07 1733.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Mid Small Cap 2153.28 - 2153.28 2153.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SET 1602.66 - 1602.66 1602.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 149.87 - 149.87 149.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TPEx 50 183.19 - 183.19 183.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MSCI Taiwan 463.58 - 463.58 463.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TSEC Taiwan 50 9408.38 - 9408.38 9408.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8867.85 - 8867.85 8867.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Taiwan Weighted 12090.29 - 12090.29 12090.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 147228.25 - 147228.25 147228.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST 50 115624.33 - 115624.33 115624.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST 100-30 163884.6 - 163884.6 163884.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST All-100 226812.15 - 226812.15 226812.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST All Shares 127091.99 - 127091.99 127091.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST 100 121474.75 - 121474.75 121474.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6903.63 - 6903.63 6903.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Tunindex20 3018.89 - 3018.89 3018.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 497578.97 - 497578.97 497578.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JSE All Jamaican Composite 546364.44 - 546364.44 546364.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2209.25 - 2209.25 2209.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1132.99 - 1132.99 1132.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PX-GLOB 1521.02 - 1521.02 1521.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Czech Republic 1183.18 - 1183.18 1183.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1318.62 - 1315.83 1318.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1426.45 - 1423.31 1426.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
OETOB Czech Traded (USD) 1582.65 - 1582.65 1585.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5698.8 - 5698.8 5698.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/CITIC50 3645.95 - 3645.95 3645.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۲
S&P/CITIC300 3443.29 - 3443.29 3443.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۲
Shanghai SE A Share 3222.53 - 3222.53 3222.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Shanghai 3075.5 - 3075.5 3075.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SZSE Component 10954.39 - 10954.39 10954.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
China A50 14393.72 - 14393.72 14393.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 558.54 - 558.54 558.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Copenhagen Benchmark 1791.75 - 1791.75 1791.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Copenhagen Small Cap 277.37 - 277.37 277.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Copenhagen All shares 1647.65 - 1647.65 1647.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMXC20 1178.19 - 1178.19 1178.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 123.02 - 123.02 123.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Rwanda All Share 151.17 - 151.17 151.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 5626.17 - 5626.17 5626.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Russian VIX 17.92 - 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
RTS Standard 21769.54 - 21769.54 21769.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MICEX 3196.88 - 3196.88 3196.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
RTSI 1637.75 - 1637.75 1637.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 10087.42 - 10087.42 10087.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bucharest BET-XT 933.4 - 933.4 933.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 410.42 - 410.42 410.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 4257.65 - 4257.65 4257.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 324.13 - 323.49 324.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۴
Zimbabwe Industrial 793.43 - 789.57 793.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1735.44 - 1735.44 1735.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JASDAQ 175.82 - 175.82 175.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JASDAQ 20 4611.81 - 4611.81 4611.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 100 1120.36 - 1120.36 1120.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 500 1341.53 - 1341.53 1341.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 300 353.73 - 353.73 353.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 500 2280.16 - 2280.16 2280.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 1000 1636.59 - 1636.59 1636.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 1000 2065.14 - 2065.14 2065.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JPX-Nikkei 400 15543.62 - 15543.62 15543.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TOPIX Composite 2194.06 - 2194.06 2194.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei JQ Average 3920.58 - 3920.58 3920.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei Volatility 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 225 24041.26 - 24041.26 24041.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 139.12 - 139.12 139.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BRVM Composite 150.89 - 150.89 150.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5932.92 - 5932.92 5932.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 342.86 - 342.86 342.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MSCI Singapore 378.35 - 378.35 378.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
STI Index 3281.03 - 3281.03 3281.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1747.03 - 1747.03 1747.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm 704.96 - 704.96 704.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 1028.94 - 1028.94 1028.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 608.49 - 608.49 608.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 998.06 - 998.06 998.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMXS30 1825.94 - 1825.94 1825.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2838.2 - 2812.2 2838.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
FTSE Switzerland 588.23 - 588.23 588.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 12996.66 - 12828.27 12996.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SMI 10841.82 - 10841.82 10841.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6279.47 - 6279.47 6279.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
IPSA Select 4992.66 - 4971.96 4992.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۰۴
IGPA General 24392.02 - 24392.02 24392.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 803.2 - 803.2 803.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 482.13 - 482.13 482.13 4.48 0.93% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8449.29 8449.53 8449.29 8485.53 10.51 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4060.55 - 4060.55 4060.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4798.09 - 4798.09 4798.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Small 11334.06 - 11334.06 11334.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Mid 60 14051.79 - 14051.79 14051.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Next 20 12714.11 - 12714.11 12714.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Large 60 6733.89 - 6733.89 6733.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC All Shares 7371.5 - 7371.5 7371.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Mid & Small 13653.62 - 13653.62 13653.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC All-Tradable 4699.01 - 4699.01 4699.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Next 150 2919.01 - 2919.01 2919.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
EuroNext 100 1170.06 - 1170.06 1170.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC 40 6100.72 - 6100.72 6100.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 523.95 524.21 523.92 524.76 2.68 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10271.99 - 10271.99 10271.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki 25 4367.53 - 4367.53 4367.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 7147.9 - 7147.9 7147.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 398.21 - 398.21 398.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 54.34 - 54.34 54.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 467.64 - 467.64 467.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4551.19 - 4551.19 4551.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Philippines 653.94 - 653.94 653.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PSEi Composite 7722.58 - 7722.58 7722.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 46.15 - 46.15 46.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Cyprus Alternative Market 860.3 - 855.83 860.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 67.35 - 67.35 67.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2375.6 - 2375.6 2375.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10712.93 10685.43 10685.43 10720.89 14.62 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
QE All Shares 3177.69 3169.64 3169.64 3178.17 6.20 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
FTSE NASDAQ Qatar 10 7201.84 - 7201.84 7201.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9767.9 - 9767.9 9767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1046.06 - 1046.06 1046.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1073.42 - 1073.42 1073.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX Venture 584.5 - 584.5 584.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX Small Cap 600.47 - 600.47 600.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX 17559.02 - 17559.02 17559.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 688.41 - 688.41 688.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KQ 100 1384.5 - 1384.5 1384.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KRX 100 4899.63 - 4899.63 4899.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 50 2082.99 - 2082.99 2082.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 100 2330.5 - 2330.5 2330.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 200 303.3 - 303.3 303.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Korea 335.69 - 335.69 335.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI Large Sized 2235.34 - 2235.34 2235.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI Small Sized 1836.3 - 1836.3 1836.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI Medium Sized 2227.54 - 2227.54 2227.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 2250.57 - 2250.57 2250.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2049.38 - 2049.38 2049.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
CROBEX10 1214.88 - 1214.88 1214.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
COLCAP 1656.04 - 1656.04 1656.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
COLEQTY 1139.9 - 1139.9 1139.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
FTSE Colombia 5485.97 - 5485.97 5485.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2669.13 - 2669.13 2669.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE NSE Kenya 15 219.7 - 219.7 219.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE NSE Kenya 25 227.8 - 227.8 227.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nairobi All Share 166.23 - 166.23 166.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 726.4 - 726.4 726.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Beirut Stock 75.21 - 75.21 75.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BDL STOCK IX 50.68 - 50.68 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1021.84 - 1019.39 1023.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59039.84 - 59039.84 59039.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
WIG30 2505.71 - 2505.71 2505.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
mWIG40 4076.72 - 4076.72 4076.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
sWIG80 12661.93 - 12661.93 12661.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
WIG20 2175.95 - 2175.95 2175.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 688.44 - 685.55 688.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4671.01 - 4671.01 4671.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1595.81 - 1595.81 1595.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Malaysia ACE 5565.12 - 5565.12 5565.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Malaysia 222.74 - 222.74 222.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE BM Mid 70 14209.89 - 14209.89 14209.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Malaysia Top 100 11152.73 - 11152.73 11152.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3754.83 - 3754.83 3758.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HTX (EUR) 4489.68 - 4481.46 4489.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HTX (HUF) 9785.76 - 9725.39 9785.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HTX (USD) 4981.3 - 4981.3 4993.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
FTSE Hungary 4337.97 - 4337.97 4337.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Budapest SE 44422.81 - 44422.81 44422.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10188 - 10188 10188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE CSE Morocco 15 11146.22 - 11146.22 11146.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Moroccan All Shares 12486.85 - 12486.85 12486.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10710.33 - 10710.33 10710.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13918.18 13917.77 13917.77 13975.84 94.02 0.68% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
EGX 70 533.6 - 533.6 533.6 2.22 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
EGX 100 1387.86 1388.71 1387.86 1396.57 2.91 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
EGX 20 Capped 15971.91 - 15971.91 15971.91 16.05 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19245.76 - 19245.76 19245.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2717.71 - 2717.71 2717.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IPC CompMx 375.84 - 375.84 375.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE BIVA Real Time Price 940.55 - 940.55 940.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IPC 45817.76 - 45817.76 45817.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11464.15 - 11464.15 11464.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MNSE 10 785.16 - 785.16 785.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1315.3 - 1309.5 1315.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
NSX Local 610.3 - 610.3 610.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 856.87 - 856.87 856.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OBX Price 484.81 - 484.81 484.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Oslo 20 603.66 - 603.66 603.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OSE Benchmark 946.63 - 946.63 946.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Oslo All Share 1053.51 - 1053.51 1053.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1315.51 - 1315.51 1315.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NSE All Share 29618.52 - 29618.52 29618.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 430.33 - 430.33 430.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX 50 11800.21 - 11800.21 11800.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX All 1973.6 - 1973.6 1973.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX MidCap 6140.06 - 6140.06 6140.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX SmallCap 16838.75 - 16838.75 16838.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 352.03 - 352.03 352.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 940.44 - 940.44 940.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX All Share 890.44 - 890.44 890.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AMS Small Cap 1040.54 - 1040.54 1040.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX Volatility 10.66 - 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX 615.57 - 615.57 615.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 14.1275 - 14.1275 14.1275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 100 12471.15 - 12471.15 12471.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 200 6385.45 - 6385.45 6385.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 500 10118.7 - 10118.7 10118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE MidCap 15708.97 - 15708.97 15708.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE-100 12455.78 - 12455.78 12455.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE-200 5184.8 - 5184.8 5184.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE-500 16062.95 - 16062.95 16062.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE SmallCap 14708.7 - 14708.7 14708.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 50 USD 6021.04 - 6021.04 6021.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty Next 50 29034.85 - 29034.85 29034.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty Midcap 50 4986.55 - 4986.55 4986.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5584.85 - 5584.85 5584.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NIFTY Free Float Midcap 100 18073.9 - 18073.9 18073.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 6288.1 - 6288.1 6288.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE ALLCAP 4564.33 - 4564.33 4564.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 50 12352.35 - 12352.35 12352.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE Sensex 41945.37 - 41945.37 41945.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 20148.64 - 20148.64 20148.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hang Seng CCI 4596.31 - 4596.31 4596.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hang Seng CEI 11419.91 - 11419.91 11419.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE CHI Hong Kong 13202.53 - 13202.53 13202.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2120.82 - 2120.82 2120.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hang Seng 29056.42 - 29056.42 29056.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 978.96 - 978.96 978.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HNX 103.88 - 103.88 103.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
VN 30 894.84 - 894.84 894.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
VN100 858.9 - 858.9 858.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Vietnam 389.71 - 389.71 389.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Vietnam All 989.33 - 989.33 989.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HNX 30 181.79 - 181.79 181.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2335.39 - 2335.39 2335.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر