شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 90050.78 90050.78 89799.69 90050.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Bolsa G 3802840 3802840 3792785 3802840 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 59640.36 59640.36 59501.63 60496.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
FTSE South Africa 3983.29 3983.29 3649.7 3983.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۳:۳۸
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 12813.03 12813.03 12709.66 12878.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
HDAX 7047.71 7047.71 6978 7063.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
SDAX 11930.6 11930.6 11790.1 11987.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Midcap 25837.25 25837.25 25560.17 25971.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
TecDAX 2894.52 2894.52 2840.09 2894.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Euro Stoxx 50 3448.31 3448.31 3428.15 3467.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Prime All Share 5239.78 5239.78 5188.65 5252.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
XETRA DAX Price 12813.03 12813.03 12676.02 12835.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Classic All Share 8414.49 8414.49 8348.9 8478.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Technology All Share 3882.49 3882.49 3829.44 3883.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Euro Stoxx 50 3448.31 3448.31 3411.85 3467.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۳۲
DAX 12813.03 12813.03 12651.94 12878.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۲۷
دکس آلمان 12813.03 12813.03 12651.94 12878.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NYSE Composite 14636.8 14636.8 14636.8 14636.8 149.20 1.03% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۴۲
NYSE AMEX Composite 3889.4 3889.4 3889.4 3889.4 1.90 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۴۲
SmallCap 2000 1727.76 1727.76 1725.85 1727.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۵:۴۱
SmallCap 2000 1727.76 1727.76 1725.15 1727.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۵:۰۳
S&P 100 1743.13 1743.13 1740.48 1743.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۴:۴۲
Dow 30 31097.26 31097.26 31066.87 31097.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Nasdaq 11127.84 11127.84 11119.2 11127.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
S&P 500 3825.33 3825.33 3821.33 3825.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
DJ Utility 992.63 992.63 992.16 992.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Nasdaq 100 11585.68 11585.68 11575.05 11585.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
S&P 500 VIX 26.7 26.7 26.7 26.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
DJ Composite 10579.7 10579.7 10573.3 10579.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
DJ Transportation 13289.4 13289.4 13281.9 13289.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
S&P 500 3825.33 3825.33 3821.58 3826.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۵۲
S&P 500 VIX 26.7 26.7 26.69 26.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۴۷
Dow 30 31097.26 31097.26 31080.44 31114.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۳۷
Nasdaq 11127.84 11127.84 11116.04 11128.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۳۲
نزدک 11127.84 11127.84 11116.04 11128.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۰۰
اس & پی 500 3825.33 3825.33 3821.58 3826.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۰۰
داو جونز 31097.26 31097.26 31080.44 31114.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۰۰
US 2000 2262.6 2262.6 2262.6 2283.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1292.19 1292.19 1292.19 1292.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
ATX Prime 1450.24 1450.24 1450.24 1450.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
Immobilien ATX EUR 352.03 352.03 352.03 352.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
New Europe Blue Chip EUR 952.23 952.23 952.23 952.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Austria 278.43 278.43 278.43 278.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
ATX 2863.34 2863.34 2855.79 2912.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ATX 2863.34 2863.34 2851.5 2919.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۲۷
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2528.18 2501.09 2487.01 2528.18 52.15 2.11% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۱۶
Amman SE AllShare 4848.39 4848.39 4848.39 4848.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۶:۴۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 23.3 23.3 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
IBEX 35 8176.1 8176.1 8089.77 8202.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
General Madrid 814.74 814.74 803.63 817.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
IBEX Small Cap 7995.8 7995.8 7945.3 8083.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
IBEX Medium Cap 12733.5 12733.5 12664.4 12834.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE Latibex   2280.1 2280.1 2280.1 2321.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
IBEX 35 8176.1 8176.1 8032.17 8206.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۲۷
آیبکس 35 8176.1 8176.1 8032.17 8206.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3684.6 3684.6 3684.6 3718.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX 50 6411.4 6411.4 6411.4 6469.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX 100 5481.3 5481.3 5481.3 5532 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX 200 6539.9 6539.9 6539.9 6602.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX 300 6517.5 6517.5 6517.5 6580.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX Midcap 50 8030 8030 8030 8117.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
ASX All Ordinaries 6720.4 6720.4 6720.4 6786.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
ASX Small Ordinaries 2664.8 2664.8 2664.8 2700.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX All Australian 50 6416.3 6416.3 6416.3 6476.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX All Australian 200 6521 6521 6521 6583.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
S&P/ASX 200 6539.9 6539.9 6539.9 6622.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۴۷
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 370.07 370.07 370.07 370.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1118.6 1118.6 1118.6 1118.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۴۳
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFM General 3201.81 3201.81 3201.81 3201.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۱۴
ADX General 9344.62 9344.62 9328.93 9378.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۱۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 3286.65 3286.65 3286.65 3286.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
IDX LQ45 974.33 974.33 971.37 993.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
IDX Composite 6794.33 6794.33 6783.19 6921.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
IDX Kompas 100 1181.67 1181.67 1181.67 1202.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
IDX PEFINDO-25 319.1 319.1 318.49 324.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
IDX Composite 6794.33 6794.33 6785.63 6930.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 519.2 519.2 519.2 519.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۹
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1164.58 1164.58 1164.58 1164.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۷:۴۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 48398.73 48398.73 48398.73 48398.73 137.77 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۴۱
FTSE IT Small Cap 28748.35 28748.35 28645.01 28844.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
FTSE Italia All Share 23369.13 23369.13 23130.01 23438.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
Italy 40 2076.9 2076.9 2061.8 2095.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE IT Mid Cap 37824.27 37824.27 37567.73 38085.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE MIB 21354.65 21354.65 21073 21546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۲۷
فتسی (ام آی بی) 21354.65 21354.65 21073 21546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ 20 Price 1092.23 1092.23 1092.23 1092.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۴۲
ISEQ Small Capital 2666.39 2666.39 2666.39 2666.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۴۲
FTSE Ireland 357.53 357.53 357.53 357.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
ISEQ Overall 6318.45 6318.45 6271.52 6333.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2256.15 2256.15 2256.13 2264.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Iceland 6 PI ISK 2667.91 2667.91 2667.91 2681.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Iceland Mid Cap PI 125.62 125.62 125.37 125.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Iceland Small Cap PI 501.2 501.2 500.91 506.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ICEX All Share Total Return 1229.2 1229.2 1229.19 1233.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1839.63 1839.63 1825.44 1839.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۱۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 98954 98954 98954 99224 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Brazil 50 16545.19 16545.19 16545.19 16593.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Tag Along 21777.58 21777.58 21777.58 21836.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Brazil Index 42341.26 42341.26 42341.26 42460.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Small Cap Index 1913.51 1913.51 1913.51 1915.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Brazil broad-Based 3950.99 3950.99 3950.99 3961.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Mid-Large Cap Index 1974.25 1974.25 1974.25 1980.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Bovespa 98954 98954 98954 99297 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۵۷
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7168.65 7168.65 7143.66 7211.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
UK 100 1151.8 1151.8 1148 1158.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE 250 18636.98 18636.98 18554.66 18754.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE 350 3973.44 3973.44 3949.86 3986.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE AIM 100 4156.53 4156.53 4142.73 4173.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
FTSE 100 7168.65 7168.65 7115.49 7211.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۲
فتسی 100 7168.65 7168.65 7115.49 7211.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3708.26 3708.26 3668.1 3718.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
BEL 20 3708.26 3708.26 3652.8 3718.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۷
BEL Mid 6182.24 6182.24 6131.38 6187.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
BEL 20 GR 11215.94 11215.94 11055.9 11215.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
BEL Small 12123.6 12123.6 12101.34 12169.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
BEL 20 Net Return 8411.86 8411.86 8291.83 8411.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
BEL 20 GR 12293.33 12293.33 12293.33 12293.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۳:۱۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 143.34 143.34 143.34 143.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
BGTR30 735.71 735.71 735.71 735.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
BSE SOFIX 609.99 609.99 609.99 609.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2291.21 2291.48 2281.81 2291.48 4.37 0.19% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۴۲
DSE Broad 6359.77 6360.22 6355.93 6372.16 17.17 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۴۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7182.51 7182.51 7182.51 7182.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
BSE Foreign Company 1548.07 1548.07 1548.07 1548.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۰:۴۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 743.73 743.73 743.73 743.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۱۳
Sarajevo 10 1020.85 1020.85 1020.85 1020.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۱۳
Sarajevo 30 1688.39 1688.39 1688.39 1688.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۱۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 767.83 767.83 767.83 767.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
Karachi 30 15861.23 15861.23 15821.02 15890.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۲
Karachi 100 41630.35 41630.35 41562.23 41733.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۲
KMI All Shares 20873.96 20873.96 20873.96 20945.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۲
Karachi All Share 28608.22 28608.22 28586.84 28679.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۲
Karachi Meezan 30 68722.93 68722.93 68722.93 69057.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۲
Karachi 100 41630.35 41630.35 41556.9 41738.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۲۷
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 6051.75 6051.75 5994.83 6081.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
PSI All Share GR 4590.57 4590.57 4518.7 4590.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
PSI 20 6051.75 6051.75 5994.35 6082.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۲
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 26124.28 26124.28 26124.28 26124.28 7.85 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۴۲
S&P Peru Select 487.04 487.04 487.04 487.04 3.82 0.79% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۴۲
S&P Lima General 18458.98 18458.98 18458.98 18458.98 70.16 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۴۲
S&P Lima Corporate Gov 187.45 187.45 187.45 187.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت ۵:۰۷
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1888.67 1888.67 1888.67 1888.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 597.48 597.48 595.12 598.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
SET 1572.67 1572.67 1567.93 1573.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
SET 50 955.99 955.99 952.01 957.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
SET 100 2166.67 2166.67 2159.35 2169.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
FTSE SET Mid Cap 2361.05 2361.05 2355.35 2363.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
FTSE SET Shariah 1206.04 1206.04 1200.51 1207.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
FTSE SET All-Share 1760.62 1760.62 1755.21 1762.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
FTSE SET Large Cap 1564.79 1564.79 1559.33 1567.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
FTSE SET Mid Small Cap 2430.17 2430.17 2423.82 2432.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۳
SET 1572.67 1572.67 1563.9 1575.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۲۷
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 173.03 173.03 173.03 173.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۷:۴۲
TPEx 50 191.19 191.19 191.19 191.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
MSCI Taiwan 551 551 551 551 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۱۶
TSEC Taiwan 50 10979.01 10979.01 10979.01 10979.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۱۶
Taiwan Weighted 14343.08 14343.08 14343.08 14699.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۴۲
Taiwan Weighted 14343.08 14343.08 14340.37 14778.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۲۷
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 2655.69 2655.69 2621.78 2663.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BIST 50 2169.55 2169.55 2143.06 2175.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BIST 100 2443.77 2443.77 2415.33 2450.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BIST 100-30 4458.82 4458.82 4420.4 4468.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BIST All-100 7063.25 7063.25 6996.37 7063.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BIST All Shares 2701.23 2701.23 2671.31 2706.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BIST 100 2443.77 2443.77 2407.55 2451.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۵۷
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7494.45 7494.45 7485.77 7494.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۱۴
Tunindex20 3279.31 3279.31 3272.33 3279.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۱۴
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 386327 386327 386327 386327 2141.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۴۱
JSE All Jamaican Composite 442875 442875 442875 442875 2639.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۴۱
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2119.04 2119.04 2119.04 2119.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1627.73 1627.73 1627.73 1627.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1404.8 1404.8 1404.8 1404.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1544.29 1544.29 1544.29 1544.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
OETOB Czech Traded (USD) 1604.75 1604.75 1604.75 1604.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
FTSE Czech Republic 1559.32 1559.32 1559.32 1559.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
PX 1217.91 1217.91 1217.91 1245.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 3930.34 3930.34 3930.34 3930.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۱۶
S&P/CITIC300 4079.1 4079.1 4079.1 4079.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۱۶
SZSE Component 12860.36 12860.36 12816.43 12899.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
SSE 100 7188.26 7188.26 7174.13 7216.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
CSI 1000 6994.5 6994.5 6972.17 7017.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
Shanghai 3387.64 3387.64 3382.72 3400.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
China A50 14893.89 14893.89 14858.49 14941.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
Shanghai SE A Share 3550.33 3550.33 3544.43 3563.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
SZSE Component 12860.36 12860.36 12818.51 12935.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
China A50 14893.89 14893.89 14830.82 15013.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۵۲
Shanghai 3387.64 3387.64 3380.1 3402.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۳۲
شانگهای 3387.64 3387.64 3380.1 3402.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1651.93 1651.93 1634.03 1653.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
OMX Copenhagen 25 1600.58 1600.58 1582.24 1601.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
OMX Copenhagen Mid Cap 686.24 686.24 685.01 692.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
OMX Copenhagen Benchmark 2609.9 2609.9 2583.85 2611.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
OMX Copenhagen Small Cap 470.52 470.52 467.91 470.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
OMX Copenhagen All shares 2311.81 2311.81 2289.43 2313.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
OMXC20 1600.58 1600.58 1570.67 1601.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۳۷
OMXC20 1752.91 1752.91 1752.91 1752.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۰۹
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 104.95 107.51 104.95 107.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۴۲
Rwanda All Share 146.99 146.99 146.99 146.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۳
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOEX 2206.61 2206.61 2198.17 2236.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
RTSI 1276.55 1276.55 1263.51 1313.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
MICEX 10 3636.9 3636.9 3595.85 3669.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
Russian VIX 66.46 66.46 64.37 71.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
RTS Standard 14061.93 14061.93 14031.79 14288.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
MICEX 2206.61 2206.61 2168.26 2237.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۲۷
RTSI 1276.55 1276.55 1260.55 1339.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۲۷
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 12375.32 12375.32 12375.32 12375.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۴۳
Bucharest BET-XT 1078.22 1078.22 1078.22 1078.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۴۳
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 7035.21 7035.21 7035.21 7035.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۱۴
LSE EN 1070.91 1070.91 1070.91 1070.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 15 13559.5 13559.5 13559.5 13559.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
ZSE Top 25 18984.2 18984.2 18984.2 18984.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
ZSE Small Cap 507512.81 507512.81 507512.81 507512.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
ZSE Medium Cap 38151.54 38151.54 38151.54 38151.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
ZSE Top 10 12209.39 12209.39 12209.39 12209.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۱۴
ZSE All Share 19590.05 19590.05 19590.05 19590.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۱۴
Zimbabwe Industrial 19453.22 19453.22 19453.22 19453.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۱۴
Zimbabwe Mining 20021.24 20021.24 20021.24 20021.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 390.03 390.03 390.03 390.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
Nikkei 500 2383.19 2383.19 2383.19 2383.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
Nikkei Volatility 24.41 24.41 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
TOPIX 1845.04 1845.04 1840.67 1876.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
JASDAQ 20 3975.2 3975.2 3960.71 4065.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
Topix 100 1219.07 1219.07 1215.97 1239.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
Topix 500 1436.05 1436.05 1432.77 1460.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
Nikkei 225 25935.62 25935.62 25904 26412.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
Topix 1000 1744.61 1744.61 1740.49 1774.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
JPX-Nikkei 400 16575.45 16575.45 16537.49 16863.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
Nikkei 225 25935.62 25935.62 25852.5 26500.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
نیکی 225 25935.62 25935.62 25852.5 26500.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Nikkei JQ Average 3650.1 3650.1 3650.1 3650.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۶:۱۳
JASDAQ 164.28 164.28 163.35 164.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۱۲
TOPIX Composite 2457.93 2457.93 2434.13 2460.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۱۲
Nikkei 1000 2357.74 2357.74 2357.74 2357.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 159.26 159.26 159.26 159.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
BRVM Composite 207.35 207.35 207.35 207.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 2380.26 2380.26 2380.26 2380.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۷:۱۶
CSE All-Share 7457.48 7457.48 7364.78 7457.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
CSE All-Share 7457.48 7457.48 7329.47 7457.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۵۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Singapore 281.43 281.43 281.43 281.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۱۴
FTSE Singapore 324.41 324.41 324.41 324.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
سنگاپور 2596 2596 2596 2596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 1875.94 1875.94 1871.95 1895.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Nordic 40 1987.49 1987.49 1974.31 1999.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Stockholm 739.93 739.93 734.29 746.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Stockholm Mid Cap 1310.79 1310.79 1302.87 1318.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Stockholm Benchmark 616.59 616.59 612.63 622.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Stockholm Small Cap 1314.85 1314.85 1305.81 1317.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMXS30 1875.94 1875.94 1853.81 1895.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2593.65 2593.65 2593.65 2593.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 13767.17 13767.17 13767.17 13767.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
FTSE Switzerland 577.8 577.8 577.8 577.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
SMI 10770.4 10770.4 10650.2 10806.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۴۲
SMI 10770.4 10770.4 10643.77 10798.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۷
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 7786.83 7786.83 7771.74 7786.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
IPSA Select 4993.37 4993.37 4992.23 5006.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
IGPA General 26290.66 26290.66 26284.75 26339.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 837.51 837.51 836.95 843.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۱۵
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 574.27 574.27 574.27 574.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 11548.92 11548.92 11456.6 11606.62 25.67 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
Tadawul All Share 11548.23 11522.46 11476.24 11574.43 24.98 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۴۴
NOMU Parallel Market Capped 21245.25 21131.85 21054.07 21639.81 339.83 1.60% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۴۴
MSCI TADAWUL 30 1598.71 1598.71 1598.71 1598.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4122.56 4122.56 4122.56 4125.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۱۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 2840.39 2840.39 2827.44 2861.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
EuroNext 100 1146.51 1146.51 1134.19 1150.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
CAC 40 5931.06 5931.06 5896.86 5971.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
SBF 120 4589.04 4589.04 4541.9 4603.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC Small 11868.47 11868.47 11812.42 11927.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC Mid 60 12971.62 12971.62 12879.29 13037.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC Next 20 10222.28 10222.28 10022.95 10222.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC Large 60 6454.14 6454.14 6386.47 6473.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC All Shares 7325.22 7325.22 7247.21 7349.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC Mid & Small 12864.29 12864.29 12777.27 12929.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC All-Tradable 4500.71 4500.71 4454.74 4515.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
CAC 40 5931.06 5931.06 5868.56 5971.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۲
کک 40 5931.06 5931.06 5868.56 5971.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 666.75 666.75 664.06 666.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۴:۴۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10310 10310 10267.93 10375.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki 25 4534.96 4534.96 4516.47 4564.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki Cap PI 7364.4 7364.4 7328.89 7407.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki Mid Cap 413.05 413.05 410.61 415.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki 25 Growth 6435.02 6435.02 6408.73 6477.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki Benchmark 53.65 53.65 53.39 53.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki Small Cap PI 577.11 577.11 575.5 581.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 550.7 550.7 550.7 550.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
PHS All Shares 3340.12 3340.12 3335.9 3354.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
PSEi Composite 6165.35 6165.35 6157.6 6214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
PSEi Composite 6165.35 6165.35 6150.46 6223.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.94 41.94 41.94 41.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
Cyprus Alternative Market 998.14 998.14 998.14 998.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
Cyprus Main and Parallel Market 67.41 67.41 67.41 67.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2674.63 2674.63 2659.81 2676.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 12272.24 12274.47 12233.85 12316.88 80.94 0.66% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۱۴
QE All Shares 3949.12 3950.61 3937.04 3962.81 30.34 0.77% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۱۴
FTSE NASDAQ Qatar 10 7704.52 7704.52 7704.52 7746.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵:۱۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11894.84 11894.84 11894.84 11894.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 18861.36 18861.36 18846.62 18861.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
S&P/TSX 60 1146.43 1146.43 1145.48 1146.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
S&P/TSX MidCap 1072.65 1072.65 1072.08 1072.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
S&P/TSX Venture 617.26 617.26 617.26 617.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
S&P/TSX Small Cap 658.04 658.04 657.88 658.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
S&P/TSX 18861.36 18861.36 18823.15 18861.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۳۲
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 336.84 336.84 336.84 336.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
KOSPI 2305.42 2305.42 2293.71 2341.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSDAQ 729.48 729.48 724.69 750.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KQ 100 1458.29 1458.29 1449.47 1500.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KRX 100 4751.64 4751.64 4728.34 4833.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI 50 2061.85 2061.85 2051.61 2099.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI 100 2284.5 2284.5 2273.01 2323.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI 200 304.02 304.02 302.65 309.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI Large Sized 2261.44 2261.44 2250.65 2298.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI Small Sized 2186.99 2186.99 2170.82 2227.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI Medium Sized 2731.88 2731.88 2714.8 2775.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
KOSPI 2305.42 2305.42 2292.3 2354.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۰۷
FTSE Korea 442.45 442.45 442.45 442.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ساعت ۲۳:۱۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2009.96 2009.96 2009.96 2009.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
CROBEX10 1190.96 1190.96 1190.96 1190.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 937.2 937.2 937.2 937.2 21.65 2.36% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۴۲
FTSE Colombia 4255.45 4255.45 4255.45 4255.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
COLCAP 1357.98 1357.98 1334.53 1357.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1622.85 1622.85 1622.85 1622.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۱۴
Nairobi All Share 124.94 124.94 124.94 124.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۱۴
FTSE NSE Kenya 15 170.14 170.14 167.96 171.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۷:۱۶
FTSE NSE Kenya 25 170.32 170.32 169.05 172.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۷:۱۶
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1441.5 1441.5 1441.5 1441.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
BDL STOCK IX 2301.98 2301.98 2301.98 2301.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۲
Beirut Stock 40.66 40.66 40.66 40.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ساعت ۱۲:۴۷
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 53433.55 53433.55 53433.55 54037.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
WIG20 1688.85 1688.85 1688.85 1716.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
WIG30 2074.1 2074.1 2074.1 2106.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
mWIG40 4066.98 4066.98 4066.81 4088.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
sWIG80 17365.35 17365.35 17175.93 17365.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
WIG20 1688.85 1688.85 1688.85 1717.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۳۲
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3705.18 3705.18 3705.18 3705.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۴۳
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 201.8 201.8 201.8 201.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
KLCI 1449.74 1449.74 1444.26 1451.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
Malaysia ACE 4784.52 4784.52 4734.82 4784.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
FTSE BM Mid 70 12403.54 12403.54 12392.1 12475.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
Malaysia Top 100 10059.71 10059.71 10044.66 10072.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3707.69 3707.69 3707.69 3707.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
HTX (EUR) 3225.52 3225.52 3225.52 3225.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
HTX (HUF) 8387.11 8387.11 8387.11 8387.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
HTX (USD) 3351.8 3351.8 3351.8 3351.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
Budapest SE 39331.33 39331.33 39331.33 39331.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
Budapest SE 39331.33 39331.33 39331.33 39331.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۵۷
FTSE Hungary 3252.03 3252.03 3252.03 3252.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۱۳
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9913.19 9913.19 10091.9 9913.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
FTSE CSE Morocco 15 10926.54 10926.54 10926.54 11152.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
Moroccan All Shares 11744.22 11744.22 11744.22 12004.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
MADEX 10807.69 10807.69 10804.52 10855.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 9017 8970.5 8927.57 9176.93 208.61 2.31% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۴۴
EGX 70 1709.96 1708.87 1707.16 1723.24 11.26 0.66% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۴۴
EGX 20 Capped 11062.61 11034.85 11003.52 11285.84 250.25 2.26% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۴۴
S&P/ESG Egypt 463.13 463.13 463.13 463.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 32795.68 32795.68 32795.68 32795.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۹:۱۱
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 2943.44 2943.44 2941.49 2947.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
IPC CompMx 398.29 398.29 398.04 398.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
S&P/BMV IPC 47743.15 47743.15 47712.05 47812.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
FTSE BIVA Real Time Price 990.83 990.83 990.41 990.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
IPC 47743.15 47743.15 47725.77 47812.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۰۷
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11098.25 11098.25 11098.25 11098.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۹:۱۱
MNSE 10 763.36 763.36 763.36 763.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۱۲
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1462.7 1462.7 1462.7 1462.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
NSX Local 492.6 492.6 492.6 492.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1062.8 1062.8 1062.8 1077.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
OBX Price 544.69 544.69 544.69 552.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
OMX Oslo 20 687.64 687.64 687.64 697.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
OSE Benchmark 1163.57 1163.57 1163.57 1178.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
Oslo All Share 1326.58 1326.58 1326.58 1347.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1888.5 1888.5 1885.6 1888.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
NSE All Share 51829.67 51829.67 51771.81 51829.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 287.07 287.07 287.05 291.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۴۱
DJ New Zealand (USD) 327.68 327.68 326.68 336.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۴۱
DJ New Zealand 287.07 287.07 287.03 291.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۱۲
NZX 50 10753.16 10753.16 10753.16 10892.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
NZX All 1711.74 1711.74 1711.74 1733.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
NZX MidCap 5305.8 5305.8 5305.8 5361.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
NZX SmallCap 19046.39 19046.39 19018.62 19066.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 2840.39 2840.39 2827.44 2861.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
EuroNext 100 1146.51 1146.51 1134.19 1150.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
AEX All Share 897.67 897.67 890.43 904.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
AEX 655.68 655.68 652.64 660.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
AMX 899.44 899.44 895.68 907.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
AMS Small Cap 1261.39 1261.39 1255.41 1269.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
AEX 655.68 655.68 650.76 661 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۲
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 6906.24 6906.24 6906.24 6906.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۴۲
Nifty 50 15752.05 15752.05 15603.45 15766.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
India VIX 21.25 21.25 21.25 21.8725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 100 15925.95 15925.95 15769.95 15940.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 200 8294.9 8294.9 8212.9 8301.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 500 13394.45 13394.45 13265.3 13403.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
BSE MidCap 21858.93 21858.93 21534.3 21860.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
BSE Sensex 52907.93 52907.93 52250.55 52907.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE-100 16014.96 16014.96 15802.76 16014.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE-200 6815.97 6815.97 6728.5 6816.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE-500 21340.25 21340.25 21066.62 21343.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
BSE SmallCap 24807.74 24807.74 24535.36 24807.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Next 50 36901.2 36901.2 36402.85 36937.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE ALLCAP 6128.02 6128.02 6050.94 6128.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Midcap 50 7355.55 7355.55 7255.35 7355.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Midcap 150 10077.75 10077.75 10001.25 9997.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 50 Value 20 8155.75 8155.75 8045.9 8165.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
NIfty smallcap 50 3863.45 3863.45 3821.45 3863.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Smallcap 250 8105.5 8105.5 8034.05 8105.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
NIFTY Free Float Midcap 100 26587.3 26587.3 26308.85 26587.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 8477.55 8477.55 8389.75 8478.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۱۳
BSE Sensex 52907.93 52907.93 52195.44 53002.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۵۲
Nifty 50 15752.05 15752.05 15546.7 15784.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Sensex  52907.93 52907.93 52195.44 53002.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1664.72 1664.72 1663.77 1664.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
FTSE China 50 15188.67 15188.67 15188.67 15276.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۱۳
Hang Seng CCI 3951.49 3951.49 3893.79 3951.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۱۳
Hang Seng 21859.79 21859.79 21803.5 22112.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۴
Hang Seng 21859.79 21859.79 21739 22107.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۳۲
Hang Seng CEI 7666.88 7666.88 7633.11 7736.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
FTSE CHI Hong Kong 10829.76 10829.76 10783.12 10933.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
هنگ سنگ 21859.79 21859.79 21739 22107.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 6573.15 6573.15 6573.15 6573.15 41.75 0.64% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۲:۱۴
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 494.09 494.09 494.09 494.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۱۵
FTSE Vietnam All 1267.78 1267.78 1267.78 1267.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۱۵
FTSE Vietnam 433.19 433.19 433.19 433.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۴۲
HNX 278.88 278.88 269.52 278.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
VN 1198.9 1198.9 1175.2 1198.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
VN 30 1252.24 1252.24 1230.08 1252.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
VN100 1194.16 1194.16 1169.08 1194.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
HNX 30 499.84 499.84 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1929.54 1929.54 1927.28 1960.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
Athens General 805.79 805.79 804.47 817.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین