شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 42747.55 - 42685.35 42747.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Bolsa G 1796670 - 1792721 1796670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3277.05 - 3277.05 3277.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
FTSE/JSE Top 40 51154.08 - 50882.2 51672.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE/JSE All Share 50438.82 - 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 12633.71 - 12422.15 12633.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Euro Stoxx 50 3296.22 - 3245.34 3296.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
HDAX 6962.73 - 6871.76 6962.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SDAX 11907.25 - 11816.45 11911.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap 26673.94 - 26484.28 26743.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
TecDAX 3049.87 - 3049.54 3074.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Prime All Share 5144.15 - 5078.45 5144.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
XETRA DAX Price 12633.71 - 12455.81 12633.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Classic All Share 8086.65 - 7978.66 8086.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Technology All Share 4151.64 - 4151.64 4198.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DAX 12633.71 - 12413.85 12633.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
Euro Stoxx 50 3296.22 - 3241.99 3298.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
دکس آلمان 12633.71 - 12413.85 12633.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NYSE AMEX Composite 1977.91 - 1977.91 1977.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۰۱
SmallCap 2000 1419.39 - 1418.15 1419.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SmallCap 2000 1419.39 - 1414 1419.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۹
Dow 30 26075.3 - 26075.3 26084.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 10617.44 - 10608.84 10617.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P 100 1481.96 - 1481.82 1481.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 3185.04 - 3185 3185.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 791.35 - 791.35 791.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 10836.33 - 10829.08 10836.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 VIX 27.29 - 27.29 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 8415.93 - 8415.93 8420.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 12075.58 - 12069.88 12075.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 9312.48 - 9312.48 9322.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 3185.04 - 3179.29 3185.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۵۴
S&P 500 VIX 27.29 - 27.19 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۴۸
Dow 30 26075.3 - 26034.25 26094.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۵
Nasdaq 10617.44 - 10594.88 10619.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۱
نزدک 10617.44 - 10594.88 10619.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
اس & پی 500 3185.04 - 3179.29 3185.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
داو جونز 26075.3 - 26034.25 26094.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 219.12 - 219.12 219.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
ATX 5 1039.41 - 1039.41 1039.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
ATX Prime 1160.82 - 1160.82 1160.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Immobilien ATX EUR 308.62 - 308.62 308.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 903.9 - 903.9 903.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
ATX 2277.94 - 2251.01 2277.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ATX 2277.94 - 2247.35 2277.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 2923.78 - 2923.78 2923.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۶:۳۱
Amman SE General 1592.62 - 1590.61 1593.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
IBEX 35 7321.1 - 7210 7321.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
General Madrid 723.76 - 712.92 723.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Small Cap 6181.8 - 6140.9 6181.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Medium Cap 10678.1 - 10635.4 10685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE Latibex   1610.3 - 1609.8 1618.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX 35 7321.1 - 7188 7323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
آیبکس 35 7321.1 - 7188 7323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3262.3 - 3257.9 3279.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX 50 5773.2 - 5766.1 5802.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX 100 4891.7 - 4886.1 4919.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX 200 5919.2 - 5912.5 5954.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX 300 5886.1 - 5879.5 5921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX Midcap 50 6888.5 - 6883.3 6953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ASX All Ordinaries 6036.3 - 6029.8 6074.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ASX Small Ordinaries 2631.8 - 2628.6 2653.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX All Australian 50 5737.2 - 5730 5766.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX All Australian 200 5865.3 - 5858.6 5900.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/ASX 200 5919.2 - 5900.4 5955.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۴۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 338.86 - 338.86 338.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 861.1 - 861.1 861.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4295.48 - 4290.85 4320.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۱
DFM General 2082.19 - 2074.93 2083.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 2752.4 - 2752.4 2752.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
IDX LQ45 784.56 - 784.56 790.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Composite 5031.26 - 5025.83 5063.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Kompas 100 1007.73 - 1007.73 1015.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
IDX PEFINDO-25 254.37 - 251.98 254.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Composite 5031.26 - 5024.7 5074.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 499.46 - 499.46 499.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 41696.41 - 41696.41 41696.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE IT Small Cap 18593.42 - 18526.25 18618.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE Italia All Share 21557.32 - 21278.88 21557.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE MIB 19767.6 - 19431.5 19769.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۴
Italy 40 1925.3 - 1895.2 1925.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Mid Cap 33137.91 - 32847.08 33137.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
فتسی (ام آی بی) 19767.6 - 19431.5 19769.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB 16781.5 - 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 381.26 - 381.26 381.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
ISEQ 20 Price 1051.83 - 1051.83 1051.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
ISEQ Small Capital 1890.19 - 1890.19 1890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
ISEQ Overall 6053.42 - 5958.54 6053.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1461.16 - 1460.3 1468.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Iceland Small Cap PI 228.13 - 226.52 228.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ICEX All Share Total Return 762.18 - 761.73 775.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Iceland Mid Cap PI 67.35 - 67.17 67.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1286.33 - 1286.33 1286.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 100031.83 - 100018.49 100084.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil 50 16397.59 - 16392.28 16403.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 22252.92 - 22246.15 22264.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 42324.81 - 42319.56 42352.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 2444.51 - 2443.62 2446.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 3970.17 - 3969.37 3972.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 1913.74 - 1913.41 1914.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 100031.83 - 100005.44 99992.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۵۹
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 6095.41 - 6026.58 6101.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE 100 6095.41 - 6006.82 6108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۹
UK 100 981.8 - 970.5 982.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 250 17179.97 - 16939.03 17250.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 350 3417.34 - 3375.04 3418.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE AIM 100 4476.28 - 4468.89 4503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
فتسی 100 6095.41 - 6006.82 6108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
FTSE SmallCap 4504.58 - 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 - 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 - 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 - 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3442.06 - 3386.1 3442.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 3442.06 - 3374.6 3442.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۴۳
BEL Mid 5267.87 - 5222.77 5267.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 GR 9828.66 - 9669.54 9828.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BEL Small 11094.35 - 11080.47 11136.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 Net Return 7496.15 - 7374.8 7496.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 95.11 - 95.11 95.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BGTR30 459.85 - 459.85 459.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
BSE SOFIX 444.23 - 444.23 444.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1369.36 - 1364.26 1369.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۳۱
DSE Broad 4061.56 - 4050.43 4062.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7128.92 - 7128.92 7128.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
BSE Foreign Company 1551.16 - 1551.16 1551.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sarajevo 10 769.67 - 769.67 769.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
Sarajevo 30 1356.25 - 1356.25 1356.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
BIRS 628.99 - 628.99 628.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 939.76 - 939.76 939.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Karachi 30 15693.71 - 15624.72 15720.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Karachi 100 36190.4 - 36034.19 36253.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
KMI All Shares 17951.42 - 17860.45 17977.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Karachi All Share 25841.82 - 25748.42 25874.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Karachi Meezan 30 57654.37 - 57344.28 57779.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Karachi 100 36190.4 - 36032.76 36267.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 4464.64 - 4416.34 4464.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PSI All Share GR 3290.78 - 3244.27 3290.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 4464.64 - 4402.93 4468.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 94.12 - 94.12 94.12 2.20 2.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۶:۰۱
S&P Peru Select 444.8 - 444.8 444.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima Select 21039.32 - 21039.32 21039.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima General 16671.15 - 16671.15 16671.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 170.23 - 170.23 170.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1788.33 - 1788.33 1788.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 302.74 - 302.74 306.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 1350.5 - 1350.5 1361.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 50 885.71 - 885.71 895.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 100 1967.56 - 1967.56 1988.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET Mid Cap 1897.55 - 1897.55 1910.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET Shariah 1077.8 - 1077.8 1084.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET All-Share 1496.75 - 1496.75 1510.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET Large Cap 1400.51 - 1400.51 1418.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET Mid Small Cap 1854.76 - 1854.76 1865.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 1350.5 - 1348.02 1362.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۲۶
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 464.15 - 464.15 464.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
TPEx 171.9 - 171.53 176.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
TPEx 50 199.96 - 199.96 206.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Taiwan Weighted 12073.68 - 12068.25 12223.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Taiwan Weighted 12073.68 - 12060.67 12238.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۲۶
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 - 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
TSEC Taiwan 50 7667.42 - 7539.33 7667.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 131285.12 - 129459.7 131285.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 50 106337.84 - 104711.98 106337.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 100 114808.56 - 112871.46 114808.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 100-30 186326.35 - 181753.94 186326.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST All-100 293274.62 - 284163.69 293274.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST All Shares 125074.31 - 122773.9 125074.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 100 114808.56 - 112852.78 115450.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۵۲
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6609.12 - 6591.37 6616.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Tunindex20 2852.71 - 2845.27 2859.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 367397.16 - 367397.16 367397.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۰
JSE All Jamaican Composite 402653.09 - 402653.09 402653.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1665.43 - 1665.43 1665.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1298.92 - 1298.92 1298.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1034.54 - 1034.54 1034.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1056.06 - 1056.06 1056.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
OETOB Czech Traded (USD) 1195.3 - 1195.3 1195.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
FTSE Czech Republic 938.59 - 938.59 938.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
PX 941.73 - 934.8 943.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 4046.76 - 4046.76 4046.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
S&P/CITIC300 4119.47 - 4119.47 4119.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
SZSE Component 13671.24 - 13668.5 13830.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
SZSE Component 13671.24 - 13609.26 13828.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۹
SSE 100 6907.65 - 6907.65 6977.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Shanghai 3383.32 - 3383.32 3441.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
China A50 15824.7 - 15824.7 16080.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Shanghai SE A Share 3546.31 - 3546.31 3606.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
China A50 15824.7 - 15763.25 16082.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۴۷
Shanghai 3383.32 - 3373.53 3441.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۴
شانگهای 3383.32 - 3373.53 3441.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1287.26 - 1281.35 1292.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen 25 1408.87 - 1404.1 1413.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Mid Cap 548.07 - 547.88 551.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Benchmark 1962.99 - 1953.76 1969.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Small Cap 266.67 - 265.46 266.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen All shares 1771.1 - 1763.71 1775.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
OMXC20 1408.87 - 1402.35 1413.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۴۷
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 150.23 - 150.23 150.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۹:۰۱
Rwanda Share 122.29 - 122.29 122.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 31.06 - 30.66 31.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
MOEX 2800.94 - 2771.34 2800.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
RTSI 1245.65 - 1225.6 1245.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
MICEX 10 4959.88 - 4894.4 4959.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
RTS Standard 18584.54 - 18362.95 18584.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
MICEX 2800.94 - 2769.22 2800.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۲۴
RTSI 1245.65 - 1223.13 1245.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8443.65 - 8443.65 8443.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Bucharest BET-XT 771.12 - 771.12 771.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 256.9 - 256.9 256.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
LSE All Share 3915.55 - 3915.55 3915.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 3995.48 - 3995.48 3995.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۱
Zimbabwe Industrial 5870.36 - 5870.36 5870.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 318.67 - 318.67 318.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei 500 2223.03 - 2223.03 2223.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei 1000 1838.63 - 1838.63 1838.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei JQ Average 3405.47 - 3405.47 3405.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei Volatility 24.65 - 24.65 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei 225 22290.81 - 22290.81 22493.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
TOPIX 1535.2 - 1535.2 1554.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ 161.4 - 161.4 162.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ 20 4325.21 - 4325.21 4367.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Topix 100 990.08 - 1000.81 999.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Topix 500 1190.48 - 1190.48 1204.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Topix 1000 1447.99 - 1447.99 1465.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
JPX-Nikkei 400 13869.26 - 13869.26 14035.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
TOPIX Composite 1940.95 - 1940.95 1965.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei 225 22290.81 - 22290.81 22559.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۵۷
نیکی 225 22290.81 - 22290.81 22559.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM Composite 131.33 - 131.33 131.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
BRVM 10 122.67 - 122.67 122.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 2140.19 - 2140.19 2140.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
CSE All-Share 4992.62 - 4988.91 5015.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 280.48 - 280.48 280.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۳۰
MSCI Singapore 307.31 - 307.31 307.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸:۰۱
STI Index 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 - 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
سنگاپور 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 1711.62 - 1696.98 1711.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Nordic 40 1743.98 - 1731.97 1744.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm 668.09 - 663.08 668.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Benchmark 581.12 - 577.14 581.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Small Cap 963.9 - 957.08 964.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMXS30 1711.62 - 1692.23 1712.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۱۸
OMX Stockholm Mid Cap 1031.71 - 1024.99 1033.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2549.12 - 2549.12 2549.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 12560.76 - 12560.76 12560.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
FTSE Switzerland 553.27 - 553.27 553.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
SMI 10229.97 - 10147.15 10242.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
SMI 10229.97 - 10113.5 10247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۱۸
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 4029.4 - 4027.34 4030.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۰۱
IGPA General 20369.25 - 20356.93 20375.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Inter 10 4957.2 - 4957.2 4968.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 654.19 - 653.72 658.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 432.17 - 432.17 432.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1018.56 - 1018.56 1018.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Tadawul All Share 7416.67 - 7414.97 7435.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
NOMU Parallel Market Capped 8329.6 - 8288.18 8372.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Tadawul All Share 7416.67 - 7409.49 7439.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۶:۵۷
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3494.01 - 3494.01 3494.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 4970.48 - 4890.03 4970.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SBF 120 3914.62 - 3856.25 3914.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2428.92 - 2396.18 2428.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 9462.02 - 9380.99 9475.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 11620.33 - 11491.89 11620.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 10372.24 - 10208.78 10372.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 5487.51 - 5403.96 5487.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 993.7 - 980.86 993.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 6129.84 - 6046.32 6129.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 11307.87 - 11187.22 11307.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 3835.12 - 3778.26 3835.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 4970.48 - 4883.97 4972.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۹
کک 40 4970.48 - 4883.97 4972.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 465.79 - 464.8 465.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9130.66 - 9051.66 9130.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki 25 3942.88 - 3905.23 3942.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Cap PI 6375.97 - 6322.87 6375.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Mid Cap 349.05 - 349.05 350.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Benchmark 48.51 - 48.09 48.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Small Cap PI 412.87 - 410.51 413.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 529.86 - 529.86 529.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
PHS All Shares 3652.6 - 3652.6 3652.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
PSEi Composite 6197.38 - 6098.53 6197.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
PSEi Composite 6197.38 - 6098.53 6197.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۹:۳۸
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Cyprus Alternative Market 734.82 - 734.82 734.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Cyprus Main and Parallel Market 47.6 - 47.6 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2384.89 - 2338.78 2403.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9316.44 - 9226.22 9320.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
QE All Shares 2911.4 - 2878.18 2911.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
FTSE NASDAQ Qatar 10 6257.61 - 6161.06 6258.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 6725.44 - 6725.44 6725.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 15713.82 - 15702.05 15716.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
S&P/TSX Small Cap 509.84 - 508.84 509.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
S&P/TSX 15713.82 - 15675.08 15716.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX 60 945.35 - 943.21 945.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX MidCap 926.58 - 924.6 926.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 684.71 - 684.44 684.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 16914.22 - 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 314.53 - 314.53 314.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
KRX 100 4630.86 - 4618.05 4661.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Small Sized 1770.07 - 1765.23 1783.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Medium Sized 2161.89 - 2148.42 2168.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 2150.25 - 2144.74 2162.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSDAQ 772.81 - 768.21 772.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KQ 100 1660.68 - 1646.44 1660.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 50 1999.52 - 1992.4 2013.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 100 2196.39 - 2189.23 2211.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 200 285.06 - 284.37 286.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Large Sized 2119.74 - 2113.15 2133.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 2150.25 - 2141.21 2166.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1607.89 - 1607.89 1607.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
CROBEX10 1006.31 - 1006.31 1006.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 798.39 - 798.39 798.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۰۱
FTSE Colombia 3436.98 - 3436.98 3436.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
COLCAP 1147.78 - 1145.95 1147.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۱
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1901.28 - 1901.28 1901.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Nairobi All Share 132.38 - 132.38 132.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE NSE Kenya 25 174.81 - 174.74 176.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
FTSE NSE Kenya 15 163.51 - 163.44 164.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 142.92 - 142.92 142.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
BLOM Stock 625.86 - 612.92 625.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Beirut Stock 62.69 - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 50933.53 - 50394.11 50933.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WIG20 1797.27 - 1774.52 1797.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WIG30 2073 - 2042.23 2073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
mWIG40 3596.76 - 3566.74 3596.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
sWIG80 14051.83 - 13950.46 14074.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WIG20 1797.27 - 1772.61 1797.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3973.88 - 3973.88 3973.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 218.91 - 218.91 218.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
KLCI 1591.84 - 1577.11 1591.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Malaysia ACE 7175.65 - 7070.13 7183.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE BM Mid 70 13816.85 - 13801.84 13878.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Malaysia Top 100 11061.38 - 10987.3 11061.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 3376.42 - 3376.42 3376.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۰۱
BUMIX 3376.63 - 3376.63 3376.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
HTX (EUR) 3468.1 - 3468.1 3468.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
HTX (HUF) 7940.46 - 7940.46 7940.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
HTX (USD) 3925.36 - 3925.36 3925.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Budapest SE 35589.6 - 35589.6 35589.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Budapest SE 35589.6 - 35589.6 35589.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8238.36 - 8238.36 8293.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE CSE Morocco 15 9064.79 - 9064.79 9092.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Moroccan All Shares 10148.91 - 10148.91 10215.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 8673.19 - 8673.19 8727.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 10957.02 - 10945.9 11090.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
EGX 70 1477.36 - 1477.36 1477.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
EGX 20 Capped 12737.09 - 12737.09 12737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
EGX 100 1084.95 - 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 - 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 16404.86 - 16404.86 16404.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 2149.42 - 2148.81 2149.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IPC CompMx 301.98 - 301.91 301.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
S&P/BMV IPC 36465.46 - 36456.72 36468.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 749.18 - 748.94 749.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IPC 36465.46 - 36433.05 36485.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۴
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10366.89 - 10366.89 10366.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۹:۰۱
MNSE 10 711.75 - 711.75 711.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1095.8 - 1095.8 1095.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
NSX Local 509.1 - 509.1 509.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 717.92 - 710.03 717.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
OBX Price 398.34 - 393.98 398.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Oslo 20 500.28 - 494.25 500.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
OSE Benchmark 801.59 - 793.72 801.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Oslo All Share 876.26 - 866.92 876.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1042.02 - 1039.4 1042.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
NSE All Share 24306.36 - 24251.26 24312.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 346.68 - 346.62 346.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
DJ New Zealand (USD) 421.75 - 419.94 422.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
DJ New Zealand 346.68 - 346.53 346.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۳۸
NZX 50 11394.86 - 11394.86 11394.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
NZX All 1882.97 - 1882.97 1882.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
NZX MidCap 5194.61 - 5194.61 5194.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
NZX SmallCap 15168.11 - 15168.11 15168.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX All Share 822.97 - 817.35 824.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
AEX 570.52 - 565.09 571.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
AMX 762.88 - 755.03 763.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2428.92 - 2396.18 2428.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 993.7 - 980.86 993.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 824.84 - 817.97 824.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
AEX Volatility 25.22 - 25.22 28.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
AEX 570.52 - 564.8 571.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۹
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 4961.12 - 4961.12 4995.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Nifty 50 10768.05 - 10720.55 10774.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
India VIX 24.9425 - 24.92 25.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 100 10919.7 - 10875 10930.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 200 5569 - 5546.15 5576.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
BSE MidCap 13396.83 - 13373.02 13550.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
BSE Sensex 36594.33 - 36463.57 36702.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE-100 10843.66 - 10808.96 10889.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE-200 4527.59 - 4512.2 4548.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE-500 13968.64 - 13920.5 14035.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
BSE SmallCap 12803.78 - 12745.31 12895.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Next 50 26208.65 - 26154 26319.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE ALLCAP 3968.45 - 3954.53 3987.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Midcap 50 4266.05 - 4246.05 4289.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 50 Value 20 5156.45 - 5129.8 5160.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Smallcap 250 4246.2 - 4229 4261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
NIFTY Free Float Midcap 100 15253.6 - 15188.95 15316.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
NIFTY Free Float Smallcap 100 4870.25 - 4841.65 4886.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
BSE Sensex 36594.33 - 36414.48 36740.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۴۸
Nifty 50 10768.05 - 10717.95 10790.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۴
Nifty 500 8813.95 - 8778.05 8825.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Sensex  36594.33 - 36414.48 36740.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 25727.41 - 25585 26070.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE China 50 19568.87 - 19495.05 19889.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng CCI 4242.78 - 4213.54 4299.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng CEI 10541.26 - 10483.52 10704.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE CHI Hong Kong 13226.25 - 13170.7 13448.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1673.95 - 1657.12 1686.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng 25727.41 - 25554 26120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
هنگ سنگ 25727.41 - 25554 26120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 323604.72 - 323604.72 323604.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 218.79 - 218.79 218.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
HNX 30 218.79 - 218.79 218.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۴
FTSE Vietnam 355.31 - 355.31 355.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Vietnam All 890.98 - 890.98 890.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
HNX 115.66 - 115.06 116.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
VN 871.21 - 870.82 876.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
VN 30 809.02 - 809.02 815.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
VN100 783.29 - 783.29 788.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1528.83 - 1526.42 1535.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Athens General 632.97 - 630.09 634.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی