خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Merval 1582372 1581656.63 1581656.63 1582372 1424.87 0.09% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/BYMA Argentina General 67621208 67605744 67605744 67635176 33704.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3950.14 3895.65 3895.65 3950.14 54.49 1.40% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۲۰
FTSE/JSE All Share 77053.78 77053.78 76382.02 77546.33 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
FTSE/JSE Top 40 70519.55 70519.55 69999.55 70938.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 9584.83 9584.83 9564.02 9706.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
SDAX 14379.36 14379.36 14340.04 14598.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
Midcap 25712.66 25712.66 25664.42 26082.59 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
TecDAX 3353.37 3353.37 3353.37 3400.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
Prime All Share 7086.81 7086.81 7072.65 7183.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
Classic All Share 9078.37 9078.37 9059.56 9210.51 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
Technology All Share 3760.78 3760.78 3758.07 3817.01 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
DAX 18020.49 18020.49 17954.35 18296.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
یورو استاکس 50 4838.55 4838.55 4819.75 4936.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Small Cap 2000 2006.16 2006.16 2006.16 2006.16 2.06 0.10% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
اس & پی 500 5431.6 5431.6 5431.6 5431.6 0.04 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۱۵
S&P 500 ( آمریکا ) 5431.6 5431.6 5431.6 5431.6 0.04 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۱۵
S&P 500 VIX 12.66 12.66 12.12 13.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۵۴
Nasdaq 17693.43 17693.43 17591.56 17693.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۳۵
داو جونز 38589.16 38589.16 38307.91 38591.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
S&P 100 2139.86 2139.86 2139.86 2139.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Utility 879.33 879.33 879.33 879.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE Composite 16092.4 16092.4 16092.4 16092.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE AMEX Composite 4514.1 4514.1 4514.1 4514.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 100 15788.05 15788.05 15788.05 15788.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Transportation 15230 15230 15230 15230 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 356.42 356.42 356.42 356.42 9.02 2.53% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
New Europe Blue Chip EUR 1361.19 1361.19 1358.78 1374.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۵۵
ATX 3534.45 3534.45 3528.28 3591.21 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۵۵
ATX 5 1658.45 1658.45 1653.35 1694.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۵۵
ATX Prime 1774.85 1774.85 1771.3 1801.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۵۵
Immobilien ATX EUR 380.11 380.11 376.43 380.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2420.51 2420.51 2406.42 2420.51 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
Amman SE AllShare 4415.63 4415.63 4415.63 4415.63 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ساعت ۱۵:۱۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 13.5 13.5 13.5 13.5 0.50 3.85% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
IBEX 35 10992.3 10992.3 10876.5 11049.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
General Madrid 1084.49 1084.49 1073.75 1089.94 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
IBEX Small Cap 8607.3 8607.3 8575.2 8669.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
IBEX Medium Cap 14680.8 14680.8 14570.3 14707.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
FTSE Latibex   2136.2 2136.2 2132.8 2143.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 4380.6 4380.6 4377.8 4382.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX 50 7597.7 7597.7 7592.3 7601.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX 100 6494.2 6494.2 6489.8 6499 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX 200 7724.3 7724.3 7719.5 7751.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX 300 7667.2 7667.2 7662.3 7672.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX Midcap 50 9508.4 9508.4 9503.7 9531.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
ASX All Ordinaries 7974.8 7974.8 7969 7980.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
ASX Small Ordinaries 2954.3 2954.3 2947.4 2957.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX All Australian 50 7654.1 7654.1 7648.8 7658.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
S&P/ASX All Australian 200 7734.1 7734.1 7728.7 7739.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1772.47 1772.47 1772.47 1772.47 9.59 0.54% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۲۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 304.7 304.7 304.7 304.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1558.99 1558.99 1556.69 1565.97 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۲۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 175.60 175.60 175.60 175.60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
Ecuador General Adj 1278.71 1278.71 1278.71 1278.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFM General 3983.78 3983.78 3983.78 3983.78 3.67 0.09% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ADX General 8932.94 8932.94 8932.94 8995.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 3242.32 3242.32 3242.32 3242.32 49.02 1.51% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۲۰
IDX LQ45 845.5 845.5 844.15 859.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۲۵
IDX Kompas 100 1043.59 1043.59 1041.75 1060.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۲۵
IDX PEFINDO-25 200.96 200.96 198.98 203.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۲۵
IDX Composite 6745.57 6745.57 6727.19 6835.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1060.37 1060.37 1060.37 1060.37 1.46 0.14% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 81531.13 81531.13 81531.13 81531.13 2357.80 2.89% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
Italy 40 3196.5 3196.5 3184.5 3282.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۹
FTSE Italia All Share 34832.69 34832.69 34671.98 35561.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۹
FTSE IT Mid Cap 46390.02 46390.02 46089.57 47107.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۹
FTSE IT Small Cap 28240.92 28240.92 28147.17 28698.59 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۹
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 9386.26 9386.26 9386.26 9386.26 164.25 1.75% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ISEQ 20 Price 1567.69 1567.69 1567.69 1567.69 27.17 1.73% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ISEQ Small Capital 949.63 949.63 949.63 949.63 14.73 1.55% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Ireland 434.14 434.14 434.14 434.14 9.44 2.17% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2063.81 2063.81 2059.88 2081.26 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Iceland 6 PI ISK 2306.13 2306.13 2298.94 2323.71 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
ICEX All Share Total Return 1210.5 1210.5 1207.92 1220.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Iceland Mid Cap PI 112.63 112.63 112.24 113.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
OMX Iceland Small Cap PI 341.17 341.17 341.17 343.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 2040.84 2040.84 2040.84 2040.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 119686 119677 119677 119686 19.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
Brazil 50 20065.54 20060.11 20060.11 20065.54 11.01 0.05% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
Tag Along 26751.18 26747.35 26747.35 26751.18 9.88 0.04% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
Brazil Index 50511.74 50511.07 50511.07 50511.74 18.77 0.04% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
Small Cap Index 1945.66 1943.66 1943.66 1945.66 0.54 0.03% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
Brazil broad-Based 4723.76 4723.45 4723.45 4723.76 1.76 0.04% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
Mid-Large Cap Index 2410.76 2410.91 2410.76 2410.91 1.75 0.07% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/B3 Ibovespa VIX 16.78 16.78 16.77 16.78 0.08 0.48% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 8146.86 8146.86 8119.99 8162.55 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
FTSE 250 20120.36 20120.36 20050.55 20209.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
FTSE 350 4482.59 4482.59 4468.91 4499.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
FTSE AIM 100 3738.33 3738.33 3735.34 3761.62 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
UK 100 1320.5 1320.5 1315.7 1324.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 6742.65 6742.65 6742.65 6742.65 44.33 0.66% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
BEL Small 8872.89 8872.89 8872.89 8872.89 86.65 0.98% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
BEL 20 GR 12365.83 12365.83 12365.83 12365.83 114.19 0.92% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
BEL 20 Net Return 9098.92 9098.92 9098.92 9098.92 84.03 0.92% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
BEL 20 3840 3840 3814.8 3867.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 169.48 169.75 169.48 169.75 0.27 0.16% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
BGTR30 854.3 853.18 853.18 854.3 1.12 0.13% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
BSE SOFIX 853.13 853.13 853.13 853.13 1.53 0.18% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1821.89 1821.89 1821.89 1821.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
DSE Broad 5117.81 5117.81 5117.81 5117.81 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 2944.35 2944.35 2944.35 2944.35 6.91 0.24% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
BSE Domestic Company 9210.78 9210.78 9210.78 9210.78 20.26 0.22% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 892.09 892.09 892.09 892.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۲۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 1076.21 1076.21 1076.21 1076.21 16.08 1.52% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
Karachi 100 76737.05 76737.05 76146.72 77310.23 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Karachi 30 24691.55 24691.55 24499.97 24831.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
KMI All Shares 34701.87 34701.87 34620.72 34874.91 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Karachi Meezan 30 126357.06 126357.06 125878.36 127261.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۲۵
Karachi All Share 48739.74 48739.74 48545.57 48958.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۲۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 4546.03 4546.03 4546.03 4546.03 10.41 0.23% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
PSI 6538.23 6538.23 6510.87 6573.38 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۰۹
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 38604.24 38604.24 38604.24 38604.24 159.31 0.41% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
S&P Peru Select 762.23 762.23 762.23 762.23 0.16 0.02% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
S&P Lima General 29199.68 29199.68 29199.68 29199.68 125.83 0.43% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2033.32 2033.32 2033.32 2033.32 0.78 0.04% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 355.91 355.91 355.71 363.96 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
SET 50 808.76 808.76 807.46 811.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
SET 100 1780.4 1780.4 1777.93 1786.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
FTSE SET Mid Cap 1736.44 1736.44 1735.3 1755.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
FTSE SET Shariah 1063.28 1063.28 1062.92 1066.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
FTSE SET All-Share 1465.42 1465.42 1464.11 1472.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
FTSE SET Large Cap 1393.08 1393.08 1391.04 1394.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
FTSE SET Mid Small Cap 1808.68 1808.68 1808.09 1828.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۹
SET 1306.56 1306.56 1304.71 1315.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TSEC Taiwan 50 18033.26 18033.26 18033.26 18033.26 121.59 0.68% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
TPEx 266.93 266.93 266.93 266.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
TPEx 50 300 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Taiwan Weighted 22504.72 22504.72 22504.72 22504.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۱۴
MSCI Taiwan 871.38 871.38 871.38 871.38 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 11412.51 11412.51 11367.5 11560.42 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
BIST 50 9256.24 9256.24 9208.73 9358.38 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
BIST 100 10471.32 10471.32 10419.05 10570.17 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
BIST 100-30 18977.28 18977.28 18842.61 19076.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
BIST All-100 34362.48 34362.48 34081.09 34362.48 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
BIST All Shares 11881.1 11881.1 11826.83 11947.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 9685.65 9685.65 9651.34 9699.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۵۰
Tunindex20 4357.07 4357.07 4336.72 4362.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۵۰
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE All Jamaican Composite 360751 360751 360751 360751 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۲۳
JSE Market 320830 320830 320830 320830 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۲۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2115.89 2115.89 2115.89 2115.89 7.50 0.35% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1516.67 1516.67 1516.67 1516.67 14.41 0.95% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
PX-GLOB 2016.21 2016.21 2016.21 2016.21 17.76 0.88% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
FTSE Czech Republic 1632.62 1632.62 1632.62 1632.62 11.09 0.68% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
OETOB Czech Traded (CZK) 1772.73 1772.73 1768.84 1788.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
OETOB Czech Traded (EUR) 1949.27 1949.27 1945.57 1968.94 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
OETOB Czech Traded (USD) 2081.49 2081.49 2081.49 2111.86 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 3244.67 3244.67 3244.67 3244.67 19.36 0.60% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
S&P/CITIC300 3225.95 3225.95 3225.95 3225.95 14.82 0.46% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
SSE 100 5161.24 5161.24 5137.03 5187.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۸
CSI 1000 5180.65 5180.65 5142.24 5180.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۸
China A50 12273.06 12273.06 12116.89 12273.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۸
SZSE Component 9252.25 9252.25 9146.8 9252.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۸
Shanghai SE A Share 3179.16 3179.16 3160.28 3180.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۸
Shanghai 3032.63 3032.63 3015.79 3032.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 2873.15 2873.15 2855.58 2888.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
OMX Copenhagen Mid Cap 881.73 881.73 881.39 898.71 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
OMX Copenhagen Benchmark 4620.56 4620.56 4594.87 4641.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
OMX Copenhagen Small Cap 527.32 527.32 527.32 536.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
OMX Copenhagen All shares 3739.11 3739.11 3722.56 3760.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
OMXC25 1967.76 1967.76 1964.34 1993.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 145.11 145.11 145.11 145.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ساعت ۵:۴۸
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 25.73 25.64 25.64 25.73 0.05 0.19% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
MICEX 10 5911.52 5911.52 5805.08 5911.52 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
MOEX Blue Chip 19918.02 19918.02 19556.32 19918.02 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
MOEX 3213.84 3213.84 3160.37 3219.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۴
RTSI 1136.72 1136.72 1128.69 1148.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bucharest BET-XT 1508.38 1508.38 1508.38 1508.38 14.09 0.93% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
BET 17703.59 17703.59 17703.59 17703.59 157.52 0.89% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 13457.42 13432.47 13432.47 13457.42 24.95 0.19% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۲۴
LSE EN 2712.37 2712.37 2712.37 2712.37 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 10 114.62 114.62 114.62 114.62 0.88 0.77% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
ZSE Top 15 113.92 113.92 113.92 113.92 0.81 0.72% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
ZSE Top 25 111.1 111.1 111.1 111.1 0.71 0.64% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
ZSE All Share 110.7 110.7 110.7 110.7 0.67 0.61% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
ZSE Medium Cap 109.53 109.53 109.53 109.53 0.37 0.34% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
Zimbabwe Industrial 101.3 101.3 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
ZSE Small Cap 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۲۷
Zimbabwe Mining 114.07 114.07 114.07 114.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۲۷
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 585.57 585.57 585.57 585.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Nikkei 500 3347.08 3347.08 3347.08 3347.08 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Nikkei Volatility 16.29 16.29 16.29 16.29 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
TOPIX 2746.61 2746.61 2729.79 2752.46 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
Topix 100 1897.56 1897.56 1886.64 1905.14 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
Topix 500 2148.22 2148.22 2135.54 2153.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
Topix 1000 2598.22 2598.22 2582.75 2604.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
JPX-Nikkei 400 25130.5 25130.5 24972.72 25215.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۵۵
Nikkei 225 38854.5 38854.5 38561.5 39035 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۳۴
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 187.23 187.23 187.23 187.23 0.24 0.13% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
BRVM Composite 228.88 228.88 228.88 228.88 1.29 0.57% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 3645.29 3645.29 3645.29 3645.29 24.87 0.68% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
CSE All-Share 12310.83 12310.83 12310.83 12310.83 54.99 0.45% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Singapore 309.76 309.76 309.76 309.76 2.25 0.73% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Singapore 349.15 349.15 349.15 349.15 2.78 0.80% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
STI Index 3297.55 3297.55 3297.55 3321.94 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 2896.92 2896.92 2885.24 2908.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Stockholm 971.63 971.63 971.01 980.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Stockholm Mid Cap 1656.35 1656.35 1654.1 1673.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Stockholm Benchmark 816.03 816.03 814.58 822.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Stockholm Small Cap 1299.76 1299.76 1297.45 1304.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMXS30 2561.6 2561.6 2555.35 2590.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Switzerland 624.57 624.57 624.57 624.57 2.68 0.43% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۲۰
SMI 12043.24 12043.24 11983.81 12111.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۲:۱۹
Swiss Mid Price 2587.37 2587.37 2580.46 2600.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۵۶
Swiss All Share Cumulative Dividend 15857.19 15857.19 15812.56 15946.13 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۵۶
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P CLX IGPA 33083.95 33084.81 33032.01 33084.81 54.18 0.16% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
S&P CLX IPSA 6518.11 6518.12 6518.11 6518.12 14.06 0.22% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 985.48 985.48 983.81 987.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۵۲
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 901.25 901.25 901.25 901.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶:۲۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOMU Parallel Market Capped 26753.99 26753.99 26439.03 26762.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۲۵
MSCI TADAWUL 30 1437.54 1437.54 1437.54 1462.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶:۵۰
Tadawul All Share 11498.93 11498.93 11498.93 11686.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4679.45 4679.45 4679.45 4679.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC Large 60 8066.98 8066.98 8066.98 8066.98 222.34 2.76% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC All Shares 9010.61 9010.61 9010.61 9010.61 254.65 2.83% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC Mid & Small 13325.31 13325.31 13325.31 13325.31 554.24 4.16% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
SBF 120 5678.92 5678.92 5678.92 5678.92 160.62 2.83% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC Small 11561.3 11561.3 11561.3 11561.3 530.30 4.59% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC Mid 60 13595.47 13595.47 13595.47 13595.47 558.95 4.11% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC Next 20 10636.56 10636.56 10636.56 10636.56 351.64 3.31% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC All-Tradable 5557.28 5557.28 5557.28 5557.28 157.76 2.84% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
CAC 40 7503.27 7503.27 7465.86 7685.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۱
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 540.06 540.06 536.86 540.51 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9990.23 9990.23 10001.16 9997.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Helsinki Cap PI 7359.72 7359.72 7322.47 7460.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Helsinki Mid Cap 394.95 394.95 393.56 398.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Helsinki 25 Growth 6932.87 6932.87 6896.65 7032.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Helsinki 25 4502.77 4502.77 4484.44 4557.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Helsinki Benchmark 53.48 53.48 53.19 54.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
OMX Helsinki Small Cap PI 484.79 484.79 479.85 484.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۲۷
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 586.98 586.98 586.98 586.98 0.26 0.04% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۲۰
PHS All Shares 3447.75 3447.75 3438.9 3447.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۸
PSEi Composite 6383.7 6383.7 6370.68 6396.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۴۰
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 129.18 129.18 129.18 129.18 0.52 0.40% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
Cyprus Alternative Market 1295.01 1295.01 1295.01 1295.01 1.19 0.09% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
Cyprus Main and Parallel Market 163.06 163.06 163.06 163.06 0.60 0.37% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 5033 5033 5025.64 5039.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۰
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9667 9667 9654.89 9667.77 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
QE All Shares 3391.84 3391.84 3385.91 3391.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
FTSE NASDAQ Qatar 10 5640.69 5640.69 5631.62 5640.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11893.49 11893.49 11893.49 11893.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۴۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1292.23 1292.85 1288.87 1292.85 3.46 0.27% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/TSX MidCap 1323.49 1323.19 1321.49 1323.49 2.16 0.16% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/TSX Venture 574.09 572.98 572.98 574.09 1.67 0.29% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/TSX Small Cap 749.51 749.09 748.24 749.51 1.51 0.20% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/TSX 21639.1 21587.84 21587.84 21639.1 51.76 0.24% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۴۷
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 419.55 419.55 419.55 419.55 1.57 0.38% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۲۰
KOSDAQ 862.04 862.04 859.74 872.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KQ 100 2002.32 2002.32 2001.07 2015.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KRX 100 5852.37 5852.37 5831.52 5871.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI 50 2603.93 2603.93 2593.32 2610.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI 100 2827.8 2827.8 2818.35 2835.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI 200 375.99 375.99 374.69 376.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI Large Sized 2741.3 2741.3 2733.83 2752.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI Small Sized 2414.84 2414.84 2402.48 2414.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI Medium Sized 3068.36 3068.36 3065.47 3082.59 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۲۸
KOSPI 2758.36 2758.36 2751.21 2768.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۰۸
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2808.27 2808.27 2806.57 2815.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
CROBEX10 1677.61 1677.61 1674.74 1683.71 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 1020.69 1020.69 1020.69 1020.69 9.19 0.90% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
FTSE Colombia 3901.26 3901.26 3901.26 3901.26 32.30 0.83% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
COLCAP 1378.09 1378.26 1378.09 1378.26 0.18 0.01% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۴۷
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nairobi All Share 110.51 110.51 110.51 110.51 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
Kenya NSE 20 1704.97 1704.97 1704.97 1704.97 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
All Share PR 7033.58 7033.58 7033.58 7033.58 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Main Market 50 5791.95 5791.95 5791.95 5791.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Main Market PR 5971.63 5971.63 5971.63 5971.63 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Premier Market PR 7654.83 7654.83 7654.83 7654.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1742.27 1742.27 1742.27 1742.27 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۲۷
Beirut Stock 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
BDL STOCK IX 3445.25 3445.25 3445.25 3445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1248.23 1235.76 1235.76 1248.23 12.47 1.01% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۲۰
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 83875.74 83875.74 83176.12 83875.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
WIG30 3024.03 3024.03 2993.23 3028.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
mWIG40 6311.56 6311.56 6269.09 6342.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
sWIG80 24216.57 24216.57 24152.42 24226.98 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۴
WIG20 2413.73 2413.73 2384.04 2413.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 995.31 994.13 994.13 995.31 1.18 0.12% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۲۰
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3707.33 3707.33 3707.33 3707.33 11.33 0.31% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 233.05 233.05 233.05 233.05 0.60 0.26% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
KLCI 1607.32 1607.32 1605.13 1607.97 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
Malaysia ACE 5902.48 5902.48 5874.59 5913.42 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
FTSE BM Mid 70 18150.81 18150.81 18150.81 18268.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
Malaysia Top 100 11947.78 11947.78 11942.86 11972.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 6408.26 6408.26 6408.26 6408.26 12.39 0.19% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
HTX (EUR) 5487.89 5487.89 5487.89 5487.89 52.67 0.96% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
HTX (HUF) 14179.89 14179.89 14179.89 14179.89 65.12 0.46% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
HTX (USD) 5865.18 5865.18 5865.18 5865.18 102.84 1.75% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
Budapest SE 69536.56 69536.56 69536.56 69536.56 486.41 0.70% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
FTSE Hungary 5477.23 5477.23 5477.23 5477.23 52.27 0.95% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۴۹
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco 15 12165.62 12165.62 12165.62 12226.96 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
Moroccan All Shares 13162.23 13162.23 13162.23 13199.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10958.55 10958.55 10958.55 11001.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ESG Egypt 647.04 647.04 647.04 647.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
EGX 30 26417.6 26417.6 26322.31 26554.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶:۵۰
EGX 70 5929.76 5929.76 5893.66 5929.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶:۵۰
EGX 30 Capped 30505.13 30505.13 30505.13 30505.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 42422.5 42422.5 42422.5 42422.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۵:۲۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3248.09 3245.11 3245.11 3248.09 8.36 0.26% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
IPC CompMx 434.43 434.05 434.05 434.43 1.26 0.29% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
FTSE BIVA Real Time Price 1066.17 1065.15 1065.15 1066.17 3.60 0.34% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۲۳
S&P/BMV IPC 52222.94 52222.94 52222.94 52222.94 47.96 0.09% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۱۶
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 14802.43 14802.43 14802.43 14802.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۲۷
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1714.7 1714.7 1714.7 1714.7 36.90 2.20% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
NSX Local 672.2 672.2 672.2 672.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰:۲۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1298.51 1298.51 1298.51 1311.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
OBX Price 600.13 600.13 600.13 607.17 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
OMX Oslo 20 703.68 703.68 703.68 709.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
OSE Benchmark 1391.56 1391.56 1391.56 1404.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
Oslo All Share 1609.64 1609.64 1609.64 1624.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 3700.52 3700.52 3691.23 3700.52 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
NSE All Share 99925.88 99925.88 99732.53 99925.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 377.96 377.96 377.2 378.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۲۲
NZX 50 11864.89 11864.89 11818.69 11879.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۵۰
NZX All 1759.43 1759.43 1753.52 1761.59 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۵۰
NZX MidCap 4905.74 4905.74 4900.4 4917.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۵۰
NZX SmallCap 15957.65 15957.65 15930.61 15999.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۵۰
DJ New Zealand 332.1 332.1 331.46 332.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۱۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 878.45 878.45 878.45 878.45 16.03 1.82% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
AEX All Share 1240.8 1240.8 1240.8 1240.8 10.87 0.88% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
AMS Small Cap 1218.76 1218.76 1218.76 1218.76 18.67 1.53% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۵۹
AEX 918.72 918.72 916.12 929.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۱
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 9730.09 9730.09 9730.09 9730.09 26.07 0.27% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
India VIX 12.8225 12.8225 12.75 13.1675 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty 100 24571.65 24571.65 24448.3 24571.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty Next 50 71892.15 71892.15 71561.75 71931.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty 500 22214.3 22214.3 22122.3 22217.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
S&P BSE-100 24920.12 24920.12 24798.77 24920.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
S&P BSE-200 10939.03 10939.03 10880.65 10939.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
S&P BSE-500 35099.19 35099.19 34930.22 35099.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty Midcap 50 15523.6 15523.6 15451.5 15523.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty 50 Value 20 12724.2 12724.2 12718 12754.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
NIfty smallcap 50 8418.95 8418.95 8403.85 8447.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty Smallcap 250 16845.55 16845.55 16814.75 16868.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty 200 13360.6 13360.6 13290.4 13360.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
Nifty Midcap 150 20698.25 20698.25 20591.1 20698.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۵۸
BSE Sensex 76992.77 76992.77 76568.29 77064.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۵۰
Nifty 50 23465.6 23465.6 23339.4 23485.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۳۶
NIFTY Midcap 100 45512.45 45512.45 45512.45 45512.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIFTY Smallcap 100 14951.2 14951.2 14951.2 14951.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 990.61 990.61 990.61 998.23 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۲۹
FTSE China 50 12090.71 12090.71 12080.46 12164.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Hang Seng CCI 3892.72 3892.72 3872.17 3937.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Hang Seng CEI 6374.66 6374.66 6373.8 6413.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
Hang Seng 17941.78 17941.78 17896 18099 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 75604.34 75604.34 75604.34 75604.34 1134.93 1.52% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 540.53 540.53 540.53 540.53 15.45 2.86% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE Vietnam All 1263.55 1263.55 1263.55 1263.55 22.61 1.79% ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
HNX 243.97 243.97 243.97 248.84 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
FTSE Vietnam 378.71 378.71 378.71 378.71 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۲۹
VN 1279.91 1279.91 1279.91 1303.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۳
VN 30 1316.46 1316.46 1316.46 1336.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۳
VN100 1321.73 1321.73 1321.73 1344.37 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 3411.35 3411.35 3411.35 3498.38 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
Athens General 1406.91 1406.91 1406.91 1437.55 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۱۹
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین