ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23080
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 08:19:06
13 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
110 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
365 (1.56%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

3,005
قیمت روز
34 (1.16%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 02:01:43
1,742,887 (99.83%)
تغییر ۳ ماهه
542,349 (99.45%)
تغییر ۶ ماهه
224,592 (98.68%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 446.69 446.69 446.69 446.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Vietnam 521.47 521.47 521.47 521.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Vietnam All 1336.08 1336.08 1336.08 1336.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HNX 30 446.69 446.69 446.69 446.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
HNX 294.83 294.83 291.35 294.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
VN 1255.87 1255.87 1233.88 1255.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
VN 30 1290.77 1290.77 1264.86 1290.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
VN100 1239.48 1239.48 1214.56 1239.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی