شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23172
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:55
29 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
46 (0.20%)
تغییر ۶ ماهه
25 (0.11%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

108,272
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:37:44
59,343 (121.28%)
تغییر ۳ ماهه
83,435 (335.93%)
تغییر ۶ ماهه
102,298 (1,712.32%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 991.46 - 985.81 991.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
HNX 106.28 - 105.6 106.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۵
VN 30 909.09 - 905.47 909.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
VN100 872.04 - 867.81 872.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Vietnam 394.44 - 394.44 394.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Vietnam All 1003.28 - 1003.28 1003.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
HNX 30 187.01 - 187.01 187.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳