شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1339
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
1 (2.5%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:32
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

24
قیمت روز
1 (4.42%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:01:14
24 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
24 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نزدک 9840.52 9837.12 9584.53 9841.04 251.80 2.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
اس & پی 500 3204.5 3203.2 3100.25 3208.4 105.20 3.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
داو جونز 27199.26 27191.1 26169.54 27305.36 1042.34 3.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Dow 30 27199.26 27191.1 26169.54 27305.36 1042.34 3.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
S&P 500 3204.5 3203.2 3100.25 3208.4 105.20 3.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Nasdaq 9840.52 9837.12 9584.53 9841.04 251.80 2.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
SmallCap 2000 1523.65 1524.3 1443.7 1526.7 79.25 5.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
S&P 500 VIX 24.32 24.33 23.66 26.02 1.65 6.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Dow 30 27168.34 27202.44 26181.99 27275.52 911.86 3.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Nasdaq 9830.47 9825 9580.18 9840.72 207.02 2.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
S&P 100 1449.48 1450.68 1409.03 1450.68 36.91 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
S&P 500 3201.7 3200.64 3100.95 3205.58 91.70 2.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
DJ Utility 832.49 832.63 809.08 839.89 23.39 2.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Nasdaq 100 9832.83 9822.79 9592.01 9844.29 198.59 2.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
S&P 500 VIX 24.44 24.45 23.87 25.97 1.08 4.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
DJ Composite 8831.95 8843.98 8521.17 8890.34 288.02 3.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
SmallCap 2000 1523.2 1522.1 1446.85 1526.4 67.15 4.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
NYSE Composite 12694.39 12694.95 12245.27 12722.5 420.48 3.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
DJ Transportation 9935.31 9951.85 10000.34 9984.23 337.14 3.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
NYSE AMEX Composite 2030.58 - 2030.58 2030.58 5.38 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۰۰
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی