شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3117
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:15:14
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
5 (21.74%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

21,635
قیمت روز
128 (0.59%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:03:51
1,454 (7.20%)
تغییر ۳ ماهه
1,882 (9.53%)
تغییر ۶ ماهه
3,052 (16.42%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1210.4 1211.7 1210 1214 5.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE 250 21634.55 21650.07 21634.55 21699.34 128.43 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE 350 4239.03 4242.82 4238.34 4251.5 20.10 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE SmallCap 5978.24 5985.92 5978.24 5994.06 26.94 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE All-Share 4187.2 4190.92 4186.58 4199.18 19.73 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE AIM All Share 965.08 964.79 963.54 969.61 3.08 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE TechMARK Focus 6051.02 6047.38 6041.39 6061.03 1.44 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE 100 7537.67 7545.83 7537.25 7560.19 34.25 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳