شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1683
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 06:29:07
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:35
14 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
27 (13.99%)
تغییر ۶ ماهه
59 (36.65%)
نوسان سالیانه

BIST 30

168,067
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:02:44
43,859 (35.31%)
تغییر ۳ ماهه
52,191 (45.04%)
تغییر ۶ ماهه
52,714 (45.70%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 147263.63 - 146029.47 149525.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 50 115868.46 - 114958.56 117569.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 100-30 168066.88 - 166859.67 168923.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BIST All-100 247859.16 - 245154.46 248353.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BIST All Shares 129056.43 - 128001.08 130463.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 100 122141.75 - 121148.66 123752.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲