شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.356
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 05:07:16
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

104
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:03:06
4 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (7.22%)
تغییر ۶ ماهه
12 (13.04%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,904
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
157 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
298 (4.13%)
تغییر ۶ ماهه
348 (4.80%)
نوسان سالیانه

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6903.63 - 6903.63 6903.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Tunindex20 3018.89 - 3018.89 3018.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵