تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0317
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:36:05
0 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,301
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:32
30 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
121 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
8 (0.61%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,721
قیمت روز
19 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:31:18
19 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
328 (23.58%)
تغییر ۶ ماهه
346 (25.21%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SET 1549.03 1549.03 1549.03 1549.03 17.31 1.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۲۰
MAI 452.27 451.53 451.31 454.26 6.05 1.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
SET 1549.03 1546.56 1545.77 1556.32 17.31 1.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
SET 50 945.63 943.99 943.55 949.39 10.27 1.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
SET 100 2147.14 2143.3 2141.94 2156.12 23.43 1.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE SET Mid Cap 2445.5 2438.47 2436.57 2458.21 29.34 1.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE SET Shariah 1215.59 1212.07 1212.07 1219.6 7.14 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE SET All-Share 1720.6 1717.06 1716.2 1726.87 18.97 1.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE SET Large Cap 1505.78 1503.91 1502.99 1510.33 15.15 1.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE SET Mid Small Cap 2426.57 2419.5 2417.12 2440.84 30.92 1.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی