شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0327
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:17:07
0 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,133
قیمت روز
8 (0.71%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
63 (5.89%)
تغییر ۳ ماهه
88 (8.42%)
تغییر ۶ ماهه
169 (17.53%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,775
قیمت روز
4 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:32:04
55 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
209 (10.54%)
تغییر ۶ ماهه
118 (6.24%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 306.6 307.16 306.6 308.65 0.52 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
SET 50 1059.82 1058.76 1058.56 1063.62 3.02 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
SET 100 2315.58 2314.46 2313.1 2323.86 5.32 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Mid Cap 2207.59 2206.22 2205.84 2216.15 4.52 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Shariah 1198.94 1196.24 1195.75 1199.5 0.65 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET All-Share 1774.7 1772.62 1772.62 1780.1 3.59 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Large Cap 1686.47 1684.09 1684.09 1690.62 6.07 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Mid Small Cap 2125.07 2123.86 2123.82 2133.86 3.35 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۲
SET 1574.59 1569.55 1569.55 1575.46 0.89 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۲