شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:08:15
0 (11.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.50%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

151
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 08:03:56
15 (10.93%)
تغییر ۳ ماهه
15 (10.93%)
تغییر ۶ ماهه
20 (15.28%)
نوسان سالیانه

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 123.16 - 123.16 123.16 1.38 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۸:۰۳
Rwanda All Share 151.19 - 151.19 151.19 0.22 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۸:۰۳