شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2579
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:36:14
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

146
قیمت روز
1 (0.69%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:44
8 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
17 (13.18%)
تغییر ۶ ماهه
30 (25.86%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,418
قیمت روز
14 (0.56%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:05:34
80 (3.22%)
تغییر ۳ ماهه
216 (8.19%)
تغییر ۶ ماهه
284 (10.51%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 57336.45 57380.38 57018.13 57413 273.33 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
WIG30 2417.88 2423.75 2404.67 2425.58 13.54 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
mWIG40 4013.03 4017.47 3994.29 4020.65 10.98 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
sWIG80 12635.55 12618.57 12493.79 12635.55 101.77 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
WIG20 2098.04 2104.56 2087.03 2105.02 14.25 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵