شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.301
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:36:09
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.74%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,439
قیمت روز
137 (0.67%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:32:28
842 (4.30%)
تغییر ۳ ماهه
330 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
792 (4.03%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 126.13 - 126.13 126.13 2.62 2.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
S&P Lima Select 26520.12 26525.09 26520.12 26653.09 127.47 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
S&P Peru Select 534.4 533.68 533.68 536.22 1.26 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
S&P Lima General 20439.38 20420.51 20420.51 20600.7 137.04 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
S&P Lima Corporate Gov 219.69 219.59 219.59 220.3 0.19 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲