شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 524.58 524.3 523.95 524.74 0.20 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳