شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:35:35
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,751
قیمت روز
56 (0.98%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
233 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
314 (5.78%)
تغییر ۶ ماهه
1,501 (35.32%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,995
قیمت روز
82 (0.41%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:02:38
4,021 (25.17%)
تغییر ۳ ماهه
4,945 (32.86%)
تغییر ۶ ماهه
507 (2.60%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19806.85 19851.43 19647.99 19851.43 78.31 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
FTSE Pakistan 1251.91 - 1251.91 1251.91 0.66 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۱
KMI All Shares 19995.4 20002.51 19824.48 20037.97 81.79 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi All Share 29529.89 29585.39 29344.1 29585.39 73.37 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi Meezan 30 68956.76 68979.07 68410.74 69161.15 299.64 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi 100 42633.03 42707.43 42338.97 42707.43 126.08 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲