شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

879
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:32:58
50 (5.99%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
129 (17.25%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 937.73 942.22 935.7 942.22 4.49 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
AEX All Share 879.18 878.39 876.38 879.18 2.04 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
AMS Small Cap 1044.11 1041.8 1041.57 1044.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
AEX Volatility 11.84 11.97 11.84 12.31 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Next 150 2895.36 2885.23 2879.95 2895.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
EuroNext 100 1158.03 1156.97 1153.66 1158.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
AEX 610.14 609.94 608.5 610.14 1.42 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲