شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:50:10
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,070
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:22
238 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
438 (12.06%)
تغییر ۶ ماهه
731 (21.89%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

176
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
19 (12.18%)
تغییر ۳ ماهه
26 (17.32%)
تغییر ۶ ماهه
32 (22.12%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1735.44 - 1735.44 1735.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JASDAQ 175.82 - 175.82 175.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JASDAQ 20 4611.81 - 4611.81 4611.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 100 1120.36 - 1120.36 1120.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 500 1341.53 - 1341.53 1341.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 300 353.73 - 353.73 353.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 500 2280.16 - 2280.16 2280.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 1000 1636.59 - 1636.59 1636.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 1000 2065.14 - 2065.14 2065.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JPX-Nikkei 400 15543.62 - 15543.62 15543.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TOPIX Composite 2194.06 - 2194.06 2194.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei JQ Average 3920.58 - 3920.58 3920.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei Volatility 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 225 24041.26 - 24041.26 24041.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵