ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9207
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:48:08
0 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.38%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,591.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,356
قیمت روز
18 (0.41%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:29
246 (5.35%)
تغییر ۳ ماهه
500 (10.30%)
تغییر ۶ ماهه
171 (4.09%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

182
قیمت روز
1 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:02:48
4 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
15 (9.27%)
تغییر ۶ ماهه
35 (24.22%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 397.19 397.19 397.19 397.19 0.67 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Nikkei 500 2675.96 2675.96 2675.96 2675.96 30.53 1.14% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Nikkei 1000 2273.99 2273.99 2273.99 2273.99 4.23 0.19% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Nikkei JQ Average 3781.08 3781.08 3781.08 3781.08 3.28 0.09% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Nikkei Volatility 26.89 26.89 26.89 26.89 0.28 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
TOPIX 1893.58 1888.53 1888.53 1917.19 2.60 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 181.59 181.63 181.59 183.13 0.51 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 20 4867.13 4868.93 4867.13 4934.76 63.15 1.30% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 100 1230.02 1226.99 1226.99 1246.48 1.87 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 500 1474.21 1470.24 1470.24 1493.07 2.28 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei 225 28743.25 28700 28700 29131 121.07 0.42% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 1000 1789.89 1785.07 1785.07 1812.68 2.74 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
JPX-Nikkei 400 17114.19 17070.65 17070.65 17334.22 14.75 0.09% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
TOPIX Composite 2393.93 2387.58 2387.58 2423.9 3.29 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
نیکی 225 28743.25 28727 28682 29305 121.07 0.42% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۹:۵۶
Nikkei 225 28743.25 28727 28682 29305 121.07 0.42% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۹:۵۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی