ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9013
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 04:57:10
0 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,683
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:53
200 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
84 (1.83%)
تغییر ۶ ماهه
198 (4.41%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

185
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 11:04:24
2 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
19 (11.45%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نیکی 225 29097.5 29108.5 29097.5 29127 222.27 0.77% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۶
Nikkei 225 29097.5 29108.5 29097.5 29127 222.27 0.77% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۶
Nikkei 300 409.14 409.14 409.14 409.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei 500 2735.37 2735.37 2735.37 2735.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei 1000 2339.19 2339.19 2339.19 2339.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei JQ Average 3952.13 3952.13 3952.13 3952.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Nikkei Volatility 18.39 18.39 18.39 18.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
TOPIX 1947.1 1947.1 1944.27 1950.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
JASDAQ 184.97 184.97 184.97 185.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
JASDAQ 20 5260.8 5260.8 5256.51 5279.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Topix 100 1271.02 1271.02 1268.91 1273.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Topix 500 1514.79 1514.79 1512.45 1517.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Nikkei 225 28875.23 28875.23 28848 28918.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Topix 1000 1841.29 1841.29 1838.54 1844.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
JPX-Nikkei 400 17554.38 17554.38 17528.66 17583.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TOPIX Composite 2461.53 2461.53 2457.91 2465.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی