شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,130
قیمت روز
620 (2.43%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:33:52
1,467 (5.95%)
تغییر ۳ ماهه
2,479 (10.48%)
تغییر ۶ ماهه
4,470 (20.64%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2348.9 2345.4 2296.3 2348.9 59.20 2.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE IT Mid Cap 40465.82 40439.8 39964.12 40482.68 488.66 1.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE MIB TR EUR 50029.18 - 50029.18 50029.18 1273.25 2.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE IT Small Cap 22561.1 22568.59 22340.85 22568.59 142.94 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Italia All Share 26130.14 26092.62 25590.07 26130.14 619.88 2.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE MIB 24027.63 23990.2 23495.46 24027.63 611.50 2.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳