هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:50:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:31:56
8 (42.01%)
تغییر ۳ ماهه
9 (48.94%)
تغییر ۶ ماهه
10 (58.42%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P BSE-100 14723.98 14723.98 14723.98 15085.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
S&P BSE-200 6215.09 6215.09 6215.09 6355.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
S&P BSE-500 19371.25 19371.25 19371.25 19783.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty 50 14529.15 14529.15 14529.15 14878.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
India VIX 28.1425 28.1425 24.745 29.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty 100 14667.6 14667.6 14667.6 15015.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty 200 7591.25 7591.25 7591.25 7760.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty 500 12181.4 12181.4 12181.4 12433.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BSE MidCap 19978.65 19978.65 19897.73 20240.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BSE Sensex 49099.99 49099.99 49099.99 50296.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BSE SmallCap 20155.35 20155.35 20033.66 20265.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty Next 50 34226.35 34226.35 34213.4 34957.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
S&P BSE ALLCAP 5522.6 5522.6 5522.6 5637.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty Midcap 50 6796.5 6796.5 6748.95 6921.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty Midcap 150 8816.05 8816.05 8738.35 8897.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty 50 Value 20 7075.15 7075.15 7075.15 7238.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
NIfty smallcap 50 4089.45 4089.45 4060.1 4131.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty Smallcap 250 6892.75 6892.75 6856.7 6959.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
NIFTY Free Float Midcap 100 23268.5 23268.5 23082.85 23544.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
NIFTY Free Float Smallcap 100 8049.7 8049.7 7999.35 8132.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nifty 50 14529.15 14529.15 14529.15 14894.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۱۹
BSE Sensex 49099.99 49099.99 49099.99 50310.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۱۹
Sensex  49099.99 49099.99 49099.99 50310.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nifty 50 USD 7222.96 7222.96 7222.96 7222.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی