آلمان
آلمان

Midcap

10,614
قیمت روز
16 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 12:02:55
610 (6.10%)
تغییر ۳ ماهه
2,029 (23.63%)
تغییر ۶ ماهه
3,807 (55.93%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دکس آلمان 15242.35 15231.6 15231.6 15272 8.19 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۱۰
DAX 15242.35 15231.6 15231.6 15272 8.19 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۱۰
Euro Stoxx 50 3975.77 3973.72 3970.91 3980.52 3.07 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۱۰
DAX 15238.95 15238.95 15238.95 15238.95 4.79 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
HDAX 8395.89 8395.89 8395.89 8395.89 9.12 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
SDAX 15703.31 15703.31 15703.31 15703.31 4.22 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Midcap 32703.96 32703.96 32703.96 32703.96 33.59 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
TecDAX 3486.66 3486.66 3486.66 3486.66 3.54 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Euro Stoxx 50 3972.66 3972.66 3972.66 3972.66 6.18 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Prime All Share 6253.35 6253.35 6253.35 6253.35 6.47 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
XETRA DAX Price 15262.45 15262.45 15262.45 15262.45 28.29 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Classic All Share 10614.39 10614.39 10614.39 10614.39 16.12 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Technology All Share 4884.14 4884.14 4884.14 4884.14 6.50 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی