شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:12
2 (5.41%)
تغییر ۳ ماهه
3,903 (99.01%)
تغییر ۶ ماهه
3,858 (99.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,171
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
79 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
1,179 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
675 (9.86%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 4978.18 - 4978.18 5034.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SBF 120 3939.83 - 3939.83 3983.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2527.2 - 2527.2 2549.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 9896.23 - 9890.9 9976.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 12047.63 - 12036.5 12132.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 10672.15 - 10672.15 10797.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 5509.27 - 5509.27 5571.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 982.77 - 982.77 992.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 6170.64 - 6170.64 6235.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 11739.49 - 11732.52 11823.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 3861.85 - 3861.85 3904.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 4978.18 - 4978.18 5040.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
کک 40 4978.18 - 4978.18 5040.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی