شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:50
191 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
431 (11.96%)
تغییر ۶ ماهه
802 (24.80%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:32:18
400 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
436 (6.38%)
تغییر ۶ ماهه
1,223 (20.21%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4743.3 - 4742.86 4767.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Small 11339.87 - 11256.9 11339.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
CAC Mid 60 13775.39 - 13774.92 13848.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Next 20 12811.61 - 12803.18 12872.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Large 60 6661.91 - 6661.12 6696.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
CAC All Shares 7276.64 - 7270.7 7305.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
CAC Mid & Small 13416.86 - 13414.45 13551.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
CAC All-Tradable 4645.82 - 4645.32 4669.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Next 150 2873.09 - 2873.09 2891.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
EuroNext 100 1160.41 - 1159.82 1165.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
CAC 40 6024.26 - 6022.83 6058.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲