شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,241
قیمت روز
13 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
302 (7.67%)
تغییر ۳ ماهه
348 (8.94%)
تغییر ۶ ماهه
988 (30.37%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:30:59
2,186 (30.07%)
تغییر ۳ ماهه
1,522 (23.04%)
تغییر ۶ ماهه
1,590 (23.83%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3262.43 - 3262.43 3301.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC Small 7806.06 - 7806.06 7868.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC Mid 60 9453.75 - 9453.75 9622.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC Next 20 8585.37 - 8585.37 8798.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC Large 60 4582.82 - 4582.82 4636.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC All Shares 5083.57 - 5083.57 5140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC Mid & Small 9220.1 - 9220.1 9369.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC All-Tradable 3195.67 - 3195.67 3233.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Next 150 2002.02 - 2002.02 2014.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
EuroNext 100 819.98 - 819.98 828.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
CAC 40 4154.58 - 4143.59 4192.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی