فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:36
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
4,338 (99.20%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,734
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:40
647 (9.14%)
تغییر ۳ ماهه
1,500 (24.06%)
تغییر ۶ ماهه
2,210 (40.00%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3353.74 3353.74 3351.87 3367.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC 40 6169.41 6169.41 6162.74 6187.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SBF 120 4860.69 4860.69 4856.95 4873.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 13964.55 13964.55 13961.91 14061.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 14810.82 14810.82 14806.91 14890.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 12604.8 12604.8 12595.78 12666.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 6799.02 6799.02 6792.29 6816.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1217.16 1217.16 1216.1 1219.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 7734.38 7734.38 7727.26 7756.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 14758.25 14758.25 14754.54 14838.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 4773.75 4773.75 4770.12 4786.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 6169.41 6169.41 6161.87 6187.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۱۰
کک 40 6169.41 6169.41 6161.87 6187.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی