شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 139.16 - 139.16 139.16 1.13 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
BRVM Composite 152.68 - 152.68 152.68 0.77 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳