ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 135.51 135.51 135.51 135.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
BRVM Composite 166.92 166.92 166.92 166.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی