ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 123.88 123.88 123.88 123.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
BRVM Composite 141.24 141.24 141.24 141.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی