کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7851
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:06
0 (1.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.00%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,073
قیمت روز
3 (0.29%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:01:54
34 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
67 (6.61%)
تغییر ۶ ماهه
76 (7.59%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 18060.26 18070.88 18060.26 18070.88 49.28 0.27% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 60 1073.42 1074.01 1073.42 1074.01 3.09 0.29% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX MidCap 1116.11 1116.83 1116.11 1116.83 2.57 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 1018.5 1017.73 1017.73 1018.5 5.89 0.58% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 718.86 718.35 718.35 718.86 1.23 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 18060.26 18074.62 18060.26 18117.54 47.52 0.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۳۲
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی