شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7595
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:15:07
0 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,046
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:05:46
63 (6.38%)
تغییر ۳ ماهه
61 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
118 (12.69%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1045.7 - 1040.8 1045.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1061.25 - 1058.7 1061.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Venture 574.95 - 573.76 575.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Small Cap 584.1 - 581.12 584.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX 17510.51 - 17439.47 17511.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۵