شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5649
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:29:11
0 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.74%)
نوسان سالیانه

BGBX40

585
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:34:00
21 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.00%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.20%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 114.64 - 114.64 114.64 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
BGTR30 526.67 - 526.67 526.67 0.61 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
BSE SOFIX 585.28 - 585.28 585.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۴