شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2374
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:36:33
0 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

156
قیمت روز
2 (1.28%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:46
15 (10.64%)
تغییر ۳ ماهه
29 (22.83%)
تغییر ۶ ماهه
40 (34.48%)
نوسان سالیانه

Tag Along

18,906
قیمت روز
106 (0.56%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:34:21
1,288 (7.31%)
تغییر ۳ ماهه
1,899 (11.17%)
تغییر ۶ ماهه
3,029 (19.08%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 18905.57 18867.51 18867.51 19018.99 106.08 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴
Tag Along 25791.27 25744.37 25744.37 25960.55 139.81 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴
Brazil Index 49042.56 48948.89 48948.89 49375.3 278.07 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴
Small Cap Index 2957.36 2954.76 2954.76 2989.31 14.47 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴
Brazil broad-Based 4618.66 4609.92 4609.92 4650.41 25.19 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴
Mid-Large Cap Index 2219.66 2215.14 2215.14 2233.56 12.27 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴
Bovespa 116013.08 115771.91 115771.91 116797.39 679.50 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۴