بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,350
قیمت روز
25 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 12:32:20
639 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,856 (19.54%)
تغییر ۶ ماهه
2,626 (30.10%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3933.3 3931 3928.6 3937.1 4.71 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
BEL 20 3935.6 3933.4 3933.4 3935.6 7.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
BEL Mid 6101.73 6091.13 6091.13 6101.73 0.78 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
BEL 20 GR 11349.62 11320.39 11320.39 11349.62 25.30 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
BEL Small 13953.31 13937.61 13937.61 13953.31 24.32 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
BEL 20 Net Return 8634.58 8612.34 8612.34 8634.58 19.25 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی