شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:02:45
759 (7.20%)
تغییر ۳ ماهه
851 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
1,759 (18.46%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 6155.86 - 6148.84 6176.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 GR 11289.93 - 11289.93 11376.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
BEL Small 13964.1 - 13890.59 14028.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 Net Return 8641.99 - 8641.99 8708.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 4002.84 - 4002.84 4033.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲