اتریش
اتریش

ATX Prime

1,619
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:05:26
397 (32.50%)
تغییر ۳ ماهه
258 (18.95%)
تغییر ۶ ماهه
607 (60.02%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 346 346 346 346 3.57 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
ATX 5 1618.89 1618.89 1618.89 1618.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
ATX Prime 1791.23 1791.23 1791.23 1791.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Immobilien ATX EUR 393.49 393.49 393.49 393.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
New Europe Blue Chip EUR 1234.42 1234.42 1234.42 1234.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
ATX 3536.82 3536.82 3505.19 3536.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ATX 3536.82 3536.82 3503.77 3536.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۲۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی