سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 352600 352600 352600 370880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۰
درهم 70520 70520 70520 74180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو 312580 312580 312580 312580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10990 10990 10990 11560 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
toman-bank-sell 151500 151500 151500 151500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 127000 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 28860 28860 28860 30360 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
پوند | خرید 351620 351620 351620 369840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
درهم | خرید 70190 70190 70190 73830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
دلار | خرید 151300 151300 151300 151300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 311600 311600 311600 311600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا 204340 204340 204340 214940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 274540 274540 274540 274540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 3542400 3542400 3542400 3726000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
ریال عربستان 68220 68220 68220 71760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
دلار استرالیا 187940 187940 187940 197690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
1000 تومان | خرید 10820 10820 10820 11390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
کرون نروژ | خرید 28540 28540 28540 30020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
1000کلدار پاکستانی 994700 994700 994700 994700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار کانادا | خرید 203360 203360 203360 213900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
فرانک سوییس | خرید 273550 273550 273550 273550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
1000 روپیه هند | خرید 3509600 3509600 3509600 3691500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
ریال عربستان | خرید 67900 67900 67900 71420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
دلار استرالیا | خرید 186960 186960 186960 196650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۰۶
1000کلدار پاکستانی | خرید 992670 992670 992670 992670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی