سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 353210 353210 353210 363660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
درهم 71320 71320 71320 73430 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
یورو 311300 311300 311300 320510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10820 10820 10820 11140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
toman-bank-sell 151500 151500 151500 151500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 127000 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 29740 29740 29740 30620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
پوند | خرید 352200 352200 352200 362620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
درهم | خرید 70980 70980 70980 73080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
دلار | خرید 151300 151300 151300 151300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 310620 310620 310620 319810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
دلار کانادا 200430 200430 200430 206360 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 275130 275130 275130 283270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 3582800 3582800 3582800 3688800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
ریال عربستان 69290 69290 69290 71340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
دلار استرالیا 191980 191980 191980 197660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
1000 تومان | خرید 10650 10650 10650 10960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
کرون نروژ | خرید 29410 29410 29410 30280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
1000کلدار پاکستانی 994700 994700 994700 994700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار کانادا | خرید 199420 199420 199420 205320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
فرانک سوییس | خرید 273780 273780 273780 281880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
1000 روپیه هند | خرید 3549000 3549000 3549000 3654000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
ریال عربستان | خرید 69120 69120 69120 71170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
دلار استرالیا | خرید 194350 194350 194350 200100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۲
1000کلدار پاکستانی | خرید 992670 992670 992670 992670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی