شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 174880 175860 173890 175860 530.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
درهم 37170 37380 36960 37380 180.00 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
یورو 152570 153440 151710 153440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
1000 تومان 10350 10410 10300 10410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
toman-bank-sell 133500 - 133500 133500 500.00 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 - 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 14690 14770 14610 14770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
پوند | خرید 174520 175510 173540 175510 530.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
درهم | خرید 36990 37200 36780 37200 170.00 0.46% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
دلار | خرید 133400 - 133400 133400 400.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 152220 153080 151360 153080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
دلار کانادا 104080 104660 103490 104660 530.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
فرانک سوییس 138240 139020 137460 139020 360.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
1000 روپیه هند 1911600 1922400 1900800 1922400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
ریال عربستان 36200 36400 35990 36400 270.00 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
دلار استرالیا 91860 92380 91340 92380 350.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
1000 تومان | خرید 10270 10320 10210 10320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
کرون نروژ | خرید 14510 14600 14430 14600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
1000کلدار پاکستانی 863760 868640 858880 868640 3540.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
دلار کانادا | خرید 103720 104310 103140 104310 530.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
فرانک سوییس | خرید 137880 138660 137100 138660 350.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
1000 روپیه هند | خرید 1893900 1904600 1883200 1904600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
ریال عربستان | خرید 36020 36220 35820 36220 270.00 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
دلار استرالیا | خرید 91510 92030 90990 92030 350.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
1000کلدار پاکستانی | خرید 861990 866860 857120 866860 3540.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲