شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 196710 - 196710 196710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
درهم 42020 - 42020 42020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
یورو 171940 - 171940 171940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10450 - 10450 10450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
toman-bank-sell 151500 - 151500 151500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 - 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 16440 - 16440 16440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
پوند | خرید 196300 - 196300 196300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
درهم | خرید 41820 - 41820 41820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار | خرید 151300 - 151300 151300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 171540 - 171540 171540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار کانادا 116120 - 116120 116120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 160370 - 160370 160370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 2172100 - 2172100 2172100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
ریال عربستان 41010 - 41010 41010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار استرالیا 99470 - 99470 99470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
1000 تومان | خرید 10350 - 10350 10350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
کرون نروژ | خرید 16240 - 16240 16240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
1000کلدار پاکستانی 994700 - 994700 994700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار کانادا | خرید 115710 - 115710 115710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
فرانک سوییس | خرید 159960 - 159960 159960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
1000 روپیه هند | خرید 2151800 - 2151800 2151800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
ریال عربستان | خرید 40800 - 40800 40800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار استرالیا | خرید 99060 - 99060 99060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
1000کلدار پاکستانی | خرید 992670 - 992670 992670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی