شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0994
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:29:11
0 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:02:45
2 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
6 (19.35%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,091
قیمت روز
12 (0.13%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:41
1,043 (12.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,108 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
2,463 (37.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMCO Income P 12.08 - 12.08 12.08 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Income Instl 12.08 - 12.08 12.08 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۷:۰۳
Strategic Advisers Core Income 10.95 - 10.95 10.95 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۷:۰۳
Dodge & Cox Stock 191.3 - 191.3 191.3 1.58 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Franklin Income A 2.34 - 2.34 2.34 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox Income 14.2 - 14.2 14.2 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
First Eagle Global I 57.4 - 57.4 57.4 0.13 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Schwab S&P 500 Index 50.14 - 50.14 50.14 0.50 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard PRIMECAP Adm 144.68 - 144.68 144.68 1.86 1.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds AMCAP A 34.1 - 34.1 34.1 0.36 1.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
DFA US Core Equity 2 I 23.72 - 23.72 23.72 0.24 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Total Return Instl 10.5 - 10.5 10.5 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Growth Index Adm 97.87 - 97.87 97.87 1.30 1.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Growth Stock 76.04 - 76.04 76.04 1.00 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Equity-Income Adm 79.38 - 79.38 79.38 0.49 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Mid Cap Index Adm 224.29 - 224.29 224.29 2.06 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Balanced Index Adm 39.84 - 39.84 39.84 0.21 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Wellington Admiral 75.76 - 75.76 75.76 0.34 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Windsor II Admiral 64.8 - 64.8 64.8 0.60 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Dividend Growth Inv 31.09 - 31.09 31.09 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Health Care Admiral 88.27 - 88.27 88.27 0.63 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Small Cap Index Adm 79.56 - 79.56 79.56 0.76 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
DoubleLine Total Return Bond I 10.77 - 10.77 10.77 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth 128.87 - 128.87 128.87 1.79 1.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Institutional Index I 294.6 - 294.6 294.6 2.94 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
DFA International Core Equity I 13.54 - 13.54 13.54 0.10 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox International Stock 42.41 - 42.41 42.41 0.28 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds American Mutual A 43.71 - 43.71 43.71 0.30 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds New Perspective A 47.87 - 47.87 47.87 0.50 1.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Invmt Co of Amer A 39.81 - 39.81 39.81 0.38 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity US Bond Index Instl Prem 12.07 - 12.07 12.07 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard International Growth Adm 102.58 - 102.58 102.58 1.24 1.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index I 118.1 - 118.1 118.1 0.83 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 80.91 - 80.91 80.91 0.80 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Wellesley Income Admiral 67.1 - 67.1 67.1 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds American Balanced A 28.74 - 28.74 28.74 0.17 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Washington Mutual A 48.39 - 48.39 48.39 0.46 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.33 - 21.33 21.33 0.07 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Capital Appreciation 32 - 32 32 0.21 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index I 11.2 - 11.2 11.2 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.96 - 22.96 22.96 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 80.86 - 80.86 80.86 0.79 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Metropolitan West Total Return Bd I 11.07 - 11.07 11.07 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 32.82 - 32.82 32.82 0.13 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 36.75 - 36.75 36.75 0.20 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 22.69 - 22.69 22.69 0.15 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 39.38 - 39.38 39.38 0.27 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.16 - 11.16 11.16 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.48 - 11.48 11.48 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 17.66 - 17.66 17.66 0.13 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 151.73 - 151.73 151.73 1.49 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Europacific Growth R6 54.94 - 54.94 54.94 0.38 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Income Fund of Amer A 23.32 - 23.32 23.32 0.13 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.2 - 11.2 11.2 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Capital World Gr&Inc A 52.32 - 52.32 52.32 0.47 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Growth Fund of Amer R6 52.33 - 52.33 52.33 0.60 1.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Institutional Prem 113.71 - 113.71 113.71 1.13 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity International Index InstlPrm 42.56 - 42.56 42.56 0.34 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.72 - 11.72 11.72 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Institutional Index Instl Pl 294.62 - 294.62 294.62 2.94 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 24.96 - 24.96 24.96 0.12 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 25.32 - 25.32 25.32 0.14 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 25.68 - 25.68 25.68 0.16 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.16 - 11.16 11.16 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Total Market Index Instl Prem 91.91 - 91.91 91.91 0.91 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 118.13 - 118.13 118.13 0.84 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Capital Income Builder A 63.42 - 63.42 63.42 0.35 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Growth Fund of America A 52.32 - 52.32 52.32 0.60 1.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 160.36 - 160.36 160.36 1.60 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 69.7 - 69.7 69.7 0.69 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 29.53 - 29.53 29.53 0.21 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.17 - 10.17 10.17 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.45 - 34.45 34.45 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
American Funds Fundamental Investors Class A 62.39 - 62.39 62.39 0.65 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 20.02 - 20.02 20.02 0.09 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 80.89 - 80.89 80.89 0.79 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 302.63 - 302.63 302.63 3.02 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.65 - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights I 33.92 - 33.92 33.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights T 31.67 - 31.67 31.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights Z 33.95 - 33.95 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights A 32.98 - 32.98 32.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Advisor New Insights C 27.82 - 27.82 27.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Strategic Advisers Core 19.4 - 19.4 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
DFA US Core Equity 1 I 25.18 - 25.18 25.18 0.15 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Vanguard 500 Index Investor 266.79 - 266.79 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 48.44 - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth A 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth F2 51.5 - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰