ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.2079
قیمت روز
0 (0.56%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:18:09
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

43
قیمت روز
1 (2.33%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.50%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
9 (46.76%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:03:50
8 (38.16%)
تغییر ۳ ماهه
5 (20.59%)
تغییر ۶ ماهه
9 (23.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 11.71 11.97 11.71 12.07 0.49 4.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 40.61 41.62 40.61 41.89 1.91 4.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 22.16 22.46 22.16 22.6 0.58 2.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Income P 12.05 12.08 12.05 12.08 0.05 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Dodge & Cox Stock 233.29 237.13 233.29 240.66 8.54 3.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Balanced 29.78 30.36 29.78 30.53 1.06 3.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Franklin Income A 2.49 2.51 2.49 2.51 0.04 1.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Dodge & Cox Income 14.21 14.25 14.21 14.27 0.08 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Income Instl 12.05 12.08 12.05 12.08 0.05 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Contrafund 17.15 17.54 17.15 17.6 0.78 4.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Total Bond 11 11.04 11 11.06 0.08 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Schwab S&P 500 Index 62.43 63.79 62.43 64.35 2.59 4.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Contrafund K 17.2 17.58 17.2 17.64 0.77 4.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard PRIMECAP Adm 168.89 172.75 168.89 173.92 7.68 4.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds AMCAP A 41.16 42.18 41.16 42.46 1.94 4.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Growth Company 33.11 34.15 33.11 34.15 1.81 5.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Total Return Instl 10.26 10.3 10.26 10.31 0.07 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Baird Aggregate Bond Inst 11.35 11.39 11.35 11.41 0.08 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Blue Chip Growth 163.52 169.04 163.52 169.11 10.45 6.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Growth Index Adm 132.55 136.24 132.55 136.56 6.99 5.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 375.52 383.7 375.52 387.05 15.61 4.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Equity-Income Adm 90.32 91.74 90.32 92.88 2.49 2.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Mid Cap Index Adm 276.43 283.85 276.43 285.93 11.97 4.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard US Growth Admiral 163.04 168.25 163.04 168.25 9.49 5.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Balanced Index Adm 45.53 46.24 45.53 46.48 1.34 2.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Wellington Admiral 80.74 81.91 80.74 82.55 2.40 2.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Windsor II Admiral 78.76 80.38 78.76 81.33 3.12 3.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Dividend Growth Inv 35.96 36.58 35.96 36.58 1.08 3.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Health Care Admiral 92.05 92.78 92.05 93.57 1.49 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Small Cap Index Adm 101.48 104.69 101.48 105.36 5.73 5.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Advisor Total Bond A 11.01 11.04 11.01 11.07 0.07 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Advisor Total Bond C 11.01 11.05 11.01 11.07 0.08 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Advisor Total Bond I 10.98 11.02 10.98 11.04 0.08 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Advisor Total Bond T 10.99 11.02 10.99 11.04 0.07 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Advisor Total Bond Z 10.98 11.02 10.98 11.04 0.08 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
DoubleLine Total Return Bond I 10.5 10.53 10.5 10.54 0.05 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Strategic Advisers Core Income 10.78 10.83 10.78 10.85 0.09 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth 166.84 171.01 166.84 171.01 8.26 4.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Institutional Index I 355.35 363.09 355.35 366.27 14.77 4.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.81 14.82 14.81 14.82 0.02 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds SMALLCAP World A 81.54 83.5 81.54 84.4 4.26 5.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Dodge & Cox International Stock 48.24 48.69 48.24 49.23 1.09 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds New Perspective A 62.38 63.7 62.38 64.18 2.83 4.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth I 167.3 171.48 167.3 171.48 8.27 4.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Invmt Co of Amer A 48.34 49.33 48.34 49.75 1.84 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.98 12.02 11.98 12.05 0.09 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard International Growth Adm 154.49 158.66 154.49 160.06 9.59 6.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index I 136.73 139.32 136.73 140.74 4.84 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 102 104.42 102 105.18 4.47 4.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Wellesley Income Admiral 70.3 70.87 70.3 71.32 1.12 1.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds American Balanced A 31.92 32.36 31.92 32.56 0.82 2.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Washington Mutual A 56.14 57.17 56.14 57.77 1.90 3.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
T. Rowe Price Capital Appreciation 36.35 36.84 36.35 37.13 0.95 2.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index I 11.17 11.21 11.17 11.23 0.09 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.66 22.71 22.66 22.76 0.11 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 101.95 104.37 101.95 105.13 4.47 4.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds American Balanced R6 31.94 32.38 31.94 32.58 0.82 2.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Metropolitan West Total Return Bd I 10.85 10.89 10.85 10.91 0.08 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 42.02 42.66 42.02 42.93 1.21 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 26.33 26.77 26.33 26.95 0.82 3.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 46.56 47.4 46.56 47.75 1.57 3.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 29.86 30.45 29.86 30.68 1.09 3.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.02 11.05 11.02 11.08 0.08 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.33 11.36 11.33 11.38 0.06 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 20.44 20.83 20.44 21.04 0.72 3.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 101.98 104.4 101.98 105.16 4.48 4.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 191.29 195.82 191.29 197.24 8.39 4.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Europacific Growth R6 69.32 70.65 69.32 71.43 2.93 4.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Income Fund of Amer A 25.56 25.86 25.56 26.08 0.51 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.17 11.21 11.17 11.23 0.09 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Capital World Gr&Inc A 62.6 63.81 62.6 64.43 2.39 3.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Growth Fund of Amer R6 69.06 70.81 69.06 71.15 3.52 5.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity 500 Index Institutional Prem 141.13 144.21 141.13 145.47 5.87 4.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity International Index InstlPrm 48.34 49.08 48.34 49.73 1.57 3.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.57 11.6 11.57 11.63 0.08 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Institutional Index Instl Pl 355.37 363.12 355.37 366.29 14.77 4.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 28.25 28.64 28.25 28.8 0.73 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 29.16 29.6 29.16 29.79 0.83 2.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 30 30.5 30 30.71 0.94 3.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2040 Instl 30.88 31.44 30.88 31.67 1.04 3.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2045 Instl 31.67 32.29 31.67 32.54 1.15 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.02 11.05 11.02 11.08 0.08 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Total Market Index Instl Prem 116.22 118.97 116.22 119.84 5.12 4.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel 200.72 205.47 200.72 206.96 8.80 4.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Capital Income Builder A 67.48 68.31 67.48 68.88 1.50 2.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Growth Fund of America A 68.94 70.68 68.94 71.02 3.52 5.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Extended Market Index InstlPrm 82.41 85.12 82.41 85.17 4.61 5.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 198.99 203.32 198.99 205.1 8.27 4.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 79.63 81.51 79.63 82.11 3.49 4.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls 11.17 11.21 11.17 11.23 0.09 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 34.19 34.84 34.19 35.2 1.21 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.06 10.1 10.06 10.11 0.07 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.96 10.96 10.96 10.96 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
American Funds Fundamental Investors Class A 74.74 76.26 74.74 76.82 2.97 3.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 42.68 42.97 42.68 42.97 0.63 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.24 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۰۱
American Funds Growth Fund of Amer F2 73.18 73.18 73.18 73.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۰۱
Prudential Total Return Bond Z 14.46 14.46 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Series Emerging Markets 26.51 26.51 26.51 26.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 35.67 35.67 35.67 35.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl Plus 23.82 23.82 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 140.33 140.33 140.33 140.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.25 34.25 34.25 34.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۸:۰۱
DFA International Core Equity I 14.98 14.98 14.98 14.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights A 37.85 37.85 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights C 31.12 31.12 31.12 31.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights I 39.03 39.03 39.03 39.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights T 36.03 36.03 36.03 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights Z 39.11 39.11 39.11 39.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Bond Fund of Amer A 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds American Mutual A 45.41 45.41 45.41 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۰۲
American Funds New Perspective R6 55.71 55.71 55.71 55.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
American Funds Washington Mutual R6 47.28 47.28 47.28 47.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Metropolitan West Total Return Bd Plan 10.93 10.93 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
T. Rowe Price Growth Stock 93.3 93.3 93.3 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
BlackRock U.S. Debt Index F 36.212 36.212 36.212 36.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Harbor Capital Appreciation Instl 103.75 103.75 103.75 103.75 8.19 7.89% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
AST Investment Grade Bond Portfolio 9.23 9.23 9.23 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelityֲ® Government Cash Reserves 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Government Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۰
First Eagle Global I 53.09 53.09 53.09 53.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
DFA US Core Equity 2 I 22.44 22.44 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۱
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.35 21.35 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon EB DV Stock Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendc 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lende 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendn 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securit12 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti2 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti5 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti6 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti7 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti8 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitif 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitih 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitii 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
DFA US Core Equity 1 I 25.18 25.18 25.18 25.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی