شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1071
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:35:13
0 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

38
قیمت روز
1 (2.63%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:11
2 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
7 (22.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 15.16 - 15.16 15.16 0.57 3.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
AST Investment Grade Bond Portfolio 8.67 - 8.67 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
Strategic Advisers Core Income 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Income P 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Dodge & Cox Stock 133.27 - 133.27 133.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Franklin Income A 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Dodge & Cox Income 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
PIMCO Income Instl 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Contrafund 11.53 - 11.53 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Schwab S&P 500 Index 39.04 - 39.04 39.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Contrafund K 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard PRIMECAP Adm 113.01 - 113.01 113.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Growth Company 18.48 - 18.48 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
PIMCO Total Return Instl 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Growth Index Adm 79.12 - 79.12 79.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
T. Rowe Price Growth Stock 61.13 - 61.13 61.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard 500 Index Admiral 234.52 - 234.52 234.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Equity-Income Adm 59.77 - 59.77 59.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Mid Cap Index Adm 162.71 - 162.71 162.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Balanced Index Adm 34.04 - 34.04 34.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.98 - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Wellington Admiral 63.18 - 63.18 63.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Windsor II Admiral 47.95 - 47.95 47.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Dividend Growth Inv 24.96 - 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Health Care Admiral 73.22 - 73.22 73.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Small Cap Index Adm 54.82 - 54.82 54.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
DoubleLine Total Return Bond I 10.37 - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
T. Rowe Price Blue Chip Growth 105.13 - 105.13 105.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Institutional Index I 226.63 - 226.63 226.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.37 - 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Dodge & Cox International Stock 30.13 - 30.13 30.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights A 25.76 - 25.76 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights C 21.64 - 21.64 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights I 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights T 24.65 - 24.65 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights Z 26.47 - 26.47 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds New Perspective A 37.98 - 37.98 37.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Invmt Co of Amer A 31.21 - 31.21 31.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity US Bond Index Instl Prem 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard International Growth Adm 85.93 - 85.93 85.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Index I 89.27 - 89.27 89.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Market Idx I 61.77 - 61.77 61.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Wellesley Income Admiral 60.08 - 60.08 60.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds American Balanced A 24.75 - 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Washington Mutual A 36.98 - 36.98 36.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
T. Rowe Price Capital Appreciation 26.92 - 26.92 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Bond Market Index I 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.67 - 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 61.74 - 61.74 61.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Metropolitan West Total Return Bd I 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 30.78 - 30.78 30.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 31.63 - 31.63 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Market Admiral 61.76 - 61.76 61.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Europacific Growth R6 42.7 - 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Income Fund of Amer A 19.05 - 19.05 19.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Capital World Gr&Inc A 40.67 - 40.67 40.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity 500 Index Institutional Prem 88.54 - 88.54 88.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity International Index InstlPrm 32.94 - 32.94 32.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.49 - 11.49 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Institutional Index Instl Pl 226.63 - 226.63 226.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 21.34 - 21.34 21.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 21.07 - 21.07 21.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Total Market Index Instl Prem 70.47 - 70.47 70.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 89.28 - 89.28 89.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Capital Income Builder A 52.16 - 52.16 52.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Growth Fund of America A 42.54 - 42.54 42.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard 500 Index Institutional Select 124.27 - 124.27 124.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 52.83 - 52.83 52.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 22.32 - 22.32 22.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.01 - 34.01 34.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
American Funds Fundamental Investors Class A 48.07 - 48.07 48.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prudential Total Return Bond Z 13.54 - 13.37 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۰۰
American Funds AMCAP A 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
American Funds Growth Fund of Amer R6 44.13 - 44.13 44.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2040 Instl 19.17 - 19.17 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
First Eagle Global I 53.09 - 53.09 53.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
DFA International Core Equity I 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
American Funds American Mutual A 40.88 - 40.88 40.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
DFA US Core Equity 2 I 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۱
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon EB DV Stock Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lende 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendn 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securit12 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti2 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti5 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti6 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti7 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti8 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitif 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitih 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitii 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
American Funds American Balanced R6 28.68 - 28.68 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
DFA US Core Equity 1 I 25.18 - 25.18 25.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی