شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0792
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:31:28
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

38
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:44
1 (2.70%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
7 (22.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AST Investment Grade Bond Portfolio 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Schwab S&P 500 Index 38.25 - 38.25 38.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard PRIMECAP Adm 109.78 - 109.78 109.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Strategic Advisers Core 14.87 15.11 14.87 15.11 0.09 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Wellington Admiral 62.58 - 62.58 62.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Dividend Growth Inv 24.42 - 24.42 24.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Health Care Admiral 74.04 - 74.04 74.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
DoubleLine Total Return Bond I 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Prudential Total Return Bond Z 13.89 - 13.89 13.89 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Strategic Advisers Core Income 10.79 - 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard International Growth Adm 83.33 - 83.33 83.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Index I 86.89 - 86.89 86.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 28.48 - 28.48 28.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 30.24 - 30.24 30.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 20.84 - 20.84 20.84 0.26 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 20.65 - 20.65 20.65 0.28 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 86.9 - 86.9 86.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 21.73 - 21.73 21.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Income P 10.88 - 10.88 10.88 0.03 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Dodge & Cox Stock 128.99 - 128.99 128.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Franklin Income A 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
PIMCO Income Instl 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Contrafund 11.28 - 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Contrafund K 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds AMCAP A 26.76 - 26.76 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Growth Company 17.96 - 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Growth Index Adm 77.34 - 77.34 77.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
T. Rowe Price Growth Stock 59.1 - 59.1 59.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard 500 Index Admiral 229.78 - 229.78 229.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Mid Cap Index Adm 153.89 - 153.89 153.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Balanced Index Adm 33.54 - 33.54 33.54 0.34 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.91 - 10.91 10.91 0.04 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Small Cap Index Adm 50.99 - 50.99 50.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
T. Rowe Price Blue Chip Growth 102.38 - 102.38 102.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Institutional Index I 222.05 - 222.05 222.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Dodge & Cox International Stock 28.55 - 28.55 28.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights A 25.05 - 25.05 25.05 0.45 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights C 21.05 - 21.05 21.05 0.37 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights I 25.72 - 25.72 25.72 0.46 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights T 23.98 - 23.98 23.98 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Advisor New Insights Z 25.75 - 25.75 25.75 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds New Perspective A 37.06 - 37.06 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Invmt Co of Amer A 30.97 - 30.97 30.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Market Idx I 60.06 - 60.06 60.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Wellesley Income Admiral 60.17 - 60.17 60.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds American Balanced A 24.63 - 24.63 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Washington Mutual A 36.47 - 36.47 36.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.62 - 22.62 22.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 60.03 - 60.03 60.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Metropolitan West Total Return Bd I 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Market Admiral 60.05 - 60.05 60.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 112.63 - 112.63 112.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Europacific Growth R6 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Income Fund of Amer A 18.94 - 18.94 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Capital World Gr&Inc A 40.09 - 40.09 40.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Growth Fund of Amer R6 41.71 - 41.71 41.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity 500 Index Institutional Prem 86.75 - 86.75 86.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity International Index InstlPrm 31.66 - 31.66 31.66 0.67 2.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Institutional Index Instl Pl 222.05 - 222.05 222.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Total Market Index Instl Prem 68.51 - 68.51 68.51 1.17 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl Plus 23.87 - 23.87 23.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Capital Income Builder A 52.02 - 52.02 52.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Growth Fund of America A 41.67 - 41.67 41.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard 500 Index Institutional Select 121.76 - 121.76 121.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 51.37 - 51.37 51.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.84 - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 33.95 - 33.95 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
American Funds Fundamental Investors Class A 46.93 - 46.93 46.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Dodge & Cox Income 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
PIMCO Total Return Instl 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Equity-Income Adm 59.9 - 59.9 59.9 1.86 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Windsor II Admiral 47.42 - 47.42 47.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
T. Rowe Price Capital Appreciation 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Bond Market Index I 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 31.4 - 31.4 31.4 0.49 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 19.39 - 19.39 19.39 0.33 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Fidelity US Bond Index Instl Prem 12.28 - 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Trgt Retire 2040 Instl 19.17 - 19.17 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
First Eagle Global I 53.09 - 53.09 53.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
DFA International Core Equity I 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
American Funds American Mutual A 40.88 - 40.88 40.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
DFA US Core Equity 2 I 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۱
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon EB DV Stock Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lende 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendn 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securit12 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti2 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti5 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti6 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti7 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti8 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitif 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitih 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitii 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
American Funds American Balanced R6 28.68 - 28.68 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
DFA US Core Equity 1 I 25.18 - 25.18 25.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی