شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1841
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:32:05
0 (5.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

46
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 10:01:53
5 (12.20%)
تغییر ۳ ماهه
11 (31.43%)
تغییر ۶ ماهه
10 (27.78%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

26
قیمت روز
1 (4.57%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:00:59
7 (22.36%)
تغییر ۳ ماهه
26 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
26 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 35.14 - 35.14 35.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 20.68 - 20.68 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Dodge & Cox Stock 172.51 - 172.51 172.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Contrafund 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Schwab S&P 500 Index 52.03 - 52.03 52.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Contrafund K 16.35 - 16.35 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard PRIMECAP Adm 148.58 - 148.58 148.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Strategic Advisers Core 20.36 - 20.36 20.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Total Return Instl 10.96 - 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Growth Index Adm 114.88 - 114.88 114.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
T. Rowe Price Growth Stock 87.3 - 87.3 87.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard 500 Index Admiral 310.94 - 310.94 310.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Mid Cap Index Adm 219.05 - 219.05 219.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Balanced Index Adm 41.36 - 41.36 41.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Wellington Admiral 75.86 - 75.86 75.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Dividend Growth Inv 31.35 - 31.35 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Health Care Admiral 92.53 - 92.53 92.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Small Cap Index Adm 74.86 - 74.86 74.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
DoubleLine Total Return Bond I 10.76 - 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Strategic Advisers Core Income 11.44 - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
T. Rowe Price Blue Chip Growth 150.43 - 150.43 150.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Institutional Index I 300.52 - 300.52 300.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.72 - 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Dodge & Cox International Stock 37.71 - 37.71 37.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights A 35.43 - 35.43 35.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights C 29.67 - 29.67 29.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights I 36.42 - 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights T 33.88 - 33.88 33.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights Z 36.48 - 36.48 36.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds New Perspective A 53.82 - 53.82 53.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
T. Rowe Price Blue Chip Growth I 150.72 - 150.72 150.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Invmt Co of Amer A 40.27 - 40.27 40.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity US Bond Index Instl Prem 12.59 - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard International Growth Adm 133.77 - 133.77 133.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index I 115.71 - 115.71 115.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Stock Market Idx I 83.11 - 83.11 83.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Wellesley Income Admiral 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds American Balanced A 29.01 - 29.01 29.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Washington Mutual A 46.31 - 46.31 46.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market Index I 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 23.25 - 23.25 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 83.05 - 83.05 83.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds American Balanced R6 29.02 - 29.02 29.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Metropolitan West Total Return Bd I 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 33.96 - 33.96 33.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 37.87 - 37.87 37.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 23.32 - 23.32 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Stock Market Admiral 83.09 - 83.09 83.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 155.86 - 155.86 155.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth R6 58.83 - 58.83 58.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Income Fund of Amer A 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Capital World Gr&Inc A 52.61 - 52.61 52.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Growth Fund of Amer R6 60.05 - 60.05 60.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity 500 Index Institutional Prem 116.81 - 116.81 116.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Institutional Index Instl Pl 300.54 - 300.54 300.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 25.78 - 25.78 25.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 26.41 - 26.41 26.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Trgt Retire 2040 Instl 26.7 - 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Total Market Index Instl Prem 94.86 - 94.86 94.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl Plus 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 115.74 - 115.74 115.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Capital Income Builder A 59.22 - 59.22 59.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Growth Fund of America A 59.91 - 59.91 59.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard 500 Index Institutional Select 164.77 - 164.77 164.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 71.08 - 71.08 71.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.93 - 28.93 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.89 - 34.89 34.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
American Funds Fundamental Investors Class A 61.35 - 61.35 61.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Income P 11.79 - 11.79 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Franklin Income A 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Income Instl 11.79 - 11.79 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۱
American Funds AMCAP A 35.87 - 35.87 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Baird Aggregate Bond Inst 11.88 - 11.88 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۱
T. Rowe Price Capital Appreciation 33.44 - 33.44 33.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Dodge & Cox Income 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Prudential Total Return Bond Z 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Series Investment Grade Bond 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.66 - 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel 164.71 - 164.71 164.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Harbor Capital Appreciation Instl 103.75 - 103.75 103.75 8.19 7.89% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Balanced 27.85 - 27.85 27.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Growth Company 33 - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Blue Chip Growth 159.84 - 159.84 159.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۷:۰۱
American Funds Growth Fund of Amer F2 64.16 - 64.16 64.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۷:۰۱
American Funds American Mutual A 42.7 - 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Equity-Income Adm 70.97 - 70.97 70.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 25.08 - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Windsor II Admiral 61.87 - 61.87 61.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 39.9 - 39.9 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
AST Investment Grade Bond Portfolio 9.23 - 9.23 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelityֲ® Government Cash Reserves 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Government Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Fidelity International Index InstlPrm 34.55 - 34.55 34.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۰
First Eagle Global I 53.09 - 53.09 53.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
DFA International Core Equity I 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
DFA US Core Equity 2 I 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۱
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon EB DV Stock Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lende 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendn 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securit12 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti2 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti5 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti6 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti7 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti8 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitif 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitih 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitii 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
DFA US Core Equity 1 I 25.18 - 25.18 25.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی