ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.2072
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:22:05
0 (0.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:40
1 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
4 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.69%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
1 (4.37%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:01:54
7 (33.92%)
تغییر ۳ ماهه
4 (15.07%)
تغییر ۶ ماهه
28 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 10.99 10.99 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 39.71 39.71 39.71 39.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 21.72 21.72 21.72 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 40.91 40.91 40.91 40.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income P 11.99 11.99 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Balanced 28.81 28.81 28.81 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Franklin Income A 2.37 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds AMCAP A 40.24 40.24 40.24 40.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Baird Aggregate Bond Inst 11.42 11.42 11.42 11.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Blue Chip Growth 167.55 167.55 167.55 167.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Equity-Income Adm 82.75 82.75 82.75 82.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US Growth Admiral 171.25 171.25 171.25 171.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Balanced Index Adm 44.63 44.63 44.63 44.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.21 11.21 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Windsor II Admiral 73.27 73.27 73.27 73.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Health Care Admiral 90.14 90.14 90.14 90.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Prudential Total Return Bond Z 14.5 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Strategic Advisers Core Income 10.9 10.9 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds SMALLCAP World A 83.45 83.45 83.45 83.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox International Stock 46.5 46.5 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Series Emerging Markets 26.49 26.49 26.49 26.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth I 166.21 166.21 166.21 166.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index I 134.89 134.89 134.89 134.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
T. Rowe Price Capital Appreciation 34.38 34.38 34.38 34.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds American Balanced R6 30.52 30.52 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 34.43 34.43 34.43 34.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 45.29 45.29 45.29 45.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 28.97 28.97 28.97 28.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Growth Fund of Amer F2 68.36 68.36 68.36 68.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Growth Fund of Amer R6 68.63 68.63 68.63 68.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity International Index InstlPrm 46.85 46.85 46.85 46.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.59 11.59 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 27.69 27.69 27.69 27.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 28.5 28.5 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 29.25 29.25 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2040 Instl 30.03 30.03 30.03 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl Plus 23.82 23.82 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Extended Market Index InstlPrm 89.98 89.98 89.98 89.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 76.31 76.31 76.31 76.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls 11.23 11.23 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.17 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox Stock 211.56 211.56 211.56 211.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox Income 14.33 14.33 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Income Instl 11.99 11.99 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Contrafund 16.45 16.45 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Schwab S&P 500 Index 58.68 58.68 58.68 58.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Contrafund K 16.49 16.49 16.49 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard PRIMECAP Adm 165.75 165.75 165.75 165.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Growth Company 33.78 33.78 33.78 33.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Total Return Instl 10.29 10.29 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Growth Index Adm 129.73 129.73 129.73 129.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard 500 Index Admiral 354.19 354.19 354.19 354.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Mid Cap Index Adm 268.34 268.34 268.34 268.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Wellington Admiral 76.96 76.96 76.96 76.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Dividend Growth Inv 33.01 33.01 33.01 33.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Small Cap Index Adm 101.07 101.07 101.07 101.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
DoubleLine Total Return Bond I 10.54 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth 165.81 165.81 165.81 165.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Institutional Index I 338.76 338.76 338.76 338.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.68 14.68 14.68 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds New Perspective A 61.67 61.67 61.67 61.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Invmt Co of Amer A 45.75 45.75 45.75 45.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity US Bond Index Instl Prem 12.03 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard International Growth Adm 165.55 165.55 165.55 165.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Market Idx I 97.77 97.77 97.77 97.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Wellesley Income Admiral 68.15 68.15 68.15 68.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds American Balanced A 30.5 30.5 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Washington Mutual A 51.98 51.98 51.98 51.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index I 11.23 11.23 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.77 22.77 22.77 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 97.71 97.71 97.71 97.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Metropolitan West Total Return Bd I 10.87 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 41.09 41.09 41.09 41.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 25.68 25.68 25.68 25.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 20.16 20.16 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Market Admiral 97.75 97.75 97.75 97.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 183.34 183.34 183.34 183.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Europacific Growth R6 71.11 71.11 71.11 71.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Income Fund of Amer A 24.31 24.31 24.31 24.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.23 11.23 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Capital World Gr&Inc A 61.15 61.15 61.15 61.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity 500 Index Institutional Prem 133.03 133.03 133.03 133.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Institutional Index Instl Pl 338.78 338.78 338.78 338.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Total Market Index Instl Prem 111.14 111.14 111.14 111.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 134.92 134.92 134.92 134.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel 192.38 192.38 192.38 192.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Capital Income Builder A 64.59 64.59 64.59 64.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Growth Fund of America A 68.55 68.55 68.55 68.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard 500 Index Institutional Select 187.69 187.69 187.69 187.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 33.73 33.73 33.73 33.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.96 10.96 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.17 34.17 34.17 34.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
American Funds Fundamental Investors Class A 71.39 71.39 71.39 71.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
DFA International Core Equity I 14.98 14.98 14.98 14.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights A 37.85 37.85 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights C 31.12 31.12 31.12 31.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights I 39.03 39.03 39.03 39.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights T 36.03 36.03 36.03 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Advisor New Insights Z 39.11 39.11 39.11 39.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Bond Fund of Amer A 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds American Mutual A 45.41 45.41 45.41 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۰۲
American Funds New Perspective R6 55.71 55.71 55.71 55.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
American Funds Washington Mutual R6 47.28 47.28 47.28 47.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Metropolitan West Total Return Bd Plan 10.93 10.93 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
T. Rowe Price Growth Stock 93.3 93.3 93.3 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۱
BlackRock U.S. Debt Index F 36.212 36.212 36.212 36.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Harbor Capital Appreciation Instl 103.75 103.75 103.75 103.75 8.19 7.89% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
AST Investment Grade Bond Portfolio 9.23 9.23 9.23 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelityֲ® Government Cash Reserves 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Government Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۰
First Eagle Global I 53.09 53.09 53.09 53.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
DFA US Core Equity 2 I 22.44 22.44 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۱
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.35 21.35 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon EB DV Stock Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendc 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lende 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Non Lendn 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securit12 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti2 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti5 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti6 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti7 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securiti8 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitif 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitih 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street SP 500 Index Securitii 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
DFA US Core Equity 1 I 25.18 25.18 25.18 25.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی