ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0525
قیمت روز
0 (0.6%)
تغییر روزانه
۸ تیر ۱۴۰۱
ساعت 00:07:11
0 (5.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

43
قیمت روز
1 (2.33%)
تغییر روزانه
۷ تیر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:33
2 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.38%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
1 (3.92%)
تغییر روزانه
۷ تیر ۱۴۰۱
ساعت 23:47:32
10 (50.45%)
تغییر ۳ ماهه
11 (65.73%)
تغییر ۶ ماهه
12 (75.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 10.21 10.21 10.21 10.21 0.03 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۱۲
Bridge Builder Core Plus Bond 9.04 9.04 9.04 9.04 0.03 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۱۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth I 122.92 122.92 122.92 122.92 1.38 1.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۱۲
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 30.31 30.31 30.31 30.31 0.17 0.56% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۱۲
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 17.34 17.34 17.34 17.34 0.04 0.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۱۲
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 38.16 38.16 38.16 38.16 0.07 0.18% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۱۲
PIMCO Income P 10.64 10.64 10.64 10.64 0.02 0.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Dodge & Cox Stock 220.04 220.04 220.04 220.04 1.47 0.67% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Balanced 25.33 25.33 25.33 25.33 0.09 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Dodge & Cox Income 12.5 12.5 12.5 12.5 0.11 0.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
PIMCO Income Instl 10.64 10.64 10.64 10.64 0.02 0.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Balanced K 25.34 25.34 25.34 25.34 0.09 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Contrafund 13.76 13.76 13.76 13.76 0.05 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Total Bond 9.65 9.65 9.65 9.65 0.03 0.31% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Schwab S&P 500 Index 60.13 60.13 60.13 60.13 0.18 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Contrafund K 13.81 13.81 13.81 13.81 0.05 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard PRIMECAP Adm 144.54 144.54 144.54 144.54 0.40 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds AMCAP A 30.79 30.79 30.79 30.79 0.18 0.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
DFA US Core Equity 2 I 27.63 27.63 27.63 27.63 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Growth Company 25.6 25.6 25.6 25.6 0.21 0.82% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
PIMCO Total Return Instl 8.91 8.91 8.91 8.91 0.03 0.34% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Value Index Adm 52.29 52.29 52.29 52.29 0.13 0.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Baird Aggregate Bond Inst 9.92 9.92 9.92 9.92 0.04 0.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Blue Chip Growth 123.46 123.46 123.46 123.46 0.97 0.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Growth Index Adm 119.8 119.8 119.8 119.8 1.09 0.91% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard 500 Index Admiral 361.32 361.32 361.32 361.32 1.07 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Equity-Income Adm 85.8 85.8 85.8 85.8 0.24 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Mid Cap Index Adm 251.65 251.65 251.65 251.65 0.01 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Balanced Index Adm 40.74 40.74 40.74 40.74 0.13 0.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Wellington Admiral 70.37 70.37 70.37 70.37 0.22 0.31% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Windsor II Admiral 69.16 69.16 69.16 69.16 0.12 0.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Dividend Growth Inv 34.38 34.38 34.38 34.38 0.12 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Health Care Admiral 85.42 85.42 85.42 85.42 0.24 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Small Cap Index Adm 87.51 87.51 87.51 87.51 0.17 0.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Advisor Total Bond A 9.65 9.65 9.65 9.65 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Advisor Total Bond C 9.65 9.65 9.65 9.65 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Advisor Total Bond I 9.63 9.63 9.63 9.63 0.04 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Advisor Total Bond T 9.63 9.63 9.63 9.63 0.04 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Advisor Total Bond Z 9.63 9.63 9.63 9.63 0.04 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
DoubleLine Total Return Bond I 9.29 9.29 9.29 9.29 0.03 0.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Strategic Advisers Core Income 9.38 9.38 9.38 9.38 0.03 0.32% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
T. Rowe Price Blue Chip Growth 122.54 122.54 122.54 122.54 1.38 1.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Institutional Index I 330.23 330.23 330.23 330.23 0.98 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 13.37 13.37 13.37 13.37 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
DFA International Core Equity I 13.45 13.45 13.45 13.45 0.02 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Dodge & Cox International Stock 43.7 43.7 43.7 43.7 0.36 0.83% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds American Mutual A 48.83 48.83 48.83 48.83 0.06 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds New Perspective A 49.9 49.9 49.9 49.9 0.11 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Invmt Co of Amer A 41.89 41.89 41.89 41.89 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity US Bond Index Instl Prem 10.54 10.54 10.54 10.54 0.03 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard International Growth Adm 98.89 98.89 98.89 98.89 0.26 0.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Intl Stock Index I 112.43 112.43 112.43 112.43 0.15 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Wellesley Income Admiral 62.29 62.29 62.29 62.29 0.09 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds American Balanced A 28.92 28.92 28.92 28.92 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Washington Mutual A 51.66 51.66 51.66 51.66 0.08 0.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Series Global ex US Index 12.6 12.6 12.6 12.6 0.03 0.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Bond Market Index I 9.81 9.81 9.81 9.81 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds American Balanced R6 28.93 28.93 28.93 28.93 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Washington Mutual R6 51.67 51.67 51.67 51.67 0.07 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Metropolitan West Total Return Bd I 9.46 9.46 9.46 9.46 0.04 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 26.93 26.93 26.93 26.93 0.07 0.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 32.44 32.44 32.44 32.44 0.07 0.22% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 20.01 20.01 20.01 20.01 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 35.06 35.06 35.06 35.06 0.07 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 23.53 23.53 23.53 23.53 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2050 Inv 38.81 38.81 38.81 38.81 0.06 0.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2055 Inv 43.2 43.2 43.2 43.2 0.07 0.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Bond Market II Idx I 9.69 9.69 9.69 9.69 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Stock Market Index I 94.73 94.73 94.73 94.73 0.26 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Europacific Growth R6 49.22 49.22 49.22 49.22 0.03 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Income Fund of Amer A 23.37 23.37 23.37 23.37 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Bond Market Index Adm 9.81 9.81 9.81 9.81 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Capital World Gr&Inc A 50.83 50.83 50.83 50.83 0.05 0.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Growth Fund of Amer R6 53.91 53.91 53.91 53.91 0.20 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.52 9.52 9.52 9.52 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity 500 Index Institutional Prem 135.88 135.88 135.88 135.88 0.40 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity International Index InstlPrm 40.58 40.58 40.58 40.58 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.19 10.19 10.19 10.19 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Institutional Index Instl Pl 330.23 330.23 330.23 330.23 0.97 0.29% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Total Market Index Instl Prem 108.49 108.49 108.49 108.49 0.29 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl Plus 21.58 21.58 21.58 21.58 0.05 0.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel 186.41 186.41 186.41 186.41 0.51 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Capital Income Builder A 63.16 63.16 63.16 63.16 0.08 0.13% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Growth Fund of America A 53.78 53.78 53.78 53.78 0.21 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Fidelity Extended Market Index InstlPrm 65.2 65.2 65.2 65.2 0.07 0.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard 500 Index Institutional Select 191.47 191.47 191.47 191.47 0.57 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls 9.81 9.81 9.81 9.81 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.12 28.12 28.12 28.12 0.04 0.14% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 8.52 8.52 8.52 8.52 0.03 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.05 10.05 10.05 10.05 0.02 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Stock Market Index Admiral 94.71 94.71 94.71 94.71 0.26 0.27% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
American Funds Fundamental Investors Class A 60.44 60.44 60.44 60.44 0.03 0.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total International Stock Index Inv 16.81 16.81 16.81 16.81 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Stock Market Index Instl Plus 177.65 177.65 177.65 177.65 0.49 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor 9.69 9.69 9.69 9.69 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۹
Franklin Income A 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۱۲
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.7 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۱۲
American Funds Growth Fund of Amer F2 57.93 57.93 57.93 57.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ساعت ۷:۱۳
DFA US Core Equity 1 I 30.71 30.71 30.71 30.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۲۶
Vanguard US Growth Admiral 107.64 107.64 107.64 107.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۲۶
American Funds SMALLCAP World A 66.43 66.43 66.43 66.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ساعت ۷:۱۰
T. Rowe Price Capital Appreciation 35.74 35.74 35.74 35.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ساعت ۷:۱۰
Vanguard Total Stock Market Index Inv 108.26 108.26 108.26 108.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 123.55 123.55 123.55 123.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 27.71 27.71 27.71 27.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 28.83 28.83 28.83 28.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 29.85 29.85 29.85 29.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Trgt Retire 2040 Instl 30.89 30.89 30.89 30.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Trgt Retire 2045 Instl 31.89 31.89 31.89 31.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Trgt Retire 2050 Instl 32.04 32.04 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 82.97 82.97 82.97 82.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۶:۰۹
Edgewood Growth Instl 63.48 63.48 62.79 63.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۶:۰۶
Fidelity Government Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Fidelityֲ® Government Cash Reserves 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین