خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0485
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۴۰۲
ساعت 13:39:20
0 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

43
قیمت روز
1 (2.33%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۴۰۲
ساعت 06:01:58
3 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
3 (6.52%)
تغییر ۶ ماهه
4 (10.26%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

18
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مهر ۱۴۰۲
ساعت 16:11:59
4 (31.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
12 (39.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 33.81 33.81 33.81 33.81 0.03 0.09% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۰۹
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 17.45 17.45 17.45 17.45 0.10 0.57% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۰۹
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 40.37 40.37 40.37 40.37 0.23 0.57% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۰۹
Dodge & Cox Stock 224.37 224.37 224.37 224.37 1.93 0.86% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Balanced 25.09 25.09 25.09 25.09 0.07 0.28% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Franklin Income A 2.17 2.17 2.17 2.17 0.03 1.38% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Dodge & Cox Income 11.8 11.8 11.8 11.8 0.08 0.68% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
PIMCO Income Instl 10.12 10.12 10.12 10.12 0.07 0.69% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Balanced K 25.1 25.1 25.1 25.1 0.07 0.28% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Total Bond 9.01 9.01 9.01 9.01 0.07 0.78% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Schwab S&P 500 Index 66.43 66.43 66.43 66.43 0.01 0.02% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard PRIMECAP Adm 152.22 152.22 152.22 152.22 0.29 0.19% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds AMCAP A 34.36 34.36 34.36 34.36 0.03 0.09% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
DFA US Core Equity 2 I 29.17 29.17 29.17 29.17 0.14 0.48% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Growth Company 29.21 29.21 29.21 29.21 0.19 0.65% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
PIMCO Total Return Instl 8.11 8.11 8.11 8.11 0.06 0.74% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Value Index Adm 53.29 53.29 53.29 53.29 0.52 0.98% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Baird Aggregate Bond Inst 9.23 9.23 9.23 9.23 0.07 0.76% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Blue Chip Growth 152.4 152.4 152.4 152.4 1.36 0.90% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Growth Index Adm 141.27 141.27 141.27 141.27 1.16 0.83% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Equity-Income Adm 80.95 80.95 80.95 80.95 1.02 1.26% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Mid Cap Index Adm 254.83 254.83 254.83 254.83 3.08 1.21% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Balanced Index Adm 41.43 41.43 41.43 41.43 0.15 0.36% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Wellington Admiral 67.91 67.91 67.91 67.91 0.14 0.21% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Windsor II Admiral 70.79 70.79 70.79 70.79 0.29 0.41% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Dividend Growth Inv 34.09 34.09 34.09 34.09 0.13 0.38% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Health Care Admiral 85.55 85.55 85.55 85.55 0.41 0.48% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Small Cap Index Adm 89.37 89.37 89.37 89.37 1.20 1.34% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Bridge Builder Core Plus Bond 8.36 8.36 8.36 8.36 0.07 0.84% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor Total Bond A 9.01 9.01 9.01 9.01 0.07 0.78% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor Total Bond C 9.02 9.02 9.02 9.02 0.06 0.67% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor Total Bond I 9 9 9 9 0.06 0.67% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor Total Bond T 9 9 9 9 0.06 0.67% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor Total Bond Z 9 9 9 9 0.06 0.67% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Strategic Advisers Core Income 8.61 8.61 8.61 8.61 0.06 0.70% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Institutional Index I 357.94 357.94 357.94 357.94 0.03 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 12.97 12.97 12.97 12.97 0.03 0.23% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Dodge & Cox International Stock 46.53 46.53 46.53 46.53 0.57 1.23% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor New Insights A 30.76 30.76 30.76 30.76 0.10 0.33% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor New Insights C 23.17 23.17 23.17 23.17 0.08 0.35% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor New Insights I 32.16 32.16 32.16 32.16 0.10 0.31% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor New Insights T 28.69 28.69 28.69 28.69 0.10 0.35% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Advisor New Insights Z 32.32 32.32 32.32 32.32 0.11 0.34% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds American Mutual A 47.44 47.44 47.44 47.44 0.40 0.84% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds New Perspective A 52.66 52.66 52.66 52.66 0.27 0.51% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Invmt Co of Amer A 46.01 46.01 46.01 46.01 0.15 0.33% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity US Bond Index Instl Prem 9.78 9.78 9.78 9.78 0.08 0.82% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard International Growth Adm 92.53 92.53 92.53 92.53 0.66 0.71% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Intl Stock Index I 113.61 113.61 113.61 113.61 1.30 1.14% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Wellesley Income Admiral 56.77 56.77 56.77 56.77 0.53 0.93% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds American Balanced A 29.39 29.39 29.39 29.39 0.15 0.51% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Washington Mutual A 52.61 52.61 52.61 52.61 0.20 0.38% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Series Global ex US Index 12.83 12.83 12.83 12.83 0.15 1.17% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Bond Market Index I 9.11 9.11 9.11 9.11 0.07 0.77% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds American Balanced R6 29.4 29.4 29.4 29.4 0.15 0.51% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Washington Mutual R6 52.63 52.63 52.63 52.63 0.20 0.38% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Metropolitan West Total Return Bd I 8.58 8.58 8.58 8.58 0.07 0.82% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 26.28 26.28 26.28 26.28 0.14 0.53% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 33.04 33.04 33.04 33.04 0.19 0.58% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 20.52 20.52 20.52 20.52 0.11 0.54% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 36.29 36.29 36.29 36.29 0.21 0.58% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2045 Inv 24.52 24.52 24.52 24.52 0.14 0.57% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2050 Inv 40.77 40.77 40.77 40.77 0.23 0.56% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement 2055 Inv 45.47 45.47 45.47 45.47 0.27 0.59% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Stock Market Index I 103.25 103.25 103.25 103.25 0.17 0.16% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Europacific Growth R6 50.74 50.74 50.74 50.74 0.62 1.22% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Income Fund of Amer A 21.68 21.68 21.68 21.68 0.21 0.97% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Bond Market Index Adm 9.11 9.11 9.11 9.11 0.07 0.77% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Capital World Gr&Inc A 54.62 54.62 54.62 54.62 0.36 0.66% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Growth Fund of Amer R6 59.57 59.57 59.57 59.57 0.01 0.02% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.01 9.01 9.01 9.01 0.03 0.33% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity International Index InstlPrm 43.42 43.42 43.42 43.42 0.58 1.34% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Series Investment Grade Bond 9.48 9.48 9.48 9.48 0.07 0.74% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Target Retirement Income Inv 12.36 12.36 12.36 12.36 0.07 0.57% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Total Market Index Instl Prem 118.75 118.75 118.75 118.75 0.20 0.17% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl Plus 20.48 20.48 20.48 20.48 0.10 0.49% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel 203.23 203.23 203.23 203.23 0.34 0.17% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Capital Income Builder A 60.86 60.86 60.86 60.86 0.65 1.07% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Growth Fund of America A 59.4 59.4 59.4 59.4 0.01 0.02% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Extended Market Index InstlPrm 67.7 67.7 67.7 67.7 0.83 1.23% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls 9.11 9.11 9.11 9.11 0.07 0.77% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.41 28.41 28.41 28.41 0.33 1.16% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 9.9 9.9 9.9 9.9 0.03 0.30% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
American Funds Fundamental Investors Class A 65.5 65.5 65.5 65.5 0.26 0.40% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Contrafund 14.97 14.97 14.97 14.97 0.07 0.47% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity Contrafund K 15.04 15.04 15.04 15.04 0.08 0.53% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard 500 Index Admiral 395.62 395.62 395.62 395.62 0.03 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Bond Market II Idx I 9 9 9 9 0.07 0.78% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Fidelity 500 Index Institutional Prem 149.37 149.37 149.37 149.37 0.01 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Institutional Index Instl Pl 357.93 357.93 357.93 357.93 0.03 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard 500 Index Institutional Select 209.69 209.69 209.69 209.69 0.02 0.01% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Stock Market Index Admiral 103.23 103.23 103.23 103.23 0.18 0.17% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total International Stock Index Inv 16.98 16.98 16.98 16.98 0.20 1.18% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Stock Market Index Instl Plus 193.65 193.65 193.65 193.65 0.33 0.17% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor 9 9 9 9 0.07 0.78% ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۱۰
Strategic Advisers Core 10.69 10.69 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۰۸
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.53 10.53 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
DFA US Core Equity 1 I 34.07 34.07 34.07 34.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
American Funds SMALLCAP World A 68.65 68.65 68.65 68.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 130.4 130.4 130.4 130.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
PIMCO Income P 11.59 11.59 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Vanguard US Growth Admiral 138.8 138.8 138.8 138.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DoubleLine Total Return Bond I 10.09 10.09 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DFA International Core Equity I 15.44 15.44 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
T. Rowe Price Blue Chip Growth I 151.04 151.04 151.04 151.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
T. Rowe Price Capital Appreciation 35.31 35.31 35.31 35.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
American Funds Growth Fund of Amer F2 63.96 63.96 63.96 63.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.44 9.44 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
T. Rowe Price Blue Chip Growth 150.66 150.66 150.66 150.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Vanguard Total Stock Market Index Inv 107.73 107.73 107.73 107.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Fidelity Government Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Fidelityֲ® Government Cash Reserves 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین