شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3054
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:58:09
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:25
1 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
4 (16.67%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

21,742
قیمت روز
3 (0.02%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:33:51
1,560 (7.73%)
تغییر ۳ ماهه
2,094 (10.66%)
تغییر ۶ ماهه
3,060 (16.38%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.35 - 10.35 10.35 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
T Global Total Return Fund I Mdis G 11.61 - 11.61 11.61 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
T Global Total Return Fund W Mdis G 9.53 - 9.53 9.53 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Templeton Global Total Return Funam 9.73 - 9.73 9.73 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.65 - 14.65 14.65 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.5 - 7.5 7.5 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 199.82 - 199.82 199.82 1.52 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 181.38 - 181.38 181.38 1.38 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 223.49 - 223.49 223.49 1.71 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 206.6 - 206.6 206.6 1.58 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PineBridge Global Funds Japan Small 8656.326 - 8656.326 8656.326 19.60 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.55 - 10.55 10.55 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.68 - 13.68 13.68 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Investment Grade Credit Fund Inst G 21.95 - 21.95 21.95 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Investment Grade Credit Fund InstIG 14.17 - 14.17 14.17 0.04 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.43 - 10.43 10.43 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.99 - 10.99 10.99 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.98 - 13.98 13.98 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.15 - 14.15 14.15 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.39 - 21.39 21.39 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.5 - 22.5 22.5 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard US Equity Index Acc 548.62 - 548.62 548.62 4.21 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard US Equity Index Inc 472.37 - 472.37 472.37 3.62 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.329 - 9.329 9.329 0.05 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 202.99 - 202.99 202.99 0.74 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 179.68 - 179.68 179.68 0.66 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 407.76 - 407.76 407.76 3.10 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 337.46 - 337.46 337.46 2.57 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 54.28 - 54.28 54.28 1.16 2.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 110.12 - 110.12 110.12 2.34 2.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 62.6 - 62.6 62.6 0.40 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 49.34 - 49.34 49.34 0.31 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 85.34 - 85.34 85.34 0.55 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 74.77 - 74.77 74.77 1.19 1.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 242.416 - 242.416 242.416 5.22 2.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 107.01 - 107.01 107.01 0.26 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Pictet-Water I dy GBP 350.06 - 350.06 350.06 1.33 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Water P dy GBP 318.47 - 318.47 318.47 1.24 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 263.54 - 263.54 263.54 1.39 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 242.44 - 242.44 242.44 1.30 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 221.79 - 221.79 221.79 1.17 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 116.2 - 116.2 116.2 0.62 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 141.3 - 141.3 141.3 0.74 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 116.26 - 116.26 116.26 0.61 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.36 - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.43 - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Fundsmith Equity I Acc 4.91 - 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.43 - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.482 - 3.482 3.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.843 - 3.843 3.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.624 - 2.624 2.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.88 - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.14 - 7.14 7.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 140.42 - 140.42 140.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 142.16 - 142.16 142.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 114.93 - 114.93 114.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 123.45 - 123.45 123.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 418.26 - 418.26 418.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 316.63 - 316.63 316.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fundsmith Equity I Inc 4.47 - 4.47 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fundsmith Equity R Acc 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fundsmith Equity R Inc 4.44 - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fundsmith Equity T Acc 4.8721 - 4.8721 4.8721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fundsmith Equity T Inc 4.47 - 4.47 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.83 - 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.45 - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 4.599 - 4.599 4.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.81 - 1.81 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.19 - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
PineBridge Global Funds India EquY3 2160.988 - 2160.988 2160.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.711 - 1.711 1.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 41.24 - 41.08 41.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.7 - 31.7 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 344.85 - 344.85 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.554 - 9.554 9.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 34.82 - 34.82 34.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jupiter European I Inc 24.65 25.07 24.65 25.07 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter European Inc 24.29 - 24.29 24.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
Jupiter European I Acc 26.16 - 26.16 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 4.17 - 4.17 4.17 0.71 20.52% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 3.16 - 3.16 3.16 0.54 20.61% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.831 - 19.831 19.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰