بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2187
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۸ تیر ۱۴۰۱
ساعت 00:23:32
0 (6.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.38%)
تغییر ۶ ماهه
5 (16.67%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,323
قیمت روز
65 (0.9%)
تغییر روزانه
۷ تیر ۱۴۰۱
ساعت 20:42:32
214 (2.84%)
تغییر ۳ ماهه
97 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
236 (3.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Purisima Global Total Return A 3.6 3.6 3.6 3.62 0.11 3.15% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Purisima Global Total Return Int 3.49 3.49 3.49 3.51 0.10 2.95% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet-Water I dy GBP 408.21 408.21 403.99 408.21 9.45 2.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet-Water P dy GBP 366.97 366.97 363.19 366.97 8.47 2.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Fundsmith Equity I Acc 5.68 5.68 5.68 5.68 0.03 0.53% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Fundsmith Equity I Inc 5.13 5.13 5.13 5.13 0.03 0.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Fundsmith Equity R Acc 5.29 5.29 5.29 5.29 0.04 0.76% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Fundsmith Equity R Inc 5.05 5.05 5.05 5.05 0.03 0.59% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Fundsmith Equity T Acc 5.6125 5.6125 5.6125 5.6125 0.04 0.62% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Fundsmith Equity T Inc 5.12 5.12 5.12 5.12 0.04 0.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Purisima Global Total Return B 3.56 3.56 3.56 3.57 0.11 3.19% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.52 3.52 3.48 3.52 0.11 3.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.5 3.5 3.46 3.5 0.11 3.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.62 1.62 1.6 1.62 0.05 3.18% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.62 1.62 1.6 1.62 0.05 3.18% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.54 2.54 2.51 2.54 0.08 3.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.56 2.56 2.54 2.56 0.08 3.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 2.01 2.01 1.99 2.01 0.06 3.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
HSBC American Index Fund Retail Income 6.99 6.99 6.99 7 0.21 3.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
HSBC American Index Fund Accumulation C 8.79 8.79 8.79 8.8 0.26 3.05% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.43 1.43 1.42 1.43 0.04 2.88% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 291.8 291.8 288.15 291.8 6.45 2.26% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 262.62 262.62 259.33 262.62 5.79 2.25% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
HSBC American Index Fund Retail Accumulation 8.71 8.71 8.71 8.72 0.26 3.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3 3409.89 3409.89 3409.89 3418.534 31.16 0.92% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.27 1.27 1.27 1.27 0.02 1.60% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
BlackRock Global Funds - New Energy Fund A4RF GBP 11.57 11.57 11.39 11.57 0.28 2.48% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 2 2 2 2 0.04 2.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
HSBC American Index Fund Institutional Accumulatio 9.58 9.58 9.58 9.59 0.29 3.12% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 52.49 52.22 52.22 52.49 0.95 1.84% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 108.23 107.67 107.67 108.23 1.95 1.83% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.81 12.81 12.81 12.83 0.05 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 8.87 8.87 8.87 8.89 0.04 0.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 9.65 9.65 9.65 9.68 0.05 0.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 57.59 57.25 57.25 57.59 0.84 1.48% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 100.12 99.53 100.12 99.53 1.46 1.48% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G 263.82 263.82 260.55 263.82 6.44 2.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet - Global Environmental Opportunities P dy G 243.59 243.59 240.58 243.59 5.92 2.49% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F 8796.524 8796.524 8734.439 8796.524 139.59 1.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 229.22 229.22 226.4 229.22 3.42 1.51% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 112.44 112.44 111.06 112.44 1.68 1.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 146.05 146.05 144.25 146.05 2.18 1.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 112.49 112.49 111.11 112.49 1.68 1.52% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.89 2.89 2.88 2.89 0.04 1.40% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.93 2.93 2.92 2.93 0.04 1.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 8.5 8.5 8.47 8.5 0.12 1.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 9.52 9.52 9.49 9.52 0.13 1.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۴۲
SSgA UK Equity Tracker Acc 2.77 2.77 2.77 2.77 0.02 0.73% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 32.751 32.751 32.751 32.751 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.07 28.07 28.07 28.07 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 31.835 31.835 31.835 31.835 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.271 22.271 22.271 22.271 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۲
Vanguard US Equity Index Acc 692.92 692.92 692.92 692.92 2.59 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard US Equity Index Inc 582.84 582.84 582.84 582.84 2.18 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Capital Group New Perspective Fund LUX B 14.12 14.12 14.12 14.12 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 14.89 14.89 14.89 14.89 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 14.12 14.12 14.12 14.12 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 14.5 14.5 14.5 14.5 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 13.01 13.01 13.01 13.01 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 181.49 181.49 181.49 181.49 0.63 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 155.06 155.06 155.06 155.06 0.54 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 210.91 210.91 210.91 210.91 0.33 0.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 178.56 178.56 178.56 178.56 0.28 0.16% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Acc 243.13 243.13 243.13 243.13 0.08 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Inc 203.46 203.46 203.46 203.46 0.06 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 492 492 492 492 0.30 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 395.62 395.62 395.62 395.62 0.24 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 49.49 49.49 49.49 49.49 0.39 0.79% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 35.48 35.48 35.48 35.48 0.14 0.39% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 43.36 43.36 43.36 43.36 0.18 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.64 12.64 12.64 12.64 0.03 0.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 5.98 5.98 5.98 5.98 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.09 21.09 21.09 21.09 0.06 0.28% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.6 12.6 12.6 12.6 0.03 0.24% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.87 19.87 19.87 19.87 0.06 0.30% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.91 18.91 18.91 18.91 0.08 0.42% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.45 11.45 11.45 11.45 0.04 0.35% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.1 11.1 11.1 11.1 0.04 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 8.42 8.42 8.42 8.42 0.03 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.04 11.04 11.04 11.04 0.04 0.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.2 9.2 9.2 9.2 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.61 9.61 9.61 9.61 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 246.26 246.26 246.26 246.26 3.64 1.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 212.71 212.71 212.71 212.71 0.13 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 241.44 241.44 241.44 241.44 0.15 0.06% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 94.233 94.233 94.233 94.233 0.41 0.44% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 282.54 282.54 282.54 282.54 1.05 0.37% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 254.96 254.96 254.96 254.96 0.96 0.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۴۱
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 5.505 5.505 5.505 5.505 0.03 0.46% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.705 1.705 1.705 1.705 0.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-GBP 0.996 0.996 0.996 0.996 0.01 0.50% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 74.11 74.11 74.11 74.11 0.64 0.87% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 73.06 73.06 73.06 73.06 0.06 0.08% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۹
HSBC American Index Fund Income C 7.03 7.03 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۱۳
Baillie Gifford Managed A Acc 10.07 10.07 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Baillie Gifford Managed A Inc 7.87 7.87 7.87 7.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Baillie Gifford Managed B Acc 12.43 12.43 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Baillie Gifford Managed B Inc 7.94 7.94 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 5.49 5.49 5.49 5.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 13.74 13.74 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۴۱
BlackRock Global Property Securities Equity Tracke 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۴۱
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.587 2.587 2.587 2.587 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۴۵
Polar Capital Global Technology Fund 59.56 59.56 59.56 59.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۴۴
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.31 3.31 3.291 3.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۴۵
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.74 3.74 3.718 3.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۴۵
Polar Capital Global Technology Fund R 50.91 50.91 50.91 50.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
Polar Capital Global Technology Fund I 54.01 54.01 54.01 54.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۴۶
Baillie Gifford American Fund B Income 11.45 11.45 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۳۹
Baillie Gifford American Fund A Accumulation 10.38 10.38 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۳۹
Baillie Gifford American Fund B Accumulation 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۳۹
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 525.49 525.49 525.49 525.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۲
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 401.17 401.17 401.17 401.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۲
iShares North American Equity Index Fund (UK) H Ac 2.886 2.886 2.886 2.886 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۸
Pictet-Security I dy GBP 301.94 301.94 301.94 301.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۴۰
Pictet-Security P dy GBP 267.28 267.28 267.28 267.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۴۰
BlackRock Global Funds - Continental European Flex 32.66 32.66 32.66 32.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۴۰
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund IX 193.3 193.3 193.3 193.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۹
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 9.854 9.854 9.854 9.854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ساعت ۷:۳۷
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 6.23 6.23 6.23 6.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۷
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 4.73 4.73 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۲۲:۳۷
CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc 1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
CCLA COIF Charities Investment Acc 231.23 231.23 231.23 231.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
CCLA COIF Charities Ethical Investment Acc 4.75 4.75 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
CCLA COIF Charities Ethical Investment Inc 3.03 3.03 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
CCLA COIF Charities Investment Inc 19.88 19.88 19.88 19.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین