شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2918
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:32:05
0 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 11:01:48
3 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 21:01:08
286 (4.54%)
تغییر ۳ ماهه
6,007 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
6,007 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.545 - 8.545 8.545 0.05 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 93.03 - 93.03 93.03 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 16.108 - 16.108 16.108 0.09 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 59.04 - 59.04 59.04 0.03 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 120.12 - 120.12 120.12 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Pictet-Security I dy GBP 260.79 - 260.79 260.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Pictet-Security P dy GBP 232.69 - 232.69 232.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Baillie Gifford Managed A Acc 11.83 - 11.81 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Baillie Gifford Managed B Acc 14.32 - 14.3 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.565 - 3.565 3.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.96 - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.705 - 2.705 2.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 283.75 - 283.75 283.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 259.49 - 259.49 259.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP 86.53 - 86.53 86.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP 78.44 - 78.44 78.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 133.13 - 133.13 133.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 134.95 - 134.95 134.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 101.26 - 101.26 101.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 117.16 - 117.16 117.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 8.48 - 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.69 - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Sterling Quoted D 3.086 - 3.086 3.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 65.59 - 65.59 65.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 51.41 - 51.41 51.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 89.05 - 89.05 89.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 97.27 - 97.27 97.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 34.98 - 34.98 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 29.28 - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 32.56 - 32.56 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 39.15 - 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 180.16 - 180.16 180.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 94.39 - 94.39 94.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 114.78 - 114.78 114.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 94.44 - 94.44 94.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Fundsmith Equity I Acc 5.22 - 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund F 298.878 - 298.878 298.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.6 - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA UK Equity Tracker Acc 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.777 - 26.777 26.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.474 - 27.474 27.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.211 - 19.211 19.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.212 - 24.212 24.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 491.74 - 491.74 491.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 373.24 - 373.24 373.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Vanguard US Equity Index Acc 563.96 - 563.96 563.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard US Equity Index Inc 485.58 - 485.58 485.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
T Global Bond Fund W Mdis GBP 9.74 - 9.74 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Investment Grade Credit Fund Inst G 22.15 - 22.15 22.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Investment Grade Credit Fund InstIG 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PineBridge Global Funds India EquY3 2281.875 - 2281.875 2281.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PineBridge Global Funds Japan Small 7988.178 - 7988.178 7988.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
T Global Total Return Fund I Mdis G 10.52 - 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
T Global Total Return Fund W Mdis G 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Templeton Global Total Return Funam 8.79 - 8.79 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Capital Group New Perspective Fund LUX B 13.12 - 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 13.33 - 13.33 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 186.65 - 186.65 186.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 163.21 - 163.18 163.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 203.17 - 203.17 203.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 176.48 - 176.48 176.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 417.04 - 417.04 417.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 345.13 - 345.13 345.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.88 - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.48 - 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.45 - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 244.071 - 244.071 244.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 204.44 - 204.44 204.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 185.58 - 185.58 185.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 110.374 - 110.374 110.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 229.78 - 229.78 229.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 212.43 - 212.43 212.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
HSBC American Index Fund Retail Income 5.68 - 5.68 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
HSBC American Index Fund Accumulation C 6.97 - 6.97 6.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 4.41 - 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
HSBC American Index Fund Institutional A Income 5.92 - 5.92 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Income Fund R Inc GBP Hedged 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.27 - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.24 - 22.24 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
Polar Capital Global Technology Fund 62.77 - 62.77 62.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Polar Capital Global Technology Fund I 58.06 - 58.06 58.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Polar Capital Global Technology Fund R 55.17 - 55.17 55.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
HSBC American Index Fund Retail Accumulation 7.04 - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
HSBC American Index Fund Institutional A Accumulat 7.42 - 7.42 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Fundsmith Equity I Inc 4.83 - 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity R Acc 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity R Inc 4.79 - 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity T Acc 5.2767 - 5.2767 5.2767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity T Inc 4.83 - 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.23 - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
HSBC American Index Fund Institutional Accumulatio 7.66 - 7.66 7.66 0.03 0.39% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 50.81 - 50.81 50.81 2.48 4.88% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۳:۳۰
HSBC American Index Fund Income C 5.75 - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Acc 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Inc 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc 1.73 - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 4.351 - 4.351 4.351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.647 - 1.647 1.647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund H Acc 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Inc 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 349.86 - 349.86 352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Pictet-Water P dy GBP 316.64 - 316.64 318.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۱
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - GBP 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - GBP 155.9 - 155.9 155.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۳۱
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.4 - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Legal & General UK Index Trust C Acc 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۳۱
Legal & General UK Index Trust I Acc 2.75 - 2.75 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.35 - 1.35 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 0.74 - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 3.14 - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.249 - 2.249 2.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۳:۳۰
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 34.81 - 34.81 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۱
Liontrust Special Situations Fund A Inc 3.86 - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Liontrust Special Situations Fund I Inc 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Liontrust Special Situations Fund R Inc 3.82 - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.73 - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Invesco Perpetual High Income Z Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Z Inc 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F GBP Ac 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 4.39 - 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۸
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 9.01 - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.7 - 31.7 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 344.85 - 344.85 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی