شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2407
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:16:04
0 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:04
4 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 10.18 - 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 9.96 - 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - GBP 14.69 - 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - GBP 126.65 - 126.65 126.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 15.718 - 15.718 15.718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
Income Fund R Inc GBP Hedged 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund Institutional Inc GBP H 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Investment Grade Credit Fund Adm IG 12.44 - 12.44 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.99 - 19.99 19.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Investment Grade Credit Fund InstIG 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Investment Grade Credit Fund R IncG 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
T Global Total Return Fund I Mdis G 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
T Global Total Return Fund W Mdis G 9.12 - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Templeton Global Total Return Funam 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.88 - 13.88 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Fundsmith Equity I Inc 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity R Acc 4.07 - 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity R Inc 3.88 - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity T Acc 4.2635 - 4.2635 4.2635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity T Inc 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.08 - 15.08 15.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard US Equity Index Acc 438.49 - 438.49 438.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard US Equity Index Inc 377.54 - 377.54 377.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity Acc 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity Inc 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.333 - 8.333 8.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
PineBridge Global Funds Japan Small 6031.776 - 6031.776 6031.776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 215.48 - 215.48 215.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 197.9 - 197.9 197.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 176.73 - 176.73 176.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 156.44 - 156.44 156.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 330.2 - 330.2 330.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 273.27 - 273.27 273.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.11 - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 43.42 - 43.42 43.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 88.2 - 88.2 88.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 54.23 - 54.23 54.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 42.68 - 42.68 42.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 73.93 - 73.93 73.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 66.64 - 66.64 66.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 192.112 - 192.112 192.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 161.83 - 161.83 161.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 146.9 - 146.9 146.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 107.37 - 107.37 107.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 178.64 - 178.64 178.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 165.14 - 165.14 165.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity I Acc 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Z Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Z Inc 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Legal & General UK Index Trust C Acc 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.382 - 3.382 3.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP 74.43 - 74.43 74.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP 67.69 - 67.69 67.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Acc 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity B Sterling Quoted D 2.839 - 2.839 2.839 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 29.84 - 29.84 29.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 25.02 - 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 27.73 - 27.73 27.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 33.27 - 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 160.36 - 160.36 160.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 84.02 - 84.02 84.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 102.15 - 102.15 102.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 84.05 - 84.05 84.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 1.77 - 1.77 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.4 - 1.4 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund F 235.435 - 235.435 235.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.82 - 6.82 6.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.12 - 2.12 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.18 - 6.18 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.1 - 2.1 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.75 - 2.67 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.14 - 10.06 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.34 - 13.23 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.03 - 10.94 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.293 - 22.293 22.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.13 - 16.13 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.329 - 20.329 20.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 6.76 - 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
Legal & General UK Index Trust I Acc 2.47 - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 0.78 - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Inc 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund H Acc 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Inc 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۰
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.56 - 3.56 3.56 0.10 2.89% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 96.65 - 96.65 96.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 103.8 - 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 123.6 - 123.6 123.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 121.42 - 121.42 121.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX B 9.37 - 10.11 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 9.71 - 10.48 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 89.6 - 89.6 89.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 339.34 - 339.34 339.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Pictet-Water P dy GBP 308.38 - 308.38 308.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inv IG 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 415.53 - 398.82 415.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 314.7 - 302.05 314.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Pictet-Security I dy GBP 241.18 - 241.18 241.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۰۰
Pictet-Security P dy GBP 219.15 - 219.15 219.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۰۱
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F GBP Ac 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 4.39 - 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۸
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 9.01 - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
PineBridge Global Funds India EquY3 2160.988 - 2160.988 2160.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۲:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 41.24 - 41.08 41.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.7 - 31.7 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 344.85 - 344.85 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی