شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2251
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:51:46
0 (6.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:14
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
8 (33.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Legal & General UK Index Trust I Acc 2.46 - 2.46 2.46 0.07 2.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.24 - 1.24 1.24 0.04 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 1.76 - 1.76 1.76 0.04 2.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 1.79 - 1.79 1.79 0.04 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.39 - 1.39 1.39 0.03 2.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.06 - 1.06 1.06 0.03 2.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.02 - 3.02 3.02 0.02 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.337 - 3.337 3.337 0.02 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.279 - 2.279 2.279 0.02 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.15 - 1.15 1.15 0.01 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 0.73 - 0.73 0.73 0.01 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Acc 1.61 - 1.61 1.61 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Inc 1.32 - 1.32 1.32 0.01 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc 1.63 - 1.63 1.63 0.01 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Inc 1.34 - 1.34 1.34 0.01 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.53 - 3.53 3.53 0.11 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.76 - 2.76 2.76 0.09 3.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.07 - 10.07 10.07 0.03 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.38 - 13.38 13.38 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.95 - 10.95 10.95 0.03 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity B Sterling Quoted D 2.757 - 2.757 2.757 0.05 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Fundsmith Equity I Acc 4.2 - 4.2 4.2 0.02 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund F 226.152 - 226.152 226.152 5.64 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 0.94 - 0.94 0.94 0.02 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.4 - 1.4 1.4 0.03 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.94 - 20.94 20.94 0.10 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.47 - 21.47 21.47 0.10 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 15.149 - 15.149 15.149 0.07 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.094 - 19.094 19.094 0.09 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inv IG 12.49 - 12.49 12.49 1.55 12.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.52 - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Vanguard US Equity Index Acc 429.68 - 429.68 429.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard US Equity Index Inc 369.95 - 369.95 369.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund Adm IG 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund InstIG 12.87 - 12.87 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund R IncG 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
T Global Total Return Fund I Mdis G 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
T Global Total Return Fund W Mdis G 9.32 - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Templeton Global Total Return Funam 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 174.58 - 174.58 174.58 0.60 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 151.64 - 151.64 151.64 0.52 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 324.03 - 324.03 324.03 1.34 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 268.16 - 268.16 268.16 1.11 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.12 - 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 6.65 - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.88 - 13.88 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.07 - 21.07 21.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.18 - 22.18 22.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 158.81 - 158.81 158.81 0.65 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 144.15 - 144.15 144.15 0.60 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 175.05 - 175.05 175.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 161.82 - 161.82 161.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund R Inc GBP Hedged 9.81 - 9.81 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund Institutional Inc GBP H 9.32 - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund Inst G 20.13 - 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Fundsmith Equity I Inc 3.84 - 3.84 3.84 0.07 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity R Acc 3.99 - 3.99 3.99 0.08 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity R Inc 3.81 - 3.81 3.81 0.07 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity T Acc 4.1819 - 4.1819 4.1819 0.08 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Fundsmith Equity T Inc 3.84 - 3.84 3.84 0.07 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity Acc 3.82 - 3.82 3.82 0.13 3.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity Inc 2.73 - 2.73 2.73 0.09 3.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.56 - 1.56 1.56 0.06 3.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.38 - 1.38 1.38 0.05 3.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
PineBridge Global Funds Japan Small 5357.925 - 5357.925 5357.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 1.89 - 1.89 1.89 0.05 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.04 - 2.04 2.04 0.07 3.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 191.299 - 191.299 191.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 107.031 - 107.031 107.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
HEconomic Scale Index Japan Equityg 7.632 - 7.632 7.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX B 9.6 - 9.6 9.6 0.07 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 9.95 - 9.95 9.95 0.07 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 9.6 - 9.6 9.6 0.07 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 211.6 - 211.6 211.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 194.31 - 194.31 194.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP 69.79 - 69.79 69.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP 63.46 - 63.46 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - GBP 14.05 - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - GBP 121.11 - 121.11 121.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 14.397 - 14.397 14.397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 42.7 - 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 86.75 - 86.75 86.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 55.13 - 55.13 55.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 43.38 - 43.38 43.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 75.16 - 75.16 75.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 64.44 - 64.44 64.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 27.52 - 27.52 27.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 22.99 - 22.99 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 25.56 - 25.56 25.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 30.69 - 30.69 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 156.66 - 156.66 156.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 82.08 - 82.08 82.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 99.8 - 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 82.12 - 82.12 82.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Legal & General UK Index Trust C Acc 2.42 - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund H Acc 1.3 - 1.3 1.3 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.67 - 6.67 6.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.08 - 2.08 2.08 0.02 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.04 - 6.04 6.04 0.03 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.06 - 2.06 2.06 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc 1.48 - 1.47 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 10.06 - 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Invesco Perpetual High Income Z Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Z Inc 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 96.65 - 96.65 96.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 103.8 - 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 123.6 - 123.6 123.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 121.42 - 121.42 121.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 89.6 - 89.6 89.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 339.34 - 339.34 339.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Pictet-Water P dy GBP 308.38 - 308.38 308.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 415.53 - 398.82 415.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 314.7 - 302.05 314.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Pictet-Security I dy GBP 241.18 - 241.18 241.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۰۰
Pictet-Security P dy GBP 219.15 - 219.15 219.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۰۱
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F GBP Ac 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 4.39 - 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۸
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 9.01 - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
PineBridge Global Funds India EquY3 2160.988 - 2160.988 2160.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۲:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 41.24 - 41.08 41.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.7 - 31.7 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 344.85 - 344.85 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی