بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.4061
قیمت روز
0 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:30:14
0 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
2 (6.06%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,005
قیمت روز
119 (1.7%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:03:36
415 (6.30%)
تغییر ۳ ماهه
688 (10.90%)
تغییر ۶ ماهه
1,101 (18.64%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard US Equity Index Acc 642.24 655.26 642.24 660.25 33.98 5.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard US Equity Index Inc 545.43 556.49 545.43 560.72 28.85 5.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PineBridge Global Funds India EquY3 2899.957 2923.501 2899.957 2938.887 39.95 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PineBridge Global Funds Japan Small 9673.672 9857.381 10027.817 9857.381 392.39 4.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX B 14.56 14.75 14.56 14.89 0.69 4.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 15.22 15.42 15.22 15.57 0.72 4.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 14.56 14.75 14.56 14.89 0.69 4.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 14.85 15.05 14.85 15.19 0.71 4.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 14.18 14.37 14.18 14.51 0.68 4.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 216.7 218.21 216.7 220.36 5.60 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 185.95 187.25 185.95 189.09 4.80 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 466.68 473.91 466.68 479.35 21.02 4.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 380.06 385.96 380.06 390.38 17.12 4.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 267.958 269.93 267.958 273.418 9.13 3.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 228.87 232.42 228.87 235.08 10.30 4.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 204.32 207.49 204.32 209.86 9.20 4.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 106.649 106.916 106.649 107.159 0.64 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 261.75 267.06 261.75 269.09 13.84 5.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 238.58 243.41 238.58 245.27 12.61 5.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
HSBC American Index Fund Institutional Accumulatio 8.72 8.72 8.72 8.72 0.20 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.372 9.549 9.372 9.704 0.35 3.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 56.39 56.73 56.39 57.85 3.59 6.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 5.273 5.363 5.273 5.469 0.33 6.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.704 1.702 1.702 1.714 0.03 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-GBP 0.963 0.98 0.963 0.999 0.06 6.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 63.32 63.15 63.15 64.44 2.59 4.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 129.45 129.1 129.1 131.74 5.29 4.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fundsmith Equity R Acc 5.39 5.4 5.39 5.4 0.09 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.94 16.03 15.94 16.03 0.21 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Baillie Gifford Managed A Acc 12.83 12.81 12.81 12.83 0.30 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Baillie Gifford Managed A Inc 10.03 10.01 10.01 10.03 0.23 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Baillie Gifford Managed B Acc 15.65 15.62 15.62 15.65 0.36 2.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Baillie Gifford Managed B Inc 10.11 10.09 10.09 10.11 0.23 2.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.89 4.87 4.87 4.89 0.07 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.43 3.42 3.42 3.43 0.05 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.74 1.73 1.73 1.74 0.02 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC American Index Fund Income C 6.55 6.62 6.55 6.62 0.15 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.31 3.3 3.3 3.31 0.07 2.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.9 1.89 1.89 1.9 0.04 2.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC American Index Fund Accumulation C 8.01 8.09 8.01 8.09 0.18 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.739 3.731 3.731 3.739 0.05 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 4.178 4.169 4.169 4.178 0.06 1.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.854 2.849 2.849 2.854 0.04 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 311.64 313.01 311.64 313.01 7.59 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 283.35 284.59 283.35 284.59 6.91 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 5.03 5.05 5.03 5.05 0.14 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC American Index Fund Retail Accumulation 7.94 8.02 7.94 8.12 0.17 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.22 1.23 1.22 1.23 0.04 3.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund IX 200.73 200.92 200.73 200.92 1.52 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.87 1.88 1.87 1.88 0.05 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 9.34 9.37 9.34 9.37 0.23 2.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.88 2.89 2.88 2.89 0.08 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 5.24 5.25 5.24 5.25 0.11 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares North American Equity Index Fund (UK) H Ac 2.636 2.641 2.636 2.641 0.06 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.44 10.45 10.44 10.45 0.03 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 14.41 14.44 14.41 14.44 0.04 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.35 11.37 11.35 11.37 0.03 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 66.92 67.08 66.92 67.08 1.44 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 52.2 52.33 52.2 52.33 1.12 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 90.53 90.75 90.53 90.75 1.95 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 101.02 101.17 101.02 101.17 2.26 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 217.97 216.66 216.66 217.97 3.01 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 110.34 109.68 109.68 110.34 1.52 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 138.88 138.04 138.04 138.88 1.91 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 110.39 109.73 109.73 110.39 1.52 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Fundsmith Equity T Acc 5.6865 5.6898 5.6865 5.6898 0.09 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Polar Capital Global Technology Fund 64.95 64.96 64.95 64.96 2.36 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Polar Capital Global Technology Fund I 60.3 60.32 60.3 60.32 2.19 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Polar Capital Global Technology Fund R 57.14 57.15 57.14 57.15 2.07 3.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 8.4 8.42 8.4 8.42 0.21 2.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.85 2.86 2.85 2.86 0.08 2.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 418.05 416.26 416.26 418.05 12.60 3.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 30.398 30.751 30.398 30.751 0.89 2.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 31.22 31.583 31.22 31.583 0.92 2.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.69 21.942 21.69 21.942 0.64 2.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.343 27.661 27.343 27.661 0.80 2.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
SSgA UK Equity Tracker Acc 2.68 2.74 2.68 2.74 0.07 2.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.44 13.47 13.44 13.47 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.08 11.09 11.08 11.09 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.56 10.56 10.56 10.56 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.37 13.4 13.37 13.4 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 22.25 22.3 22.25 22.3 0.08 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.86 13.89 13.86 13.89 0.05 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.19 10.22 10.19 10.22 0.04 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.23 15.27 15.23 15.27 0.05 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.49 7.49 7.49 7.49 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.3 14.3 14.3 14.3 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.22 22.25 22.22 22.25 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.49 23.52 23.49 23.52 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 2 2 2 2 0.03 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.32 3.32 3.32 3.32 0.08 2.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.58 1.58 1.58 1.58 0.04 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.58 1.58 1.58 1.58 0.04 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.39 2.39 2.39 2.39 0.06 2.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.42 2.42 2.42 2.42 0.06 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.4 1.4 1.4 1.4 0.03 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 3.98 3.98 3.98 3.98 0.08 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Fundsmith Equity I Acc 5.75 5.75 5.75 5.75 0.09 1.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Fundsmith Equity I Inc 5.2 5.2 5.2 5.2 0.08 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Fundsmith Equity R Inc 5.15 5.15 5.15 5.15 0.08 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Fundsmith Equity T Inc 5.2 5.2 5.2 5.2 0.08 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC American Index Fund Retail Income 6.61 6.61 6.61 6.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund H Acc 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 561.73 561.73 561.73 561.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
T Global Bond Fund W Mdis GBP 9.12 9.12 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 9.76 9.76 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
T Global Total Return Fund W Mdis G 8.01 8.01 8.01 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Templeton Global Total Return Funam 8.13 8.13 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 193.85 193.85 193.85 193.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 169.5 169.5 169.5 169.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc 1.63 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
HSBC American Index Fund Institutional A Income 6.46 6.46 6.46 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC American Index Fund Institutional A Accumulat 7.96 7.96 7.85 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 93.08 93.08 93.08 93.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۰
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Inc 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۱
BNY Mellon Investment Funds - Newton Real Return F 1.345 1.345 1.345 1.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund D Acc 1.74 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Inc 1.43 1.43 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 131.44 131.44 131.44 131.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 133.24 133.24 133.24 133.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 99.97 99.97 99.97 99.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 115.67 115.67 115.67 115.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 16.141 16.141 16.141 16.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
Pictet-Security I dy GBP 261.45 261.45 261.45 261.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Pictet-Security P dy GBP 233.26 233.26 233.26 233.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP 87.24 87.24 87.24 87.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP 79.08 79.08 79.08 79.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Sterling Quoted D 3.125 3.125 3.125 3.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 35.21 35.21 35.21 35.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 29.48 29.48 29.48 29.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 32.78 32.78 32.78 32.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 39.41 39.41 39.41 39.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund F 306.691 306.691 306.691 306.691 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Pictet-Water I dy GBP 349.86 349.86 349.86 352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Pictet-Water P dy GBP 316.64 316.64 316.64 318.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - GBP 18.04 18.04 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - GBP 155.9 155.9 155.9 155.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.4 14.4 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.17 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 2.19 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.249 2.249 2.249 2.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۳:۳۰
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 34.81 34.81 34.81 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۱
Liontrust Special Situations Fund A Inc 3.86 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Liontrust Special Situations Fund I Inc 3.89 3.89 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Liontrust Special Situations Fund R Inc 3.82 3.82 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Z Acc 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Z Inc 1.69 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.357 1.357 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F GBP Ac 2.174 2.174 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 4.39 4.39 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۸
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 9.45 9.45 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 9.01 9.01 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.28 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.45 2.45 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.19 2.19 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.53 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.3 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.7 31.7 31.7 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 344.85 344.85 344.85 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 2.26 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 15.03 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی