تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0319
قیمت روز
0 (0.94%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 06:34:09
0 (4.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,357
قیمت روز
2 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:44
64 (4.95%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.74%)
تغییر ۶ ماهه
63 (4.87%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,711
قیمت روز
37 (2.19%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:03:50
25 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
216 (14.43%)
تغییر ۶ ماهه
279 (19.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K USA Equity Fund 22.026 22.235 22.026 22.235 0.89 4.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
K Fixed Income Fund 12.93 12.933 12.93 12.933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
K-SET 50 Index Fund 31.964 32.113 31.964 32.113 0.23 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
K Corporate Bond Fund 18.102 18.102 18.102 18.102 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SCB CHINA A-SHARES FUND 11.003 10.902 10.902 11.003 0.10 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SCB Government Bond RMF 14.462 14.462 14.462 14.462 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Dividend Stock LTF 20.489 20.718 20.489 20.718 0.31 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Dividend Stock RMF 26.011 26.302 26.011 26.302 0.39 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Dividend Stock Fund 6.966 7.044 6.966 7.044 0.11 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Government Bond RMF 14.986 14.985 14.985 14.986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Active Fixed Income Fund 11.118 11.115 11.115 11.118 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 13.991 14.101 13.991 14.101 0.15 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.787 11.787 11.787 11.787 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
MFC Short Maturity Management Fund 13.648 13.648 13.648 13.648 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Good Corporate Governance Long Term 55.32 55.788 55.32 55.788 0.87 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 29.172 29.44 29.172 29.44 0.63 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund for PVD 10.369 10.368 10.368 10.369 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 9.368 9.49 9.368 9.49 1.21 12.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 23.124 23.378 23.124 23.378 0.38 1.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.766 17.887 17.766 17.887 0.28 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TMB SET50 94.007 94.442 94.007 94.442 0.68 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Equity LTF 32.04 32.621 32.04 32.621 0.86 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Growth LTF 15.298 15.535 15.298 15.535 0.37 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K PLAN 1 Fund 13.236 13.237 13.236 13.237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Balanced RMF 28.564 28.702 28.564 28.702 0.23 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SCB Equity RMF 54.995 55.477 54.995 55.477 1.03 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K 20 Select LTF 15.519 15.822 15.519 15.822 0.48 3.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Equity 70:30 LTF 14.622 14.804 14.622 14.804 0.27 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Fixed Income RMF 15.69 15.69 15.69 15.69 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Equity RMF 90.208 91.281 90.208 91.281 1.80 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K China Equity Fund 10.544 10.658 10.544 10.658 0.27 2.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SCB Income Plus Fund 11.288 11.29 11.288 11.29 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
TMB Global Bond Fund 13.706 13.721 13.706 13.721 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Flexible RMF 58.375 58.904 58.375 58.904 0.85 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Top Ten Fund 46.648 47.149 46.648 47.149 1.03 2.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Equity Dividend LTF 16.541 16.839 16.541 16.839 0.44 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Flexible Equity RMF 84.071 85.304 84.071 85.304 2.01 2.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Government Bond RMF 14.721 14.718 14.718 14.721 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Property Sector Fund 9.737 9.769 9.737 9.769 0.07 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K USA Equity Fund-A(A) 24.841 25.076 24.841 25.076 1.00 4.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
TMB Global Income Fund 12.223 12.238 12.223 12.238 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Fixed-Income RMF 15.122 15.121 15.121 15.122 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang China Equity Fund 13.373 13.443 13.373 13.443 0.14 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
TMB China Opportunity Fund 23.403 23.694 23.403 23.694 0.39 1.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
B Senior Citizen Mixed Fund 12.587 12.602 12.587 12.602 0.07 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Basic Dividend LTF 8.385 8.446 8.385 8.446 0.12 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Long Term Equity Fund 38.455 38.91 38.455 38.91 0.77 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
TMB Global Quality Growth Fund 19.79 20.036 19.79 20.036 0.55 2.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
The ABF Thailand Bond Index Fund 1308.404 1310 1308.404 1310 0.04 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Long Term Equity Fund 75 27.208 27.451 27.208 27.451 0.40 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KTAM China A Shares Equity Fund A 12.249 12.229 12.229 12.249 0.04 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
TMB EASTSPRING China A Active Fund 12.869 12.756 12.756 12.869 0.10 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.17 11.183 11.17 11.183 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 18.688 18.775 18.688 18.775 0.14 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 14.302 14.302 14.302 14.302 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 34.872 35.187 34.872 35.187 0.46 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Krungsri China A Shares Equity Fund A 13.593 13.496 13.496 13.593 0.11 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 23.575 23.664 23.575 23.664 0.32 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 15.626 15.703 15.626 15.703 0.15 0.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 40.682 41.226 40.682 41.226 0.92 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 21.03 21.338 21.03 21.338 0.37 1.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.866 12.869 12.866 12.869 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Global Innovation & Technology Fund 23.592 23.917 23.592 23.917 0.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 11.647 11.661 11.647 11.661 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.816 16.815 16.815 16.816 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 12.158 12.293 12.158 12.293 0.09 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group 10.384 10.519 10.384 10.519 0.23 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Samui Airport Property Fund 13.8 11.535 11.535 13.9 0.10 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Quality Houses Property Fund 9.3 11.208 11.208 9.3 0.05 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 15.8 12.732 12.732 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 12 16.406 12 16.406 0.20 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 9.75 11.005 11.005 9.8 0.10 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9.25 11.692 11.692 9.25 0.25 2.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 12.2 9.976 12.2 9.976 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
K Cash Management Fund 13.226 13.226 13.226 13.226 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Krung Thai Short Term Fund 12.294 12.294 12.294 12.294 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A 10.684 10.684 10.684 10.684 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 14.038 14.038 14.038 14.038 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
United China A-Shares Innovation Fund 11.105 11.105 11.105 11.105 0.02 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Thanachart Income Plus Fund 11.531 11.531 11.531 11.531 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
K Treasury Fund 13.172 13.172 13.172 13.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Krungsri Cash RMF 13.249 13.249 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Krungsri Star Plus Fund 21.34 21.34 21.34 21.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Bualuang Fixed Income Fund 12.549 12.549 12.549 12.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
SCB Short Term Fixed Income RMF 14.209 14.209 14.209 14.209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Thanachart Cash Management Fund 13.62 13.62 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.12 11.12 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.372 13.372 13.372 13.372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.245 11.245 11.245 11.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.256 10.256 10.256 10.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲:۳۲
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.117 13.117 13.113 13.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
TMB Treasury Money Fund 13.871 13.871 13.869 13.871 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Phatra Money Positive Fund 12.189 12.189 12.18 12.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Thanachart Money Market Fund 12.099 12.099 12.098 12.099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.778 20.778 20.774 20.778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.199 11.199 11.185 11.199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.201 11.201 11.199 11.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.271 11.271 11.262 11.271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Future Park Property Fund 14.5 14.5 12.17 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Bualuang Treasury Fund 11.229 11.229 11.229 11.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Krungsri Cash Management Fund 13.335 13.335 13.335 13.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
UOB Long Term Equity Fund 38.229 38.229 38.229 38.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.908 12.908 12.908 12.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.267 11.267 11.267 11.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
TISCO Short Term Government Bond Fund 12.943 12.943 12.943 12.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
K Gold RMF 14.799 14.799 14.799 14.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
JUMBO 25 Fund 37.671 37.671 37.671 37.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.998 15.998 15.998 15.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Le 14.181 14.181 14.181 14.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
SCB Selects Equity Fund Dividend 10.866 10.866 10.866 10.866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND 11.479 11.479 11.479 11.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۲
MFC Property Dividend Fund 12.528 12.528 12.528 12.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 19.384 19.384 19.384 19.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.636 10.636 10.636 10.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
ONE Ultimate Global Growth Fund 30.882 30.882 30.882 30.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 20.051 20.051 20.051 20.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 12.166 12.166 12.166 12.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Accu 11.355 11.355 11.355 11.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi 10.594 10.594 10.594 10.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
K Short Term Fixed Income RMF 13.919 13.919 13.918 13.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
TMB Money Fund 22.021 22.021 22.021 22.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.501 21.501 21.501 21.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Krungsri SET50 LTF 29.136 29.136 29.136 29.136 0.05 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
MFC Hi-Dividend Fund 7.304 7.304 7.304 7.304 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
MFC Smart Fixed Income Fund 10.184 10.184 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
United Income Focus Fund-N 10.493 10.493 10.493 10.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 10.5 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
United Flexible Income Fund N 11.146 11.146 11.146 11.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
LH Money Market Fund 11.626 11.626 11.626 11.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۱
K Global Income Fund-A(R) 10.751 10.751 10.751 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۱
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 78.334 78.334 78.334 78.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Thanachart Low Beta Fund 16.945 16.945 16.945 16.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Buakaew Income Fund 3.067 3.067 3.067 3.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
KA Corporate Bond Fund 16.675 16.675 16.675 16.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Bualuang Siriphol Corporate Governance 6.149 6.149 6.149 6.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 17 17 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TMB Bond Fund 12.708 12.708 12.708 12.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Thanaplus 12.181 12.18 12.18 12.181 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Aggregate Bond Fund 11.21 11.21 11.21 11.21 0.10 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.554 10.554 10.554 10.554 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Krungsri Active SET50 Dividend LTF 13.316 13.316 13.276 13.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-A 20.664 20.664 20.374 20.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
1 A.M. SET 50 Fund 61.236 61.236 61.236 61.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی