خبر
تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:48:36
0 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,515
قیمت روز
8 (0.53%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:15
16 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
13 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
104 (7.37%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,747
قیمت روز
4 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 13:49:30
23 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
148 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (2.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KTAM China Equity Fund A 8.629 8.629 8.629 8.629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Krung Thai Short Term Fund 12.378 12.378 12.378 12.378 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Phatra Money Positive Fund 12.239 12.239 12.239 12.239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.289 11.289 11.289 11.289 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.145 13.145 13.145 13.145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
KTAM Global Credit Income Fund R 9.197 9.197 9.197 9.197 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
KTAM China A Shares Equity Fund A 8.338 8.338 8.338 8.338 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.7 11.7 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND 15.563 15.563 15.563 15.563 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 34.518 34.518 34.518 34.518 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 23.851 23.851 23.851 23.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 13.729 13.729 13.729 13.729 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund for PVD 10.387 10.387 10.387 10.387 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A 10.73 10.73 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
K Growth LTF 14.815 14.815 14.815 14.815 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
K Balanced RMF 28.358 28.358 28.358 28.358 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
TMB Money Fund 22.12 22.12 22.12 22.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Krungsri SET50 LTF 34.393 34.393 34.393 34.393 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
K-SET 50 Index Fund 32.726 32.726 32.726 32.726 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
K Corporate Bond Fund 18.102 18.102 18.102 18.102 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
SCB Flexible Fund RMF 25.41 25.41 25.41 25.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
SCB Government Bond RMF 14.222 14.222 14.222 14.222 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Bualuang China Equity Fund 9.274 9.274 9.274 9.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
TMB China Opportunity Fund 12.703 12.703 12.703 12.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Bualuang Basic Dividend LTF 8.367 8.367 8.367 8.367 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Krungsri Government Bond RMF 14.85 14.85 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
K Short Term Fixed Income RMF 14.144 14.144 14.144 14.144 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Bualuang Global Health Care Fund 36.369 36.369 36.369 36.369 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
TMB Money Retirement Mutual Fund 13.091 13.091 13.091 13.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 12.755 12.755 12.755 12.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
TMB EASTSPRING China A Active Fund 7.805 7.805 7.805 7.805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 14.417 14.417 14.417 14.417 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
United China A-Shares Innovation Fund 7.471 7.471 7.471 7.471 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 39.98 39.98 39.98 39.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 20.041 20.041 20.041 20.041 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Bualuang Sustainable Investing Portfolio 9.439 9.439 9.439 9.439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 22.804 22.804 22.804 22.804 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Bualuang Global Innovation & Technology Fund 20.571 20.571 20.571 20.571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 10.341 10.341 10.341 10.341 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.312 11.312 11.312 11.312 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.767 16.767 16.767 16.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group 9.021 9.021 9.021 9.021 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۷
TMB SET50 96.361 96.361 96.361 96.361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Equity LTF 31.5 31.5 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K PLAN 1 Fund 13.228 13.228 13.228 13.228 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
SCB Equity RMF 54.125 54.125 54.125 54.125 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K 20 Select LTF 14.408 14.408 14.408 14.408 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Equity 70:30 LTF 13.787 13.787 13.787 13.787 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Fixed Income RMF 15.593 15.593 15.593 15.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Equity RMF 91.034 91.034 91.034 91.034 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K China Equity Fund 5.555 5.555 5.555 5.555 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Fixed Income Fund 12.71 12.71 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
SCB Income Plus Fund 10.479 10.479 10.479 10.479 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Flexible RMF 58.483 58.483 58.483 58.483 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Top-Ten Fund 46.468 46.468 46.468 46.468 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Equity Dividend LTF 15.697 15.697 15.697 15.697 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Flexible Equity RMF 84.26 84.26 84.26 84.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Government Bond RMF 14.524 14.524 14.524 14.524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
K Property Sector Fund 8.703 8.703 8.703 8.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
TMB Global Income Fund 10.902 10.902 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri Star Plus Fund 21.45 21.45 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Fixed-Income RMF 14.895 14.895 14.895 14.895 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Fixed Income Fund 12.452 12.452 12.452 12.452 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
B Senior Citizen Mixed Fund 12.593 12.593 12.593 12.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri Dividend Stock LTF 18.287 18.287 18.287 18.287 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri Dividend Stock RMF 24.079 24.079 24.079 24.079 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Thanachart Income Plus Fund 11.582 11.582 11.582 11.582 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri Dividend Stock Fund 5.963 5.963 5.963 5.963 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri Cash Management Fund 13.376 13.376 13.376 13.376 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
TMB Global Quality Growth Fund 15.176 15.176 15.176 15.176 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
SCB Short Term Fixed Income RMF 14.286 14.286 14.286 14.286 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Thanachart Cash Management Fund 13.684 13.684 13.684 13.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Long - Term Equity Fund 38.957 38.957 38.957 38.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri Active Fixed Income Fund 11.136 11.136 11.136 11.136 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.416 13.416 13.416 13.416 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Krungsri China A Shares Equity Fund A 8.247 8.247 8.247 8.247 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bualuang Long - Term Equity Fund 75/25 27.564 27.564 27.564 27.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.797 12.797 12.797 12.797 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 8.991 8.991 8.991 8.991 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Good Corporate Governance Long Term Equity Fund 56.593 56.593 56.593 56.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income 9.688 9.688 9.688 9.688 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Future Park Property Fund 13.8 13.8 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Quality Houses Property Fund 9.5 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 13.5 13.5 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 8.05 8.05 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 6.5 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Le 5.6 5.6 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Krungsri Cash RMF 13.292 13.292 13.292 13.292 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.965 12.965 12.965 12.965 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 11.4 11.4 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
TMB Treasury Money Fund 13.914 13.914 13.914 13.914 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Bualuang Treasury Fund 11.27 11.27 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
K Cash Management Fund 13.28 13.28 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
Thanachart Money Market Fund 12.141 12.141 12.141 12.141 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.818 20.818 20.818 20.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 13.5 13.5 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۶:۴۸
K Treasury Fund 13.198 13.198 13.198 13.198 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۴۹
Krung Thai Savings Fund 11.735 11.735 11.735 11.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۴۹
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۴۶
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.308 11.308 11.308 11.308 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۴۳
K Mid Small Cap Equity RMF 18.598 18.598 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۴۶
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.227 10.227 10.227 10.227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۶
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.153 11.153 11.153 11.153 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۶
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.237 11.237 11.237 11.237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۴۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.238 11.238 11.238 11.238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین