شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0304
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:36:20
0 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,268
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
140 (12.41%)
تغییر ۳ ماهه
182 (16.76%)
تغییر ۶ ماهه
290 (29.65%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:30:54
510 (28.53%)
تغییر ۳ ماهه
547 (29.98%)
تغییر ۶ ماهه
640 (33.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LH Money Market Fund 11.612 - 11.612 11.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
MFC Property Dividend Fund 13.094 - 13.094 13.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Future Park Property Fund 12.896 - 12.896 12.896 3.70 28.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Samui Airport Property Fund 13.267 - 13.267 13.267 0.67 5.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Quality Houses Property Fund 11.624 - 11.624 11.624 1.42 13.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 11.029 - 11.029 11.029 0.63 6.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.648 - 15.648 15.648 1.15 7.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.964 - 10.964 10.964 2.91 36.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12.91 - 12.91 12.91 0.11 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.167 - 10.167 10.167 1.53 15.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Le 14.027 - 14.027 14.027 7.33 109.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.237 - 11.237 11.237 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Krungsri Star Plus Fund 21.205 - 21.205 21.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
UOB Long Term Equity Fund 29.782 - 29.746 29.782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 17.063 - 17.063 17.063 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock RMF 21.125 - 21.125 21.125 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock Fund 6.213 - 6.213 6.213 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Government Bond RMF 14.878 - 14.878 14.878 0.03 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Cash Management Fund 13.309 - 13.309 13.309 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.964 10.936 10.936 10.964 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 12.294 - 12.294 12.294 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.854 - 15.854 15.854 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 14.413 14.799 14.413 14.799 1.06 7.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 10.031 - 10.031 10.031 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
K 20 Select LTF 12.758 - 12.758 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Fixed Income RMF 15.413 - 15.413 15.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Equity RMF 73.563 - 73.563 73.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K China Equity Fund 9.078 - 9.078 9.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Top Ten Fund 36.805 - 36.805 36.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Corporate Bond Fund 17.881 - 17.881 17.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Good Corporate Governance Long Term 42.069 - 42.069 42.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 17.898 - 17.898 17.898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
TMB SET50 75.148 75.247 75.148 75.247 2.54 3.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Equity LTF 25.915 25.974 25.915 25.974 0.69 2.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Growth LTF 12.47 12.431 12.431 12.47 0.37 3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
JUMBO 25 Fund 31.472 31.454 31.454 31.472 1.14 3.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Balanced RMF 24.745 - 24.745 24.745 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Equity RMF 40 - 40 40 0.18 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K-SET 50 Index Fund 25.219 25.253 25.219 25.253 0.85 3.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Flexible Equity RMF 61.879 61.832 61.832 61.879 1.82 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Government Bond RMF 14.565 - 14.565 14.565 0.03 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Government Bond RMF 14.429 - 14.429 14.429 0.04 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Fixed-Income RMF 15.017 - 15.017 15.017 0.03 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Basic Dividend LTF 6.538 - 6.538 6.538 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Money Market Fund 12.077 - 12.077 12.077 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
United Flexible Income Fund N 10.389 10.571 10.389 10.571 0.08 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Global Quality Growth Fund 12.798 - 12.798 12.798 0.18 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Short Term Fixed Income RMF 14.045 - 14.045 14.045 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Cash Management Fund 13.551 - 13.551 13.551 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND 11.461 - 11.461 11.461 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
The ABF Thailand Bond Index Fund 1333.649 - 1333.649 1333.649 4.24 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.581 - 11.581 11.581 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.058 - 11.058 11.058 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 14.777 - 14.777 14.777 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 14.071 - 14.071 14.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 19.404 - 19.404 19.404 0.21 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 10.328 - 10.328 10.328 0.18 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 28.445 - 28.445 28.445 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 12.35 - 12.35 12.35 0.12 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.646 - 21.646 21.646 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 32.184 - 32.184 32.184 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 17.608 17.598 17.598 17.608 0.64 3.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.629 - 10.629 10.629 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 7.624 - 7.624 7.624 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.78 - 16.78 16.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group 7.624 - 7.624 7.624 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Accu 9.412 - 9.412 9.412 0.23 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K PLAN 1 Fund 13.08 - 13.08 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Fixed Income Fund 12.749 - 12.749 12.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Flexible RMF 50.357 - 50.357 50.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
B Senior Citizen Mixed Fund 11.736 - 11.736 11.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 31.199 - 31.199 31.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 75 23.394 - 23.394 23.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Equity 70:30 LTF 13.043 - 13.043 13.043 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Income Plus Fund 11.134 - 11.134 11.134 0.02 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Equity Dividend LTF 13.969 14.001 13.969 14.001 0.36 2.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
K Property Sector Fund 8.209 - 8.209 8.209 0.16 1.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Global Income Fund 10.465 - 10.465 10.465 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Fixed Income Fund 12.47 - 12.47 12.47 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Krung Thai Short Term Fund 12.168 - 12.168 12.168 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Income Plus Fund 11.435 - 11.435 11.435 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.334 - 13.334 13.334 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.635 - 12.635 12.635 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 13.518 - 13.518 13.518 0.10 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.132 - 11.132 11.132 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.062 - 11.062 11.062 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.546 - 10.546 10.546 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
K Treasury Fund 13.131 - 13.131 13.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Treasury Fund 11.195 - 11.195 11.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
K Cash Management Fund 13.178 - 13.178 13.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Treasury Money Fund 13.837 - 13.837 13.837 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Phatra Money Positive Fund 12.146 - 12.146 12.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.748 - 20.748 20.748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.133 - 11.133 11.133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
United Income Focus Fund-N 9.785 - 9.785 9.785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 17.979 - 17.979 17.979 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
K Gold RMF 13.246 - 13.246 13.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
K Global Income Fund-A(R) 9.895 - 9.895 9.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
MFC Smart Fixed Income Fund 10.201 - 10.201 10.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
K Short Term Fixed Income RMF 13.886 - 13.886 13.886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Selects Equity Fund Dividend 8.564 - 8.564 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.237 - 11.237 11.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.869 - 12.869 12.869 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.189 - 11.189 11.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.085 - 13.085 13.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Cash RMF 13.222 - 13.222 13.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.89 - 13.89 13.891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
KA Corporate Bond Fund 16.737 - 16.737 16.737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Bond Fund 12.708 - 12.708 12.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Thanaplus 12.181 12.18 12.18 12.181 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Aggregate Bond Fund 11.21 - 11.21 11.21 0.10 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.554 - 10.554 10.554 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Krungsri Active SET50 Dividend LTF 13.316 - 13.276 13.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
MFC Hi-Dividend Fund 6.116 - 6.025 6.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi 9.504 - 9.504 9.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۰۱
K USA Equity Fund 14.164 - 14.143 14.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Krungsri SET50 LTF 28.97 - 28.592 28.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 20.882 - 20.882 20.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-A 20.664 - 20.374 20.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
1 A.M. SET 50 Fund 61.236 - 61.236 61.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 86.897 - 86.897 87.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی