تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0358
قیمت روز
0 (0.56%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 06:01:22
0 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,207
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:43
7 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
65 (5.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 138.27 141.66 138.27 141.98 6.03 4.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 17.908 18.011 17.908 18.011 0.49 2.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
FSITC Small Cap 47.53 49.79 47.53 49.79 4.75 9.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta 2001 Fund 103.27 109.72 103.27 109.72 13.55 13.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
FSITC Global Trends 31.4 31.43 31.4 31.43 0.56 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan Asia 79.76 81.2 79.76 81.2 1.90 2.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
FSITC Innovation Fund 32.1 33.6 32.1 33.6 3.26 10.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa EM High Yield A 9.95 9.96 9.95 9.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa EM High Yield B 4.8 4.81 4.8 4.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
FSITC China Century Fund 14.08 14.2 14.08 14.2 0.09 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Global Commodity 11.2 11.24 11.2 11.24 0.10 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa High Growth Fund 99.98 106.55 106.55 99.98 12.41 12.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Small Capital Fund 108.68 116.08 108.68 116.08 15.89 14.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Olympic Global Fund 16.78 16.85 16.78 16.85 0.05 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 29.113 30.773 29.113 30.773 3.11 10.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta China Balance Fund RMB 3.92 3.97 3.92 3.97 0.06 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta China Balance Fund TWD 16.99 17.18 16.99 17.18 0.29 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 52.47 55.187 52.47 55.187 5.58 10.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.31 12.33 12.31 12.33 0.10 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 16.82 17.01 16.82 17.01 0.30 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Prudential Financial Balanced Fund 43.54 45.12 43.54 45.12 3.15 7.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 48.473 51.186 48.473 51.186 4.98 10.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund TWD 10.1 10.74 10.1 10.74 1.34 13.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Prudential Financial Global Resourc 7.09 7.19 7.09 7.19 0.09 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.83 14.945 14.83 14.945 0.07 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.375 10.456 10.375 10.456 0.05 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.431 11.433 11.431 11.433 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 8.822 8.823 8.822 8.823 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 24.61 24.68 24.61 24.68 0.53 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 11.17 11.36 11.17 11.36 0.21 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC BRIC 17.4 17.49 17.4 17.49 0.16 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Mandarin 17.86 18.07 17.86 18.07 0.34 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ABITL Da Li Fund 56.66 59.17 56.66 59.17 5.28 9.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Cathay Fund 37.28 39.11 37.28 39.11 3.74 10.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Long Ma Fund 112.94 117.96 112.94 117.96 11.07 9.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Baoli Fund 40.16 41.65 40.16 41.65 3.56 8.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
SinoPac Balance Fund 54.63 56.89 54.63 56.89 4.92 9.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Shin Kong Fu-Kuei Fund 43.44 45.09 43.44 45.09 3.97 9.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC All Weather Fund 196.42 207.56 196.42 207.56 23.14 11.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin Mainstream Fund 32.27 33.54 32.27 33.54 3.32 10.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Jih Sun Optimization Fund 24.97 26.34 24.97 26.34 2.90 11.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Growth Fund 61.24 63.81 61.24 63.81 6.40 10.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin China Equity Fund 73.93 77.76 73.93 77.76 8.62 11.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Infrastructure Fund 74.63 80.34 74.63 80.34 9.15 12.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 16.45 17.48 16.45 17.48 2.09 12.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon Global REIT Fund TWD 9.2 9.19 9.19 9.2 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Union Golden Balanced Fund 33.097 34.673 33.097 34.673 3.29 9.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Emerging Markets Fund 12.83 13.04 12.83 13.04 0.30 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Global Resources Fund 5.73 5.76 5.73 5.76 0.05 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CTBC Vietnam Equity Fund USD 13.86 13.94 13.86 13.94 0.10 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 47.1 49.48 47.1 49.48 5.13 10.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 87.54 91.26 87.54 91.26 9.28 10.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Strategic Income Fund 11.89 11.9 11.89 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Equity Fund TWD 23.97 24.14 23.97 24.14 0.61 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PineBridge LATIN AMERICA FUND 8.73 8.63 8.63 8.73 0.11 1.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 62.35 65.56 62.35 65.56 7.60 12.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Global Biotech Fund TWD 17.58 17.67 17.58 17.67 0.34 1.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Global Biotech Fund USD 19.671 19.868 19.671 19.868 0.41 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 44.08 46.61 44.08 46.61 5.23 11.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 14.456 14.45 14.45 14.456 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Africa Fund 20.58 20.81 20.58 20.81 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Greater China Equity Fund TWD 21.55 21.58 21.55 21.58 0.26 1.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 76.68 79.34 76.68 79.34 7.79 10.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors All Season 13.383 13.4 13.383 13.4 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 90.21 95.06 90.21 95.06 11.17 12.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 35.79 37.35 35.79 37.35 3.83 10.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 21.79 21.75 21.75 21.79 0.03 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 55.52 59.23 55.52 59.23 6.39 11.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments European Fund 12.34 12.52 12.34 12.52 0.09 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 21.44 22.5 21.44 22.5 1.49 6.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.114 2.115 2.114 2.115 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 8.505 8.552 8.505 8.552 0.04 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.325 1.333 1.325 1.333 0.01 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 55.34 57.7 55.34 57.7 5.67 10.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.2 11.38 11.2 11.38 0.23 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 19.76 19.74 19.74 19.76 0.16 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 41.358 43.058 41.358 43.058 3.56 8.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 38.79 39.89 38.79 39.89 2.76 7.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 20.86 21.03 20.86 21.03 0.15 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.964 10.944 10.944 10.964 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 21.32 21.84 21.32 21.84 0.58 2.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 25.81 26.92 25.81 26.92 2.75 10.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 11.61 11.65 11.61 11.65 0.02 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 8.73 8.77 8.73 8.77 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 32.59 33.93 32.59 33.93 2.83 8.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 67.62 72.22 67.62 72.22 8.16 12.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 18.21 18.13 18.13 18.21 0.07 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 20.38 20.51 20.38 20.51 0.08 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 17.95 18.21 17.95 18.21 0.31 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 14.108 14.108 14.108 14.108 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 8.932 8.932 8.932 8.932 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۳
Franklin Utilities 20.49 20.49 20.49 20.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Hua Nan Long Win Balanced Fund 37.152 37.152 37.152 37.152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.696 12.696 12.696 12.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.448 9.448 9.448 9.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.912 11.912 11.912 11.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.831 8.831 8.831 8.831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Hua Nan Global Henry Fund 14.953 14.953 14.953 14.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 8.996 8.996 8.996 8.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 8.52 8.52 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.09 23.09 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی