خبر
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0328
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:39:16
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,301
قیمت روز
8 (0.62%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:25
61 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
131 (11.20%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 12.99 12.99 12.99 12.99 0.04 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
Manulife Taiwan Dynamic Fund 50.81 50.81 50.81 50.81 0.31 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
HSBC Greater China Equity Fund TWD 16.68 16.68 16.68 16.68 0.08 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
ABITL Da Li Fund 56.62 56.62 56.62 56.62 0.29 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Franklin Growth Fd 119.85 119.85 119.85 119.85 0.64 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۰۵
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 15.524 15.524 15.524 15.524 0.16 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Cathay Mandarin 11.83 11.83 11.83 11.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
FSITC Small Cap 55.36 55.36 55.36 55.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Yuanta 2001 Fund 103.1 103.1 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Cathay Cathay Fund 39.19 39.19 39.19 39.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
UPAMC Long Ma Fund 121.96 121.96 121.96 121.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
FSITC Global Trends 32.23 32.23 32.23 32.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
BlackRock Baoli Fund 41.85 41.85 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan Asia 60.02 60.02 60.02 60.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
SinoPac Balance Fund 49.53 49.53 49.53 49.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
FSITC Innovation Fund 30.74 30.74 30.74 30.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Shin Kong Fu-Kuei Fund 48.16 48.16 48.16 48.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
UPAMC All Weather Fund 176.53 176.53 176.53 176.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Taishin Mainstream Fund 32.47 32.47 32.47 32.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
FSITC China Century Fund 11.84 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Global Commodity 12.01 12.01 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa High Growth Fund 84.43 84.43 84.43 84.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Jih Sun Optimization Fund 23.8 23.8 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan Growth Fund 66.5 66.5 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Taishin China Equity Fund 79.42 79.42 79.42 79.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
UPAMC Infrastructure Fund 76.12 76.12 76.12 76.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
CTBC Taiwan Small-cap Fund 15.94 15.94 15.94 15.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon Global REIT Fund TWD 8.84 8.84 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Small Capital Fund 101.94 101.94 101.94 101.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Union Golden Balanced Fund 32.031 32.031 32.031 32.031 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.39 15.39 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Cathay Emerging Markets Fund 10.59 10.59 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Cathay Global Resources Fund 6.54 6.54 6.54 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
CTBC Vietnam Equity Fund USD 10.53 10.53 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan Small Cap Fund 101.77 101.77 101.77 101.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Capital Strategic Income Fund 9.8 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 26.014 26.014 26.014 26.014 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Global Equity Fund TWD 22.93 22.93 22.93 22.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
PineBridge LATIN AMERICA FUND 8.87 8.87 8.87 8.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Yuanta China Balance Fund RMB 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Yuanta China Balance Fund TWD 13.12 13.12 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 48.018 48.018 48.018 48.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan China Focus Fund 67.33 67.33 67.33 67.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Capital Global Biotech Fund TWD 18.52 18.52 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Capital Global Biotech Fund USD 18.746 18.746 18.746 18.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
UPAMC Small And Medium Cap Fund 40.64 40.64 40.64 40.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
FSITC Asian Emerging Market Fund 14.2 14.2 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.139 13.139 13.139 13.139 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Eastspring Investments Africa Fund 22.89 22.89 22.89 22.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 85.01 85.01 85.01 85.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Prudential Financial Balanced Fund 41.81 41.81 41.81 41.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 43.239 43.239 43.239 43.239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund TWD 8.14 8.14 8.02 8.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 42.32 42.32 42.32 42.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 19.31 19.31 19.31 19.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Allianz Global Investors Taiwan Fund 54.81 54.81 54.81 54.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 19.22 19.22 19.22 19.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 9.148 9.148 9.148 9.148 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.541 13.541 13.541 13.541 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 7.673 7.673 7.673 7.673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.071 1.071 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 4.064 4.064 4.064 4.064 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 0.605 0.605 0.605 0.605 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 53.45 53.45 53.45 53.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Eastspring Investments Africa Fund Rand 13.09 13.09 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 10.957 10.957 10.957 10.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 8.147 8.147 8.147 8.147 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 23.77 23.77 23.77 23.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 48.007 48.007 48.007 48.007 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Prudential Financial Global Resources Fund 11.05 11.05 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 40.88 40.88 40.88 40.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.58 16.58 16.58 16.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan Global Emerging Markets Fund 13.35 13.35 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 9.967 9.967 9.967 9.967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 7.862 7.862 7.862 7.862 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A 8.33 8.33 8.33 8.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B 3.81 3.81 3.81 3.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 20.58 20.58 20.58 20.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 27.99 27.99 27.99 27.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund 110.94 110.94 110.94 110.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 9.9 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 7.04 7.04 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 22.46 22.46 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund 12.001 12.001 12.001 12.001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 32.03 32.03 32.03 32.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 72.33 72.33 72.33 72.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 20.73 20.73 20.73 20.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 26.71 26.71 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 17.05 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 8.11 8.11 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Eastspring Investments European Fund 11.51 11.51 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین