شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:08:44
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,128
قیمت روز
4 (0.35%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
36 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
81 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
178 (18.74%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
475 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
722 (8.86%)
تغییر ۶ ماهه
1,624 (22.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 114.53 - 114.53 114.53 1.94 1.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Franklin Utilities 23.18 - 23.18 23.18 0.09 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
JPMorgan Taiwan Asia 64.74 - 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC China Century Fund 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors All Season 13.051 - 13.051 13.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Global Resourc 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Global Commodity 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Global Henry Fund 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Olympic Global Fund 16.16 - 16.16 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Strategic Income Fund 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 26.824 - 26.824 26.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.27 - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Long Win Balanced Fund 27.786 - 27.786 27.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Global Biotech Fund TWD 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Global Biotech Fund USD 17.576 - 17.576 17.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.748 - 12.748 12.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.806 - 9.806 9.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.458 - 11.458 11.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.776 - 8.776 8.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Balanced Fund 33.88 - 33.88 33.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.272 - 14.272 14.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.503 - 10.503 10.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.989 - 13.989 13.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.24 - 9.24 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.556 - 11.556 11.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.234 - 9.234 9.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.75 - 16.75 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.081 - 11.081 11.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.301 - 9.301 9.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 11.027 - 11.027 11.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 16.37 - 16.37 16.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC BRIC 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Mandarin 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments European Fund 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Emerging Markets Fund 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta China Balance Fund RMB 3.18 - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta China Balance Fund TWD 13.83 - 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 14.131 - 14.131 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Africa Fund 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC Greater China Equity Fund TWD 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 16.2 - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.049 - 2.049 2.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.403 - 1.403 1.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Innovation Fund 24.93 - 24.93 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Cathay Cathay Fund 27.33 - 27.33 27.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Small Capital Fund 74.77 - 74.77 74.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Equity Fund TWD 20.97 - 19.44 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 44.784 - 44.784 44.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 66.23 - 66.23 66.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 39.93 - 39.93 39.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Small Cap 37.32 - 35 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ABITL Da Li Fund 43.06 - 40.91 43.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta 2001 Fund 75.89 - 75.89 75.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Long Ma Fund 84.8 - 84.8 84.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Global Trends 27.41 - 25.47 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Baoli Fund 31.39 - 31.39 31.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SinoPac Balance Fund 46.8 - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Shin Kong Fu-Kuei Fund 27.47 - 27.47 27.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa High Growth Fund 78.63 - 78.63 78.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Jih Sun Optimization Fund 20.96 - 20.96 20.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Growth Fund 39.07 - 36.96 39.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin China Equity Fund 54.02 - 54.02 54.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Infrastructure Fund 55.09 - 55.09 55.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 14.41 - 13.78 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global REIT Fund TWD 10.28 - 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Union Golden Balanced Fund 27.035 - 26.087 27.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Global Resources Fund 5.22 - 5.11 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 35.66 - 35.66 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 58.34 - 58.34 58.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 45.11 - 43.24 45.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 29.44 - 29.44 29.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 47.51 - 44.56 47.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 38.895 - 38.895 38.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 24.26 - 24.26 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Global Agribusiness And Water 10.22 - 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 41.35 - 41.07 41.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.04 - 10.67 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 35.829 - 35.829 35.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 27.48 - 26.69 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 16.58 - 16.58 16.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 21.94 - 20.72 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 47.13 - 47.13 47.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin Mainstream Fund 26.41 - 26.41 26.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Fuh Hwa EM High Yield A 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fuh Hwa EM High Yield B 5.33 - 5.33 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.09 - 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.29 - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴