سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.1098
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 18:57:08
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:49
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.50%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

596
قیمت روز
9 (1.54%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 08:32:42
12 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
31 (5.51%)
تغییر ۶ ماهه
70 (13.20%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS CH Vitainvest - 50 World U 276.81 278.29 276.81 279.97 3.70 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 146.16 146.47 146.16 147.36 1.59 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 159.77 160.12 159.77 161.09 1.74 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF 138.09 137.94 137.71 138.09 0.29 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 146.95 146.79 146.55 146.95 0.31 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 117.85 118.01 117.85 118.3 0.48 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
R High Yield Bonds DH CHF 152.87 152.99 152.87 153.4 0.51 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
R High Yield Bonds 0IH CHF 127.41 127.51 127.41 127.85 0.41 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11035621 11033878 11022335 11035621 14003.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1142.76 1143.81 1142.76 1148.04 6.03 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1099.26 1100.28 1099.26 1104.36 5.83 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1161.8 1162.87 1161.8 1167.16 6.13 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1043.48 1044.46 1043.48 1048.33 5.54 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1171.61 1172.66 1171.61 1177.03 6.19 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1191.37 1192.43 1191.37 1196.88 6.28 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 961.89 962.77 961.89 966.37 5.11 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1636.51 1654.03 1636.51 1675.06 41.00 2.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1634.16 1651.66 1634.16 1672.69 40.99 2.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1019.28 1017.59 1016.37 1019.28 0.25 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1026.32 1024.62 1023.39 1026.32 0.25 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1929.74 1950.47 1929.74 1966.49 55.67 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1936.77 1957.56 1936.77 1973.63 55.85 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 3871.18 3929.24 3871.18 3947.4 135.66 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2264.48 2298.5 2264.48 2309.16 79.44 3.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2515.3 2553.05 2515.3 2564.85 88.15 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 17.87 17.88 17.87 17.9 0.08 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.9 11.91 11.9 11.94 0.05 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Global Bond Fund Institutional AccC 34.78 34.81 34.78 34.93 0.14 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Global Bond Fund Institutional IncC 20.85 20.86 20.85 20.94 0.08 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.46 13.47 13.46 13.52 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.94 17.93 17.93 18.04 0.12 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Investment Grade Credit Fund Inv IC 11.77 11.76 11.76 11.84 0.08 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In 92.76 92.77 92.76 92.96 0.18 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Schroder International Selection Fund Global Conve 194.42 196.475 194.42 196.475 4.03 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 222.977 225.529 222.977 225.529 6.35 2.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 144.95 145.92 144.95 147.12 2.61 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 180.53 182.59 180.53 183.22 4.10 2.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 183.5 184.73 183.5 186.25 3.32 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 205.37 207.71 205.37 208.43 4.65 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
Income Fund E Inc CHF Hedged 8.78 8.8 8.78 8.8 0.03 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.38 9.42 9.38 9.44 0.07 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Diversified Income Fund InstitutioC 14.7 14.75 14.7 14.75 0.09 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.65 11.69 11.65 11.72 0.09 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.21 13.26 13.21 13.29 0.10 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.02 9.04 9.02 9.04 0.04 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX B 18.59 18.85 18.59 18.96 0.65 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 19.44 19.71 19.44 19.82 0.67 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 18.97 19.23 18.97 19.34 0.65 3.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 108.845 108.845 108.845 108.845 0.59 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF 14.82 14.79 14.79 14.82 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 112294 112193 112193 112294 130.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 111064 110964 110964 111064 130.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond USD Index Blue DA 1232.67 1234.78 1232.67 1234.78 4.19 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 1221.35 1223.44 1221.35 1223.44 4.14 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 9.98 10 10 9.98 0.03 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1247.57 1249.89 1247.57 1249.89 4.73 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 1250.16 1252.49 1250.16 1252.49 4.72 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 12.01 12.04 12.01 12.04 0.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 1052.68 1062.86 1052.68 1062.86 15.77 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 12.536 12.611 12.536 12.611 0.16 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 30.295 30.476 30.295 30.476 0.38 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 35.897 36.109 35.897 36.109 0.45 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 159.79 160.01 159.79 160.01 0.40 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 103.46 103.6 103.46 103.6 0.26 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 163.03 163.25 163.03 163.25 0.41 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 139.28 139.99 139.28 139.99 1.15 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 145 145.73 145 145.73 1.19 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 150.24 150.99 150.24 150.99 1.23 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 147.46 148.21 147.46 148.21 1.21 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1083.98 1087.41 1083.98 1087.41 4.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 987.95 994.11 987.95 994.11 4.64 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1114.79 1118.32 1114.79 1118.32 4.10 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 32.843 33.038 32.843 33.038 0.41 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 126.29 128.12 126.29 128.12 0.51 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 89.467 89.57 89.467 89.57 0.27 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 925.87 924.98 924.98 925.87 2.16 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 871.97 871.13 871.13 871.97 2.03 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 998.77 997.81 997.81 998.77 2.34 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet - Global Environmental Opportunities P CHF 311.71 312.72 311.71 312.72 7.27 2.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 14.26 14.276 14.26 14.276 0.04 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 129.856 130.004 129.856 130.004 0.39 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2343.2 2362.64 2343.2 2362.64 42.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1442.95 1454.92 1442.95 1454.92 25.86 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1537.65 1550.4 1537.65 1550.4 27.53 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1114.51 1114.36 1114.36 1114.51 4.70 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1015.78 1018.75 1015.78 1018.75 5.30 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 1463.047 1467.363 1463.047 1467.363 10.89 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse 1104.094 1107.362 1104.094 1107.362 8.26 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1117.12 1120.65 1117.12 1120.65 4.11 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 107.86 108.41 107.86 108.41 0.43 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 118.18 118.621 118.18 118.621 0.51 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 115.682 116.044 115.682 116.044 0.42 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 114.253 114.612 114.253 114.612 0.42 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fund USA N Klasse 375.243 378.092 375.243 378.092 7.17 1.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Pictet CH - Short-Term Money Market USD P dy 1040.25 1040.25 1040.25 1040.25 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Piguet Fund Actions Japon 17283.96 17283.96 17283.96 17283.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 112.46 112.46 112.46 112.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 96.62 96.62 96.62 96.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF M A 31.281 31.281 31.121 31.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF M D 31.259 31.259 31.098 31.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF S A 39.55 39.55 39.338 39.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF P A 30.597 30.597 30.597 30.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.559 14.559 14.356 14.559 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Pictet CH Institutional - North-American Equities 3170.28 3170.28 3170.28 3170.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3185.4 3185.4 3185.4 3185.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2905.31 2905.31 2905.31 2905.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۳۲
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A acc - CH 135.83 135.83 135.83 135.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1159.6 1159.6 1159.6 1159.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1095.95 1095.95 1095.34 1095.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Smal 2059.55 2059.55 2059.55 2059.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2612.01 2612.01 2612.01 2612.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3061.95 3061.95 3061.95 3061.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3444.59 3444.59 3444.59 3444.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive 1075.62 1075.62 1075.62 1075.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 117.493 117.493 117.493 117.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1150.67 1150.67 1150.67 1150.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
CSIF CH US Index Blue DA 3784.18 3784.18 3784.18 3784.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
CSIF CH US Index Blue ZA 2018.62 2018.62 2018.62 2018.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
CSIF CH US Index Blue QA 2182.66 2182.66 2182.66 2182.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
CSIF CH US Index Blue QA 2067.48 2067.48 2067.48 2067.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.304 11.304 11.304 11.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.439 15.439 15.439 15.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 128878.57 128878.57 128878.57 128878.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 1825.59 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 12.17 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی