سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0749
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:06
0 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:48
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.63%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

571
قیمت روز
7 (1.22%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 03:01:34
15 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
21 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 12.732 12.732 12.732 12.732 0.15 1.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 30.769 30.769 30.769 30.769 0.37 1.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 36.391 36.391 36.391 36.391 0.44 1.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 141.55 141.55 141.55 141.55 0.51 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 146.61 146.61 146.61 146.61 0.52 0.35% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 143.85 143.85 143.85 143.85 0.52 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 33.344 33.344 33.344 33.344 0.40 1.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 88.616 88.616 88.616 88.616 0.22 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pictet - Global Environmental Opportunities P CHF 303.45 303.45 303.45 303.45 4.29 1.41% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 14.141 14.141 14.141 14.141 0.04 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 128.562 128.562 128.562 128.562 0.31 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF 14.98 14.98 14.98 14.98 0.03 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Schroder International Selection Fund Global Conve 200.918 200.918 200.918 200.918 1.37 0.68% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 238.516 238.516 238.516 238.516 0.33 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Piguet Fund Actions Japon 17061.72 17061.72 17061.72 17061.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.03 10.03 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.94 11.94 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 156.8 156.8 156.8 156.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 105 105 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 159.92 159.92 159.92 159.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 135.94 135.94 135.94 136.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 111273 111273 111273 111273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 110037 110037 110037 110037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
UBS CH Vitainvest - 50 World U 273.07 273.07 273.07 273.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1246.44 1246.44 1246.44 1246.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 1248.83 1248.83 1248.83 1248.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 1468.937 1468.937 1465.921 1468.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse 1109.262 1109.262 1106.995 1109.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 1088.88 1088.88 1088.88 1088.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 143.37 143.37 143.37 143.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 156.73 156.73 156.73 156.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1122.88 1122.88 1122.88 1122.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1089.72 1089.72 1089.72 1089.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 978.25 978.25 978.25 978.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1120.37 1120.37 1120.37 1120.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 108.64 108.64 108.64 108.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 127.2 127.2 127.15 127.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 946.86 946.86 946.86 946.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 891.61 891.61 891.61 891.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1021.58 1021.58 1021.58 1021.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF 139.36 139.36 139.36 139.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 148.17 148.17 148.17 148.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Pictet CH Institutional - North-American Equities 2865.55 2865.55 2865.55 2865.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 118.17 118.17 118.17 118.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2211.08 2211.08 2211.08 2211.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1361.43 1361.43 1361.43 1361.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1450.54 1450.54 1450.54 1450.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1135.04 1135.04 1135.04 1135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1018.93 1018.93 1018.93 1018.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 118.883 118.883 118.883 118.883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 116.242 116.242 116.242 116.242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 114.837 114.837 114.837 114.837 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fund USA N Klasse 341.384 341.384 341.384 341.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
R High Yield Bonds DH CHF 151.96 151.96 151.96 151.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
R High Yield Bonds 0IH CHF 126.53 126.53 126.53 126.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 10933213 10933213 10933213 10933213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1150.75 1150.75 1150.75 1150.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1107.24 1107.24 1107.24 1107.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1169.82 1169.82 1169.82 1169.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1051.06 1051.06 1051.06 1051.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1179.74 1179.74 1179.74 1179.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1199.53 1199.53 1199.53 1199.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 968.83 968.83 968.83 968.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1668.58 1668.58 1668.58 1668.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1666.78 1666.78 1666.78 1666.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1041.04 1041.04 1041.04 1041.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1048.15 1048.15 1048.15 1048.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1840.81 1840.81 1840.81 1840.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1847.32 1847.32 1847.32 1847.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 3666.89 3666.89 3666.89 3666.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2145.8 2145.8 2145.8 2145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2382.44 2382.44 2382.44 2382.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 146.86 146.86 146.86 146.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 183.6 183.6 183.6 183.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 186.24 186.24 186.24 186.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 208.67 208.67 208.67 208.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.83 11.83 11.83 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc CHF Hedged 8.79 8.79 8.79 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.42 9.42 9.42 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Diversified Income Fund InstitutioC 14.63 14.63 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional AccC 34.93 34.93 34.93 34.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional IncC 21.02 21.02 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.52 13.52 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.69 11.69 11.69 11.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.97 17.97 17.97 17.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.24 13.24 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Inv IC 11.87 11.87 11.87 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Capital Group New Perspective Fund LUX B 18.31 18.31 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 19.12 19.12 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 18.66 18.66 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In 92.64 92.64 92.64 92.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 17.77 17.77 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.06 9.06 9.06 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
CSIF CH Bond USD Index Blue DA 1237 1237 1237 1237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 1225.45 1225.45 1225.45 1228.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 111.137 111.137 111.137 111.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Pictet CH - Short-Term Money Market USD P dy 1040.2 1040.2 1040.16 1040.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 112.49 112.49 112.49 112.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 97.98 97.98 97.98 97.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1162.36 1162.36 1162.36 1163.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1101.71 1101.71 1101.71 1101.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2900.99 2900.99 2900.99 2900.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2612.01 2612.01 2612.01 2612.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3061.95 3061.95 3061.95 3061.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3444.59 3444.59 3444.59 3444.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2578.74 2578.74 2578.74 2578.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive 1075.62 1075.62 1075.62 1075.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 117.493 117.493 117.493 117.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1150.67 1150.67 1150.67 1150.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
CSIF CH US Index Blue DA 3784.18 3784.18 3784.18 3784.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
CSIF CH US Index Blue ZA 2018.62 2018.62 2018.62 2018.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
CSIF CH US Index Blue QA 2182.66 2182.66 2182.66 2182.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
CSIF CH US Index Blue QA 2067.48 2067.48 2067.48 2067.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.304 11.304 11.304 11.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.439 15.439 15.439 15.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.78 11.78 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 128878.57 128878.57 128878.57 128878.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 1825.59 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 12.17 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی