شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1052
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:15:16
0 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

352
قیمت روز
1 (0.28%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:42
10 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
34 (10.69%)
تغییر ۶ ماهه
78 (28.47%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,740
قیمت روز
2 (0.1%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:33:27
126 (7.84%)
تغییر ۳ ماهه
187 (12.02%)
تغییر ۶ ماهه
272 (18.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 199.622 - 199.622 199.622 0.44 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Nordea Alfa 1298.389 - 1298.389 1298.389 1.30 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Nordea Stratega 10 157.89 - 157.89 157.89 0.20 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Nordea Stratega 50 253.987 - 253.987 253.987 0.77 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Nordea Stratega 70 310.501 - 310.501 310.501 1.19 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
SPP Aktiefond USA 310.515 - 310.515 310.515 2.57 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SPP Aktiefond Sverige A 367.953 - 367.953 367.953 0.43 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SPP Aktiefond Sverige B 319.169 - 319.169 319.169 0.37 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1577.227 - 1577.227 1577.227 0.61 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SPP Generation 60-tal Inc 591.09 - 591.09 591.09 2.38 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 421.1 - 421.1 421.1 0.62 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3262.837 - 3262.837 3262.837 5.70 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Lannebo Småbolag Insurance Inc 130.19 - 130.19 130.19 0.23 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1338.52 - 1338.52 1338.52 7.41 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Avanza Zero 262.34 - 262.34 262.34 2.00 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
AMF Balansfond 316.4 - 316.4 316.4 0.49 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Strategifond 1577.227 - 1577.227 1577.227 0.61 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Strategifond G 154.287 - 154.287 154.287 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Skandia SMART Balanserad 421.1 - 421.1 421.1 0.62 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Transfer 60 200.59 - 200.59 200.59 0.55 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Access Global 182.69 - 182.69 182.69 1.17 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Generationsfond 70-tal 169.833 - 169.833 169.833 0.92 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund A 435.566 - 435.566 435.566 0.13 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund D 105.14 - 105.14 105.14 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Ethica Obligation Utd 116.11 - 116.11 116.11 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Corporate Bond B H NOK 134.909 - 134.909 134.909 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 96.4 - 96.4 96.4 0.31 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1338.52 - 1338.52 1338.52 7.41 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 444.67 - 444.67 444.67 5.00 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.66 - 13.66 13.66 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.91 - 100.91 100.91 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 253.67 - 253.67 253.67 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 1036.8 - 1036.8 1036.8 5.74 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 211.97 - 211.97 211.97 0.57 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Global Indexnära 265.843 - 265.843 265.843 1.79 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 165.84 - 165.84 165.84 1.09 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1263.74 - 1263.74 1263.74 10.78 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.38 - 102.38 102.38 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.36 - 99.36 99.36 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Varlden 464.61 - 464.61 464.61 1.06 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Didner Gerge Aktiefond 3048.808 - 3048.808 3048.808 15.95 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Technology 455.37 - 455.37 455.37 5.07 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur IP Aktiefond 84.26 - 84.26 84.26 0.85 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 25 158.67 - 158.67 158.67 0.21 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Kapitalinvest 163.93 - 163.93 163.93 0.82 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Lannebo Småbolag 130.19 - 130.19 130.19 0.23 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Folksam LO Sverige 417.8 - 417.8 417.8 0.57 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Folksam LO Världen 215.64 - 215.64 215.64 1.42 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Svenska Smabolag SEK 2146.66 - 2146.66 2146.66 11.08 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Sverige 678.73 - 678.73 678.73 0.19 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Bas Mix 32.88 - 32.88 32.88 0.08 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Spiltan Räntefond Sverige 124.03 - 124.03 124.03 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Transfer 70 269.86 - 269.86 269.86 1.19 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Transfer 80 300.45 - 300.45 300.45 1.36 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Generationsfond 60-tal 167.442 - 167.442 167.442 0.82 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Access Sverige 216.79 - 216.79 216.79 0.37 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1248.14 - 1248.14 1248.14 6.49 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1322.01 - 1322.01 1322.01 2.91 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Aktiefond Pension 33.08 - 33.08 33.08 0.17 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 58.23 - 58.23 58.23 0.48 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 580.19 - 580.19 580.19 6.57 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 614.53 - 614.53 614.53 5.13 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 530.94 - 530.94 530.94 4.43 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6793.709 - 6793.709 6793.709 32.40 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 98.71 - 98.71 98.71 0.49 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
SEB Varldenfond 17.588 - 17.588 17.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
DNB Teknologi 2144.818 - 2144.818 2144.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Indecap Guide 2 C 167.78 - 167.78 167.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Sverige Indexfond 444.804 - 444.804 444.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ancoria/Carneige Sverige 285.931 - 285.931 285.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Sverige Indexfond utd 183.499 - 183.499 183.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Sverige Indexfond Institutional 190.062 - 190.062 190.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 194412.907 - 194412.907 194412.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
AP7 Aktiefond 399.65 - 399.65 399.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
AP7 Räntefond 111.96 - 111.96 111.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.35 - 101.35 101.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.84 - 99.84 99.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 124.21 - 124.21 124.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Brummer Multi-Strategy 2459.5 - 2459.5 2459.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.5 - 95.5 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
SPP Generation 70-tal Inc 271.485 - 271.485 271.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Swedbank Robur Access USA 371.56 - 371.56 371.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.39 - 104.39 104.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SPP Aktiefond Global 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 221.32 - 221.32 221.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Lannebo Småbolag EUR 152.9 - 152.9 152.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 122.71 - 122.71 122.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 123.64 - 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 - 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
SPP Aktiefond Global B 139.408 - 139.408 139.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 13098.63 - 13098.63 13098.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 10122.48 - 10122.48 10122.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
SEB Korträntefond SEK 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۲
SEB Korträntefond SEK utd 9.194 - 9.194 9.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.013 - 100.013 100.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 141.94 - 141.94 141.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1060.16 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 - 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Swedbank Robur Ny Teknik 847 - 847 847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Länsförsäkringar Global Hållbar B 50.092 - 50.092 50.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (B1 SEK) 1159.35 - 1159.35 1159.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (A1 SEK) 1927.62 - 1927.62 1927.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰