سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1159
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:23:10
0 (3.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

369
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:55
17 (4.83%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
33 (8.21%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,336
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
170 (7.84%)
تغییر ۳ ماهه
336 (16.77%)
تغییر ۶ ماهه
541 (30.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avanza Zero 355.05 355.05 355.05 355.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AMF Balansfond 380.61 380.61 380.61 380.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Lannebo Småbolag 181.91 181.91 181.91 181.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Folksam LO Världen 267.95 267.95 267.95 267.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AMF Aktiefond Global 261.24 261.24 261.24 261.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Carnegie Sverigefond 4227.804 4227.804 4227.804 4227.804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Svenska Smabolag SEK 3361.26 3361.26 3361.26 3361.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Bas Mix 36.8 36.8 36.8 36.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AMF Aktiefond Småbolag 1524.64 1524.64 1524.64 1524.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Skandia SMART Balanserad 484.33 484.33 484.33 484.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Bas Solid 140.92 140.92 140.92 140.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Transfer 60 224.76 224.76 224.76 224.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SEB Sverige Småbol C/R utd 52.918 52.918 52.918 52.918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken MSCI USA Index 602.03 602.03 602.03 602.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 25 171.46 171.46 171.46 171.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 100 451.32 451.32 451.32 451.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Generationsfond 60-tal 198.814 198.814 198.814 198.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Generationsfond 70-tal 201.74 201.74 201.74 201.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Access Sverige 294.94 294.94 294.94 294.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Europafond Index 153.13 153.13 153.13 153.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Ethica Obligation Utd 115.97 115.97 115.97 115.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1748.42 1748.42 1748.42 1748.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1697.49 1697.49 1697.49 1697.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 130.44 130.44 130.44 130.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken European Index utd 112.73 112.73 112.73 112.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken MSCI USA Index utd 442.01 442.01 442.01 442.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1916.25 1916.25 1916.25 1916.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 620.1 620.1 620.1 620.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.79 13.79 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 735.39 735.39 735.39 735.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 77.6 77.6 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Sverigefond (A1 SEK) 3988.05 3988.05 3988.05 3988.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101.23 101.23 101.23 101.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 125.62 125.62 125.62 125.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 406.11 406.11 406.11 406.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 1363.5 1363.5 1363.5 1363.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 8976.275 8976.275 8976.275 8976.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 243.06 243.06 243.06 243.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 281.19 281.19 281.19 281.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) 418.29 418.29 418.29 418.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 NOK) 461.21 461.21 461.21 461.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 519.165 519.165 519.165 519.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 261079 261079 261079 261079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Europafond Index (A1 NOK) 157.73 157.73 157.73 157.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1973.75 1973.75 1973.75 1973.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Långränta Criteria (A1 SEK) 118.46 118.46 118.46 118.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 99.65 99.65 99.65 99.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Folksam LO Sverige 582.55 582.55 582.55 582.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AMF Aktiefond Sverige 959.79 959.79 959.79 959.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AMF Aktiefond Varlden 607.38 607.38 607.38 607.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Didner Gerge Aktiefond 4395.961 4395.961 4395.961 4395.961 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Ny Teknik 1893.98 1893.98 1893.98 1893.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Technology 706.29 706.29 706.29 706.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Transfer 70 309.96 309.96 309.96 309.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Transfer 80 341.89 341.89 341.89 341.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur IP Aktiefond 126.16 126.16 126.16 126.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Kapitalinvest 226.73 226.73 226.73 226.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Aktiefond Pension 39.29 39.29 39.29 39.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 813.43 813.43 813.43 813.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 789.73 789.73 789.73 789.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 631.53 631.53 631.53 631.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Svenska Småbolag utd 2389.22 2389.22 2389.22 2389.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 127.84 127.84 127.84 127.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Länsförsäkringar Global Indexnära 313.634 313.634 313.634 313.634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 469.07 469.07 469.07 469.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 333.54 333.54 333.54 333.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 300.28 300.28 300.28 300.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Indecap Guide 2 C 199.96 199.96 199.96 199.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
DNB Teknologi 2828.137 2828.137 2828.137 2828.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
DNB Global Indeks 459.995 459.995 459.995 459.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AP7 Aktiefond 488.61 488.61 488.61 488.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
AP7 Räntefond 112.96 112.96 112.96 112.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Aktiefond USA 395.556 395.556 395.556 395.556 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Global Plus A 225.642 225.642 225.642 225.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Global Plus B 182.217 182.217 182.217 182.217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Aktiefond Global 191.493 191.493 191.493 191.493 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Aktiefond Global B 159.416 159.416 159.416 159.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Aktiefond Sverige A 501.647 501.647 501.647 501.647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Aktiefond Sverige B 392.712 392.712 392.712 392.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Generation 60-tal Inc 698.782 698.782 698.782 698.782 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SPP Generation 70-tal Inc 329.748 329.748 329.748 329.748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Nordea Stratega 30 216.946 216.946 216.946 216.946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Stratega 50 284.078 284.078 284.078 284.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Stratega 70 357.199 357.199 357.199 357.199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SEB Varldenfond 19.974 19.974 19.974 19.974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
SEB Sverige Indexfond 643.223 643.223 643.223 643.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 653.649 653.649 653.649 653.649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
SEB Sverige Indexfond Institutional 275.051 275.051 275.051 275.051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.552 100.552 100.552 100.552 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Ancoria/Carneige Sverige 363.252 363.252 363.252 363.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 102.04 102.04 102.04 102.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
SEB Aktiesparfond 22.332 22.332 22.332 22.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Avanza 75 246.3 246.3 246.3 246.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Norge A 199.69 199.69 199.69 199.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Norge B 196.72 196.72 196.72 196.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Norge C 4727.65 4727.65 4727.65 4727.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Norge D 196.98 196.98 196.98 196.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Futura 788.21 788.21 788.21 788.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Global A 246.32 246.32 246.32 246.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Global B 242.63 242.63 242.63 242.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ODIN Global D 242.74 242.74 242.74 242.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Global Fund IC 252.58 252.58 252.58 252.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Stratega 100 404.649 404.649 404.649 404.649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Carnegie Strategifond 1954.103 1954.103 1954.103 1954.103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KPA Etisk Blandfond 2 392.2 392.2 392.2 392.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Cliens Sverige Fokus A 440.75 440.75 440.75 440.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Dynamisk Aktiefond 18.748 18.748 18.748 18.748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Carnegie Strategifond G 181.467 181.467 181.467 181.467 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Skandia Time Global Inc 536.14 536.14 536.14 536.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SPP Obligationsfond Inc 153.329 153.329 153.329 153.329 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Didner & Gerge Småbolag 1345.625 1345.625 1345.625 1345.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Asien Tema 889.63 889.63 889.63 889.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Öhman Global Hållbar A 353.02 353.02 353.02 353.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Spiltan Aktiefond Stabil 1334.44 1334.44 1334.44 1334.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SPP Generation 50-tal Inc 430.326 430.326 430.326 430.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Swedbank Robur Access USA 467.53 467.53 467.53 467.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Swedbank Robur Exportfond 229.49 229.49 229.49 229.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 25.052 25.052 25.052 25.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Skandia Global Exponering A 315.16 315.16 315.16 315.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Multi Asset 75 286.99 286.99 286.99 286.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Bostadsobligation utd 90.348 90.348 90.348 90.348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Stiftelsefond Balanserad 161.76 161.76 161.76 161.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Generationsfond 50-tal 139.448 139.448 139.448 139.448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Småbolagsfond Sverige 613.672 613.672 613.672 613.672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Carnegie Corporate Bond Fund A 440.366 440.366 440.366 440.366 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Carnegie Corporate Bond Fund D 101.283 101.283 101.283 101.283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 347.97 347.97 347.97 347.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 376.83 376.83 376.83 376.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
C WorldWide Sweden Small Cap 1A 844.81 844.81 844.81 844.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
C WorldWide Sweden Small Cap 1A 862.47 862.47 862.47 862.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
C WorldWide Sweden Small Cap 5B 682.03 682.03 682.03 682.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2030 349.634 349.634 349.634 349.634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 908.21 908.21 908.21 908.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Länsförsäkringar USA Indexnära 582.439 582.439 582.439 582.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 2618.087 2618.087 2618.087 2618.087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 2631.854 2631.854 2631.854 2631.854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 618.52 618.52 618.52 618.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 342.38 342.38 342.38 342.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Sverige Selektiv A1 SEK 698.43 698.43 698.43 698.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 631.44 631.44 631.44 631.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 112.247 112.247 112.247 112.247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Swedbank Robur Global Emerging Markets 178.8 178.8 178.8 178.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 108.31 108.31 108.31 108.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Sverige Selektiv (B1) SEK 383.7 383.7 383.7 383.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK 1327.89 1327.89 1327.89 1327.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 2170.13 2170.13 2170.13 2170.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 2012.62 2012.62 2012.62 2012.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 126.194 126.194 126.194 126.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 398.67 398.67 398.67 398.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 98.89 98.89 98.89 98.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
SEB Sverige Indexfond utd 247.271 247.271 247.271 247.271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
SEB Korträntefond SEK 10.18 10.18 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
SEB Korträntefond SEK utd 9.042 9.042 9.042 9.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 105.06 105.06 105.06 105.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 94.66 94.66 94.66 94.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Nordea Stratega 10 163.63 163.63 163.63 163.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۷
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utd 297.03 297.03 297.03 297.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۸
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK) 392.62 392.62 392.62 392.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 257.17 257.17 257.17 257.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Carnegie Corporate Bond B H NOK 133.729 133.729 133.729 133.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 99.9 99.9 99.9 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 100.91 100.91 100.91 100.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SPP Korträntefond 118.243 118.243 118.243 118.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Swedbank Robur Access Global 175.22 175.22 175.22 175.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 142.54 142.54 142.54 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 103.61 103.61 103.61 103.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Spiltan Räntefond Sverige 126.02 126.02 126.02 126.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
Swedbank Robur Ethica Global MEGA 310.41 310.41 310.41 310.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Brummer Multi-Strategy 2561.773 2561.773 2561.773 2561.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Brummer & Partners Multi-Strategy Inc 974.713 974.713 974.713 974.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Lannebo Småbolag EUR 159.83 159.83 159.83 159.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 125.33 125.33 125.33 127.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 128.4 128.4 128.4 131.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Global A EUR 124.153 124.153 124.153 124.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Nordea Alfa 1211.598 1211.598 1211.598 1211.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond UL SEK 412.525 412.525 412.525 412.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 402.39 402.39 402.39 402.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3046.601 3046.601 3046.601 3046.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Lannebo Småbolag Insurance Inc 127.57 127.57 127.57 127.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1299.63 1299.63 1299.63 1299.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.8 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Spiltan Högräntefond 106.95 106.95 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۳۰
Nordea Stratega Fixed Income 135.04 135.04 135.04 135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1290.075 1290.075 1290.075 1290.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken MSCI USA Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 2973.551 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 22.06 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1047.96 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 378.23 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 150.58 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی