خبر
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0954
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 12:50:19
0 (3.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:06
8 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
15 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
60 (15.75%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,228
قیمت روز
35 (1.59%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 12:35:43
219 (10.89%)
تغییر ۳ ماهه
110 (5.21%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 201.925 201.925 201.925 201.925 0.57 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Nordea Stratega 50 272.51 272.51 272.51 272.51 0.65 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Nordea Stratega 70 352.145 352.145 352.145 352.145 0.84 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Nordea SEK Instituutiokorko K SWE 1197.499 1197.499 1197.499 1197.499 0.23 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Avanza Zero 326.69 326.69 326.69 326.69 1.58 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
SEB Världenfond 19.593 19.593 19.593 19.593 0.08 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Lannebo Småbolag 135.86 135.86 135.86 135.86 0.09 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Folksam LO Sverige 477.56 477.56 477.56 477.56 0.41 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Folksam LO Världen 282.48 282.48 282.48 282.48 0.02 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Bas Mix 33.13 33.13 33.13 33.13 0.06 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Didner & Gerge Aktiefond 3583.383 3583.383 3583.383 3583.383 20.54 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Bas Solid 126.68 126.68 126.68 126.68 0.09 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Ny Teknik 1161.26 1161.26 1161.26 1161.26 9.27 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Technology 672.65 672.65 672.65 672.65 1.13 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Transfer 60 230.84 230.84 230.84 230.84 0.31 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Transfer 70 323.15 323.15 323.15 323.15 0.81 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Transfer 80 359.63 359.63 359.63 359.63 0.96 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Globalfond I 42.96 42.96 42.96 42.96 0.18 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur IP Aktiefond 136.83 136.83 136.83 136.83 0.57 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Obligation B 105.73 105.73 105.73 105.73 0.12 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken MSCI USA Index 632.96 632.96 632.96 632.96 3.28 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 25 162.91 162.91 162.91 162.91 0.28 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Access Global 227.53 227.53 227.53 227.53 0.11 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Kapitalinvest 218.57 218.57 218.57 218.57 0.96 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 100 420.81 420.81 420.81 420.81 0.96 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea Generationsfond 60-tal 197.515 197.515 197.515 197.515 0.18 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea Generationsfond 70-tal 204.163 204.163 204.163 204.163 0.07 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Access Sverige 245.6 245.6 245.6 245.6 0.05 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Pension 70 A1 SEK 181.18 181.18 181.18 181.18 0.57 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Svenska Småbolag 2168.46 2168.46 2168.46 2168.46 7.41 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea Generationsfond 60-tal B 110.267 110.267 110.267 110.267 0.11 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea Generationsfond 70-tal B 112.752 112.752 112.752 112.752 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken MSCI USA Index utd 448.2 448.2 448.2 448.2 2.32 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1434.53 1434.53 1434.53 1434.53 3.76 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 594.31 594.31 594.31 594.31 8.46 1.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Aktiefond Pension 41.44 41.44 41.44 41.44 0.15 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Ethica Obligation 12.65 12.65 12.65 12.65 0.02 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Pension 60 (A1 SEK) 164.32 164.32 164.32 164.32 0.46 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 610.76 610.76 610.76 610.76 1.99 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 73.76 73.76 73.76 73.76 0.10 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 756.82 756.82 756.82 756.82 4.67 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 806.03 806.03 806.03 806.03 2.26 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 621.71 621.71 621.71 621.71 1.75 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Svenska Småbolag utd 1481.03 1481.03 1481.03 1481.03 5.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 122.9 122.9 122.9 122.9 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 420.38 420.38 420.38 420.38 5.05 1.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 980.45 980.45 980.45 980.45 2.57 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.006 100.006 100.006 100.006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 122.24 122.24 122.24 122.24 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 228.99 228.99 228.99 228.99 0.41 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 203.91 203.91 203.91 203.91 1.23 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) 394.71 394.71 394.71 394.71 1.22 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 NOK) 398 398 398 398 1.26 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1346.94 1346.94 1346.94 1346.94 8.57 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.69 104.69 104.69 104.69 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 93.39 93.39 93.39 93.39 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Norden Ind Criteria (A1 SEK) 161.5 161.5 161.5 161.5 0.95 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP SEK 316.962 316.962 316.962 316.962 1.02 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK) 403.8 403.8 403.8 403.8 0.21 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI SEK 1337.013 1337.013 1337.013 1337.013 26.22 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI SEK 1456.791 1456.791 1456.791 1456.791 28.57 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP SEK 1327.217 1327.217 1327.217 1327.217 26.00 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 386.04 386.04 386.04 386.04 0.02 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 263.87 263.87 263.87 263.87 0.01 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.19 102.19 102.19 102.19 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 97.19 97.19 97.19 97.19 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP SEK 354.286 354.286 354.286 354.286 0.92 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 324.067 324.067 324.067 324.067 1.08 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 98.95 98.95 98.95 98.95 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 94.78 94.78 94.78 94.78 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 100.5 100.5 100.5 100.5 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 97.52 97.52 97.52 97.52 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
AMF Balansfond 347.53 347.53 347.53 347.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AMF Aktiefond Global 281.42 281.42 280.72 281.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AMF Aktiefond Sverige 771.23 771.23 771.23 772.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
SEB Sverige Indexfond 527.564 527.564 527.564 529.869 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AMF Aktiefond Världen 555.7 555.7 555.38 555.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
SEB Sverige Indexfond B 158.003 158.003 158.003 158.681 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
SEB Sverige Indexfond utd 197.679 197.679 197.679 198.542 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
SEB Sverige Indexfond Institutional 225.747 225.747 225.747 226.733 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
DNB Teknologi 2798.168 2798.168 2798.168 2798.168 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DNB Global Indeks 494.613 494.613 494.613 494.613 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Indecap Guide 2 C 189.72 189.72 189.72 189.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Vontobel Fund - Global Equity B SEK Acc 310.09 310.09 309.66 310.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
SPP Aktiefond USA 416.563 416.563 416.563 416.563 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Global Plus A 234.841 234.841 234.841 234.841 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Global Plus B 181.111 181.111 181.111 181.111 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Aktiefond Global 197.81 197.81 197.81 197.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Aktiefond Global B 157.265 157.265 157.265 157.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Aktiefond Sverige A 414.938 414.938 414.938 414.938 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Generation 60-tal Inc 691.111 691.111 691.111 691.111 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SPP Generation 70-tal Inc 328.523 328.523 328.523 328.523 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
Länsförsäkringar USA Indexnära 631.082 631.082 631.082 631.082 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
Länsförsäkringar Global Indexnära 334.438 334.438 334.438 334.438 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 434.041 434.041 434.041 434.041 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
SEB Korträntefond SEK 10.111 10.111 10.111 10.111 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
SEB Korträntefond SEK utd 8.92 8.92 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.62 100.62 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
AP7 Aktiefond 499.06 499.06 499.06 499.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
AP7 Räntefond 106.15 106.15 106.15 106.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Handelsbanken Långränta Criteria (A1 SEK) 106.19 106.19 106.19 106.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۱
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 88.43 88.43 88.43 88.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۱
SPP Aktiefond Sverige B 298.507 298.507 298.507 298.507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۵
Skandia SMART Balanserad 451.54 451.54 451.54 451.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Swedbank Robur Ethica Global 546.69 546.69 546.69 546.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Swedbank Robur Transition Global J 401.84 401.84 401.84 401.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Carnegie Sverigefond 3500.517 3500.517 3500.517 3500.517 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۴۸
Ancoria/Carneige Sverige 293.011 293.011 293.011 293.011 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۴۸
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 192023 192023 192023 192023 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۴۸
Brummer Multi-Strategy 2810.451 2810.451 2810.451 2810.451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۸:۱۵
SEB Sverige Småbol C/R utd 43.597 43.597 43.597 43.597 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 547.014 547.014 547.014 547.014 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5484.816 5484.816 5484.816 5484.816 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین