سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1187
قیمت روز
0 (1.18%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 08:05:12
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

364
قیمت روز
2 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:43
4 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
22 (5.70%)
تغییر ۶ ماهه
31 (7.85%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,147
قیمت روز
44 (2.07%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
89 (4.33%)
تغییر ۳ ماهه
231 (12.05%)
تغییر ۶ ماهه
577 (36.76%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 10 162.502 162.559 162.502 163.119 0.66 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Stratega 30 209.115 209.198 209.115 210.773 1.67 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Stratega 50 270.267 270.447 270.267 273.467 3.15 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Stratega 70 335.162 335.504 335.162 340.46 5.13 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SEB Varldenfond 18.596 18.855 18.596 18.868 0.29 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Sverige Indexfond 570.467 584.903 570.467 584.903 8.89 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Korträntefond SEK 10.179 10.179 10.179 10.179 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Skandia SMART Balanserad 460 459.49 459.49 460 5.47 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Sverige Indexfond utd 227.755 233.519 227.755 233.519 3.55 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Korträntefond SEK utd 9.133 9.134 9.133 9.134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Sverige Indexfond Institutional 243.916 250.088 243.916 250.088 3.80 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.52 100.528 100.52 100.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 238523.411 244571.081 238523.411 244571.081 3723.42 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 391.35 388.1 388.1 391.35 2.56 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utd 288.33 285.93 285.93 288.33 1.88 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Långränta Criteria (A1 SEK) 117.53 117.51 117.51 117.53 0.11 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Avanza Zero 329.76 327.96 327.96 329.76 8.85 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
AMF Balansfond 355.51 354.85 354.85 355.51 4.59 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lannebo Småbolag 166.34 165.67 165.67 166.34 3.96 2.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Folksam LO Sverige 534.1 533.71 533.71 534.1 10.50 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Folksam LO Världen 247.64 246.86 246.86 247.64 4.13 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
AMF Aktiefond Global 242.41 241.71 241.71 242.41 4.82 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Carnegie Sverigefond 3914.654 3910.878 3910.878 3914.654 75.99 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Svenska Smabolag SEK 3001.52 2996.76 2996.76 3001.52 78.16 2.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
AMF Aktiefond Sverige 853.08 850.7 850.7 853.08 17.52 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
AMF Aktiefond Varlden 549.64 548.19 548.19 549.64 11.16 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Didner Gerge Aktiefond 4065.764 4065.581 4065.581 4065.764 103.43 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Bas Mix 34.99 34.92 34.92 34.99 0.30 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Bas Solid 136.65 136.56 136.56 136.65 0.74 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Ny Teknik 1737.48 1737.52 1737.48 1737.52 40.11 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Technology 592.42 592.41 592.41 592.42 16.03 2.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Transfer 60 215.95 215.65 215.65 215.95 2.52 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Transfer 70 292.46 292.14 292.14 292.46 4.87 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Transfer 80 320.98 320.45 320.45 320.98 5.64 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur IP Aktiefond 111.61 111.72 111.61 111.72 2.70 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken MSCI USA Index 537.95 537.86 537.86 537.95 10.79 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Multi Asset 25 166.21 167.37 166.21 167.37 1.28 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Kapitalinvest 204.73 204.59 204.59 204.73 4.73 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Multi Asset 100 410.38 420.02 410.38 420.02 10.08 2.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Generationsfond 60-tal 186.96 187.183 186.96 187.183 3.32 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Generationsfond 70-tal 188.491 188.545 188.491 188.545 3.43 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Access Sverige 266.53 266.24 266.24 266.53 5.12 1.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Ethica Obligation Utd 115.33 115.3 115.3 115.33 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1545.92 1550.83 1545.92 1581.37 37.21 2.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1562.11 1559.81 1559.81 1562.11 35.02 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 118.55 118.59 118.55 118.59 2.76 2.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken MSCI USA Index utd 394.96 394.89 394.89 394.96 7.92 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1760.59 1759.81 1759.81 1760.59 52.01 2.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 532.37 534.76 532.37 534.76 10.96 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Aktiefond Pension 36.91 36.9 36.9 36.91 0.66 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 606.56 606.45 606.45 606.56 16.26 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 71.6 71.66 71.6 71.66 1.47 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 718.06 719.56 718.06 719.56 14.64 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 725.58 723.73 723.73 725.58 14.43 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 580.23 578.75 578.75 580.23 11.53 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Sverigefond (A1 SEK) 3625.35 3626.69 3625.35 3626.69 91.02 2.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Svenska Småbolag utd 2133.51 2130.13 2130.13 2133.51 55.56 2.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 125.58 125.56 125.56 125.58 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 362.57 364.04 362.57 364.04 11.15 3.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 1252.74 1252.18 1252.18 1252.74 37.01 2.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 7590.177 7448.742 7448.742 7590.177 48.34 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 116.9 116.44 116.44 116.9 1.74 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 230.99 233.87 230.99 233.87 3.04 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Länsförsäkringar Global Indexnära 288.173 287.989 287.989 288.173 5.74 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 244.02 243.73 243.73 244.02 6.56 2.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) 358.81 361.94 358.81 361.94 11.22 3.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 NOK) 408.46 415.85 408.46 415.85 4.27 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 468.881 468.213 468.213 468.881 9.70 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1742.34 1749.67 1742.34 1749.67 52.37 3.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 98.86 98.85 98.85 98.86 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 419.42 418.57 418.57 419.42 8.67 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 298.24 297.63 297.63 298.24 6.17 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 276.62 278.57 276.62 278.57 6.63 2.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Indecap Guide 2 C 189.74 193.52 189.74 193.52 3.67 1.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Ancoria/Carneige Sverige 335.503 342.362 335.503 342.362 6.25 1.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
DNB Teknologi 2631.861 2673.44 2631.861 2673.44 78.74 2.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
DNB Global Indeks 420.143 425.689 420.143 425.689 8.17 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Aktiefond USA 353.703 356.641 353.703 356.641 7.06 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Global Plus A 205.704 208.41 205.704 208.41 3.85 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Global Plus B 173.944 176.232 173.944 176.232 3.25 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Aktiefond Global 177.102 179.363 177.102 179.363 3.10 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Aktiefond Global B 154.383 156.354 154.383 156.354 2.71 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Aktiefond Sverige A 450.111 461.46 450.111 461.46 10.10 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Aktiefond Sverige B 370.914 380.265 370.914 380.265 8.33 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Generation 50-tal Inc 419.278 421.681 419.278 421.681 2.79 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Generation 60-tal Inc 656.845 665.327 656.845 665.327 9.68 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SPP Generation 70-tal Inc 306.619 311.275 306.619 311.275 5.28 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.71 13.71 13.71 13.71 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 98.78 98.78 98.78 98.78 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
AP7 Aktiefond 454.77 454.77 454.77 454.77 2.91 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
AP7 Räntefond 112.75 112.75 112.75 112.75 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 94.66 94.66 94.66 94.66 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 105.06 105.06 105.06 105.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101.24 101.24 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.98 101.98 101.98 101.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۲
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK) 392.62 392.62 392.62 392.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 257.17 257.17 257.17 257.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
SEB Sverigefond Småbolag C/R 513.692 513.692 513.692 513.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond Fund A 431.4 431.4 431.4 431.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond Fund D 99.901 99.901 99.901 99.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond B H NOK 133.729 133.729 133.729 133.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 99.9 99.9 99.9 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 100.91 100.91 100.91 100.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SEB Sverige Småbol C/R utd 38.487 38.487 38.487 38.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Strategifond 1586.362 1586.362 1586.362 1586.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۱
SPP Korträntefond 118.243 118.243 118.243 118.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Carnegie Strategifond G 150.94 150.94 150.94 150.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Swedbank Robur Access Global 175.22 175.22 175.22 175.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 142.54 142.54 142.54 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 103.61 103.61 103.61 103.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Spiltan Räntefond Sverige 126.02 126.02 126.02 126.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
Swedbank Robur Ethica Global MEGA 310.41 310.41 310.41 310.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Brummer Multi-Strategy 2561.773 2561.773 2561.773 2561.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Brummer & Partners Multi-Strategy Inc 974.713 974.713 974.713 974.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Lannebo Småbolag EUR 159.83 159.83 159.83 159.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 125.33 125.33 125.33 127.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 128.4 128.4 128.4 131.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Global A EUR 124.153 124.153 124.153 124.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Nordea Alfa 1211.598 1211.598 1211.598 1211.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond UL SEK 412.525 412.525 412.525 412.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 402.39 402.39 402.39 402.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3046.601 3046.601 3046.601 3046.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Lannebo Småbolag Insurance Inc 127.57 127.57 127.57 127.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1299.63 1299.63 1299.63 1299.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.8 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Access USA 348.16 348.16 348.16 348.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Spiltan Högräntefond 106.95 106.95 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۳۰
Nordea Stratega Fixed Income 135.04 135.04 135.04 135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1290.075 1290.075 1290.075 1290.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken MSCI USA Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 2973.551 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 22.06 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1047.96 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 378.23 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 150.58 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی