اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
539 (28.83%)
تغییر ۳ ماهه
427 (21.54%)
تغییر ۶ ماهه
828 (52.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pictet - Robotics HP EUR 244.29 244.29 244.29 244.29 4.34 1.81% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity India Focus A DIST EUR 66.3 66.3 66.3 66.3 0.52 0.79% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Bestinfond FI 245.06 245.06 245.06 245.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Bankia Cauto PP 121.379 121.379 121.379 121.379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Mutuafondo A FI 35.57 35.57 35.55 35.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Mutuafondo D FI 33.33 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Bankia Moderado PP 81.923 81.923 81.923 81.923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Bankia Soy Asi Cauto FI 135.82 135.82 135.82 135.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Quality Mejores Ideas FI 13.38 13.38 13.38 13.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Prudente Base FI 11.3 11.3 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Prudente Plus FI 11.438 11.438 11.438 11.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Prudente Pyme FI 11.417 11.417 11.417 11.417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Bestinver Internacional FI 54.86 54.86 54.86 55.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Mutuafondo Corto Plazo A FI 136.74 136.74 136.74 136.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Mutuafondo Corto Plazo D FI 130.77 130.77 130.75 130.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Prudente Empresa FI 11.487 11.487 11.487 11.487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Prudente Premier FI 11.619 11.619 11.619 11.619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Quality Inversion Moderada FI 12.94 12.94 12.9 12.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Interos Euro Plus FI 9.358 9.358 9.358 9.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Interos Euro Pyme FI 9.322 9.322 9.322 9.322 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.3 11.3 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.315 9.315 9.315 9.315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sabadell Interos Euro Empresa FI 9.357 9.357 9.357 9.357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.174 1.174 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Quality Inversion Conservadora FI 10.85 10.85 10.84 10.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 124.08 124.08 124.08 124.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 17.6 17.6 17.54 17.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 110.1 110.1 110.1 110.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 248.03 248.03 248.03 248.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 296.4 296.4 296.4 296.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 259.37 259.37 259.37 259.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR 237.16 237.16 237.16 237.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Estrategia Capital FI 9.984 9.984 9.984 9.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Santander Sostenible 1 C FI 105.153 105.153 105.153 105.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.58 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Eurovalor Renta Fija Corto FI 93.88 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Santander Select Decidido A FI 148.5 148.5 148.5 148.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Santander Select Patrimonio A FI 110.03 110.03 110.03 110.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Santander Select Patrimonio S FI 111.9 111.9 111.9 111.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Caixabank Crecimiento Estandar FI 14.16 14.16 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco Global FinTech Equities D EUR 183.51 183.51 183.51 183.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 140.85 140.85 140.85 140.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap 806.44 806.44 806.44 806.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Santander Rendimiento A FI 83.63 83.63 83.63 83.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Santander Sostenible 1 A FI 104.757 104.757 104.757 104.757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Santander Select Decidido S FI 150.86 150.86 150.86 150.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Santander Inversion Corto Plazo FI 105.42 105.42 105.42 105.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 12.013 12.013 12.013 12.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Templeton Asian Growth A acc USD 48.1 48.1 48.1 48.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 42.55 42.55 42.55 42.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum 232.403 232.403 232.403 232.403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Dynamic Power American Growth 20.864 20.864 20.864 20.864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sabadell Interos Euro Premier FI 9.467 9.467 9.467 9.467 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI 9.83 9.83 9.83 9.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 33.39 33.39 33.16 33.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.343 7.343 7.343 7.343 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.715 7.715 7.715 7.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Unicorp Seleccion Prudente FI 6.195 6.195 6.195 6.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 174.16 174.16 174.16 174.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
SPB RF Corto Plazo A FI 9.56 9.56 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Santander Rendimiento C FI 87.92 87.92 87.92 87.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.28 16.28 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Mi Plan Santander Moderado PP 1.383 1.383 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.58 15.58 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Santander Rendimiento Cartera FI 93.994 93.994 93.994 93.994 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.137 7.137 7.137 7.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 16.11 16.11 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.819 7.819 7.819 7.819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 15.17 15.17 15.17 15.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.883 7.883 7.883 7.883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Mi Plan Santander Prudente PP 1.113 1.113 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۶
AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis 177.74 177.74 177.74 177.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۶
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 158.7 158.7 158.7 158.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۶
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 148.51 148.51 148.51 148.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۶
Sabadell Rendimiento Base FI 9.23 9.23 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.269 9.269 9.269 9.269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.256 9.256 9.256 9.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.269 9.269 9.269 9.269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.306 9.306 9.306 9.306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sabadell Interos Euro Cartera FI 9.426 9.426 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Santander Rendimiento B FI 88.51 88.51 88.51 88.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.758 7.758 7.758 7.758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.932 7.932 7.932 7.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 15.97 15.97 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.339 9.339 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Santander Rendimiento S FI 93.37 93.37 93.37 93.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.829 7.829 7.829 7.829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۴۸
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.688 7.688 7.688 7.688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۴۸
CABK Equilibrio PP 8.546 8.546 8.546 8.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
CABK Destino 2022 PP 12.733 12.733 12.733 12.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
CABK Destino 2030 PP 13.661 13.661 13.661 13.661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
Plancaixa Tendencias PP 27.67 27.67 27.67 27.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
Plancaixa Ambición Global PP 24.84 24.84 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.15 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۸
SPB RF Corto Plazo I FI 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۰
Sabadell Interes Euro Base FI 9.29 9.29 9.28 9.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
Bankia Soy Asi Flexible FI 129.8 129.8 129.68 130.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
Ibercaja BP Renta Fija B FI 7.11 7.11 7.11 7.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Santander Select Moderado A FI 125.86 125.86 125.86 125.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
Santander Select Moderado S FI 127.52 127.52 127.52 128.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۲
Kutxabank RF Carteras FI 6.26 6.26 6.26 6.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI 7.13 7.13 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI 7.02 7.02 7.02 7.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Ibercaja Plus D FI 8.56 8.56 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۸:۰۱
Ibercaja BP Renta Fija A FI 7.06 7.06 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Ibercaja Plus A FI 9.02 9.02 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Ibercaja Plus C FI 8.77 8.77 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۳۱
BBVA Proteccion 2025 PP 1.859 1.859 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۷:۰۰
Bankia Evolucion Prudente FI 126.572 126.572 126.572 126.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۱
BBVA Solidaridad FI 876.29 876.29 876.29 876.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
Caixabank Destino 2022 Plus FI 6.777 6.777 6.777 6.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
Caixabank Destino 2022 Esto¡ndar FI 6.655 6.655 6.655 6.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۰
Santander Generacion 1 A FI 101.984 101.984 101.984 101.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Santander Generacion 1 B FI 102.881 102.881 102.881 102.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Santander Generacion 1 R FI 102.881 102.881 102.881 102.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Trea Cajamar Renta Fija FI 10.919 10.919 10.919 10.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Cartera Optima Prudente A FI 113.742 113.742 113.739 113.742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۳۱
Cartera Optima Prudente B FI 108.79 108.79 108.79 108.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13.31 13.31 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Dynamic Power American Growth 27.392 27.392 27.392 27.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo 209.899 209.899 209.899 209.899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۳۰
Albus Extra FI 7.35 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
Albus Platinum FI 8.32 8.32 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
Altair Patrimonio II FI 1.037 1.037 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Altair Inversiones II FI 1.042 1.042 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Altair European Opportunities FI 14.189 14.189 14.189 14.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Cartera Optima Moderada A FI 135.121 135.121 135.015 135.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Cartera Optima Moderada B FI 129.32 129.32 129.24 129.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Santander Acciones Espanolas A FI 21.22 21.22 21.22 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Santander Acciones Espanolas B FI 23.66 23.66 23.66 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Santander Acciones Espanolas C FI 23.09 23.09 23.09 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Quality Inversion Decidida FI 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی