کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

48,968
قیمت روز
431 (0.89%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
1,146 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
605 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
503 (1.02%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,136
قیمت روز
113 (3.6%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 09:32:37
36 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
643 (25.76%)
تغییر ۶ ماهه
1,196 (61.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDAS SRI Equity A1 2252.56 2293.58 2252.56 2324.09 39.00 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MIDAS SRI Equity C4 2252.66 2293.68 2252.66 2324.21 39.01 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MIDAS SRI Equity Ce 2252.43 2293.44 2252.43 2323.95 38.99 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 A 1433.04 1448.67 1433.04 1473.66 14.62 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 C1 1396.72 1411.99 1396.72 1436.38 14.39 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 C2 1407.95 1423.34 1407.95 1447.93 14.48 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 C3 1417.13 1432.61 1417.13 1457.35 14.54 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 C4 1426.25 1441.82 1426.25 1466.71 20.44 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 C5 1428.5 1444.09 1428.5 1469.01 14.60 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 Ce 1428.93 1444.52 1428.93 1469.44 14.60 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Marathon Equity A 1334.53 1354.96 1334.53 1372.39 11.96 0.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Marathon Equity E 1334.25 1354.67 1334.25 1372.1 11.95 0.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Marathon Equity W 1341.81 1362.3 1341.81 1379.79 11.80 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Marathon Equity CP 1330.37 1350.73 1330.37 1368.11 17.44 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Samsung ABF Korea Index Bond I 971.06 969.76 969.3 971.06 0.28 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Samsung ABF Korea Index Bond R 967.36 966.07 965.62 967.36 0.33 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1346.05 1361.15 1346.05 1370.18 9.39 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1320.57 1335.41 1320.57 1344.3 9.27 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 968.32 967.03 966.58 968.32 0.32 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1040.26 1040.03 1039.62 1040.26 0.50 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1339.34 1354.35 1339.34 1363.32 9.31 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1340.66 1355.7 1340.66 1364.7 9.35 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1375.09 1390.48 1375.09 1399.69 9.53 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1338.55 1353.54 1338.55 1362.5 9.28 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Yurie Global Exchange Feeder 1 A 1758.61 1770.82 1758.61 1770.82 1.89 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Yurie Global Exchange Feeder 1 C 1752.26 1764.44 1752.26 1764.44 1.86 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 995.9 996.23 995.9 996.23 0.45 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 997.4 997.72 997.38 997.72 0.48 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 2153.67 2165.57 2153.67 2201.76 76.24 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af 1725.92 1754.77 1725.92 1781.38 18.31 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 2069.18 2080.64 2069.18 2115.46 73.37 3.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 2083.41 2094.95 2083.41 2129.99 73.85 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 2096.41 2108.01 2096.41 2143.27 74.29 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 2109.42 2121.09 2109.42 2156.56 74.73 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 2122.38 2134.12 2122.38 2169.8 75.18 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 2266.78 2279.25 2266.78 2317.29 80.08 3.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1257.67 1260.55 1257.67 1260.55 0.50 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1295.46 1298.4 1295.46 1298.4 0.41 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 1039.76 1055.39 1039.76 1069.33 11.78 1.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 2206.42 2217.18 2206.42 2243.66 19.49 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1180.05 1183.08 1180.05 1184.01 3.65 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1215.25 1218.34 1215.25 1219.29 3.70 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1193.97 1197.02 1193.97 1197.96 3.67 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1166.17 1169.17 1166.17 1170.1 3.63 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 992.84 993.16 992.83 993.16 0.46 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 993.92 994.24 993.89 994.24 0.49 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1168.6 1177.68 1168.6 1182.87 5.24 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1170.73 1179.81 1170.73 1184.99 5.15 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Samsung ABF Korea Index Bond A 971.06 969.76 969.3 971.06 0.80 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed A 1384.1 1408.92 1384.1 1414.73 4.68 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed C 1377.19 1401.89 1377.19 1407.69 4.62 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed I 1413.7 1438.99 1413.7 1444.89 4.93 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed W 1414.84 1440.14 1414.84 1446.05 4.94 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB China A Share Feeder Equity A 1766.21 1775.65 1766.21 1792.51 37.52 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB China A Share Feeder Equity C 1702.63 1711.76 1702.63 1728.06 36.28 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1379.03 1403.76 1379.03 1409.56 4.64 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 1374.81 1399.47 1374.81 1405.26 4.61 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1393.59 1418.55 1393.59 1424.39 4.77 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB China A Share Feeder Equity C2 1718.51 1727.72 1718.51 1744.16 36.60 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB China A Share Feeder Equity C3 1756.72 1766.12 1756.72 1782.9 37.35 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB China A Share Feeder Equity CE 1760.16 1769.57 1760.16 1786.38 37.41 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB China A Share Feeder Equity CF 2136.58 2147.94 2136.58 2168.27 45.19 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1035.63 1035.58 1035.4 1035.63 0.48 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1027.9 1027.84 1027.66 1027.9 0.51 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1160.66 1163.84 1160.66 1166.85 4.97 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1006.54 1009.27 1006.54 1011.87 4.26 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1041.2 1041.45 1041.06 1041.45 0.61 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1042.92 1043.17 1042.78 1043.17 0.61 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 2102.95 2127.44 2102.95 2135.18 29.49 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 2161.57 2186.65 2161.57 2194.53 30.09 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 2058.52 2082.54 2058.52 2090.14 28.96 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 2067.74 2091.87 2067.74 2099.51 29.09 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 2094.53 2118.95 2094.53 2126.66 29.40 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2298.27 2303.78 2298.27 2345.45 20.22 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 2394.74 2400.43 2394.74 2443.76 20.75 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2214.07 2219.43 2214.07 2259.64 19.76 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2243.72 2249.13 2243.72 2289.86 19.92 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2273.96 2279.43 2273.96 2320.69 20.09 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 2298.2 2303.71 2298.2 2345.39 20.23 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 2275.13 2280.59 2275.13 2321.87 20.09 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 2292.07 2297.57 2292.07 2339.14 20.19 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1046.65 1046.19 1045.8 1046.65 0.18 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1611.32 1638.33 1611.32 1663.59 17.25 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1052.92 1052.47 1052.08 1052.92 0.13 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1050.8 1050.34 1049.96 1050.8 0.15 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1043.91 1043.45 1043.06 1043.91 0.18 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1615.29 1642.36 1615.29 1667.68 17.29 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1608.56 1635.52 1608.56 1660.75 17.25 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 1610.75 1637.74 1610.75 1662.99 25.20 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1035.85 1035.4 1035.02 1035.85 0.14 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1818.45 1836.61 1818.45 1856.33 22.89 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1794.32 1812.27 1794.32 1831.76 22.70 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1841.96 1860.32 1841.96 1880.26 23.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1409.25 1433.33 1409.25 1433.33 8.05 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1410.01 1434.1 1410.01 1434.1 8.04 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1375.18 1398.73 1375.18 1398.73 7.95 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1404.15 1428.16 1404.15 1428.16 8.05 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1408.67 1432.76 1408.67 1432.76 8.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1411.53 1435.61 1411.53 1435.61 8.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KIM Navigator Equity 1 CF 1476.25 1476.25 1476.25 1476.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
KIM Navigator Equity 1 CW 1483.89 1483.89 1483.89 1483.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
Shinyoung Marathon Equity I 1335.2 1335.2 1335.2 1335.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 990.11 990.11 990.11 990.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1012.37 1012.37 1012.37 1012.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1013.48 1013.48 1013.48 1013.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 997.35 997.35 997.35 997.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1327.37 1327.37 1327.37 1327.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1265.66 1265.66 1256.39 1265.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1263.97 1263.97 1263.97 1267.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1274.81 1274.81 1274.81 1274.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1287.3 1287.3 1287.3 1287.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1248.93 1248.93 1245.48 1248.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1356.93 1356.93 1356.93 1357.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1305.82 1305.82 1305.82 1305.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۷:۳۰
Baring High Dividend Equity A 970.87 970.87 970.87 970.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1219.25 1219.25 1218.12 1219.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity A 1069.09 1069.09 1069.09 1069.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C 1081.17 1081.17 1081.17 1095.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1053.26 1053.26 1053.26 1053.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1067.32 1067.32 1067.32 1067.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1067.46 1067.46 1067.46 1067.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1068.72 1068.72 1068.72 1068.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1243.91 1243.91 1243.91 1243.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1288.24 1288.24 1288.24 1288.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1028.22 1028.22 1028.22 1028.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1560.85 1560.85 1560.85 1560.85 47.49 3.14% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1532.63 1532.63 1532.63 1532.63 8.10 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1546.11 1546.11 1546.11 1546.11 94.66 6.52% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1520.94 1520.94 1520.94 1520.94 93.16 6.52% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1556.92 1556.92 1556.92 1556.92 8.21 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1543.65 1543.65 1543.65 1543.65 46.86 3.13% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1809.21 1809.21 1809.21 1809.21 65.43 3.75% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1024.51 1024.51 1024.51 1024.51 8.66 0.85% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 1041.59 1041.59 1039.87 1041.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 970.85 970.85 1010.24 970.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 1003.54 1003.54 1003.54 983.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 1018.3 1018.3 1018.3 998.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1035.48 1035.48 1032.94 1035.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1048.57 1048.57 1048.57 1048.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی